Levélmagamnak

Igazában semmi más feladatom nem lett volna az elmúlt nagyjából huszonöt évben, mint hogy felkészüljek arra, hogy elveszítelek, illetve fölkészüljek az elvesztésed túlélésére. Bár elképesztően pepecselős-piszmogós fajta vagyok, azért nem kevés dolgot elvégeztem/létrehoztam az elmúlt huszonöt évben. A valódi (egyetlen) … Folytatás

Happening a kriptában

Tanúsítom, nem találtam senkit Balatonbogláron, aki a nyáron tömeges szexpartikat látott volna a temetőkápolnában. Pedig többen mondták. Mert ha éjjel, az éjszakának megfelelő hiányos öltözetben, földön is fekszik egymás mellett harminckét lány és fiú –, az még nem tömegszex. Márpedig … Folytatás

Ha kell – tiltsunk!

FELJELENTŐ SZÍNIKRITIKA A HETVENES ÉVEKBEN És ha neked ez nem képez művészetet Kedves Ernő: hát akkor nem művészet – Nem is az a fontos, hogy művészet-e Vagy sem; – nem az a fontos.1* Karinthy Frigyes: Nihil, 1911. La Harpe úrnak … Folytatás

A Mozgó Világ végéről

A füzetsorozatként 1971-ben, folyóiratként 1975-ben induló Mozgó Világ a modern irodalom (Czakó Gábor, Esterházy Péter, Hajnóczy Péter, Mészöly Miklós, Nádas Péter, Spiró György, Tandori Dezső stb.), a szociográfia és közgazdaságtan (Berkovits György, Csalog Zsolt, Bauer Tamás), illetve a független kritika … Folytatás

A 2000 novemberi számának tartalmából

Herbert Schnädelbach a vallásos ateistáról, Hans Blumenberg feljegyzései az ateizmusról, Robert W. Scribner az éghetetlen Lutherről Schein Gábor, Marno János, Áfra János versei, Szilasi László, Kolozsi László prózája, Nádasdy Ádám új Dante-fordításából, a Purgatóriumból Margócsy István a szegénységről a magyar irodalomban, … Folytatás

A 2000 októberi számának tartalmából

Göncz Kinga — Ulrike Lunacek — Jan-Werner Müller: Budapest Brüsszel ellen avagy az Unió tehetetlenségéről Gereon Wolters az európai bölcsészettudományokról Kedves Rákosi elvtárs! — Balázs Béla és Rákosi levelezése. Közreadja: Schiller Erzsébet Ayhan Gökhan, Mezősi Miklós és Ilma Rakusa versei, … Folytatás

Esztétika: filozófia, ideológia, tudomány

Összefoglaló A Kant utáni esztétika tudománya, elsősorban Hegel nyomán kritikai ideológiaként fejlődött ki, mely két kérdést próbál közös filozófiai keretben megmagyarázni: mi a művészet, és melyek az esztétikai tapasztalat sajátosságai? Azt állítom, hogy erre a két kérdésre nem lehet egyazon … Folytatás

Traian Pop Traian – Versek

CSATAMEZŐ három pont rejtőzik egy több mint valószínűnek vehető parancs vállai mögött ha megismerheti, biztosra veheti, hogy mögötte csatamező nyílik, amelyik, mint minden mező, szintén egy csomó opciót tartalmaz kiegészitő információt figyelmeztető jeleket tilalmakat ne aggódjon, ha nem ismerhette meg … Folytatás

Lejárt az idő

Kellemes nyári idő volt, nem volt túl meleg abban a kínai nagyvárosban, ahol éppen voltam, de amelyik persze nem létezett akkor, amikor előző életeim valamelyikében ezen a vidéken éltem, és most élveztem a várost, annak ellenére, hogy nyár közepe volt, … Folytatás

Váltóáram

Lefekvéshez készülődtem. Pontosabban, hogy imádkozzak, mikor egyszer csak megcsörrent a telefon. Hátrahőköltem, s azonnal lüktetni kezdett bennem a vér a berregő hang miatt. Gyorsan fölkaptam a kagylót, hogy megszűnjön a falakról visszaverődő zörej. Recsegett a vonal. Hallottam, hogy valaki motoz … Folytatás

Tőzsér Árpád – Versek

IMÁGÓK A Bat’a-ház A Nagyjászol mély völgy az országhatár túloldalán. A hegyoldalba vájt kőúton ál lok, s a nagyhatalmak ege összeér fölöt tem. Az út egyben országhatár is, kétszer meghúzva, a Második Háború csak a mi nap ért véget, nem … Folytatás

ELŐJÁTÉK EGY JUTALOMJÁTÉKHOZ

(Mary Stuart föllép a vérpadon)1* A szín Fotheringay várának díszterme. KIKIÁLTÓ Jő komor alabárdosként feszengve fölsorolni a szereplendő személyeket, hosszan, amiképpen itt, lentebb következik: WILLÁGNAC SZÍN- ÉS WÉRPADÁN, SŐT, TRANSZPADÁN FÖLLÉPŐ FŐBB, MAJD FŐTLENEBB SZEREPLŐK: STUART MÁRIA, a skót királyi … Folytatás

A nacionalistától a legionárius hitvallásig

ROMANTIKUS PALINGENÉZIA, MILITARIZMUS ÉS FASIZMUS A MODERN KORI ROMÁNIÁBAN (1. RÉSZ)1* A fasizmus és a vallás közötti kapcsolat mindmáig a fasizmus kutatásterületének egyik legvitatottabb témája; ennek az ellentmondásos kérdéskörnek a feltérképezéséhez kívánok adalékokat szolgáltatni jelen írással. A két világháború között … Folytatás

Le vagyok aforrmázva

In memoriam Losonczi Péter A Formula-1 kétségtelenül korunk allegóriája. Egyre gyorsabban, minden technikai újítást, a legnagyobb fokú szervezettséget és ifjú életek adrenalin- tombolását kockára vetni – azért, hogy körben keringjünk, s néha, akaratlan egymást meg magunk idejekorán megöljük… Az életben … Folytatás

„Minden a Marssal kapcsolatos kutatásommal kezdődött”

RIGÓ MÁTÉ BESZÉLGETÉSE LUCIAN BOIÁVAL RIGÓ MÁTÉ: Először a családjáról kérdezném. Kérem, meséljen a gyermekkoráról, hogy milyen volt felnőni a ’40-es, ’50-es évek Romániájában. LUCIAN BOIA: 1944-ben születtem Bukarestben, mondhatni, hogy vegyes származású családban. Anyám családja olasz. Ősei Itáliából, pontosabban … Folytatás

A krími kán saját kérésére…

Hogyan csatolta magához a Krímet Oroszország a 18. században? 1663-ban Jurij Krizsanics görögkatolikus pap tobolszki száműzetésében írt monumentális Politika című művében részletekbe menően taglalta, miért elkerülhetetlen és igazságos a Krím katonai elfoglalása Oroszország számára. Ugyancsak kidolgozta a hadművelet részletes tervét. … Folytatás

A romantikus mítosz fojtogató ölelése

Az elmúlt kétszázharminc évben számos mítosz született a Krímről. Mindenekelőtt Kherszonészosz ókori uralkodóiról, a keresztény Rusz bölcsőjéről, a birodalom elvarázsolt perifériáiról és a Romanovok nyári rezidenciáiról. A mítoszok is mutatják, mekkora rangja és jelentősége van. Oroszország számára fontos a félsziget … Folytatás

A Nyúl és a világirodalom útja

TUDÓS VÁLTOZAT1 1 A nevezetes történet – miszerint Puskin a dekabrista felkelés előestéjén valóban arra készült, hogy Mihajlovszkojéból Pétervárra utazzon, ámde visszafordult, mert az úton keresztülfutott előtte egy nyúl – igen helyesen, csupán anekdotaként maradt fenn, így nem szaporítja tovább … Folytatás

Ezeket az alapigazságokat csak hülyék, vagy árulók tagadhatják

 (szemelvények írásaiból) 1792. augusztus 10. A FRANCIA HAZAFIAKHOZ!1 (Röpirat) Kedves honfitársaim: van egy ember, aki régóta bujkál már űzött vad módjára, de most előjön földalatti odúja mélyéből, hogy megmagyarázza, hogyan tehetitek tartóssá a mai nap győzelmét. Legfőbb becsvágya bebizonyítani, hogy … Folytatás

JEGYZET ÉS KOMMENTÁR

„A nagy francia forradalom jogosan végezte ki André Chénier-t. És ezt kell tennie minden harcos demokráciának ma is.” Lukács György: Irodalom és demokrácia. Szikra Kiadás, 1948. 166. André Chénier-t (1762–1794), jóllehet a francia forradalom – sokak szerint az egész 18. … Folytatás