E-mail

From: Csontos Erika

To: 2000

Re: Csányi Vilmos tárgyi tévedései

Tisztelt Szerkesztőség,

a 2000 februári és márciusi számában, két részben jelent meg GM-game című, a Pusztai-ügyet feldolgozó tanulmányom. Közel száz szakirodalmi utalással alátámasztott írásom után a szerkesztőség a márciusi számban közölte Csányi Vilmos
e témával kapcsolatos véleményét is (Kísérletekkel alátámasztott hiedelmek. Kiegészítés Csontos Erika cikkéhez). Röviden szeretnék Csányi kiegészítésére reagálni.

Csányi Vilmos biológus, biokémikus, etológus az MTA tagja, 2001 óta a Tudományos Akadémia lapja, a Magyar Tudományfőszerkesztője is. Ez utóbbi ténynek azért van jelentősége, mert az a bizonyos, Dudits Dénes vendégszerkesztésében 2007-ben megjelent géntechnológiát népszerűsítő szám (melyből többször is idéztem) már az ő idejében jelent meg.

Csányi hozzászólásának fő üzenete az, hogy bízzunk a génmódosítással foglalkozó cégekben, mert alapvető érdekük, hogy biztonságos élelmiszereket adjanak el. Ezzel szemben a dohányipar, a gyógyszeripar, a szeszipar, de még az autóipar története is arról szól, hogy a gyártók mindig rövid távú érdekekben gondolkodnak. Csányi érvelésének logikájával mondhatnánk azt, hogy bízzunk a dohányiparban, mert annak nem érdeke, hogy rákkeltő terméket forgalmazzon

Kísérletekkel alátámasztott hiedelmek szerzője nemcsak hiszi, de cikkében minden kétséget kizáróan állítja is, hogy a túlnépesedés okozta jövőbeli élelmiszerhiány egyetlen alternatívája a génmódosítás. Ugyanakkor számos külföldi és hazai tanulmány meggyőzően igazolja, hogy a jelenleg megtermelt élelmiszermennyiség tökéletesen elegendő lenne a világ hétmilliárd lakója számára. Vagyis egymilliárd ember kizárólag az igazságtalan elosztás miatt éhezik a földön.1

A továbbiakban főként néhány kirívó tárgyi tévedés korrigálásra szorítkozom. Csányi szerint

Pusztai súlyos etikai hibát követett el: egy félig elvégzett kísérlet mások által nem ellenőrzött eredményeiből a televízió nyilvánossága előtt olyan vihart kavart, amely komolyan veszélyeztette az új technikák társadalmi támogatását. Eljárása olyan, mintha az autóm egyszeri fékhibája miatt beszaladnék egy televíziós adásba azzal a felhívással, hogy azonnal tiltsák be a gépkocsi-közlekedést, mert mindenki életveszélyben van. […] Ahhoz, hogy ez a bejelentés komoly figyelmet keltsen, be kellett volna fejezni a kísérletetleközölni, és ha a kollégák többször megismételve ugyanarra az eredményre jutottak volna, akkor kéne azon gondolkodni, hogy mi a bajuk a nyers krumplival agyonetetett patkányoknak?

Cikkemből teljesen világosan kiderül, hogy Pusztaiéknak nem egyetlen félig elvégzett, hanem négy, külön-külön is kerek, befejezett, egymás eredményeit is erősítő kísérletük volt: egy 110 napos és három 10 napos. A patkányokat nyers és főtt krumplival etették. (Ez utóbbi tényt még Dudits Dénes sem vitatta.) Pusztai Árpád a néhány perces televíziós interjúban a génmódosított élelmiszerek ellenőrzésének szigorítását követelte. Valóban nem tudta azonnal közölni kísérleteik eredményeit, ugyanis az adás másnapján elkobozták tőle a dokumentációt. Az elmarasztaló Audit Reportot Pusztai géntechnológiában érdekelt főnöke koordinálta. Pusztai fél év után visszakapott adataiból rögtön megírta saját beszámolóját is, amely Alternative Report címmel máig olvasható az interneten.2

Csányi Vilmosnak az is elkerülte a figyelmét – miközben cikkem több fejezete foglalkozik a Lancet-vitával és annak magyarországi „áthallásaival” – hogy Pusz­taiéknak egy bő évvel később (ugyan nagy nehezen), de sikerült a Lancetben „hivatalosan” is publikálniuk az egyik tíznapos kísérlet eredményeit. A „mások által nem ellenőrzött eredményekhez csak annyit, hogy „A Pusztai krumpli őrzi titkát” című fejezet éppen azt bizonyítja, hogy a géntechológiai lobbinak nem állt érdekében megismételni a kísérleteket! Mint ahogy írásom egésze azt példázza, miként akadályozza tűzzel-vassal a Monsanto – illetve tágabb értelemben a géntechnológiai és a gyógyszeripar – a rá nézve kínos adatok napvilágra kerülését. A Royal Society több géntechnológiai cégben is érdekelt alelnöke például állásvesztéssel fenyegette meg a Lancet főszerkesztőjét, ha közölni meri Pusztaiék cikkét.

Csányi idézi a thalidomid-botrányt is, melyről azonban a tények alapján pont az ellenkező következtetést vonhatjuk le, mint ő.

1962-ben Európában betiltották a gyógyszert, mert kiderült, hogy ha terhes anyák használják terhességük egy bizonyos szakaszában, akkor babájuk kéz nélkül születik. A betiltásig nyolcezer ilyen fogyatékos baba született. Súlyos ár egy új gyógyszerért. Úgy tűnik, a gyógyszeripar tanult az esetből, s ha szükséges, képes saját maga korrigálni a módszereit.

A thalidomid a Contergan nevű német gyógyszer hatóanyaga, melyet 1957 és 1961 között altató- és nyugtatószerként, valamint hányinger ellen reklámoztak. Vény nélkül lehetett kapni az akkori NSZK-ban, és néhány kivételtől eltekintve szerte a világon forgalmazták. „Mellékhatásaként” nem 8, hanem több mint
12 ezer súlyosan fogyatékos csecsemő született, s mintegy 40 százalékuk meghalt, mielőtt az első születésnapját megérhette volna.

Noha a hatóanyag már 1958-ban gyanúba keveredett, 4 év telt el a piacra kerülés és a visszavonás (1961) között. A „thalidomid-per” ugyanakkor több mint tíz éven át tartott. A bíróság a kutató Widukind Lenz vallomását – aki elsőként jelezte a gyártónak, hogy a szer magzati rendellenességet okoz – semmisnek tekintette, mivel őt „elfogultnak” nyilvánította.3 A gyártó sohasem ismerte el vétkességét.4 A gyógyszeripar sem tanult a Contergan-botrányból: több alaposan dokumentált példa hozható a 90-es évekből és napjainkból is, melyekben az a közös elem, hogy a gyártók már rég tudták, hogy az adott szer súlyosan egészségkárosító, ám még mindig forgalmazták. A kétezres évek elején például a Vioxx nevű fájdalomcsillapító engedélyezése és betiltása között eltelt öt év alatt csaknem 55 000 embernek kellett meghalnia a gyógyszer mellékhatásainak következtében, miközben a gyógyszergyár már a bevezetés előtt (!) bizonyíthatóan tisztában volt a hatóanyag szív- és érrendszeri mellékhatásaival.5

Csányi Vilmos szerint a géntechnológiai vállalatok esetében

[…] az ellenőrzés a cégek kezében marad, éppúgy, mint a természetidegen vegyületek ellenőrzése a gyógyszeripar esetében. A cégek ezt – az említett baleset és még néhány korai probléma feldolgozása után – meg tudják oldani. Ha a Monsanto vagy bármely más cég hibát követne el, azt elképesztő jogi és pénzügyi megtorlás követné. Hihetetlen naivitás szükséges annak feltételezéséhez, hogy a világon a genetikailag módosított növények százaival dolgozó cégek valóban káros terméket szállítanának közfogyasztásra. Józan ésszel azt gondoljuk, hogy a pénzügyi következmények fenyegetése elegendő a szigorú belső ellenőrzés kikényszerítésére.

A géntechnológiai iparban semmivel sem jobb a helyzet, mint a gyógyszeriparban. A multinacionális cégek – köztük a Monsanto – nemcsak hatalmas politikai, hanem pénzügyi befolyással is bírnak, a bírósági ügyek kimenetelét is befolyásolni tudják, amint ezt Marie-Moniqe Robin Monsanto szerint a világ című tényfeltáró munkája6, illetve az abból készült film (lásd: http://www.overstream.net/view. php?oid=tvl2ehldmjnl) meggyőző erővel bizonyítja.

[…] az autók naponta ölik a sok ezer embert világszerte, viszont a GM-növények egyetlen áldozatáról sem tudunk.

Honnan olyan biztos benne Csányi Vilmos, hogy senki sem halt meg még génmódosított élelmiszertől? Amerikában nem jelölik őket a csomagoláson, így utólag bármilyen ártalom (pl. allergia, vagy azon belül a ritka, ám életveszélyes anafilaxiás sokk) bizonyítása is nehezített. Számos károsodás csak hosszú távon jelentkezik. Pusztai Árpád ezért eredeti projektjének egy olyan továbbfejlesztett tervezetét adta közre, melyben négy generáción át javasolta megfigyelni a patkányok fejlődését.7 Ma már evidencia számunkra, hogy a dohányzás tízszeresére növeli a rákkockázatot, de ezt is csak egy húsz éven át tartó követéses vizsgálattal sikerült bizonyítani.8

Egy genetikailag módosított táplálékkiegészítő szer, az L-triptofán nevű aminosav a nyolcvanas évek végén (EMS-nek rövidített) különös „járványt” okozott, amely izomfájdalommal, bénulással, légzési nehézségekkel járt és minimum 37 ember halálát okozta, amint ezt a cikkemben többször is említett James Mariansky (aki egyébként a Monsantótól került át az FDA döntéshozói székébe) a már hivatkozott Monsanto-filmben maga is elismeri. A gyártó cég végül 1992-ben peren kívül megegyezett az érintettekkel. A Járványügyi Központ pontosabb becslése szerint kb. száz halálos és 5000–10 000 fő közötti paralízises áldozat volt.9

Egyébként Csányinak az egész cikken végigvonuló autós hasonlata is – melyet már-már allegóriává fejleszt – meglehetősen inadekvát. Egy gépjármű precízen és 100 százalékig megtervezhető, ám a kivitelezésnél még így is becsúszhat valami hiba. A genetikai módosítás a génbelövés miatt kiszámíthatatlan folyamat, épp ezért sokak szerint nem is nevezhető technológiának, ugyanakkor egy bonyolult rendszerbe avatkoznak be, amely csak részben ismert. Ráadásul egy elfuserált
autószériát be lehet vonni a piacról, a genetikailag módosított növényt azonban a természetből már nem lehet visszavonni.

Utolsó megjegyzésem: ugyan a Magyar Tudomány főszerkesztője cikkem kapcsán megfogalmazott kiegészítését nem támasztja alá szakirodalommal, két internetes hivatkozást mégiscsak beemel a szövegébe. Az egyik a Time-ban 1962-ben megjelent, a thalidomid-botránnyal kapcsolatos újságcikk. A másik hivatkozásában – mérgező élelmiszereinkről szólva – a http://lujza24.honlapepito.hu/?modul=oldal&tartalom=1117307 linkről vett információhoz irányítja az olvasót. A hivatkozott cikk anonim, és egy dilettáns festőnő honlapján olvasható, aki amúgy festményeit, verseit, horoszkópjait valamint saját receptjeit teszi közkinccsé e fórumon. „Picit kitárulkozok, picit adok a háziasszonyból is neked” – olvasható a nyitóoldalon…

Egy bizonyos: e hivatkozás forrása láttán mélyen elgondolkodtam.

2000 lelkes olvasója és hűséges szerzője:

Csontos Erika

  1. Takács-Sánta A. (2010): Szüksége van-e a világnak a géntechnológiai úton módosított növényekre? Bio­kontrol, 1, 5–12. www.biokontroll.hu/cms/images/sto­ries/Biokontroll/downloads/Biokontrol_01.pdf
  2. http://www.rowett.ac.uk/gmo/ajp.htm
  3. http://www.tierversuchsgegner.org/wiki/index. php?title =Contergan-history
  4. http://www.whonamedit.com/doctor.cfm/1002.html
  5. Szendi G. (2005): Depresszióipar, Sík Kiadó, 214.
  6. Robin, M. (2009): Monsanto szerint a világ. A multik csak a javadat akarják – egy óriásvállalat történte a dioxin­tól a génmódosításig. Pallas Páholy Kiadói Kft.
  7. Pusztai Á. – Bardócz Zs.: A genetikailag módosított élelmiszerek biztonsága. Budapest: Természetesen Alapítvány. 112.
  8. Doll, R. – Peto, R. (1976): „Mortality in relation to smoking: 20 years’ observations on British doctors”, British Medical Journal, 290, 1525–1536.
  9. Smith, J. M. (2003): Seeds of deception, YES! Books, 107–127.
Kategória: Archívum  |  Rovat: -  |  Típus: Levél

Vélemény, hozzászólás

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.

Please type the characters of this captcha image in the input box

A kommenteléshez kérjük gépelje be a fenti képen látottakat! Ellenkező esetben elveszik kommentje.