Kunt Gergely – Székely Juli – Vajda Júlia: Oldások és kötések

A SOÁ MATERIÁLIS ÉS VIRTUÁLIS EMLÉKEZETÉNEK ÖSSZJÁTÉKA A SZABADSÁG TÉREN Bár a Pauer Gyula és Can Togay által létrehozott Cipők a Duna-parton tulajdonképpen megérdemelné akár azt, hogy a német „Mahnmal” fordításaként „figyelmeztető műnek”, vagy az angol „counter-monument”-ből kiindulva „ellen-emlékműnek” nevezzük, … Folytatás

Margaret R. Higonnet – Patrice L.-R. Higonnet: A „kettős spirál”-modell

Mikor nem változás a még oly látványosan annak tűnő sem? Nők tömegeinek társadalmi és gazdasági szerepköre gyors és radikális változáson megy keresztül a háborúk elején, hogy aztán, a háború végén, gyorsan és radikálisan visszarendeződjék számukra minden. Azok között, akik erre … Folytatás

Schreiber László – (Ho)mágia

fekete köpenye ráncos szárny kacatok esnek a hóba kis fehér nyulak mutatványok torz albínói le-leválnak a sokruhás testről űzik és kergetik mérleghinta zöld lapjára fektetik menekül a varázsló aztán visszatérnek akkor a zsebéből kimocorognak pingponglabdát vontató kis bodobácsbogarak (Csoma Gábor … Folytatás

Almási Miklós – Nádra Valéria: Lukács – töredékek, személyesen

RÉSZLETEK EGY KÉSZÜLŐ ÉLETÚT-INTERJÚBÓL Nádra Valéria: Tanár Úr mesélte, hogy első, egyéves amerikai ösztöndíja (1970–71) idején, interjúkészítés céljából találkozott Herbert Marcuséval, akinek Önt meglátva első kérdése az volt: Ön is Lukács-tanítvány? Ezen némiképp elcsodálkoztam, hiszen Helleréket jól ismerte előzőleg Korčuláról, … Folytatás

Margócsy István – Az archaizálás csapdája

ESTERHÁZY PÉTER: CSOKONAI LILI: TIZENHÉT HATTYÚK Már pár éve (majd egy évtizede) érzékelem egyetemi hallgatóim körében, hogy Esterházy Péter írásművészete nem oly elsöprő erővel él és hat, mint a nyolcvanas-kilencvenes években – nem egy esetben értetlenség, sőt fanyalgás is tapasztalható … Folytatás

Pór Péter – A költői szó antinómiája

Pór Péter egyetemi előadása. Kedves Hallgatók! Elöljáróban egy tökéletesen hétköznapi tapasztalatot idézek fel. Mindannyiunkkal megesett már, hogy egy hirtelen érzés kifejezéséhez, legyen az öröm, harag vagy akár meglepettség, nem találtunk szavakat. Ilyenkor az általános szabály szerint háromféle módon reagálunk. Az … Folytatás

Szőcs Petra – Versek

SZEPTEMBER 6. Születésnapomra levágatom a hajam, és parókát készítek belőle Szent Györgynek. Egy padsorból kilógó láb hív be az őszi templomba. Előttem némán imádkozó férfi , elegáns, mint anya, és kopasz, mint egy apáca. Hogy lehet egy szép ember ilyen … Folytatás

Kőszeg Ferenc – Csonka négyes

TÖRTÉNETEK A MÚLT SZÁZADBÓL (Részletek egy hosszabb elbeszélésből) A csoportszex Kálvinja (Körmendi Miklós visszapillant) 1964-es izgatási pere részleteit Szörény Balázs évekkel később mondta el, amikor már közelebbi, baráti kapcsolatba kerültünk. Felfigyeltem Pócsi Lajos nevére: tizennyolc évvel Balázs ügye után engem … Folytatás

Pjotr Jakovlevics Csaadajev – „Oroszország két világ között”

Mert sohasem tartottunk lépést a többi néppel: nem tartozunk az emberi nem egyik nagy családjához sem; nem vagyunk sem nyugatiak, sem keletiek, és nem rendelkezünk egyikük hagyományaival sem. Minthogy időn kívül állunk, bennünket nem érintett az emberi nem általános nevelődése. … Folytatás

Apor Péter – James Mark: Sajátos viszony

A „NYUGAT” ÉS MAGYARORSZÁG REPREZENTÁCIÓJA A POLITIKAI, AZ ÉRTELMISÉGI ÉS AZ ALTERNATÍV KULTÚRÁBAN, 1963–2015 Nyugati nyitás Magyarországon a szocialista időszak vége felé a politikai, az értelmiségi és az alternatív kultúra újraalkotta a „Nyugat” képét.1 A szemléletváltás az 1960-as évek elején-közepén … Folytatás

Bendl Vera – Lídia aztán le van nyugodva

Hirtelen felindulásában azt hitte, minden azzal kezdődött, hogy remegő, utólag talán indokolatlanul drámainak mondható hangon megkérdezte Konrádot, megcsalta-e őt valaha. Most, hogy már lezárult a kínos, egészében igazán gyerekes jelenet, és Konrád visszament a barátaihoz „mulatni, jaj, mulatni, ebben a … Folytatás