Dante Alighieri – Isteni Színjáték

PURGATÓRIUM

32. ÉNEK
(A Földi Paradicsom)

EGYHÁZTÖRTÉNET KÉPEKBEN

Dante csak Beatricét nézi
A szemem annyira rászegeződött 1
(hisz tíz év szomját kellett oltani!),
hogy megszűnt minden más érzékelésem.
Látásomat kétoldalt elfalazta 4
a figyelem-hiány: a szent mosoly
a régi hálóval magára vonta.
Ám ekkor el kellett fordítanom 7
balra az arcomat, mert rám kiáltott
a három istennő: „Ne oly merően!”
Mint akinek beletalált a napfény 10
a szemébe, s ezért egy ideig
semmit se lát, így éreztem magam.

Fordul vissza a menet
Aztán ahogy megszokta a szemem 13
a kisebb fényt (csak ahhoz mérve kisebb,
amitől kényszerűen elszakadtam!),
láttam: a dicsőséges hadsereg 16
jobb felé visszafordult és elindult
a Nappal szemben, a hét láng után.
Ahogyan pajzs alatt fordul az ezred, 19
hogy védje magát: elsőnek a zászlók,
majd fokozatosan fordul a többi,
úgy ment el előttünk az eleje 22
a mennyei csapatnak, mielőtt
a kocsi is megfordíthatta rúdját.
A nők a kerekekhez visszaálltak, 25
a griff az áldott terhet húzni kezdte,
de közben nem rezzent egy tolla se.
A szép hölgy, aki áthúzott a Léthén, 28
meg Statius meg én együtt haladtunk
a kisebb ívben forduló kerékkel.
Így mentünk az erdőben (mely lakatlan, 31
a kígyóban megbízó nő miatt),
s angyali ének volt az indulónk.

A jó és rossz tudásának fája
Nagyjából annyit tettünk meg gyalog, 34
amennyi három nyíllövés, mikor
Beatrice a kocsiról leszállt.
Azt mormolta az egész csapat: „Ádám!”, 37
majd körbeálltak egy fát, amelyikről
hiányzott minden levél és virág.
A koronája fölfelé haladva 40
szélesedett, és bízvást megcsodálnák
magasságát még Indiában is.
„Áldott vagy te, ó Griff, mert nem hasítasz 43
csőröddel semmit e jó ízű fából,
melytől utána szenved a gyomor!”
Így kiáltottak mind a fa körül, 46
mire a kettős-természetű állat:
„Így őrződik meg minden jog alapja.”
Most megragadta a kocsirudat, 49
a megözvegyült fához odahúzta
s odakötözte, ahonnan eredt.
Mint nálunk a növények az idő tájt, 52
mikor a nagy fény azzal egyesül,
amely az égi Ponty mögött sugárzik,
duzzadni kezdenek, visszanyerik 55
a színüket, még mielőtt a Nap
más csillag elé fogja lovait,
úgy nyíltak újra a virágai, 58
rózsa és ibolya színe között,
a fának, mely csak állt csupaszon addig.
Nem értettem, s nálunk sem ismerős 61
az ének, amit akkor énekeltek,
de nem hallottam végig a zenéjét.
Ha lefesthetném, hogy aludtak el 64
a szigorú szemek Syrinx regéjén,
(drágán fizettek virrasztásukért!)
akkor, mint modell alapján a festő, 67
megmutathatnám: hogy aludtam el;
de fesse az elalvást, aki tudja!

Dante fölébred: eltűnt a menet!
Rátérek inkább a fölébredésre. 70
Alvásom fátylát egy fény tépte le,
s valaki rám szólt: „Kelj föl! Mit csinálsz?”
Mint mikor Péter, János és Jakab 73
láthatták a virágzó almafát
(melynek gyümölcsét angyalok kívánják
és örök esküvőre hív az égben), 76
elkábultak, majd fölkeltek a hangra,
mely fölkeltett mélyebb alvókat is,
és látták: megcsappant a társaságuk, 79
mert nem volt már ott se Mózes, se Illés,
s a Mester ruhája megint a régi –
így ébredtem föl én. Ott állt fölöttem 82
a jó hölgy, aki lépéseimet
a folyó mentén eddig is kísérte.
Riadtan szóltam: „Hol van Beatrice?” 85
„Nézd, ott van – felelte –, ott üldögél
az új lomb alatt, a fa gyökerén.
Nézd meg a társait is körülötte; 88
a többi fölszáll, követve a Griffet,
elmélyültebb és édesebb zenével.”

Amit itt látsz, azt írd meg!
Hogy mást is mondott-e még, nem tudom, 91
mert szemem nézte azt, aki miatt
nem tudtam az előbb se mást figyelni.
A csupasz földön egymagában ült, 94
ott hagyták, hogy őrizze a kocsit,
amit a kettős vad kötött a fához.
Zárt kört alkotva ott állt körülötte 97
a hét nimfa, a kezükben a lángok,
amiknek Észak s Dél szele nem árt.
„Itt röviden leszel erdőlakó, 100
aztán velem leszel polgár örökre
abban a Rómában, hol Krisztus él.
Ám azok hasznára, kik rosszul élnek, 103
figyeld most jól a kocsit; és amit
itt látsz, azt írd meg majd ha visszatérsz!”
Így Beatrice; s én, aki örömmel 106
borultam le parancsai előtt,
szememmel s elmémmel nagyon figyeltem.

Lecsap a sas
Sosem csapott le oly gyors villanással 109
sűrű felhők közül a tűz, mikor
lehullik ránk a felső régiókból,
ahogy Jupiter madara lezúgott 112
a fa lombja közt, letépve a kérget,
a friss virágot s a leveleket,
és nagy erővel a kocsira sújtott: 115
az megbillent, mint hajó a viharban,
mely hullámok közt jobbra-balra dől.

Beugrik a róka
Aztán a diadalmas kocsiba 118
egy róka ugrott bele; oly sovány volt,
mintha jó ételt nem kapna soha;
de, ráolvasva ocsmány bűneit, 121
úrnőm úgy elkergette, hogy rohant,
ahogy bírták csontsovány tagjai.

A sas tollakat hagy
Majd ugyanonnan jőve, mint előbb, 124
a sas leszállt a kocsi belsejében
és tollaiból sokat ott hagyott.
S ahogy keserű szívből kiszakad, 127
úgy szólt most fölöttünk egy égi hang:
„Jaj, hajócskám! De rossz terhet viszel!”

A sárkány elvisz egy darabot
És láttam, hogy a kerekek között 130
megnyílt a föld s egy sárkány jött ki onnan.
Farkával átdöfte a kocsi alját,
s mint fullánkját a darázs, húzta vissza 133
az ártó farkat: a kocsifenékből
kitört egy darabot, s kígyózva elment.
A kocsit benövik a tollak
Ami maradt, azt – mint buja gyomok 136
termékeny földet – befödte a toll,
amit talán derék szándékkal adtak;
belepte mindkét kocsikereket, 139
a kocsirudat, s mindezt hamarabb,
mint nyitott szájból egy sóhaj kiszáll.

A hétfejű, tízszarvú állat
A szent jármű, mely így megváltozott, 142
most fejeket növesztett mindenütt:
hármat a rúdon s egyet oldalanként.
A háromnak ökörszarvai voltak, 145
a négynek egy szarv volt a homlokán:
ilyen lényt nem látott még a világ.

A kurva és az óriás
A hátán, mint magas hegyen a szikla, 148
egy kurva ült, hiányos öltözékben,
és kihívóan körbe nézelődött.

S mint aki fél, hogy a nőt elveszik, 151
úgy strázsált mellette egy óriás,
és jó néhányszor összecsókolóztak.
De mikor kereső, sóvár szemével 154
a nő rám nézett, brutális lovagja
megkorbácsolta talpától fejéig,
aztán telve gyanúval és haraggal 157
a szörnyet elkötötte és behúzta
az erdőbe, mely pajzsként eltakarta
a kéjnőt s az új állatot előlem. 160

FORDÍTÁS, JEGYZETEK NÁDASDY ÁDÁM

1. Rá: Beatricére, aki nemrég jelent meg neki.
2. Tíz év: Beatrice 1290-ben halt meg; történetünk 1300-ban játszódik.
9. Három istennő: a három keresztény jellemerőt (hit, remény, szeretet) megtestesítő nők, nimfák.
15. Amitől… elszakadtam: Beatrice szeme.
16. Hadsereg: a Biblia könyveit jelképező menet.
18. A Nappal szemben: kelet felé (még reggel van). Visszamennek arra, ahonnan jöttek.
28. Szép hölgy: Matilda.
30. Értsd: a kocsi jobb kereke mellett mentünk, tehát a keresztény jellemerők társaságában. A kocsi a jobb kereke körül, tehát jobb felé fordul vissza.
32. Nő: Éva. A kígyó beszélte rá, hogy egyen a tiltott gyümölcsből s nem lesz baja (Biblia, Teremtés könyve 3,4).
38. Fa: a Földi Paradicsomban álló ún. „jó és rossz tudásának fája”, melynek gyümölcséből Isten tilalma ellenére Éva evett és Ádámnak is adott (Biblia, Teremtés könyve 2,9). A legenda szerint ekkor a fa minden zöldjét lehullatta.
41. Szélesedett: ilyen alakú fát láttunk ennek egy hajtásaként (Purg. 24:114).
42. Úgy tudták, hogy India erdeiben rendkívül magas fák nőnek.
43. Nem hasítasz: te, Krisztus, betartod Isten tilalmát.
45. Értsd: súlyos büntetést von maga után (ahogy Ádámmal és Évával történt).
48. Így: Isten parancsainak betartása által. (Módosított idézet a Bibliából, Máté evangéliuma, 3,15.)
50. Megözvegyült: mert lombtalan, terméketlen.
51. Ahonnan eredt: a középkori felfogás szerint az Egyház kocsirúdja nem más, mint Krisztus keresztfája, aminek anyaga éppen a kérdéses fa.
53. Nagy fény: a Nap.
54. Amely… sugárzik: a Kos csillagkép (március–április). – Ponty: a Halak csillagképet nevezi most így. – A Kos a Halak (február–március) „mögött” jön, utána következik a naptárban, tehát tavasszal.
56–57. Értsd: mielőtt egy hónap eltelne.
59. A rózsánál (pirosnál) sötétebb, de ibolyánál világosabb szín az emberi vér. – Értsd: Krisztus véráldozatától a fa ismét virágzik, azaz Krisztus lemosta Ádám bűnét.
64–66. Utalás egy ókori mondára. Az óriás Argos (= Árgus) feladata volt egy nimfa őrzése. Száz szigorú szemmel virrasztott, de elfáradt, s amikor Mercurius (Hermés) isten elénekelte neki Syrinx [szürinksz] nimfa történetét, elaludt. Ekkor Mercurius megölte (Ovidius: Átváltozások I, 568).
71. Fény: a hét gyertyatartó fénye.
73. Péter, János, Jakab: apostolok, Jézus legkedvesebb tanítványai.
74-76. Utalás egy bibliai eseményre, mely „Jézus színeváltozása” néven ismert (Máté evangéliuma, 17,1). Jézus a három említett tanítvánnyal fölment egy hegyre s ott a szemük láttára fényleni kezdett, majd megjelent Mózes és Illés (az Ószövetség két nagy alakja). Égi szózat is hallatszott: „Ez az én szeretett fiam!” Erre a három tanítvány rémülten arcra borult, de aztán Jézus biztatására fölkeltek. Addigra Mózes és Illés eltűnt, s Jézus külseje ismét a szokásos volt.
74. Virágzó almafa: Jézus Krisztus isteni mivolta, a megváltás ígérete. – Ahogy a virág ígéri a termést, úgy ígérte a fénylő Jézus látványa a tanítványoknak az üdvösséget.
76. A „gyümölcs” az üdvözült embernek az égben lelki tápként szolgál egy olyan lakodalomban, ahol Krisztus őt hitveséül fogadja.
78. Értsd: Jézus feltámasztott halottakat is.
83. Hölgy: Matilda.
98. Lángok: a hét gyertyatartó, amiket (föltehetőleg) a hét „nimfa”, azaz a hét jellemerőt jelképező nők most kézbe vettek.
102: Róma: itt a Mennyet jelenti.
104. Azért figyelje a kocsit, mert mint egy filmen, lepereg majd előtte az Egyház történetének hét katasztrofális epizódja. Ezt kell megírnia majd.
110. Tűz: villám.
111. Úgy vélték, ha magasabbról csap le a villám (a Tűz Övéhez közelebbről), annál gyorsabb, erősebb.
112. Jupiter madara: a sas, a római császári hatalom jelképe. – A sas támadása a korai keresztényüldözéseket jelképezi (Kr.u. I–IV. sz.).
118. Róka: az eretnekség jelképe, mely ravaszul belülről kívánja megrontani az Egyházat.
126. A tollak a császári (állami) vagyont jelképezik, melyből egy részt (a középkor tudomása szerint) Nagy Konstantin császár az Egyháznak adott (lásd Pok.19:115).
128. Égi hang: Isten hangja.
129. Hajócskám: a kocsi, az Egyház.
131. A sárkány és az általa kiszakított kocsidarab egy egyházszakadást jelképez: valószínűleg Mohamed fellépte és az iszlám kialakulása (Kr.u. VII. sz.) értendő rajta. – A középkorban úgy tartották, hogy Mohamed keresztény pap volt és híveit a keresztények közül „szakította ki”. (Ezért került a pokolban a szakadárok közé, Pok. 28:31).
138. Újra a világi királyok által az Egyháznak adott vagyonról van szó: ez a középkor végére „belepte” az egész Egyházat. Dante talán konkrétan Kis Pipin francia király és fia, Nagy Károly földadományaira gondol (Kr.u. VIII. sz.), melyekből lett a Pápai Állam (756–1870-ig állt fenn).
145. Ökörszarvai: tehát fejenként kettő.
146. Összesen tehát az állattá alakult kocsin hét fej és tíz szarv volt. A Bibliában a Jelenések könyve (17,3) ír ilyenről, ez ott a világi hatalmat, a keresztények ellenségét jelképezi. – A hét fej a Hét Fő Jellemhiba; ebből háromnak (önteltség, irigység, harag) két-két szarva van, mert ezek az Istent és az embert egyaránt bántják.
149. Az állat hátán ülő kurva ugyanott a Bibliában a Római Császárság; Danténál a pápai udvar.
152. Óriás: a francia királyi udvar, esetleg konkrétan IV. (Szép) Fülöp király.
156. Célzás arra, hogy VIII. Bonifác pápát – mivel nem szolgálta ki a francia érdekeket – 1303-ban Anagniban tettleg inzultálták.
158. Szép Fülöp rábírta a pápaságot, hogy a franciaországi Avignonba helyezze át székhelyét.
160. Új: mert a kocsiból az imént alakult (143. sor).

Kategória: Archívum  |  Rovat: -  |  Típus: -

Vélemény, hozzászólás

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.

Please type the characters of this captcha image in the input box

A kommenteléshez kérjük gépelje be a fenti képen látottakat! Ellenkező esetben elveszik kommentje.