Elvtárs István: Kendermag hó alatt

Csöppet sem véletlen, hogy az egyik leghangsúlyosabb helyen hirtelen Morzsa kutya lett releváns: “Ezután is jó légy, Morzsa, / Kedvet ne kapj a tyúkhúsra, / Élj a tyúkkal barátságba’…” A forradalom lehetőségében hívő lét figyelmeztette itt a türelmetlen haladni akarást. A századok szintjén élő ember mondta a maga mégis-ét Morzsa kutyának.

   Folytatás

Pilsudski, Litvánia és „a bölcs belátással megtett szakaszok”

Piłsudski már Muravjov halála után született. De a terror nyomait élete első éveitől kezdve láthatta. A Nyeman és a Wilia (Neris) menti lengyeleket elűzték, Vilnában (abban a városban, amely nemrég még a lengyel kultúra második legfőbb központja volt Varsó után) már minden orosz volt. Amikor 1878-ban, vagyis Piłsudski gimnáziumi tanulmányainak első hónapjaiban Vilánába érkezett a krakkói Stanisław Tarnowski,[6. Stanisław Tarnowski (1837–1917) irodalomtörténész, kritikus, publicista. A januári forradalomban végzett tevékenysége miatt két évre bebörtönözték.] rettegésről tanúskodó gondolatokat jegyzett fel: „Ha nem tudnám, hol vagyok, azt gondolhatnám, hogy az igazi Oroszország egyik kormányzósági városában járok. (…) Muravjev szerencsétlen Vilnája felakasztva, szétlőve, elnéptelenedve és lerongyolódva áll.” Valóban, mennyivel jobb sors jutott akkor nem csak Krakkónak vagy Lwównak, hanem még Varsónak is. Hiszen a nemesi köztársaság régi fővárosát három éve Szokrat Sztarinkievics[7. Szokrat Sztarinkievics (1820–1902) cári hivatalnok, orosz tábornok. 1875-től 1892-ig Varsó polgármestere, ő építtette meg a városi vízvezetéket és vezette be a közvilágítást.] kormányozta…

   Folytatás
© Fortepan

A ’68-as évek

Az elsõ évemet Bolognában töltöttem. Olaszországnak is megvoltak a maga baloldali értelmiségi és egyetemi forrongásai. De más ország, másfajta forrongás. Itt fõleg nosztalgikus beszélgetéseket folytattak a forradalomról és Mao elméleteirõl. A “La violenza”-t énekelték, és az erõszakot nem csak a dalokban eszményítették: “Nem változtatni, megdönteni!”, “Erõszak ellen erõszakkal” – skandálták a diákok. A terrorizmus egyre erõsödött.

   Folytatás

Szépségverseny Datongban

Ez a fajta fétisizmus máshol is létezett, hisz Retif de la Bretonne (1734–1806) – hogy csak egy példát említsünk – a „Le pied de Franchette” című novellájában a főszereplő csak akkor tudott eja­kuálni, ha szeretője rózsaszínű cipőjét csókolgatta. De sokan láttak szoros kapcsolatot az elkötött lábak és a női szexualitás között. Így például a konzervatív Gu Hongming (1857–1928) azzal magyarázta az elkötött lábak előnyeit, hogy „minél kisebb egy nőnek a lába, annál gyönyörűbb a vaginájának a nyílása”.[6. Wang Ping, i. m. szerint, 238.] Laderland nevű német orvos még tovább ment az elkötött lábak szexuális magyarázatában. Szerinte ugyanis az elkötött lábaknak az a következménye, hogy az ily módon megcsonkított nők járás közben az egyensúlyt a felső combjaikra valamint a csípőikre kénytelenek helyezni, ami által a szeméremajkaik összehúzódnak. Ezért képesek arra, hogy koitusz közben annyira összehúzzák csípőiket, hogy partnereiknél a szüzesség érzését keltik.[7. Howard Levy: Chinese Footbinding: The History of a Curious Erotic Custom. New York, 1966, 130.] Ez az elmélet azonban már Landerland korában is vitatott volt. Mások viszont – főleg manapság – mást is látni vélnek a nők kényszerű nyomorában: státusszimbólumot, divatot, megkülönböztetést a „barbárokkal” szemben, az ellenséggel való szembenállást, és persze ebben látják a szüzesség és az erény megtartásának legfőbb eszközét is. Feltehetően azonban a nők elnyomása, az otthonhoz való kötése volt a lábelkötés valódi célja.[8. Messmann, i. m. 143–144.] Abban a korban, a Song-dinasztia idejében, amikor a lábelkötés elterjedt, ez a gyakorlat nem számított bűncselekménynek, habár az akkor is még érvényben lévő Tang kódex büntette a csonkítást. A csonkítással azonban csak egy ún. „hivatalos feljelentés” alapján foglalkozott az állam, azaz ha erre a bűncselekményre idegenek – nem egy háztartásban élők – között került sor. Így a lábelkötés – ami mindig a családon belül történt – nem számított „hivatalos feljelentéssel járó bűncselekménynek”: mai szemmel nézve ezt a felfogást talán „az állam liberális önszabályozásának” lehetne tekinteni. Ez a jogi helyzet megmaradt a Ming-dinasztia idején (1368–1644) is. A „barbár” Qing-dinasztia alatt (1644–1911) azonban a lábelkötés már bűncselekménynek számított és a dinasztia első császára, Shunzi, aki Tai­zong névre is hallgatott, már a mandzsuk hatalomra kerülése előtt, 1636-ban elrendelte a lábelkötés betiltását: „Az asszonyoknak tilos (…) a lábaikat elkötni”,[9. Dorothy Ko: The Body as Attire: The Shifting Meanings of Footbinding in Seventeenth-Century China. Journal of Women’s History, Winter, 1997, Vol. 8, No, 4, 7.] szólt az új dinasztia egyik első rendelete. Ezt a betiltást a mandzsu császárok többször is megismételték – mindhiába. Később, 1804-ben, Jianqing császár (1796–1820), a híres Qianlong császárnak ötödik fia, megismételte elődjei a lábelkötésre irányuló betiltását és az erre vonatkozó rendelet utolsó mondatában határozottan kijelentette: „E rendelet megszegői iránt nem ismerek kegyelmet”.[10. Wang Ping, i. m. 36.] A kínai nők azonban, kétségkívül a férfiak hatására, továbbra is ragaszkodtak szokásaikhoz, és nem voltak hajlandók lemondani lábaik elnyomorításáról. Elkötött lábak nélkül nincs a lánynak semmi esélye a házasságra – ez volt a jelszó. Ezzel magyarázzák manapság is sokan, főleg idősebbek, ezt a régi szokást. Ilyen szempontból érdekes az 1847-ben hozott császári rendelet, amely már nem tiltotta kimondottan a lábelkötést, hanem kérelemmel fordult a kínai mandarin családokhoz: „Jómódú családok asszonyait arra kell ösztönözni, hogy lábaikat természetes állapotban tartsák meg abban a reményben, hogy ezáltal a régi szokás, a lábelkötés megszűnik.”[11. Levy, i. m. 68.] Ez nem történt meg: sem akkor, sem pedig az 1911-es forradalom után, a köztársaság idejében, de később sem. A lábelkötést Yanan területén, a Mao által felszabadított Észak-Shaan­xiban, még az 1940-es években is tolerálták. Ezen a vidéken a gyermekhalandóság elérte a 60%-ot, és az írástudatlanság pedig csaknem teljes volt, tehát egy rendkívül szegény, elmaradott és konzervatív vidék került a kínai Népfelszabadító Hadsereg hatalmába.[12. Fan Hong: Footbinding, Feminism and Freedom. The Liberation of Women’s Bodies in Modern China. London, 1997, 192.] Ilyen körülmények között az új hatalom érthető módon nem engedhette meg magának, hogy gyökeresen felszámoljon évezredes hagyományokkal. Még az 1980-as években egyedül a Tianjin-béli „Június 1. Gyermekcipőgyár” több mint egymillió cipőcskét gyártott a lábelkötés következtében nyomorékká vált lábakra. De máshol is voltak cipőgyárak, melyek tipegő lábakra illő cipőket gyártottak – csaknem a múlt évezred végéig. Ezek a cipőcskék persze nem voltak ezüsttel bevonva mint a Song-dinasztia idején, nem készültek többszínű selyemből mint a Yüan-kor alatt (1271–1368), kötött brokátból sem voltak mint a Ming-dinasztiában, de még egyszínű selyembrokátos boltozatú cipők sem voltak főnix alakú lábfejjel és magas sarokkal, ahogy az ilyen cipőket a Qing császárság idején készítettek, hanem felső részüket elhordott katonai egyenruhákból és a talpukat pedig elkopott autógumikból gyártották. Ilyen cipőket azonban sokan házilag is készítettek és olykor a cipőcskék felső része vászonból volt. „Felszabadulás” volt a nevük.

   Folytatás

Levélféle Romsics Ignáchoz a Bethlen-konszolidációról

Minden családi emlékezés a rémület, a düh és a gyász kifejezéseivel írta le az 1916 utáni korszakot, a „nagy futást”, ahogy Benedek Elek nevezte. Igen, a kétségbeesett menekülés a román hadak elől, a háború és saját világuk fizikai elvesztése, 1918. októberi forradalma, a kommün, az ellenforradalom mind-mind az összeomlást jelentette. Dédapám megvetette és kalandornak tartotta Károlyit. Az 1920-ban megjelent Édes anyaföldemben kegyetlen, hozzá nem illő portrét fest róla:

   Folytatás

Bomba a babakocsiban

GA: Ha a nemi arányok kiegyenlítettebbek lettek volna, másképp alakultak volna a dolgok. Majomparádé volt az egész. Kevés nõ volt az egyetemeken, miközben már megjelent a fogamzásgátló és tombolt a szexuális forradalom. Reimut Reiche megjegyzi, hogy már Freud megmondta: a protestáló férfiak egészen különleges szexuális képességekkel bírnak, afféle XXL-férfiak. Ebben az értelemben önmaguk és mindenekelõtt mások szexuális felszabadítása egészen egyértelmû célokat szolgált. Vicces volt, de az emancipációhoz nem sok köze akadt.

   Folytatás