Legfontosabb mûvészetünk: a film

 

1966. január 17.

Aczél György elvtársnak
a mûvelõdésügyi miniszter
elsõ helyettese

Budapest

Kedves Aczél elvtárs!

Mindenek elõtt elnézését kérem, hogy ezúttal nem zenei, hanem film ügyben zavarom. Mint máskor is, ezúton szintén teljesen családi alapon kerültem kapcsolatba ezzel a mûvészettel. Fiam, aki a […] Gimnáziumba jár, az ott árusításra került “Minden idõk legnagyobb filmjei” sorozatra bérletet váltott. Tegnap, azaz f.hó 16-án, vasárnap reggel meghívott a 12 filmbõl álló sorozat délelõtti elõadására, melyen – mint velük közölték – Chaplin Aranyláza kerül bemutatásra. A gyerek ugyanis tudja, mennyire rajongok Chaplinért. Ezért nem voltam rest, és elmentem. A Filmmúzeum nézõterén kizárólag középiskolás diákok voltak. A nézõtér elsötétült, és a vásznon megjelent a címfelirat: Dokumentumfilm Gorkijról. Az ifjúság érthetõ módon elégedetlenül zúgott fel. Bárhogy is van, még a mi korunkban is felemás benyomást kelt, ha az Aranylázhoz ülök be, és valami egészen mást kapok. De a baj csak ezután kezdõdött. Ezt a filmet a XX. Kongresszus elõtt készítették. A dokumentumfilm hõse természetesen Gorkij, de mellette Sztálin is. Mint ahogyan az akkoriban divat volt, Sztálinnak a dolgok minden mozzanatában szerepelnie kellett. És természetesen az akkori jelzõkkel: a nagy, a vezér, a bölcs, a rettenthetetlen, stb. Mindennek az ott egybegyûlt ifjúságra gyakorolt hatása förtelmes volt. A gyerekek a szó szoros értelmében végigkacagták a filmet. Mindennek a csúcspontja az volt, amikor a narrátor a film vége felé közölte, hogy Gorkij megnyugodva halhatott meg, mert a Pravdában még olvashatta népe szabadságának, demokratizmusának nagy dokumentumát, a Sztálini Alkotmány közzétett szövegét.
Mellesleg jegyzem meg, hogy e dokumentumfilm után Pudovkin Az anya címû filmjét vetítették, és érdekes volt megfigyelni, hogy a kisfilm következtében teljesen a röhögésre átállt nézõközönség Pudovkin nagyszerû mûvészetének hatására percek alatt elcsendesedett, és a nagy mûvészi élmények feszült csendje uralkodott a nézõtéren.
Nem szeretném, ha Aczél elvtárs valamilyen vonatkozásban félreértene. Engem személy szerint nem zavartak a Szovjetunió e korszakáról vetített dokumentumfelvételek, sõt érdekeseknek is találtam azokat (Mikojant, Molotovot, Vorosilovot még egészen fiatal emberekként lehet a filmen látni). De amikor ifjúságunk nevelésében amúgy is állandó problémaként jelentkezik az iskola és a család kettõs hatása, az ilyen, államinak, hivatalosnak tûnõ harmadik hatás végleg megzavarja a gyerekeket, bennünket pedig egyszerûen nevetségessé tesz. Miután ebbõl a sorozatból még tíz elõadás hátravan, még néhány lehetõség rendelkezésre áll hasonló hibák elkövetésére. Ezt megakadályozandó gondoltam arra, hogy errõl a sajátságos élményemrõl ezen az úton beszámoljak Aczél elvtársnak.

Elvtársi üdvözlettel:
(Sárai Tibor)
fõtitkár

***

Budapest, 1966. január 31.

MÛVELÕDÉSÜGYI MINISZTÉRIUM
MINISZTER ELSÕ HELYETTESE

SÁRAI TIBOR ELVTÁRSNAK
a Magyar Zenemûvészek Szövetsége fõtitkára
BUDAPEST V.
Semmelweis u.1.

Kedves Sárai Elvtárs!

Megköszönöm levelét, és egyetértek jogos felháborodásával, amiért a Filmmúzeum január 16-i elõadásán az 1946-ban készült és a személyi kultusz jegyeit magán viselõ MAXIM GORKIJ filmet vetítették. E hiba miatt a Filmtudományi Intézetben a felelõsök ellen fegyelmi vizsgálatot rendeltem el.
A vizsgálat megállapította, hogy – bár nem szándékosságról van szó – az Intézet két érdekelt munkatársa és osztályvezetõjük súlyos mulasztást követett el, a filmet úgy tûzték mûsorra, hogy sem a filmet, sem a film pontos leírását nem nézték meg. Az Intézet igazgatója ezért a vétségért a felelõsöket megrovásban részesítette.
Ismételten köszönöm szíves figyelmeztetõ sorait.

Elvtársi üdvözlettel:
(Aczél György)

Magyar Országos Levéltár: P 2146 [XVIII-I-15], 72. doboz. = Magyar Zenemûvészek Szövetsége, TÜK-iratok 1957-1968

Kategória: Archívum  |  Rovat: ÖV ALATT  |  Típus: Levél

Vélemény, hozzászólás

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.

Please type the characters of this captcha image in the input box

A kommenteléshez kérjük gépelje be a fenti képen látottakat! Ellenkező esetben elveszik kommentje.