A „Nika” felkelés

532. január 13-án vasárnap szokás szerint kocsiversenyek voltak a hippodromoszban. A versenyeken díszes udvari kíséretével együtt a császár is megjelent, de mindjárt tapasztalhatta, hogy az összegyűlt nézősereg igen fel van indulva. A „zöldek” sorai felől szűnni nem akaró lárma és fütyülés hallatszott. A „zöld” párt panaszt akart tenni, és így juttatta kifejezésre elégedetlenségét, Jusztinianosz kikiáltója útján tudakolta meg a néptől viselkedésének okát. A „zöldek” megbízottjai és a császár válaszait hangosan megismétlő kikiáltó között a következő párbeszéd zajlott le:

A Zöldek: Élj sok évig, Jusztinianosz császár! Légy győzelmes! Jogtalanságokat követnek el rajtam, egyetlen jó császárom, s isten a tanúm: nem tudom tovább elviselni. Félek az illetőt nevén nevezni, mert esetleg továbbra is jó sora lesz, és én kerülök veszedelembe.

Kikiáltó: Ki az? Nem tudom.

A Zöldek: Az, aki bennünket nyúz, háromszor-felséges császár, a vargák negyedében lakik.

Kikiáltó: Senki sem jogtalankodik rajtatok.

A Zöldek: Egyetlenegy ember törvénytelenkedik velem. Isten anyjára, csak fejemet ne vegye!

Kikiáltó: Nem tudjuk ki az illető.

A Zöldek: Te tudod csak igazán, háromszor-felséges, ki zsarol engem mostanában.

Kikiáltó: Ha van ilyen ember egyáltalán, mi nem ismerjük.

A Zöldek: Bármi is ő mostan, Judás sorsára jut; az Isten hamarosan megfizet neki, amiért engem nyomorgat.

Kikiáltó: Ti nyilván nem azért jöttök ide, hogy a játékokat megnézzétek, hanem csakis azért, hogy sértegessétek a kormányzókat.

A Zöldek: Ha bárki is törvénytelenkedik velem, Judás sorsára fog jutni.

Kikiáltó: Elhallgassatok, ti zsidók, manicheusok és szamaritánusok!

A Zöldek: Zsidóknak és manicheusoknak nevezel bennünket? Ám az Isten anyja van mindnyájunkkal.

Kikiáltó: Meddig átkozzátok még magatokat?

A Zöldek: Ha valaki azt állítja, hogy a császár nincs az igaz hiten, átok arra, akár Judásra?

Kikiáltó: Azt tanácsolom nektek, keresztelkedjetek meg egytől egyig.
(A zöldek pedig egymást túlharsogva felkiáltottak, és ezt ordítozták – ahogyan Antlasz utasította őket: Megkeresztelkedünk mind egy szálig!)

Kikiáltó: Ha el nem hallgattok, igazán lefejeztetlek benneteket.

A Zöldek: Mindenki arra törekszik, hogy hatalomra tegyen szert, hogy boldogan élhessen. S ha mi nyomorgattatásunkban netalán kiszalasztunk a szánkon valamit, felséged azért ne nehezteljen. Hiszen az isteni felség mindent eltűr. Mivel szavunk van, császárunk, most mindent nevén nevezünk. Mi már azt sem tudjuk, háromszor-felséges, hogy hol van a császári palota, s hol folyik a birodalom kormányzása. Csak akkor jövünk be a városba, amikor szamár hátára ülünk. Bár akkor se tennénk, háromszor-felséges!

Kikiáltó: Minden szabad ember nyugodtan és nyíltan mehet bárhová, ahová csak akar.

A Zöldek: Meghiszem azt, hogy szabad vagyok, de mégsem engedik meg, hogy éljek a szabadságommal. Ha valaki szabad ember, de a zöldek véleményét vallja, csak nyilvános fenyítés a sorsa.

Kikiáltó: Ti halálraszántak, még az életeteket sem kímélitek?

A Zöldek: Csak tiltsátok ezt a mi színünket, akkor az igazságszolgáltatásnak máris nem lesz dolga. Hát csak engedd meg, hogy gyilkoljanak bennünket, csak nézd el, hogy sújtsanak minket. Íme, te vagy (az élet) buzgó forrása, hát csak sanyargasd agyon azokat, akiket akarsz! Az emberi természet nem is tűri el ezt a két (ellentétes) dolgot. Bár meg se született volna Sabbatész, hogy ne lett volna gyilkos fia! Valószínűleg már a hatodik az a gyilkosság, mely Zeugmában történt: reggel még nézelődött az az ember, estefelé pedig lemészárolták, ó mindenek ura!

A Kékek: Az egész stadionban csak köztetek vannak gyilkosok!

A Zöldek: Valahányszor csak gyilkoltok, (büntetlenül) elszöktök.

A Kékek: Ti pedig gyilkoltok, és még nektek áll feljebb. Hiszen az egész stadionban csak közületek kerülnek ki a gyilkosok.

A Zöldek: Ó, Jusztinianosz császár! Ők kiáltanak segítségért, holott senki sem bántja őket. Bárki megmondhatja, hogy azt a zeugmai fakereskedőt ki gyilkolta meg, császárom!

Kikiáltó: Ti gyilkoltátok meg.

A Zöldek:Hát Epagathosz fiát ki gyilkolta meg, császárom!

Kikiáltó: Őt is ti öltétek meg, s a kékek ellen fondorkodtok.

A Zöldek: Éppen most és pontosan mi! Uram, irgalmazz! Elnyomják az igazságot. Ha ezek azt állítják, hogy isten igazgatja a dolgokat, kedvem lenne megkérdezni tőlük, hogy hát akkor honnan van ez a nyomorúság?

Kikiáltó: Istent gonoszságok nem kísérhetik.

A Zöldek: Istent gonoszságok nem kísérhetik? Hát ki az, aki engem nyomorgat? Ha van filozófus vagy remete, hát tegyen igazságot!

Kikiáltó: Ti, istengyűlölők, istentagadók, még mindig nem fogjátok be a szátokat?

A Zöldek: Ha felségednek úgy méltóztatik, elhallgatok, háromszor-felséges, még akaratom ellenére is. Mindent, mindent tudok: de hallgatok. Élj boldogul, igazság – oda az igazság! Elmegyek zsidónak. Isten a tudója, hogy jobb pogánnyá lenni, mint kék-pártivá.

A Kékek: Látni sem akarom ezt az undokságot; felháborító ez a gyűlölködés!

A Zöldek: Hogy szórnák ki a nézők csontjait a sírjaikból!

A zöldek tömege ezek után kivonul a hippodromoszból, és ezzel súlyosan megsérti a császárt. A kékek meg akarják akadályozni távozásukat; vad tülekedés támad.

Fordította Gyóni Mátyás

Kategória: Archívum  |  Rovat: ÖV ALATT  |  Típus: -

Vélemény, hozzászólás

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.

Please type the characters of this captcha image in the input box

A kommenteléshez kérjük gépelje be a fenti képen látottakat! Ellenkező esetben elveszik kommentje.