Patrick Eiden-Offe – Az öreg Marx

Hogy Önök igazából hogyan állnak Marxszal, az a Tőkéhez való viszonyukból derül csak ki. A fiatal Marxszal könnyű azonosulni: a közvélekedés szerint harcias, szenvedélyes, humanista, filozofikus, politikus és romantikus. Épp ebből kifolyólag – ahogy azt Alfred Schmidt már 1962-es, A … Folytatás

Lengyel László – Hankiss-alternatívák

A kelet-európaiak „ironikus szabadsága” 1989-es egyik legismertebb könyvének, a Kelet-európai alternatíváknak elején, Hankiss Elemér, ez a rejtőzködő személyiség, fontos ön- és közvallomást tesz a kelet-európai ember léthelyzetéről: „Igaz, hogy bürokratikus rendszerek béklyózzák meg őket; igaz, hogy megfosztották őket polgárjogaiktól, igaz, … Folytatás

Lövétei Lázár László – Ecloga*

„Úgy nézik ma a verset, mint egy párt-igazolványt…” (Weöres) KÖLTŐ Kéri a szakma ezerrel az újabb ecloga-félét – állítólag a „Zöld”-ben nem tisztáztuk a dolgot… PÁSZTOR Szóval „ezerrel”… Ezért rontasz rám in medias res? Ennyire kell az a vers? hogy … Folytatás

Nyerges Gábor Ádám – Versek

FÖLFÉNYLIK, MINTHA BELEKÖPÖTT Magányos kis csillagunk, mely mi más lehetne, mondjuk esthajnal, vagy csak egy távoli, innen nézve zavartalanul duruzsolgató utasszállító repülő, mely ebből a szögből épp úgy fölfénylik, mintha beleköpött rágógumi sziluettje volna egy zavaroskék, koraesti árnyalatú tó áttetsző … Folytatás

Fülep Lajos – Két magyar emlékműszobrászról

Zala György Ezzel megkezdtük sétánkat, mert bátran nevezhetem sétának a helyváltoztatást ebben a hatalmas műteremben. De akármilyen széles és magas is ez a világossággal teli terem, mégis szinte kicsinek hat attól a sok és nagyméretű alaktól, mely benne helyet foglal. … Folytatás

Kunt Gergely – Székely Juli – Vajda Júlia: Oldások és kötések

A SOÁ MATERIÁLIS ÉS VIRTUÁLIS EMLÉKEZETÉNEK ÖSSZJÁTÉKA A SZABADSÁG TÉREN Bár a Pauer Gyula és Can Togay által létrehozott Cipők a Duna-parton tulajdonképpen megérdemelné akár azt, hogy a német „Mahnmal” fordításaként „figyelmeztető műnek”, vagy az angol „counter-monument”-ből kiindulva „ellen-emlékműnek” nevezzük, … Folytatás

Margaret R. Higonnet – Patrice L.-R. Higonnet: A „kettős spirál”-modell

Mikor nem változás a még oly látványosan annak tűnő sem? Nők tömegeinek társadalmi és gazdasági szerepköre gyors és radikális változáson megy keresztül a háborúk elején, hogy aztán, a háború végén, gyorsan és radikálisan visszarendeződjék számukra minden. Azok között, akik erre … Folytatás

Schreiber László – (Ho)mágia

fekete köpenye ráncos szárny kacatok esnek a hóba kis fehér nyulak mutatványok torz albínói le-leválnak a sokruhás testről űzik és kergetik mérleghinta zöld lapjára fektetik menekül a varázsló aztán visszatérnek akkor a zsebéből kimocorognak pingponglabdát vontató kis bodobácsbogarak (Csoma Gábor … Folytatás

Almási Miklós – Nádra Valéria: Lukács – töredékek, személyesen

RÉSZLETEK EGY KÉSZÜLŐ ÉLETÚT-INTERJÚBÓL Nádra Valéria: Tanár Úr mesélte, hogy első, egyéves amerikai ösztöndíja (1970–71) idején, interjúkészítés céljából találkozott Herbert Marcuséval, akinek Önt meglátva első kérdése az volt: Ön is Lukács-tanítvány? Ezen némiképp elcsodálkoztam, hiszen Helleréket jól ismerte előzőleg Korčuláról, … Folytatás

Margócsy István – Az archaizálás csapdája

ESTERHÁZY PÉTER: CSOKONAI LILI: TIZENHÉT HATTYÚK Már pár éve (majd egy évtizede) érzékelem egyetemi hallgatóim körében, hogy Esterházy Péter írásművészete nem oly elsöprő erővel él és hat, mint a nyolcvanas-kilencvenes években – nem egy esetben értetlenség, sőt fanyalgás is tapasztalható … Folytatás

Pór Péter – A költői szó antinómiája

Pór Péter egyetemi előadása. Kedves Hallgatók! Elöljáróban egy tökéletesen hétköznapi tapasztalatot idézek fel. Mindannyiunkkal megesett már, hogy egy hirtelen érzés kifejezéséhez, legyen az öröm, harag vagy akár meglepettség, nem találtunk szavakat. Ilyenkor az általános szabály szerint háromféle módon reagálunk. Az … Folytatás

Szőcs Petra – Versek

SZEPTEMBER 6. Születésnapomra levágatom a hajam, és parókát készítek belőle Szent Györgynek. Egy padsorból kilógó láb hív be az őszi templomba. Előttem némán imádkozó férfi , elegáns, mint anya, és kopasz, mint egy apáca. Hogy lehet egy szép ember ilyen … Folytatás