Karafiáth Orsolya – SODRÁS

Szeret A víztükörrel hasztalan vitáznék. Csak kőszavak, elsüllyednek, pár hullám mutatja meg, voltak egyáltalán. Mondom tovább. Remeg minden. Ez áram. Vallasson csak. De könnyű így beszélni! Elmondom még, hogy… és elmondom azt is! Kesernyés ránc a szám körül, ronda. Le … Folytatás

Grecsó Krisztián – Fél kiló disznózsír

Juli a fürdőszobatükröt törölgeti, lassan végez, koszos az egész napos, délutánba nyúló takarítástól, aztán egyszerre eldobja a rongyot, lerohan az utcára, copfja pattog a hátán, szuszog az otthoni, szakadt tornacipő, viszket a fejbőre, csorog a hátán a verejték. Elfut az … Folytatás

Harcos Bálint – Versek

BABASZOBA Anyám falán tükör, lógok benne. Bár lógnánk együtt (most, még egy kis időt) kapkodva egymás szájából a szót kifulladásig. Függünk kötelezettségeinktől, így hiába hadonászok, nem tudom kikaparni magam a holtpontról feléd. Nem himbálózom, csak meredek rád. De te nem … Folytatás

Tóth Krisztina – ZSARNOKGYÍK

Semmire se emlékszem Mariborból, amire emlékeznem kellene. Ami tudok, csak másoktól tudom: nem emlékszem arra a három napra. Ljubjanából sem emlékszem semmire, csak arra, hogy azt ígérted, érkezel. Ljubjana nekem csak egy szálloda, Ljubjana azt jelenti: nem vagy ott. Semmire … Folytatás

Kathrin Passig – Aleks Scholz – Sár és kása és bitek*

*Első megjelenés: Merkur 2015/11. © Eurozine Arról, hogy miért nem létezik a digitalizáció Néhány éve a világ elkezdett digitálissá válni. Vagy legalábbis olybá tűnik. Minden digitalizálódik: könyvek, tévé, munka, autók, villanyáram, telefon, politika, még a rádió is. És a többi … Folytatás

Peter Sloterdijk – Emlékezés a szép politikára

* Elõadásként elhangzott Hamburgban, 2003. október 3-án. A fordítás alapjául szolgált: P. Sloterdijk: Erinnerung an die schöne Politik, in uõ: Der ästhetische Imperativ. Suhrkamp, 2014. 29–49. o. Igen tisztelt Hölgyeim és Uraim, engedjék meg nekem, hogy ezt a rövid retorikai … Folytatás

A normálistól az abnormálisig*

*Dr. E. M. Dubin: A normálistól az abnormálisig. Sándor József és társa kiadása, é. n. 13–22. …A nemi ösztön érvényesülése tekintetében bizonyos különbségek vannak az ember és a magasabbrendű állatok között. Az ember nemi ösztöne ugyanis az egész éven át … Folytatás

Normalitás és normativitás – Anna Jampolszkaja és Mihail Jampolszkij beszélgetése*

*A beszélgetés Normalnoje i normatyivnoje címen a moszkvai Otyecsesztvennije Zapiszki folyóirat 2014. 2 (59) számában jelent meg. Beszélgetőtársak: Jampolszkaja Anna Vlagyimirovna (1970) filozófus, fenomenológus, a moszkvai RGGU filozófiai fakultásának tudományos munkatársa. Az Emmanuel Levinas: filozófia és életrajt (2011) című monográfia … Folytatás

Vajda Mihály – Vajon a szegénységről szól-e Borbély Szilárd regénye?

Tagadhatatlanul arról is. Ennélfogva mi sem természetesebb, mint hogy e konferencia szervezői a konferenciát Borbély Szilárd emlékének szentelték. Borbély Szilárd maga azonban könyvének borítóján, ahol elmagyarázza, miről is szól a könyv, valami egészen mást mond. „A könyv a gyerekkorról és … Folytatás

Szilasi László – A sötétség mélyén*

*A 2000 folyóirat által szervezett, 2014 decemberében tartott Szegénységkonferencia Borbély Szilárdra emlékező részében elhangzott szöveg. Szabadsághiány, veszélyeztetett tapasztalatok, a közvetítés lehetőségei: a Nincstelenek világa A Nincstelenek világa Amikor tavaly tavasszal, ugyanezen a helyen, készülő írásom1 alaposabb motivikus megalapozása érdekében még … Folytatás

Szilágyi Ákos – A vers húsa*

*A 2000 folyóirat által szervezett, 2014 decemberében tartott Szegénységkonferencia Borbély Szilárdra emlékező részében elhangzott szöveg kibővített változata. A Halotti pompa szegénysége 1 „»Et incarnatus est« – a mondat igazság szerint minden valódi műalkotás zárómondata lehetne” – írja Pilinszky János, aki … Folytatás

Ritók Nóra – Jó szegény, rossz szegény*

*Elhangzott a 2000 folyóirat 2014 decemberében tartott Szegénységkonferenciáján. Első megjelenése: L. Ritók Nóra blogja, A nyomor széle, http://nyomorszeleblog.hvg.hu/2014/11/ 15/444-jo-szegeny-rossz-szegeny/, 2014. november 15. Azt hiszem, a szegénységről alkotott képpel is gond van. Legalábbis, ahogy az ehhez való viszonyulást nézem. Minden szinten … Folytatás

Margócsy István – A szegénység a magyar irodalomban*

*A 2000 folyóirat által 2013 májusában és 2014 decemberében szervezett Szegénységkonferenciákon elhangzott előadások összeszerkesztett változata. Tárgytörténeti vázlat Irodalmilag is mily tanulságos az a nyelvi kettősség, amely kiküszöbölhetetlenül benne rejlik a „szegény” szóban! Hiszen e szó jelentésének vibrálása magának a szegénységnek … Folytatás

Dante Alighieri – Isteni Színjáték

PURGATÓRIUM 32. ÉNEK (A Földi Paradicsom) EGYHÁZTÖRTÉNET KÉPEKBEN Dante csak Beatricét nézi A szemem annyira rászegeződött 1 (hisz tíz év szomját kellett oltani!), hogy megszűnt minden más érzékelésem. Látásomat kétoldalt elfalazta 4 a figyelem-hiány: a szent mosoly a régi hálóval … Folytatás

Szilasi László – Kolbász, banán, parizer*

Féltestű múzsák himbálóznak a cirkuszok kötelén, kezek nélkül maradt hősök imádkoznak háború után, lábatlan zarándokok csúsznak végig a homokos úton, Nap felé fordulnak arcok, melyeknek nem árthat a fény, hallani vélik a saját kiáltásukat a hirtelen megsüketültek, és van az … Folytatás

Áfra János – HIÁNYZÓ RÉSZEK

Féltestű múzsák himbálóznak a cirkuszok kötelén, kezek nélkül maradt hősök imádkoznak háború után, lábatlan zarándokok csúsznak végig a homokos úton, Nap felé fordulnak arcok, melyeknek nem árthat a fény, hallani vélik a saját kiáltásukat a hirtelen megsüketültek, és van az … Folytatás

Marno János – Versek

SZÍNHÁZI ÉLET Dávidnak Nem szeretném a szükségesnél hosszabban koptatni a számat. Gyorsan eltelt a nyár. Szerdán egy magyar filmben voltam egy anya, két kisgyerekkel. Az uramat akasztották, ezért el kellett takarnom a gyerekek szemét. Most először tört rám úgy istenigazából, … Folytatás

Schein Gábor – Versek

KAVICS Nektek, akik eljöttetek hozzám, odaültetek az ágyam mellé, vagy sétáltatok velem a kórház kertjében, amíg el nem fáradtam, és szemetekben óvatos félelemmel azt mondtátok, legyek erős, szükség van rám, és nektek, akiket elnémított a hír, de gondoltatok rám, a … Folytatás

Robert W. Scribner – Éghetetlen Luther, avagy a reformátor képe a kora újkori Németországban*

*Az esszé Luther születésének 500. évfordulójára készült, 1983-ban. Eredeti megjelenési helye: Past & Present 110 (1986), pp. 38–68. A tanulmányt rövidített formában közöljük; a kihagyásokat csak a főszövegben jelezzük, a jegyzetekben nem. (A szerk.) Tanulmányomban arra törekszem, hogy összekapcsoljak néhány, … Folytatás