Archívum

Archívumunkat folyamatosan bővítjük régebbi számainkkal. A 2012-ig megjelent lapszámok PDF formátumban is elérhetőek.

Összetett keresés az archívumban
Dupla szűrés kapcsoló [ÉS]

Ernst Bloch: Nyomok

részletek[1]     Ismérv[2]   Egyre többször merül fel köztünk csak úgy. Mintha épp az apró dolgokra figyelnénk, utánuk nyomoznánk. Gyakran a fesztelen és a ritka vezet a legmesszebbre. Hallunk, mondjuk, egy … Folytatás

Tatár Sándor: Versek

Lehet hazudozni össze-vissza   [aber] A szerencse: repedtsarkú. Még ha az aranyhajával meg a Loreley-szopránjával megtéveszt is egyeseket. Csak azzal megy el (és sejthetjük, meddig marad vele), aki vastag, mint egy … Folytatás

Nick Elsdorf: Ízlés dolga

Közel-Nyugati Levél Tudom, magadra hagytalak, nyájas olvasó, a zsarnokság hetedik évében, s csak most, a tizenegyedikben esengek ismét kitüntető figyelmedért. Jó okom volt a távolmaradásra: nem akartam számos bajodat a sajátommal … Folytatás

Kiss Noémi: Gyimes

A csángók falvaiban a Keleti-Kárpátokban Pontosan húsz évvel ezelőtt jártam először a Gyimes völgyében, a csángók szórvány falvaiban. Egy egész nap és egész éjjel tartott a vonatút, holott a távolság néhány száz kilométer. … Folytatás

Bendl Vera: Anya, itt vagyok

Már megint nem bírta tovább; szünetet tartott. Lassan húzta át magát a kis kerten, benyitott a szemközti épületbe – ez a szülészet, milyen vicces, milyen ironikus, futott át az agyán most is, mint majdnem mindig, amikor benyomta a régi … Folytatás

Koloh Gábor: Versek

Vera a másik városban   Veled visszavonhatatlanul megkezdődött, kedves Vera, a halottaim számontartása és tegezése. Sőt, egyáltalán az, hogy halottaimról írok és innentől kezdve az elmúltak könyvelése. (Tegezni … Folytatás

Szilágyi Ákos - A vers húsa*

*A 2000 folyóirat által szervezett, 2014 decemberében tartott Szegénységkonferencia Borbély Szilárdra emlékező részében elhangzott szöveg kibővített változata. A Halotti pompa szegénysége 1 „»Et incarnatus est« – a mondat … Folytatás

Dante Alighieri - Isteni Színjáték

PURGATÓRIUM 32. ÉNEK (A Földi Paradicsom) EGYHÁZTÖRTÉNET KÉPEKBEN Dante csak Beatricét nézi A szemem annyira rászegeződött 1 (hisz tíz év szomját kellett oltani!), hogy megszűnt minden más érzékelésem. Látásomat … Folytatás

Kolozsi László - A könyvtár

Anyám felhívott – Trierben laktam – azt mondta, nem volt pénze, eladott egy pár könyvet. Nem mondta, hányat, miket is, azt mondta, egy párat, vett egy kevés kaját belőle, nem volt pénze, mi mást tehetett volna, én külföldön vagyok, nem … Folytatás

Áfra János - HIÁNYZÓ RÉSZEK

Féltestű múzsák himbálóznak a cirkuszok kötelén, kezek nélkül maradt hősök imádkoznak háború után, lábatlan zarándokok csúsznak végig a homokos úton, Nap felé fordulnak arcok, melyeknek nem árthat a fény, hallani vélik a … Folytatás

Marno János - Versek

SZÍNHÁZI ÉLET Dávidnak Nem szeretném a szükségesnél hosszabban koptatni a számat. Gyorsan eltelt a nyár. Szerdán egy magyar filmben voltam egy anya, két kisgyerekkel. Az uramat akasztották, ezért el kellett takarnom a … Folytatás

Rakovszky Zsuzsa - NÉGY ÉVTIZED

E ciklusból részletek hangzottak el szeptember 26-ai ünnepi estünkön. Részletek a Fortepan-ciklusból címkék: bombatölcsér, gyerekkocsi, felvonulás Igen, ez volt az év, mikor megszülettem. két csillag állt a kórházkert … Folytatás

Sosem voltunk itt

Az eredeti szöveg forrása: http://bachmannpreis.eu/de/texte/4898 I. Nemrég kaptam a Facebookon egy „XY ismerősnek jelölt” értesítést. Gyakran kapok ilyen értesítéseket, és még mindig nem tudom, hogy válaszoljak-e rájuk, hogy mit … Folytatás

A második fölkelés előzményeiről

E szöveg rövidített változata elhangzott október 10-ei Sztóritelling Fesztiválunkon. Áprilisban megtudtuk, hogy intézetünkbe látogat az Interkozmosz nyugalmazott űrhajósa. A gondozottaknak világűrt, asztronautákat, űrhajókat ábrázoló … Folytatás

Lehet-e a liberalizmus kapitalizmusellenes?

Néhány éve tavasz táján, egy baráti társasággal Pannonhalmán találkoztunk. A beszélgetés vége felé, amikor már a szőnyegen fekvő kérdést többször körbejártuk, egyikünk felvetette, milyen kellemetlen és zavaró számára, hogy a … Folytatás

Közép-Európa – Felejtsük el?

VÁLASZOK A 2000 KÖRKÉRDÉSEIRE 4. Nyári számunkban kezdtük el közölni kedves hazai és külföldi szerzőinknek a Közép-Európával foglalkozó körkérdésünkre adott válaszait. Rengeteg érdekes, megfontolandó írás született, nagyon … Folytatás

Alison Wong - Versek

Alison Wong generációk óta Új-Zélandon élő kínai családból származó költő. Cup (Csésze) című verseskötete 2007-ben a New Zealand Book Awards döntőse volt, As the Earth Turns Silver (És a Föld ezüstbe fordul) című regénye pedig … Folytatás

Jugoszláv dicshimnuszok

Gavrilo Princip lábnyomai1 Alig két évvel az első világháború után felemelő ünnepségre került sor Terezínben, az új csehszlovák államban: hazavitelük előtt hősöknek kijáró búcsúztatót tartottak a szarajevói merénylők exhumált … Folytatás

Gyóni Géza - Vers

Ferenc Ferdinánd jár a hadak élén 1 Szent László óta aludt a legenda, És csodás fénnyel ime újra támadt: Szent dördüléssel ajtaja kipattant Az artstetteni szomoru kriptának. Szent dördüléssel ajtaja kipattant S lovára pattant a … Folytatás

Filozófia és fasizmus

A PROFESSZOR ÉS A KAPITÁNY AZ 1930-AS ÉVEK DEREKÁN, AVAGY ADALÉKOK A FASIZMUS ANATÓMIÁJÁHOZ A legionárius mozgalom, másképpen a Vasgárda sikerének titka abban is rejlett, hogy a mozgalomhoz tekintélyes értelmiségiek is csatlakoztak, több … Folytatás

Kicsoda is voltaképpen Puskin?

„Puskin[1. „Alex Sandow kétségkívül a legidősebb orosz nyelvű író. Nemrég töltötte be 187. életévét. Ahogy ez már szépkorúaknál lenni szokott, Ön-Zéland (vagy: Ön-Sjælland – a ford.) hegyei közt, saját Sandowka nevű … Folytatás

Derült égből

PÁGER ANTAL VISSZATÉRÉSÉNEK KÖRÜLMÉNYEI[1. Az írás a Történés – médium – nyilvánosság című OTKA-pályázat (vezető: Kulcsár Szabó Ernő, pályázat száma: 81636) keretében készült.] Az ötvenes évek elején művészi … Folytatás

Az oroszországi Puskin-kultuszról

A kérdés, hogy Puskin nem valamilyen új orosz szent-e, a 19. század végén merült fel, méghozzá az egyszerű falusi nép körében, amely értetlenül követte a költő iránt egyre mértéktelenebbül megnyilvánuló tiszteletadásokat: „Ki a … Folytatás

Alekszandr Puskin - Versek

GYÖNYÖR Az élet feslő friss virága Komor rabságban hervad el, S az ifjúság illó világa Nyom nélkül, búsitón hagy el. A perctől, mikor megszülettem A hamvas ifjú évekig Nem volt öröm vágyó szivemben, S édes gyönyör se … Folytatás

Huszonötölés-hatolás

(EGY ÉV JEGYZETEIBŐL, 2012. NOVEMBER 6-TÓL) Vass Jánosnak Az igazság azoknak való, akik semmi jobbat nem találtak az életben. A vágy egy olyan nyelv, melynek szótárát elveszítettük, csak nyelvtanát ismerjük. Az önuralom az … Folytatás

Utazás Prúszába

HOMMAGE À MIKKELS KLUSSIS[1. Mikkels Klussis: Mykolas Letas Palmaitis (1944) baltista nyelvész porosz álneve. A leningrádi születésű, részben balti német származású tudós Vlagyimir Toporovval közösen a fennmaradt nyelvemlékek alapján … Folytatás

Ukrónia és vidéke

AVAGY SEMMIKOR-NINCS AZ EGÉSZ VILÁG [1. A Békéscsabai Jókai Színházban 2012. december 3-án elhangzott előadás szerkesztett, kibővített és átdolgozott változata. Tóth-Barbalics Istvánnak és Trencsényi Balázsnak nem egyszerűen … Folytatás

A kollektivizmus krízise

1947 (részletek)[1. Wilhelm Röpke: Die Krise des Kollektivismus című brosúrája 1947-ben jelent meg Svájcban. Magyarul 1990-ben látott napvilágot Békéscsabán Tóth Imre fordításában.] (…) Sok szocialista egyetért velünk, ha a mára … Folytatás

Milyen nyelven beszélünk a válságról?

(naplórészletek) [1. Részletek a szerző naplójegyzeteiből, melyek teljes terjedelmükben a Személyes írások című kötetben jelennek meg decemberben a Kalligram Kiadó gondozásában.] 2009. november 14. Ma délután Gy. S. beszélt a … Folytatás

Marno János - Versek

  EGY KÖLTŐI KÉRDÉS Mi keresnivalója itt a földön ennek az elveszett alaknak?   EGY SZÓNOKI KÉRDÉS Mi keresnivalója itt a földön ennyi elveszett alaknak?   DAS LIED in memoriam Gustav … Folytatás

Vagy majdnem az

Hogy rettenetes, elhiszem, de így igaz, mondta a férfi, és Isten örült, hogy legalább ő elhiszi, az is valami. Erre a különös időpontra időzített, szombat kora délutáni állásinterjúra, 15:00 h!, pontban! egyenes vonalú, szolid, fehér … Folytatás

Győri László - Versek

  A LÉTRA Amikor végre lakáshoz jutottál, fölnéztél a mennyezetre, a pókhálót hogy szeded le, és létra híján ott maradt a pókszál. És vettél akkor egy négyfokú létrát, fölnéztél a mennyezetre, mintha Isten … Folytatás

Vad nyomozók

RÉSZLET Luis Sebastián Rosado, La Rama Dorada kávézó, Mexikóváros, colonia Coyoacán, 1976. április. Már Monsiváis is megmondta: Marinetti és Tzara tanítványai, a zajos, értelmetlen, giccses verseik pusztán a tipográfiai elrendezés … Folytatás

Soha nem voltam Blanesban

Amikor először olvastam Roberto Bolañótól a Vad nyomozókat, 22 éves voltam, Limában éltem a nyomorúságos fizetésemből, és az életem kimerült abban – azon kívül, hogy néha hülyére ittam magam –, hogy olvastam és írtam, másoltam … Folytatás

Apa, fiaival

Ha végigböngésszük a közelmúlt legátfogóbb, legnagyobb időbeli spektrumot felölelő latin-amerikai irodalmi válogatásának, a Modern Dekameron-sorozat vonatkozó kötetének (Huszadik századi latin-amerikai novellák) életrajzi … Folytatás

“Hogy a vonatfülke micsoda”

KOSZTOLÁNYI DEZSŐ ESTI KORNÉLJÁNAK HARMADIK FEJEZETE [1. Kötetbeli cím: Harmadik fejezet, melyben 1903-ban közvetlen az érettségije után, éjszaka a vonatban először csókolja szájon egy leány. ] (MELYBEN AZ UTAZÁSRÓL MINT VALAMIFÉLE … Folytatás

A nem is olyan szürke hétköznapok

A gondolkodás a rend kialakítására, de egyúttal a megértésre is irányul. Nem szabad túl korán abbahagyni, különben az ember nem tudja meg mindazt, amit tudnia kellene; de egy idő után mégiscsak fel kell hagynia vele, máskülönben … Folytatás

Haladástól a katasztrófáig

A prózairodalom igencsak széles palettáján a történelmi regény szinte definíciószerűen mindig is és következetesen politikai töltetű volt. Nem csoda hát, hogy ez a műfaj a tárgya Lukács György A történelmi regény című … Folytatás

A még nem ismert

Már jó néhány évtizede küzdök az általam csak biologizmusnak nevezett nézet ellen. Ez a szekuláris, humanista körökben ma is egyeduralkodó felfogás azt tartja, hogy mi emberek alapvetően állatok vagyunk (de legalábbis sokkal közelebb … Folytatás

Versek

Kávéház éjjel  824: „Asszonyszerelem, asszonysors”. A cselló gyorsan iszik egyet. A fuvola öblösen böfög három ütemnyit: szép kis vacsora. A dob kiolvassa a krimit. Zöld fogak, arcon pattanás integet a szemhéjszéli … Folytatás

"Külsőt nem tartok"

Elhagyott a járásom? Ez nem túlzás. Mert ahogy magam vonszolom, ez nem járás. Kitöredeznek fogaim. De hát jogom van hagyni, halasztódjék a kín, míg be nem lobban. Se időm nem adom ilyen gyötrésre, s aztán hogy számban legyen … Folytatás

Őfelsége

A föld fia, egy gyom sarja, itt nőtt fel a kertben, al-Ataba régi terén, senki sem tudta kié, mocskos kezek ápolták, kenyérhéjjal etették, galabeyába öltöztették és megfosztották a személyiségétől is. Aztán egy nap, mikor nagyra … Folytatás

Versek

„A bánat? Egy nagy oce…” A bánat? egy nagy ocelot. S az öröm? Látni, hogy nincs már benne fog, csak húsz tövig rágott köröm. András örök Feltétlen szerelem? Ugyan már, Főúr! Én feltéttel kérem, hisz pont a … Folytatás

Kontármunka

1 Tegnap összevesztem a feleségemmel. Azért kell ilyen óvatosan fogalmaznom, mert noha valójában most jártam a legközelebb hozzá, hogy végezzek vele, akár úgy, hogy az előszobai mérőfülkeajtó felső, az ajtón belüli kisajtajának … Folytatás

József Attila a Dunánál

A rakodópart alsó kövén ültem, most egy poshadt pocsolya peremén. Nézem magamat: végleg elmerültem. Harsog a felszin, lenn hallgatok én. Állóvíz, soha nem folyik tova. Zavaros, sekély, nagy a pocsolya. És elkezdett az eső … Folytatás

Dusehubka

Figyelő 1942. november 24. Malkiniától délre, a Bug folyó közelében van egy kavicsbánya, amit tavaly kényszermunkatáborrá alakítottak át a megszállók. A legközelebbi vasútállomásról (6 km) … Folytatás

Jom Kippur Rosenzweig

A héberül kiolvasott cím (gyywwxnzwr rwpyk swy) egy többszörösen összetett birtokos szerkezet, ahol a következő két olvasat egyaránt jogosult: „Jom (Kippur Rosenzweig)”, azaz „Rosenzweig engesztelésének napja”; illetve „(Jom Kippur) … Folytatás

A hatalom mindennapjai

Azonosítási játék az államvédelemnél Az állambiztonsági közeg volt hivatott a Kádár-rendszerben uniformizált társadalmi magatartást a pártkövetelményekhez igazítani. Hol nyílt, hol burkolt erőszakkal hozzáhajlítani a viselkedések … Folytatás

Török gyerek megvágva

Török gyerek megvágva „Sarrazin vagy inkább müezzin?” – kérdezgeti a német szabadelvű sajtó hónapok óta, valósággal magába roskadva. Ma már ott tartunk, hogy Merkel kancellár a legnagyobb nyilvánosság előtt vizionálhatja „a … Folytatás

Wladyslaw Szlengel - Versek

  Eljött Régóta ijesztgetsz minket a véggel. Hogy eljön a számadás napja. Nos, eljött. Bűnhődtünk eddig éppen elégszer. Most Te állsz a bíráink elé, ez eldőlt. És hallgatni fogod, lehajtott fejjel, az ítéletet. Hogy mi … Folytatás

Rainer Paris - Egyenlőség

Egy szisztematikus érv Az emberiség legalább két évszázada éli át vissza-visszatérő módon ugyanazt az élményt: a szabadságra, egyenlőségre, testvériségre következő elnyomást. Ezek az értékek szélső esetben, amennyiben minden … Folytatás

E-mail

FROM: Bojtár Endre TO: 2000 RE: Holokauszt: a (részben) mellőzött szakirodalom Timothy Snyder cikke (Holocaust: The Ignored Reality, amely előző számunkban Az ismeretlen holokauszt címen jelent meg) arra a fontos tényre irányítja a … Folytatás

Az angyalok jussa

– Miféle hazafi maga, kedves Valerij Anatoljevics? – Oroszország és Moldova Dnyeszter Menti Köztársaság hű fia vagyok – felelte a külügyminiszter, villájával egy füstölt busaszeletet piszkálva. – Ezt a konyakot szeretem a legjobban, … Folytatás

Igazságok

Minden férfinak van pornója, és minden nőnek van szeretője, mondta apám szórako- zottan egy magazint lapozgatva. Én épp aznap tudtam meg a Hovanyec Piritől, hogy mi is az pornó, felkaptam hát a fejem. Anyám a konyhában főzött. Ezek szerint … Folytatás

Versek

Az üstökösvadász     (Pierre Méchain, 1744–1804) 8 üstököst fedezett fel életében és 26 rejtett égitestet köztük egy gömbcsillaghalmazt és két galaktikát – A francia forradalom tombolása közepette megkísérelte … Folytatás

Versek

AGYONNYOM, EGYRE KÖZELÍT Agyonnyom , egyre közelít, már vállamon, tarkómon érzem. Nincs benne bűn, nincs benne érdem, egyvonalban – Nadír, Zenit. A külsőtől függetlenít, bensőtől is. Vétekkel vétlen. Agyonnyom, egyre … Folytatás

Pávatoll

Van ez a haverom a munkahelyemen, a Bud, és meghívott magához engem is meg Frant is vacsorára. Én nem ismertem az ő feleségét, ő pedig nem ismerte Frant. Ez eddig egál. Csakhogy Buddal haverok voltunk. És tudtam, hogy épp kisbaba van náluk. A … Folytatás

„Fordulat” vagy „forradalom”?

1989 emlékezete az egyesült Németországban Írásom címe arra utal, hogy történelmi események és bizonyítékok helyett az emlékezés- és emlékezetkultúra történetére fog összpontosítani.[1. Itt és az alábbiakban a remembrance … Folytatás

Vagy öngyilkos leszek…

Paul Frenzel levele Rudolf W.-hez 1997. január 24. Kedves W. kolléga! […] Az Állambiztonsági Minisztérium berlini levéltárában négy dossziét találtak rólam. Ez nem volt meglepő a számomra, hiszen 1951 és 1961 között a Bundesbanknak … Folytatás

Beszélgetés Rudolf W.-vel: Reped a fal

Beszélgetés Rudolf W.-vel Együtt jártunk egyetemre, néhány nappal a „cseh bevonulás” után kezdtünk. Karl-Marx- Stadtból érkezett (korábban és később Chemnitz), szőkésbarna, mosolygós fiú, ruganyos mozgással: járása meghazudtolta … Folytatás

Mi újság, Brenner Jóska?

A Brenner József tiszteletére emelt emléktábla avatása alkalmával rendezett ünnepségre népes sereg gyûlt össze: nem hiányozhattak az orvosi szakma, az irodalom, a zenemûvészet képviselõi, meg aztán hivatalos volt az író egyik … Folytatás

A gyanússá vált gyanakvó

Esztétikai és teológiai töprengések a (kortárs) mûvészetrõl Könnyen lehet, hogy egy térben és/ vagy idõben távoli képzõmûvészeti, zenei vagy irodalmi alkotás utólagos esztétikai megítélése többet árul el az ítéletet … Folytatás

Vallás kontra művészetvallás

Hozzászólás a kölni dóm új üvegablakairól kirobbant vitához 2007 késő nyarán majdnem vitára került sor a művészetről Németországban, ám a vita még az előtt véget ért, hogy igazán elkezdődött volna. A szóban forgó … Folytatás

Versek

NIHIL NOVI Kétezer éven át árnyként követtem saját személyem e szomorú uton csak a szégyen tapadt hozzám a gonoszság koholta rágalom – hogy megmérgeztem a kutakat – aszályt idéztem elõ fagyokat – a tehénre rontást … Folytatás

Petőfi mint asztaltáncoltató szellem

Kettős kegyelet fûz a július 31-dike emlékéhez. Két, szívben-lélekben rokon-barát megdicsőülésének napja ez: A Petőfi Sándoré és az Egressy Gáboré. Az előbbi 1849. július 31-dikén fejezte be magasztos földi pályáját, atyám nem … Folytatás

Versek

Köszönj a hangnak köszönj a hangnak asztalos beszéd és vésd faragd és vésd faragd mi van egyéb a kéknél és a hang mi van egyéb a végnél és az ég köszönj a kéknek szürke fémszemekkel itt minden lát és semmi nem beszél a … Folytatás

Ízisz nincs lefátyolozva

1814-ben fényes ünnepséget rendeztek Weimarban az Angliából hazatért Károly Ágost fõherceg tiszteletére. Goethe ebbõl az alkalomból a város rajziskoláját nyolc festménnyel díszítette fel, amelyek a különféle mûvészeteket voltak … Folytatás

A szekularizáció dialektikája

Canterbury érseke azt ajánlja az angol törvényhozásnak, ismerjék el a saría egyes családjogi elemeit az angol jogrendszerben, és tegyék lehetővé az országban élő muzulmánok számára, hogy ilyen jellegű vitás ügyekben vallási … Folytatás

Szomjas vagyok

Ezt nem mondta el neki senki, nem is mondhatta: Ketten voltak otthon, és késõbb nem beszéltek róla Egymással, erre határozottan emlékszik, és mással sem, Nem mondta el senkinek, szinte biztosra veszi tehát, Hogy nem képzeli, hanem … Folytatás

Lucius Domitius lázbeszéde

et ressurexit… – mesélte Seneca. s míg az öntudat új kikötõjébe érne háborgó elmével a rettegõ ember hihetõbb Istent keresve, alulírott én, Lucius Domitius közhivatalnok tiszta tudattal nézem a lángokat, a tüzet s az … Folytatás

Mit keresünk Alaszkában?

Jack háromkor tette le a munkát. Kilépett az állomásról, beült a kocsiba, és egy lakásához közeli cipőbolt előtt állt meg. Föltette a lábát a próbazsámolyra, és hagyta, hogy az eladó fűzze ki a cipőjét. – Valami kényelmes … Folytatás

Két királyság – egy elv

A demokrácia és a kereszténység Arra kértek, hogy válaszoljak a kérdésre: Mennyire lehet egy demokrácia keresztény? Végsõ soron ez teológiai és filozófiai kérdés: Mennyire kellene egy demokráciának kereszténynek lennie? … Folytatás

(Kontra)galopp

javított utószinkron a nagy egyezményes fogalmakat sosem bagatellizálva éppen eleget gondolva hazára anyára a születendõ néhány kisgyerekre múlásra és a szerelemre adózva a szellemi napsugárnak és jól megbecsülve a … Folytatás

E számunk szerzői (2007 november)

Balla D. Károly (1957) író, költő Berniczky Éva (1962) író, szerkesztő Bihari Péter (1957) történész, tanár Bojtár Endre (1940) irodalomtörténész, műfordító Friedrich Hayek (1899–1992) osztrák közgazdász Kohlhammer, … Folytatás

Az 1889-es “nagy véderővita”

Egy politikai hisztéria anatómiája “Abcug Tisza, abcug Csáky, Abcug báró Fejérváry, Abcug Török főkapitány, Éljen doktor Takács Zoltán!” (Rigmus 1889-ből[1. Csáky Albin gróf Tisza kormányának kultuszminisztere, Fejérváry … Folytatás

Versek

AZ ELEFÁNTOK SZENT IRATAIBÓL Kezdet: az elefántok megformálása A világ teremtése előtt az elefántfejű fehér isten ült egy tónál és nézte a vizet. Csakhogy a víz nem víz volt, hanem a tükre alá behúzódott semmi. Szép látvány, … Folytatás

Csak egy nő

– Én csak nő voltam – mondta. – Végül is csak egy nő – mondták azok, akik szerették. Nem tudjuk, mit mondott a halála előtt. Tudjuk, mit vallott a barátnője a halála előtt. – Hamvasztás után nem akarok temetést, nem kell … Folytatás

Végelvész

Gyermekként a legképtelenebb halálnemeket találta ki az apja megbüntetésére. A legvadabbat talán azon az estén, amikor véglegesen hazahozta azt az idegen nőt. A szomszédos hálószobából átszüremlő hangok, gyűlöletes nyöszörgések … Folytatás

Versek

MEZÍTLÁBAK Mezítlábasságuk csak úgy ragyog a régi mesterek sötét képein a szentek ínséges lábfeje a zarándokdurva lábak a Jézus nyomdokán csetlő-botlók lábujj-ízek bámulatosan bizarr édes pacsmaglábak világló ócska … Folytatás

Hangok

a hangok persze jönni fognak egymással végül összefognak ahol voltunk te meg én s amit fognak semmi lesz te meg én azután hogy tünni fogunk észrevétlen mert senki a semmit föl nem fogja mikor e furcsa helyen tétováz hol hangok érnek … Folytatás

A mi mérgezett nyelvünk

A “szociális” mint menyétszó A “society” – társadalom – főnév akármilyen félrevezető is, viszonylag ártalmatlan a “social” (társadalmi, szociál-, szociális) melléknévvel összehasonlítva, ami valószínűleg a … Folytatás

Betegség és kultusz Ady utóéletében

Mielõtt esszém érdemi része elkezdõdne, próbára hívom a játékos kedvében lévõ olvasót: e mondat olvasása után (és a következõk alapos olvasása elõtt) hunyja le a szemét, és néhány másodpercre képzelje maga elé a – legyen … Folytatás

Az élet mint olyan

Szereplõk: Yona Popoch Leviva Popoch, a felesége Gunkel, Yona barátja ELSŐ FELVONÁS Első jelenet (Éjszaka. Yona és Leviva a családi ágyban. Leviva alszik, Yona felriad.) YONA: Ez a szívem. Nincs mese. Cefetül vagyok, hallod? Meg … Folytatás

Interregnumocska

(szatírjáték) (egérmonológ) (Vásári mutatványosbódé a Parlament elõtt. Egér be. Ingujját feltûri és gondterhelten karizmait nézegeti.) Interregnum? Ma Magyarországon? Ez a kérdés? Megõrültetek! Jól van, játsszatok csak a … Folytatás

Interregnum (1)

“Furkósbotom bölcsen azt súgja nekem, Ez a rendszer mégis elég védtelen, Hamar összeomlik, bármilyen csodás Pénzügy, hadügy és a közigazgatás. Darabokra törnek husángom alatt. Új aranykor virrad akkor, sõt, még … Folytatás

Mit csinálunk?

Mit csinálnak Magyarhonban? Esznek, isznak és danolnak. Semmi baj sincs? semmi gondrém, Hogy majd érte meglakolnak? Van biz itt baj; de hiába Enni csak kell az embernek; S inni hogy ne kéne, ahol Oly dicsõ borok teremnek; Csakhogy … Folytatás

E számunk szerzői (2005 november)

Velez Zoltán (1952) agrármérnök Iliev, Ilia bolgár antropológus Naumovics, Szlobodan szerb antropológus Veres Péter (1897–1970) politikus, író Bertók László (1935) költő Borbély Szilárd (1964) költő Tóth Dezső (1975) … Folytatás

“Én és Õk”

Az érintkezés szélsõséges formái a magány körülményei között Annak a nemzetközi szimpóziumnak a témája, ahova meghívást kaptam (XXV. Rencontres de Genève) meglehetõsen absztrakt módon hangzott: “Magány és kommunikáció”. … Folytatás

Az Eszmélet poétikája

A téridõ mint virtuális szervezõelv Az Eszmélet jól dokumentálhatóan eltérõ eredetû, s egymáshoz a végsõ változatban is csak lazán kapcsolódó elemekbõl épül fel. A kutatók a mûben átfogó – s a szakmai közvéleménnyel is … Folytatás

Ébredés

Lisszabon késõbb kel, mint más városok, A do Ouro utca ébredése, A Rocio ébredése, a kávéházak kapujában, Ébredés Az egész, soha nem alvó peron kellõs közepén, Amely úgy lüktet, mint valami szív, a virrasztáson és az álmon … Folytatás

A világítótorony menyasszonya

Sovrappen picike szigetén állt egy fehér világítótorony, abban lakott egy fiatal õr, Ghermil. Ez a Sovrappen alig négy mérföldnyire volt a parttól, de minthogy a szigeten a világítótornyon kívül semmi más nem volt, csak havonta egyszer … Folytatás

Az utolsó magyartanár feljegyzései

"The killer awoke before dawn." Jim Morrison: The End "Ma leçon de demain n’est pas prete." Henri-Frédéric Amiel: Journal intime "Tóth Dezsõ zöldre sápadtan azt ordítozta, hogy a magyar irodalomnak igenis van folytonossága." Nádas … Folytatás

Versek

Egy haszid kommentár A Megváltó akkor fog eljönni, mondta Reb Hersele, ha a világ már nem tud többé elrejtõzni elõle. A Világ Királya ugyanis a Teremtésnek csak a másolatát hozta létre. Az eredetit a Messiás jobb szemébe rejtette … Folytatás

Két lepke csapkod

(1) Az eget fogom, s nem tudok átnyomni egy gombot a lyukon. (2) Agyafúrt dudva, kimegy a kert alóla, s magára húzza. (3) Telik a gödör. Torkig érõ kozmoszban összeér a kör. (4) Elkényeztetett gyerek, politikus vagy költõ, … Folytatás

Ukrajna földjén

NAPLÓ Egy kicsi, de gazdag kolhoz EZEN A NAPON – július 31-én – délután megnéztünk a Sevcsenkó gépállomáskörzetében még egy kisebb kolhozt is. Ez a kolhoz, Weisszova község Sztálin kolhoza, mint a falu nevérõl is látszik, egy … Folytatás

A pehely súlya

Avagy: miért nem lehet BIObaromfit tenyészteni amai Szerbiában? Ez a cikk egy sor mélyinterjúra épül, melyek Milutinnal,[1. A szövegben szereplõ összes nevet megváltoztattam.] egy valamikori nagy szerbiai export-import cég … Folytatás

Három évtizedes anomália?

A bolgár kisparaszt és a nagygazdaság A kisparaszt és a nagygazdaság – viszonyuk furcsamód alig változott az elmúlt évtizedekben Bulgáriában. Míg az antropológusok többsége mostanában a politikai és jogi változásokra koncentrál,[1. … Folytatás

Lenin és a Titanic

Beszélgetés Velez Zoltánnal a magyar mezõgazdaságról 2000: Nem is olyan rég még kinn álltak a traktorok a Felvonulási téren. Azt mondták, kitört az agrárválság. Most viszont néma csend honol, sehol egy gazda, sehol egy traktor, mintha … Folytatás

Új barázda

  Kis-, közép- és nagyparaszt, netán agrárproletár, cseléd, részesarató, zsellér, vagy éppen kulák, mondhatni, zsírosparaszt (vö. hudoj volk i zsirnaja szobaka), téesztag és alkalmazott, hõs traktoros és fejõnõ, az állami … Folytatás

A tudatfolyam sodrában

Az idő az az anyag, amelyből készültem – mondja Jorge Luis Borges. – Az idő folyó, amely tovasodor, de én magam vagyok a folyó is…” Mozdulatainknak, cselekedeteinknek időbeli kiterjedése van, akárcsak észlelésünknek, gondolatainknak és … Folytatás

Egy másik hang

Hasbeszélés a romantika korszakában A korai tizenkilencedik század a hasbeszélés aranykora volt. Évszázadokon át ritka (és ritkán tárgyalt), illetve titokzatos jelenségnek számított, majd ebben az időszakban hirtelen komoly figyelmet … Folytatás

Cipő fűzővel

A hatalom és az irodalmi elit A Kádár-korszak a négy évtizedes magyarországi pártállami rendszer (1947–1989) szerves része, annak leghosszabb ideig, csaknem három évtizedig tartó szakasza. A szovjet típusú diktatúra fénykora Sztálin … Folytatás

Debreceni” Kiss F.-ről 1976

CSONGRÁD MEGYEI RENDŐRFŐKAPITÁNYSÁG III/III. Osztály Szigorúan titkos! Tárgy: “Debreceni” fn.tmb-vel folytatott találkozóról Jelentés Szeged, 1976. július 19. Jelentem, hogy vezetői utasításra 1976. július 3-án és 13-án … Folytatás

Novellák

Berlini útikalauz Reggel voltam az Állatkertben, most pedig bemegyek a barátommal, állandó ivócimborámmal egy sörözőbe. Kék cégér, fehér betűkkel rápingálva: “Oroszlán Serital”, oldalt pedig egy korsó sört tartó, kacsintó … Folytatás

Az Antikrisztus

[Szolovjov-montázs, Kiss Ilona fordításából] Lelkiállapotom csaknem két éve történt sajátos változása nyomán makacs vágy támadt bennem, hogy a rossz kérdésének vonásait szemléletesen világítsam meg. Nem tudom, mi ez: látásom … Folytatás

Versek

Berlin posthum Elutazhatsz Berlinbe. Már voltál ott egyszer.” Kierkegaard: Az ismétlés December, reggel. A taxi a temetőfal mentén halad, Meglep irigységed. – “Ezeknek aztán jól megy!” Bánt a fény, és elől a fickó sem … Folytatás

Versek

KALEF nézd ezt a kínai nőt amint átvág a moszkva téren kiálló síneken lépdel az ötvenhatos fordulójában szalonnabőrkével áldott bablevest mérnek a máltaiak színtelen vedlik a járdán műanyag tányérokkal tekergő tikkadt … Folytatás

Hajnalban egy ajtó előtt

Burgas Piontek délelőtt tizenegy órakor értesült arról, hogy meg kell halnia: ekkor kapta kézhez a rózsaszín borítékba rejtett behívót. Számított rá, mégis, amikor a küldeményt meglátta az asztalán, először ez jutott eszébe: hát … Folytatás

Rokfort kontra Big Mac

A globalizáció és alternatívái   1999 augusztusában egy verőfényes napon háromszáz ember gyűlt össze egy dél-franciaországi kisvárosban, hogy tüntessen. A rokfortkészítők és a Parasztszövetség terveinek megfelelően lassan … Folytatás

Világháború és világevolúció

Minden egy nagy isteni terv szerint történik, és semmi sincs cél, ok és szükség nélkül. Ezt a nagy igazságot ne feledjük, ha meg akarjuk találni a mai helyzetnek kulcsát. Lehetetlen az előttünk gördülő eseményeket közönséges szemmel … Folytatás

E számunk szerzői (2003 november-december)

Bodor Ádám (1936) író Krleza, Miroslav (1893–1981) horvát író Nehéz-Posony Kata (1977) szabadfoglalkozású fotóriporter Nyíri Pál (1972) antropológus, szociológus Revard, Carter (1931) osage sziú indián és ír-skót … Folytatás

Az (ön)átértékelő Kassák

„Pillantásom gyöngyház szárnyai / mind sivárabb táj fölött lebegnek.” (Kassák Lajos) „Nem könnyű lemondani arról, amiből eddig éltünk, amit ettünk, ittunk, ami elaltatott s ami felébresztett bennünket. Nehéz elhitetni magunkkal, … Folytatás

Szellemi topológia

Egzisztenciánk hosszúsági és szélességi fokai. Részben közös hagyományú kutatás közös pontjainak megállapítása. Közös: az igentmondás az egyetemes szent hagyományra. Közös: az eszkatológiai-egzisztenciális … Folytatás

Moszkva Erósza

A városok, ugyanúgy, mint az emberek, vagy szexuálisak, vagy frigidek. Le lehet élni akár egy egész életet is egy emberrel anélkül, hogy megismernénk, hogy éreznénk az Erószát. Ugyanígy bármely város is képes arra, hogy egy pillanat … Folytatás

Versek

A prérifarkas elmondja miért énekel Közel a barlangunkhoz, volt egy kicsiny patak, Ott csörgedezett, az egész száraz nyáron át, Amikor megszülettem. Késő augusztus egyik éjjelén, esett – A Villám ébresztett minket. Homokszemek … Folytatás

Versek

VISSZAFORDÍTOTT NAP minden nap szilveszter visszafordított nap este kelek hajnalban alszom el a dobozokból előkerül a gyerekkor apám anyám ideje a nagyszüleim és a dédszüleim ideje mindennek rendelt ideje a visszafordított nap … Folytatás

Csoma-legendárium

1. jelenet Elsõ Beszélõ (alatta tibeti nyelven is) Erõs vára a rejtõzködõ bölcsnek e világ: Távol sziklabástyák nyúlnak fehéren az égbe, Az isten roppant ege alatt hívõk serege. Hátul jégárfüggöny, aláhulló … Folytatás

Botanikumok s mineráliák

                                     Egy Goethe-kisember monológ A kerti lak.             Még hagyján. Már oszlopcsarnokos.             kriptaszerű, fehér, hátra úgy… pajtahosszú … Folytatás

Melissa Bogdanowitz lábnyoma

Szüts Miklósnak Mindig is kerültem a feltűnést, most ráadásul tudván, hogy egyszerű emberekkel lesz dolgom, álruhában, szegény vízvezeték-szerelőnek öltözve, a semmitmondó Edward Mardirosz álnéven utaztam Visna Jablonicára. Egy régi … Folytatás

Versek

Ütlegelt állat Fekete, egyszínű paták, kiülő, bársonybarna szem, ívelt, hosszú nyak, rángó, ágaskodó állat. Ha jönne, akire ráismernél, fák, zöld, árnyék, szabadság kedvelője, a kérdésekre felelnél, lábaddal a titkos … Folytatás

De nem az én Amerikám nélkül!

Hét vezető európai értelmiségi nemrég egyazon napon különféle európai újságokban felhívást jelentett meg Európa megújítására. A kiválasztottak között egyetlen kelet-európai sem volt. Ilyen arrogancia még néhány évvel ezelőtt … Folytatás

2000 leütés

480 leütés Anyagi okok miatt lapunk novemberi és decemberi száma összevonva jelenik meg. A szerkesztők Kivonat a Nemzeti Kulturális Alapprogram Szépirodalmi Szakmai Kollégiuma által a 2003. évre megítélt folyóirat-támogatási … Folytatás

Válasz a kérdésre: mi az ember?

Egy fordító vallomásából Kant sohasem dolgozott ki súlyában és fontosságában a három nagy kritikához vagy a jelentõs hatású kései mûvekhez mérhetõ, szisztematikus filozófiai antropológiát. Pedig kicsinyég rendszeres gondolkodó … Folytatás

Versek

ÉRZÉKISÉG Ne hallgasd a vonót, ha siránkozva billeg, mint kerti pázsiton a haldokló galamb, ne keresd szárnyaló álmod, ha hív kaland, csillámló tollain zsíros föld nehezíthet. Nézz csak inkább körül: tündéri díszlet … Folytatás

Első Pesti Vérkabaré

Megbeszélések a Becsüssel A Fõvám téri éjbe zaj ha illan, néhány álmos homlokzat összenéz. Bambák, prûdek, mogorvák holtukiglan – pesti háznak a csönd nemespenész. A késõdélutáni utcavillany ezt sérti föl, majd sárga ködbe … Folytatás

Versek

CS. V. M. ÍRJA L. NOTESZÉBE SZENT-IVÁN ÉJEN A BORÁROS TÉREN Ahogy keresztül-kasul az életen bucskázott tova mindenféle vermen, – gagyi kurvából ásatag bértehén – az õ idejében így zajlott a werden. * Leskel a létben a … Folytatás

Versek

TENGERI KÁRHOZAT Mintha csont lenne a kövek helyén, úgy temesd el a tengert, oltsd bele a levegõ lelkét a vízbe (hullám senkiben se értheti meg, hogy élt). Mintha alvásból befelé ébresztenéd, lelkiismeretét hogy partra fojtsa, … Folytatás

Bigamanó szerelmei

Az állatkert személyzeti bejárója fölött, a Nagycirkusz kerítése, a szürkemarhák kifutója és az abraktároló fészerek (széna- és szalmakazlak, gabona- és zöldségraktárak, az ömlesztett gyümölcsnek, jórészt persze almának … Folytatás

Hol élsz te?

Egy készülõ esszéregény címörvén Jó, lehet, hogy csak visszakapod, és akkor nem szóltál, azt, hogy akkor hát hogyan is mondd el, s kinek mondd, ezt is azonnal abbahagyod. De mi van ily rendje a sivár kuszaságnak és annak, ami … Folytatás

Vége Oroszországnak?

Biztosra vehetõ, hogy azok a jól ismert emberek, akik annak idején a Szovjetuniónak mint történelmi realitásnak és nemzetközi jogalanynak a likvidálása mellett döntöttek, egyáltalán nem voltak annak tudatában, hogy döntésükkel nem csak … Folytatás

2000 leütés (Szüts Miklós)

Õrület van minálunk. Új zeneletöltõ program, a KAZAA. (www.kazaa.com) A tavasszal (erõs anyai hátszéllel) bevezetett ADSL-dróton keresztül dübörögnek is befelé a mindenféle hard és soft rockzenék: naponta 3-4 CD lemez készül legalább … Folytatás

Éves bontás

MyCSSMenu Save Document