Tillmann J. A. – Fali aforisztika

LADOMI LELET A fallal folytatom a dialógust. Így aztán egyre rövidül és tömörül. Későújkori falfirka A művészet a kutatás egyik kozmikus területe. Valamelyest hasonlít a teremtésre. Jóllehet nem ex nihilo indul. Hozott anyagból dolgozik. Nemcsak módosítja a mindenség mintázatát, hanem … Folytatás

Szálinger Balázs – Kvadrokeresztúr

1. A víz alá került Kvadrokeresztúrt Újra megterveztetik, 1 az 1-ben, Rajzpadláson, filctollal, gyönyörűen És nyilvánvalóan minek. 2. Kedves, gyere velem rózsát szedni, A leszakított virágok helyén Hagyunk egy-egy furcsa falunevet. Kővárerkölcs, Érkoszorú, Fűvész, Útőrháza, Szentmihálytörekvés, Havasnéző, Szentlavina, Százgyár, Biharkereslet … Folytatás

Vajna Ádám versei

A LÁNDZSATÖRÉS MŰVÉSZETE A lándzsatörés célja a velünk szemben vágtató lovag német-római birodalom sárga palástjának atlaszkötéséből kipiszkálni a jóléti államok szomorúságának írmagját. A veszély nem lebecsülendő! Ellenfelünk csatakötényében felforgató filozófiákat, apródja harisnyaszárában sokat tapasztalt hittant, a díszpáholy alsó harmadában ugrásra … Folytatás

Gombár Csaba – „Egy szép nagy, színes, fából faragott vaskarika”

Hankiss Elemérre emlékezve Jó pár embert kértem, sorolják Hankiss Elemér hibáit. A kérdést rendre csönd követte és értetlenség. Aztán kétkedve, tétován – hátha tán viccelek – csak mondtak valamit. „Szeszélyes volt, csapongó” – mondták. „Ne légy hebrencs” – idézte apját … Folytatás

Jeffrey C. Isaac – Létezik-e illiberális demokrácia?

PROBLÉMA, AMINEK NINCS SZEMANTIKAI MEGOLDÁSA Kísértet járja be Európát és az Egyesült Államokat, az illiberális demokrácia kísértete. Azt a programot, hogy a mostanra meghaladott liberális demokráciát „illiberális demokráciával” kell felváltani, elsősorban Orbán Viktor neve fémjelzi, aki maga többször is hangoztatta … Folytatás

Gács Anna – A tanúság medialitása

A HOLOKAUSZTRÓL SZÓLÓ VIDEÓ-TANÚSÁGTÉTELEK GYŰJTEMÉNYEI A KORTÁRS ÖNÉLETRAJZI KULTÚRÁBAN „A görögök feltalálták a tragédiát, a rómaiak az episztolát és a reneszánsz a szonettet, a mi generációnk által feltalált irodalom pedig nem más, mint a tanúságtétel.” Eli Wiesel1 Egy személyes történettel … Folytatás

Bakos Gyöngyi – Feldarabolás

Dénes egy év után otthagyta a bölcsészkart. Jelentkezett a Kertészeti Egyetemre, eldöntötte, hogy kertész lesz. Ne legyél diplomás paraszt, fiam, mondta a nagymamája, Marika néni. Mindenkinek legalább egy nagymamáját Marikának hívják, a másikat pedig nagy eséllyel Erzsébetnek. Vagy Ilona. A … Folytatás

Lackfi János – Vérszegény szobanövény

Ott ültem, négyszemközt ezzel a vérszegény libával, nem úgy nézett ki, mintha azért jött volna a zsarukhoz dolgozni, mert izgalomra vágyott, egyszerűen csak árnyékos hely kellett neki egy irodasarokban, mint egy szobanövénynek, elüldögél évekig, vizenyős tekintettel bámul a semmibe. Rám … Folytatás

Vajda Mihály – Élet (világ) 1200 oldalon

Világló részletek egy elbeszélő életéből. Egyszer én is használtam ezt a világló szót. Vajon értettem-e? Azt kellett lefordítanom, hogy weltet, ami németül látszott lenni; pontosabban egy kétségtelenül németnek tűnő mondat állítmánya volt. A mondat így hangzott: Die Welt weltet. Hogy … Folytatás

Tardos Károly – Beszélgetés Vajda Mihály filozófussal

„…nincsenek végső magyarázataink…” VAJDA MIHÁLY FILOZÓFUSSAL TARDOS KÁROLY BESZÉLGETETT A felvilágosodással induló modern racionalista filozófiát, metafizikát tekintve: miből adódott, hogy Descartes, Kant és Hegel mind idealisták és racionalisták voltak, és következik-e ebből valami? Én nem tudom, mit jelent egyáltalában az, … Folytatás

Milbacher Róbert – Petőfi és a naivitás visszanyerésének ábrándja

„Midőn a politika ’s művészet a’ természettől eltért ’s csak az udvarok körül forgott, midőn az egészséges élet helyébe beteges pompa lépett, akkor a költészet is eltéveszté valódi útját ’s lelkesedését nem a’ Hippokréné tiszta forrásából, de a’ királyi asztalokon … Folytatás

Takáts József – A laterális útvonal

Mint ismeretes, a 19. századi Magyarország nagy liberális-nacionalista politikai programja a civil (állampolgári) társadalom létrehozása volt: a nagyfokú jogi, felekezeti, nyelvi, kulturális széttagoltság bonyolult, kusza, mély rendi szakadékokat magában foglaló 1848 előtti világa egységesítésének terve. „Ennek a programnak – írta … Folytatás