Archívum

Archívumunkat folyamatosan bővítjük régebbi számainkkal. A 2012-ig megjelent lapszámok PDF formátumban is elérhetőek.

Összetett keresés az archívumban
Dupla szűrés kapcsoló [ÉS]

Szőcs Petra: Versek

Levél a lázadónak A fehér és piros gyertyák a fa két oldalán ugyanúgy helyezkedjenek el, legalábbis én azt szeretném, és az én házamban vagyunk. Te ezt biztosan nem érted, felforgatnád a világot, az előbb is lecsaptad a … Folytatás

Bakos Gyöngyi - Feldarabolás

Dénes egy év után otthagyta a bölcsészkart. Jelentkezett a Kertészeti Egyetemre, eldöntötte, hogy kertész lesz. Ne legyél diplomás paraszt, fiam, mondta a nagymamája, Marika néni. Mindenkinek legalább egy nagymamáját Marikának hívják, a … Folytatás

Várady Szabolcs versei

DOB Valami nekem is adatik itt, valami csatt, valami csitt, valami nekem is adatik itt, valami valami valami valami valami nekem is adatik itt. Gyerekkoromban dobot szerettem, dobot szerettem volna, de már elég elüldögélni csöndben, a … Folytatás

Branczeiz Anna - Versek

TÉRISZONY Már tizennégy éves volt. Nem akarta, hogy segítsenek neki, egyedül is le tudta győzni a tériszonyát – amikor eszébe jutott egy éve halott apja, levitte a kutyát sétálni és elintézte a bevásárlást, bevette az esti … Folytatás

Kunt Gergely – Székely Juli – Vajda Júlia: Oldások és kötések

A SOÁ MATERIÁLIS ÉS VIRTUÁLIS EMLÉKEZETÉNEK ÖSSZJÁTÉKA A SZABADSÁG TÉREN Bár a Pauer Gyula és Can Togay által létrehozott Cipők a Duna-parton tulajdonképpen megérdemelné akár azt, hogy a német „Mahnmal” fordításaként … Folytatás

Angyal és ördög

A fejdelem szólt a művészhez: „Két képet fess nekem, művész!” Én vert arannyal megfizetlek, Ha mindkettő kedvemre lész. Egyikre fesd a legszebb angyalt, Minő csak a mennyben lehet; A másikra az ördögöt fesd, Minőnek őt te … Folytatás

Nőiség, női szerepek és romantika

Elmultak az idők, midőn a nőket guzsalyhoz és varrótűhöz utasítá a közvélemény: akkor a férfiak kardot és lándzsát forgattak, e fegyverek nem illettek női kezekbe, de most férfi uraimék letették a kardot, tollat fogtak fegyverül … Folytatás

Faust

A MŰ UTOLSÓ JELENETE HEGYI SZAKADÉKOK Erdő, szikla, elhagyatottság. Szent Anakhoréták az emelkedőkön szétszóróródva tanyáznak a szurdokok között. KAR ÉS VISSZHANG Hegyre növő vadon, 11845 Sziklák nyomják nagyon. Gyökér áll … Folytatás

Celanói Tamás - Versek

DIES IRAE Dies irae, dies illa solvet saeclum in favilla: teste David cum Sibylla. Quantus tremor est futurus, quando judex est venturus, cuncta stricte discussurus! Tuba mirum spargens sonum per sepulcra regionum, coget omnes ante thronum. Mors … Folytatás

Hevesi Judit - Versek

nevek a neveikre emlékezz inkább mint ez a széttükrözött madár az ablakomban égjen beléd a lehetetlen szorongás hogy elnémulni itt már nem lehet elkövettük együtt úgyis a lehetséges bűnöket a felfüggeszthető beszéd hamvain … Folytatás

Lányregény

– LIBASORBAN – A rakodópart alsó kövén ült Isten, nézte, hogyan úszik el a dinnyehéj. Mélyen merült különféle maga összerakta sorsokba, mozaikozta, intarziázta őket, alig is hallotta így a körötte morajló gondosan megalkotott … Folytatás

Aczél Géza - Versek

(szino)líra TORZÓSZÓTÁR alapbér néha a családban viccesen úgy hívtak te családi pótlék mivel két gyerekre ha jól emlékszem havonta hetvenegy forint volt még a korszak adománya s tanácsi dolgozóként hétszázhatvan forintra taksált … Folytatás

Hogyan lettem különc marxista

2008-ban a kapitalizmus elszenvedte második globális görcsrohamát. A pénzügyi krízis láncreakciót váltott ki, amely Európát lefelé tartó spirálba taszította, s ez ma is tart. Földrészünk jelenlegi helyzete nem pusztán a munkások, … Folytatás

A szabadság kalandja

HANKISS ELEMÉRREL BESZÉLGET LENGYEL LÁSZLÓ LENGYEL LÁSZLÓ1: Elemérrel ellentétben, aki eltitkolja áldozata elől a kérdéseit, én előre elmondom, hogy összességében hat kérdéskörben szeretnék forgolódni. Ha egyszer írnék újra … Folytatás

Ezek a fiatalok

AZ ELSŐ MAGYAR BEATFILM SZEREPE A SZOCIALISTA MAGYARORSZÁG KÖNNYŰZENEI ÉLETÉBEN[1. A tanulmány némileg eltérő szövegváltozatban és audiovizuális „kis színesekkel” kiegészítve megjelent a villany2000-ben is: … Folytatás

Thaiföldi jegyzetek

(aug. 11.) Reálisan nézve most Magyarországon maradni valószínűleg veszélyesebb, mint elmenni. Mégis szorongok a változástól. Szerencsére az elme kiválóan tud megnyugtató narratívákat gyártani: „Amíg élek, mindig történhet valami … Folytatás

TÉLI NŐK

Az első hó mattszürke színre hull, Hozsánna! S a pesszimista fölvilágosul: Hazánkba Jégangyalát elküldte Isten úr. A Legkisebb Jégkorszak legelső telén, November közepi egykedvű délután Pesten rég látott grandeurrel eljött … Folytatás

A REPÜLŐ SZŐNYEGBŐL

 143. Remete (három phalaikoszi+adoneus[1. Az adóneus (adoniszi sor) képlete –ÈÈ–x]) Szomjas kősivatagban él, nem alszik. Ébrenléte belobbanása benzin: jobb, ha nem közelíti meg halandó – szétsül az arca. 144. A … Folytatás

Jónás Tamás - Versek

COMPLETUM EST QUOD DIXI DE OPERATIO SOLIS Befejeztem a fénnyel a dolgom. A sötétbe arcot rajzoltam, de csak egyet. Ujjal. Lába közé nyúlkáltam a csendnek. Most már elsüllyednék, horgony. Szöcskék élősködnek a … Folytatás

Nézze, mint dobál

(se Jónás, se Jób) Isten olykor cefetül rosszul volt, valamiféle fordított Narcissusként belenézett teremtése tükrébe, s iszonyodva elfordult, erős, szívbemarkoló, alig elviselhető szégyenérzet fogta el attól, amit látott, amit … Folytatás

Isteni Színjáték

30. ÉNEK (A Menny, azaz Empyreum) AZ ÉGBOLTOKON TÚL Eltűnik a Pont a gyűrűkkel Úgy hatezer mérföldnyi messzeségben 1 izzik a délidő, s a mi világunk árnyéka csaknem vízszintben vetül; ekkor az ég sötétjében, fölöttünk … Folytatás

Ingyen senki se hülye

2000-BESZÉLGETÉS CSILLAG ISTVÁNNAL [1. Az interjú 2014. február végén készült.] 2000: Egyik legutóbbi tanulmányodban a Fidesz-rezsimről gondolkodva idézed a három ifjú barát beszélgetését Wajda „Az ígéret földje” című … Folytatás

25 éves a 2000

Néhány héttel ezelőtt a következő levéllel fordultunk a 2000 korábbi munkatársaihoz: Kedves Barátunk, korábbi Munkatársunk, alig hisszük, de áprilisban 25 éves lesz a 2000. Szeretnénk ezt halkan, szerényen megünnepelni a … Folytatás

Petri és / vagy Tandori

Erdélyi Ágnesnek, születésnapjára Az Örökhétfő című szamizdatként megjelent verseskötetébe Petri a nyolcvanas évek elején beletett egy különös, kevéssé ismert verset, melyet költőtársához, Tandori Dezsőhöz írt – azaz … Folytatás

Dolly

Azon az őszön volt valami beszélgetés a halálról. A mi halálunkról. Franklin nyolcvan- három éves volt, én hetvenegy, így természetesen terveket szőttünk a temetésünkről (semmilyen) és az elföldelés módjáról (azonnali) egy … Folytatás

Anonim hívő

Sziasztok! Harminchárom éves vagyok, kétgyermekes családapa. Kilenc éve hívő. Kezdetben naivan álltam a jelenséghez. Természetesen értesültem arról, hogy tömegeket érint, ám személyes tapasztalatom nem volt róla, és nem is vettem … Folytatás

Halasi Zoltán - PÉNZ

PRO Versenyfutás az idővel; a tér legyőznivaló. Akhilleusz, példatekn ős. Napfény, viasz, Ikarosz. Szárny a sarun, szárny lapockán; glória, babér, bukás. Napszekér, oltáriszentség, ezüstálarc, bronztükör. Tett után futás a … Folytatás

Zene helyett

[I] Hangzavar zene helyett [Pravda, 1936. január 28.] Hazánkban a kultúra általános szintjének emelkedésével megnőtt a jó zene iránti igény is. Zeneszerzőknek még soha sehol a világon nem volt ennyire hálás közönségük. A … Folytatás

Bulgakov meséi

Bulgakov, aki szerzőként, dramaturgként, sőt, olykor még színészként is állandóan a színház világában forgott, és akinek frissen bemutatott és sikeresen játszott Molière-darabja nem sokkal a Sosztakovics és Mejerhold ellen indított … Folytatás

„Harcolj, vagy halj meg”

I. V. Sztálin feljegyzése a Pravda főszerkesztője L. Z. Mehlisz számára Gy. Bednij „Harcolj, vagy halj meg” című meséjéről [3. In: Vlaszty i hudozsesztvennaja intelligencija. Dokumenti CK RKP(b)-VKP(b), VCSK-OGPU-NKVD o kulturnoj … Folytatás

Állam és formalizmus

„A szobrászok – mondta Merkurov szobrászművész az építészek kongresszusán – megbíztak, hogy adjam át önöknek: tegnap agyoncsaptuk az utolsó formalistákat is (nevetés, taps). Személy szerint én egymagam nyolcat csaptam agyon (viharos … Folytatás

Hol élsz, fiacskám?

KÖZEL-NYUGATI LEVÉL Hajnalban csöng a telefon Bécsben. Kikászálódom az ágyból, szememet dörzsölve anyázok, persze deep down (hol másutt?) szorongok is. A családon kívül más nem szokott hívni a vonalason, kivált pitymallatkor. Míg a … Folytatás

Wagner és Nietzsche

1. RÉSZ [1. NBWN, 601, KAUFMANN FORDÍTÓI ELŐSZAVA HÖZ ] Ha az ember könyvet ír, a barátai óhatatlanul rákérdeznek, min dolgozik éppen, és amióta ezt a kötetet elkezdtem, általában így zártam rövidre az efféle párbeszédeket: „A … Folytatás

Mediátor-szerepben

I. Keresztury Dezső vallás- és közoktatásügyi miniszter Bibó István egyetemi tanárt 1946. augusztus 23-án kinevezte a Teleki Pál Tudományos Intézet miniszteri biztosának. Azzal a feladattal, hogy az intézet elnöke, Dabasi-Schweng Loránd … Folytatás

Serge Pey - Versek

VERS EGY KISGYEREKNEK A REMÉNY TÁRGYÁBAN Gramsci módszerével a kérdést a következőképpen vázolhatnánk: [1. Serge Pey (1950) francia prózaíró, hangköltő, kritikus, performer, szobrász, grafikus. Több mint ötven kötete jelent meg, … Folytatás

Állattan

A tojás [1. M. Macourek (1926–2002) cseh költő, író. Különösen groteszk meséi és filmforgatókönyvei jelentősek. (Magyarul: Jakub és a kétszáz nagypapa, 1974.) Itt közölt művének címe: Živočichopis (1962). ] Nincs két egyforma … Folytatás

Akvárium

/Részletek/ Esküvő Edu nem tudta, hogy kéne helyesen viselkednie, mert a néni annyiszor kötötte a lelkére a megelőző napokban, hogy ne zabáljon fel mindent a kitett tálakról, hogy mire eljött a vendégség ideje, teljesen meg volt … Folytatás

A Lohengrin és a derék alattvaló

Életük játékos szeszélye egy este elvitte őket a Lohengrin előadására. A két mama kénytelen-kelletlen otthon maradt; a jegyesek ragaszkodtak hozzá, hogy dacolnak az illemszabályokkal, és kettesben nézik végig az operát egy proszcénium … Folytatás

Tatár Sándor - Versek

A FÁTYLAT MÉG! DE LEGALÁBB A KÉMLELÉST… Lejáróban, úgy érzem, (szűken mért?) tartózkodási engedélyem – búcsúznak tőlem könyvek, utcák, fák, madarak. Még olyan hangot is hallok az éjben: »Mehettél volna hamarabb.« Ám … Folytatás

BEHUNYT SZEMMEL

Tarkovszkivágások [ÚTON. 1980] terasz Út ez is, mint minden. Bármilyen közhelyesen is hangzik. Az otthon pillanatai most egy római teraszt jelentenek. Egy fehér, összecsukható kerti széket. Vastag levelű növények és … Folytatás

Tisztulások

Csípőficam Rövid tőmondatokban adja tudtomra, hogy elhagyták és megőrült, csípőficama akkor keletkezett, mikor egykori barátom, egyben a kedvese lelépett egy másik nővel, tehát mikor közölte vele, hogy vége, akkor lépett fel nála a … Folytatás

ÖV ALATT - Szép Ernő voltam

  Én zsidó vagyok? Hogyhogy zsidó vagyok? Mi az? Sárga vagyok én, vagy zöld vagy kék vagy milyen? Éppen olyan testszín vagyok, mint a magyarok. Kinek az ideája volt, hogy én itt zsidó legyek? Nekem bizony isten eszem ágába se volt, … Folytatás

Kőrizs Imre - Versek

  Téli reggeli A homlokzatok láthatatlan auratérképe. A hideg tejhasáb közönye a dobozban. A megbarnult tejhő a csészében. A két kenyérszelet attrakciója: hopplá! Termékpályák találkozása a gázon. A tojás megtörik, a … Folytatás

Tandori Dezső - Versek

  KUKK! (Részben koan-)haikuk Bekukkantottam a klinikára? Nem! Ő kukkantott belém. * J. A.; Jékely Élsz és belehalsz. Nem tetszőleges sorrend! Belehalsz, és élsz? * Már, még Utólag is még gyötrő, mi a … Folytatás

Clemens J. Setz - Anyák

Egy sötét mellékutcában, egy nemrég tönkrement halvendéglő mögött álldogálnak, ők az anyák: többnyire hat-hét idősebb hölgy az 50-es évekből való esőkabátokban. Némelyikük a kuncsaftok körében különösen népszerű fazékforma … Folytatás

Aczél Géza - (szino)líra

torzószótár   ábécé nevünk sorsunk kéretlen adománya tudom mióta eltotyogtam az elsős iskolába s szálkás padok között mindnyájunkat kifaggattak ez még nem a tornaórai attak ahogy bezáródott a huzatos ablak örökre … Folytatás

Ambrus Judit - Vesztőhely télen

„Semmit sem tudunk.” Pilinszky János Gyerekkorukban kellene meghalniuk, tudásuk csúcsán, alázatuk magasán, gondolta Isten, s szótlanul vállára vette komor elhatározását. Vadsárga házat, vérhintett hófoltokat látott maga előtt. Egy … Folytatás

A magyar politikai hisztéria okai

  I. Bibó István 1948 tavaszán tanulmányt közölt a Válaszban „Eltorzult magyar alkat, zsákutcás magyar történelem” címmel. Ebben a szerző (eltérően attól, amit címe után gondolhatnánk) nem a magyar alkatot eszményítette … Folytatás

A humor helye

Gombó Pál: Bekérik a cikket Magyar Sajtó, 1977/7., 223–224. Éppen a helyettes referált, amikor megcsendült az F-telefon. A főszerkesztő automatikusan krákogott egyet, mielőtt felemelte a kagylót. – Itt Ciddery Kálmán – mondotta. A … Folytatás

Beavatás, utasítás és számonkérés

Főszerkesztői értekezletek a Kádár-korszakban A kádári sajtóirányítás megkövetelte ugyan a szerkesztőségek lojalitását, ám azt a ’rendteremtés’ időszaka után igyekezett a mézesmadzag és a korbács eszközeinek vegyítésével … Folytatás

Művesepecsenye

Nehéz megbékélni a gondolattal, hogy egy számban olyan kicsiny nemzet, mint a cseh, adhat a világnak valakit, aki életművével a legtehetségesebb lengyeleket, németeket avagy oroszokat is simán maga mögé utasítja I. rész: Jára Cimrman a … Folytatás

Versek

szigliget a démon szüntelen. „s ti is, balfaszok!” hova legyek türelmes, ha rámtör, nem tétováz a dadogós sármőr, keresve magának emberanyagot? köröttem forog, és míg a szar ragyog, dörzsöl, mint megfoghatatlan, lágy … Folytatás

Három ’56-os vers

I. Hidalgó Sancho, segíts. Add a kezed. Felállok. Testvér. Mindjárt. Fölegyenesedem. No, megvolnék. Megint regénybe szállok – egy újabb egyenlőtlen küzdelem. Erőtlen a test! Nem értjük egészen, minket a végzet mért erre ítél … Folytatás

Katlan

Hét napig tartott Varsóban a katlan. Négy utca versengett azért, hogy róla nevezzék el. A Niska, a Miła, a Wolynska és az Ostrowska. Meg egy tér, a plac Parysowski. N. N. Egy rendőr elbeszéléséből tudjuk, hogy a zsidó javakat … Folytatás

Jedwabne, 1941. július 10.

Vita egyetlen nap eseményeiről I 1941. július 10-én a Varsótól százhetven kilométerre északkeletre fekvő Jedwabnéban tömeggyilkosságot követtek el: a helyi zsidók többségét bekergették a kisváros határában álló pajtába, és … Folytatás

Kísérletekkel alátámasztott hiedelmek

Kiegészítés Csontos Erika cikkéhez Az emberiség lélekszáma néhány évtizedig még növekedni fog, és világosan látható, hogy a hagyományos módszerekkel a világ élelmiszer-termelése nem növelhető olyan mértékben, hogy az egyre … Folytatás

GM-game II.

A „Pusztai-botrány” hullámverései a nemzetközi és a magyar sajtóvisszhang tükrében Ollózat „Biztosítottak bennünket afelől, hogy egészen biztonságos” Pusztai Árpád „A Pusztai-krumpli őrzi titkát” Mindenkiben … Folytatás

Ambrus Judit - Isten mattja

  Matt – jelentette ki ördögi kacajjal Isten anyja, a Megvetés, s a következő mozdulattal lesodorta az összes bábut a sakktábláról. Istennek őrült fejtörést okozott anyja viselkedése, nem értette, hogyan tud a mami, és épp az … Folytatás

Szántó T. Gábor - Versek

  Szentivánéj hajnali fél öt pirkadat madárcsicsergés dodekafóniája mosolyra késztető zűrzavar könnyed és hűsítő szélben röpke félóra párás hőség és vihar ugrani kész éberség s az álom birodalma … Folytatás

Petrence Sándor - Versek

Petrence Sándor Tisztelt Két Ezer Újság! Petrence Sándor író kőttő vagyok. Kedves jó komám, Marhótsi Istvány jelezte, hogy, van ez a maguk lapja, ahova Ín most bekűddením saját kűttemínyeimet. A következű tímákrú szoktam írni: … Folytatás

Aczél Géza - Piszkozat

  újra keveset írni volna jó évekig érlelni két botladozó sortöredéket nem sokat törődni a járulékos zajjal melyben a félkész piszkozat alattomosan műfajjá hevül s gyorsan ki is dobja magából ami legbelül még titok és … Folytatás

Günter Grass - Versek

    Március Már megint betont kevernek. A rozsdás vasalásról a leolvadt végső gátlás csöpög. Előregyártott elemek találnak helyükre s állnak vigyázzban: Gyere. Hasonulj. Gyere. Hasonulj. Amikor dühöm … Folytatás

A Harmadik Róma megmentése

A Birodalom pusztulása, Bizánc és Putyin Oroszországa Írásom az Oroszországi Föderáció kormányának ellenőrzése alatt álló Rosszija (RTR) televízió-csatornáján 2008. január 31-én sugárzott, A Birodalom pusztulása: Bizánc … Folytatás

Szavak talán zenére

I. Bolond Jane és a püspök Ha szél rázza a tölgyeket Éjfélkor, oda vigyetek, (A sírban vár a nyugalom.) És drága halott Jackemért Megátkozom a pap fejét. Majomnak hívta, amíg élt: A férfi és a majom. Nem volt még püspök, s … Folytatás

Fickók

Erdély Fickó egy kis település a Mezőség szélén, Szászrégentől Maroshévíz irányában, férfiatlan, törpe, vájat, ilyesmi, egy eldugott pont, zsák, elhatároztam, hogy ismertté teszem. Maros megyében található, 1970-ben különült … Folytatás

Versek

Tizenötödik Nap-monológ Az erdei ösvény vibráló raszterpontjai, avar és ágmorzsalék, émelygésem útja. Mint egy ima- szõnyeg, amin kántál a minta. És hiába kapaszkodik, lassú szó, fémes gerincvonal, amibõl egy szakasz gyökér … Folytatás

„A rémálomfogyatkozás”

Ó, személyes! Szem, éjes Nem, hogy a hét sáv, teljes sebességû, nem, hogy jármûvek közt szecska pirosban, nem, hogy mint ragacs hajban tompa fésû, fakérgen reccsen, fél fülem lelobban, s nem, hogy mint itt vér dõlt, amott … Folytatás

„De a politikára jellemző, hogy a lehetőségeket – ha csekély esély mutatkozik is – mindig ki kell próbálni”

Antall József reálpolitikai felfogása és a demokratikus átmenet Az alábbiakban olvasható gondolatmenet része egy átfogó koncepciónak,[1. Ez a témája védés előtt álló disszertációmnak, amely A rendszerváltozás „antalli … Folytatás

Rombolja-e az erkölcsöket a szabadpiac?

Jagdish Bhagwati Épp ellenkezőleg Tapasztalataim szerint, ha az ember manapság szabadpiacról kezd beszélni bármelyik egyetemen, valósággal elönti a globalizációval szembeni bírálatok áradata. A tanárok és a hallgatók alapvetően … Folytatás

A pusztító innováció

A Supercapitalism[1. Robert B. Reich: Supercapitalism: The Transformation of Business, Democracy, and Everyday Life. Knopf, 2007.] Robert Reich beszámolója a világ mai helyzetérõl. A történet jól ismert, az általa adott diagnózis pedig … Folytatás

Spengler?

Miért is érdekelne ma már minket, hogy 1918-ban azt állította egy müncheni magántanár: nekünk bealkonyodott? Mi is volt õ tulajdonképpen: politikus, ahogy néha magáról állította, próféta vagy filozófus, ahogyan hívei és ellenfelei … Folytatás

Versek

(vigyázz, ha ébredsz) mert kell a csalás, kell a titok, amin átlátsz és elfogadod, mint gyöngyöket, méregcsöppjeit. ha nem pusztul, nem is ébred, nem ismer föl sose téged bábos urad, ez a lélek itt, kit éltet, hevít, áltat s … Folytatás

Versek

1 2 3 4 egy meg kettõ három maradt a négy egy mindent elbeszélõ költemény* 1 a csak a szél támad föl orrlukakban szõrök hullámzanak a huzatban még egy belégzés még egy kilégzés orrnyereg alatt kietlen katlan most mindenki itt … Folytatás

Musil Spenglerről

Spengler a dolgokat “mintegy” gondolja; analógiákkal dolgozik, és bizonyos értelemben ilyenkor mindig igaza lehet valakinek. Ha egy szerzõ a fogalmakat egy ízig téves néven akarja nevezni, netán egymással összecserélgetni, végül hozzá … Folytatás

Napló

Bach-szólószonátákat játszom, mi ehhez képest Böcklin[1. Arnold Böcklin (1827–1901) szimbolista festõ]? Kacagnom kell. (52) Még énekeltem is, és olyan hangot kívántam magamnak, amely híd a zenéhez. Hegedûs soha nem akartam lenni, ahhoz … Folytatás

Versek

A név Két költõre hallgattam igazán fiatalon: Illyésre, József Attilára. Úgy írni, ahogy õk: a józan és a drága. Ez ezért, az meg azért a hazám. Illyés a mai, az enyém, a mám, a “megy az eke, szaporodik a barázda”. A … Folytatás

Versek

ANGYAL SZÁLL Ebben a szalagházban lakom. Az épület anyaga: vasbeton. Egy régi rendszer hagyatéka. Szürke. Szürke. Szürke. Na most figyelj! A lift mûködik. Zümmögve jár. Nem kell gyalog futni fel a tizedikre. Az élet szép. A … Folytatás

Az úszó sziget

Selma Bird, az irodalomtanszék tanára, Jack London egyik életrajzírója, igyekezett lebeszélni bátyját az útról, bár a szíve mélyén örült az ötletnek. Mindig olyan testvérre vágyott, aki a sarkvidékre megy. Nem mintha a nõtlen … Folytatás

Az Utolsó Ember vallása

A filozófiatörténet egyik legfantáziadúsabb szövege egyben a legreálisabbnak is bizonyult: Így szólott Zarathustra. Már a bevezetõ elõrevetíti a posthistoire-t, vagyis a történelem és a hegeli ember utáni idõt. Nietzsche az utolsó … Folytatás

“Mert az élet értelme a szép”

A szépség megérdemelt helye Wass Albert A funtineli boszorkány című regényében Bevezetés Mivel a szemináriumi jegy megszerzéséhez egy olyan egyénileg kiragadott mûalkotásról kell elemzést készíteni, amelyikben a “szép” szónak … Folytatás

A fodrászat rövid története

A költözködést követõ elsõ alkalommal az anyja is elkísérte. Föltehetõleg azért, hogy megnézze magának a borbélyt. Mintha a “hátul és kétoldalt rövidre, meg egy kicsit a tetejébõl” kérés a kertvárosban mást jelentene. Ebben … Folytatás

E számunk szerzői (2007 március)

Aczél Géza (1947) költő, irodalomtörténész Bazsányi Sándor (1969) kritikus, esztéta Bozóki András (1959) szociológus, politológus Horkay Hörcher Ferenc (1964) eszmetörténész, költő Huelle, Paweł (1957) lengyel … Folytatás

A saját és az idegen

Végéhez közeledik-e a német morál-univerzalizmus? Leegyszerûsítve a politikai morál két alaptípusát különböztethetjük meg. Az egyikben egyenlõségi elvek és univerzalisztikus értékek dominálnak a morális ítélkezés … Folytatás

"…Meg ne fogd a tehén farkát!"

Paul de Man Rilkét olvas “Fehéret, feketét, tarkát…” (Móricz Zsigmond: A török és a tehenek) Ki hogyan olvas? Nietzsche vaksi klasszika filológusa például a réges-régi könyvekbõl felszálló portól tüsszögve a könyvtárban. … Folytatás

Petőfi márciusai – márciusi Petőfik

…Ha március, akkor Petõfi – ha Petõfi, akkor március. Tudjuk, százötven év történelme alatt megtanultuk: egyrészt azt, amit mindenki mindig is hirdetett elvileg, azaz hogy Petõfi és március 15 mindenkié, azaz az egész nemzeté; … Folytatás

Költözködés

Apa szombat kora délutánra beszélte meg a fuvart Bieszke úrral. De Bieszke úr lemondta. Váratlanul közbejött egy keresztelõ, valahol Kartuzy környékén, ahova el kellett utaznia családostul. Ezért áttették hétfõre a költözködést, és … Folytatás

Versek

a régi mestereknek valamit tényleg tudtak a szenvedésrõl, akik egy életképen vélték felfedezni, a testek közül kimetszett hiányban. egy csendélet lehet még épp olyan, mint a kibeszéletlen szomorúság, az öntudat göcsörtös … Folytatás

Versek

EGY TÖRTÉNET TÖRTÉNETE Ez a nap egyetlen feladata: az avignoni fogság helyszínérõl eljutni haza – írod a könyv hátsó, üres lapjára a Marseille felé vezetõ szárnyvonalon. Reggel a mobilod hangja ébreszt, ismerõs, ideges nõi hang … Folytatás

Pia

nézem bambán az enyhén mocskolódó falat agyamban szúrágás és lebegés érveim a józanság gyepûin majdnem ellentmondanak leküzdve a gyomor rohamát nagy ködös buborékokban derengeni kezd az üveg sziluettje ahogy cseréptõl fától … Folytatás

Az ártatlanság kora

Az ártatlanság kora[1. A Dreff János-hagyatékból elõkerült Az üvegtanár címû töredékben maradt szabadvers-ciklust a szerzõ jegyzeteinek és (audio)kommentárjainak felhasználásával átdolgozta és közzéteszi: Tóth Dezsõ. (Létezik … Folytatás

Versek

Elnyilvánulás Mint e mai idõn. És mely idõkbe telt, míg ez az idõ elérkezett. És megint annyi csak, hogy: “Nem örökre…” És nem egyetlen, mi van mind “közötte”! Kicsit VAGYOK, kicsit NEM LEHETEK. A félig teli maszkok, mondja … Folytatás

Toll Piroska

Azt mondják, addig él az ember, amíg emlékeznek rá. A fakó szõke loknikat, kihullott hajszálakat ringató fekete pulóver ott zötykölõdik ma is a szeme elõtt. Eszerint Toll Piroska, bár meghalt, ma is él, a varrodába igyekszik. Megelõzi, … Folytatás

A haladás-paradoxon

A romantikus primitivizmus gyökereirõl A haladás-paradoxon – miszerint az emberek abban a mértékben válnak egyre elégedetlenebbé, ahogy életkörülményeik javulnak – legfeltûnõbb érzelmi megnyilvánulásai közé tartozik a törzsi … Folytatás

Hogyan reformáljunk?

Tipikus politikai dilemmák A magyar politikai gondolkodásban és gyakorlatban az elmúlt fél évszázadban rendszeresen felbukkant a kérdés, vajon szükség van-e reformra. Hol úgy került szóba, mint a rendszer hiányzó legitimitásának … Folytatás

A perifériáról a centrumba

A két háború közötti magyar irodalom sikere német nyelvterületen (A Neue Züricher Zeitung felkérésére készült cikk átdolgozott változata) A siker alapvetõen félreértés, írta Márai Sándor, s azután, mint aki rátalált élete egyik … Folytatás

Egy baka és egy alkirály

A Monarchia balkáni katonai misszióinak visszhangja magyar íróknál Mint köztudott, Magyarországnak nem voltak gyarmatai, viszont története során számos birodalom hódította meg hosszabb idõre. Ennek ellenére a magyarokra sohasem volt … Folytatás

Novellák

A fejsze – Fáradjon be, doktor úr! Tessék csak, erre. Igen, én telefonáltam. A férjemet baleset érte. Igen, szerintem súlyos. Sõt, nagyon súlyos. Az emeleten van, a hálószobában. Erre tessék. Elnézést, nem volt idõm megágyazni. Tudja, … Folytatás

Változatok egy gyerekdalra

A gyerekdal Boci, boci, tarka, se füle, se farka, oda megyünk lakni, ahol tejet kapni. William Shakespeare Az vagy nekem, mi tejnek a tehén. Kegyetlen borj, ki lelkem hörpöli, Kin szebb a folt, mint máson az erény, S ki épp hiányod … Folytatás

Flaubert és a divat

1./ Darwinisták a neccrõl. Sokan megcsodálták már Toulouse-Lautrec hölgyeinek nyers és vaskos arcvonásait; sonkáik rózsállását és orcáik borvirágjait; a szoknya-tornádók színpompáját. Bármelyikünk felidézhet egy-egy képet … Folytatás

Egérpörköltemények

A Fjodor-Kuzmicsszki Virtuózók daloskönyvébõl (Tatjana Tolsztaja és M. Nagy Miklós Ksszsze alapján Varga Viktornak szeretettel nyírfafile-ba másolta Benedikt Karpics) ÖRÖM(ROZS)ÓDA-VÁLTOZATOK Rozsódalra fakadgy ajkunk, nember … Folytatás

Magyar képviselő magyar ököllel

Verekedõ képviselõk (Országos Hírlap, 1898. május 25.) A hírhedt Lepsényi képviselőt, aki folyton és folyton ellentétbe helyezi magát a nemzeti érzésekkel zabolátlan fanatizmusában és ferde bigottságában, ma Olay Lajos … Folytatás

Rendszerválasztás 2006

Két középosztály egy országban "Vannak a középosztálynak rétegei, melyek számára a parlamenti kormányzat előnyös, és vannak rétegei, melyek az autoritativ kormányzástól várják sorsuk jobbra fordulását, illetve biztonságosabb … Folytatás

E számunk szerzői (2005 március)

Coetzee, J. M. (1940) dél-afrikai író Gyõri László (1942) költõ, könyvtáros Hendi Péter (1956) Svájcban élõ író, drámaíró Herzog, Roman (1934) német politikus, jogász Jullien, Francois (1951) francia filozófus, … Folytatás

Vietnami híradó

Kiadja a Vietnami Szocialista Köztársaság Budapesti Nagykövetsége (…) 1. A XI. országgyûlési ciklus képviselõi választása A 2002. május 19-én Vietnamban rendezték az Országgyûlés választását. A választásra jogosultak 99,73%-a … Folytatás

Levelek

Victor Segalen levelei elé Victor Segalen (1878–1919) Rimbaud, Huysmans és a szimbolisták szellemi örököse, Claudel “tanítványa”, kora fiatalságától a Mercure de France munkatársa. Nemhiába ír eszszéket a Franciaországból ifjan … Folytatás

Versek

Hó A szoba megtelt hirtelen, s a nagy ablak Havat rakott a piros rózsák nyakába, Hangtalan párhuzam és vegyíthetetlen: A világ hirtelenebb, mint képzeljük róla. A világ õrültebb és több is, mint hisszük, Megrögzötten sokarcú. Egy … Folytatás

Olympia

Ott ültünk mindannyian a virtuális nézõtéren és vártuk az aranyat… Az Aponyi bácsi, akirõl az utcában mindenki tudta, hogy Fradi-drukker és aki néha azt mondta: “Megpróbálunk a Honvéd ellen egy sovánka döntetlent”, vagy azt, hogy: … Folytatás

Versek

IDENTITÁS Olyan vagyok, mint a többiek. Jöhet bánat vagy káröröm, egy szikrát se különbözöm se ebben, se abban tõletek. Nem leszek más, amikor kitör a tereken, a réteken a gyûlölet, a förtelem mindenbõl majd és … Folytatás

A bölcsésztudományok Afrikában

1 Tizenkét éve nem találkozott a nõvérével, utoljára az édesanyjuk temetésén látták egymást, egy esõs melbourne-i napon. Ez a nõvér – akire továbbra is Blanche-ként gondol, bár a nyilvánosság elõtt már hosszú ideje Bridget … Folytatás

Kínai szerszámosláda

Távol-keleti gondolatok a Nyugat archeológiájához François Jullien és Roman Herzog beszélgetése ROMAN HERZOG: Ön sinológusként és filozófusként a nyolcvanas évek óta a nyugati gondolkodás újrameghatározásán dolgozik, mintegy Kína … Folytatás

Mennyei mandarin

Az elõzõ számunkban közölt összeállításnak az “Ukrán narancs” címet adtuk. Maradunk a déligyümölcsök piacán, ám még keletebbre vándorolunk, messzire nézünk, de nem kecsegtetjük az olvasót, hogy mélyre is látunk. Nekünk Kína … Folytatás

A magyar nemzet tribalizálása (2)

A tömegtársadalom tribalizálása a múlt század 60-as éveitõl kezdõdõen világszerte a fogyasztói tömegkultúra általános piaci szervezésformájává vált. A vásárlói tömeg egymással szemben ridegen közömbös vagy harciasan … Folytatás

Az ünnep esztétikuma

El Kazovszkij mûvei eleve úgy hatnak, mint megannyi önállósult felkiáltójel. Vagy mintha magukra hagyott nyomatékosító szavak lennének. Nagyon. Legszívesebben ezt a címet adnám valamennyi képének, szobrának, installációjának. Így, … Folytatás

Utazás Európába

Emlékek az 1945 évi londoni ifjúsági világkongresszusról Ezerkilencszáznegyvenöt októberében tartották Londonban az antifasiszta ifjúság világkongresszusát, melyen megalakult a Demokratikus Ifjúsági Világszövetség. Ez volt a háború … Folytatás

Versek

SEHONNAN JÖN A KÖLTŐ Sehonnan jön a költõ – sehová tart a verse Hogy kínzó éhezõi poklát magába rejtse Van vérszívó (e versben) hemzsegnek éhes szörnyek Bomlott agyú a költõ kit ily szörnyek gyötörnek Olyik Istent se féli az … Folytatás

Versek

Hártyavér Ez egy elégikus kor, vagy a fohászok kora. Ki itt belépsz, add le a fegyvered, és hagyj fel minden reménnyel – Hommage-t már csak merényel az ember, azt nem lehet csak úgy, mintha penész nõne a lapokra, ez egy elégikus … Folytatás

Versek

Getszemáni halálos szomorúság fogta el lelkemet hatalmába kerített a halálfélelem kétség s tudás gyötör minden tagomban reszketek halotti lepedõmön vért verejtékezem hozzád fohászkodom te mindent megtehetsz vedd el tõlem ecettel … Folytatás

Novellák

Tűz Délután Megállt a süppedékes parton, keresgélt, lehajolt, aztán meg eldobott egy kavicsot, szinte össze- rándult, ahogy a nádason túlról meghallottuk a toccsanást, úgy, mintha meglepte volna a vízbe csapódó kõ hangja, s azonnal … Folytatás

Versek

(séta)             borbély szilárdnak a séta írod, könnyed, mint a kék lénia, amely elszáll, amikor pipáznak. az én sétám nem ilyen. testemet mindig nehéz, túlméretezett zsáknak éreztem, olyannak, … Folytatás

Versek

GONDOLKODÓK ÉS GONDTALANOK (Kettõs limerick nyomulóknak) 1. Al-Khonfúz feszt Ibn al-Arabit Bizgette: mondjon csak valamit! “Hamar fény, Al-Khonfúz, Hajnalra alkonyt húz… Hagyj már, hogy hallgassak darabig”! 2. Al-Khonfúz feszt Ibn … Folytatás

Látleletek az új normáról

Szabadság és biztonság az Egyesült Államokban szeptember 11. után   2003. szeptember A Látleletek az új normáról újabb változata az Ügyvédbizottság* két korábbi jelentésének: az egyik a 2003 márciusában kelt Az erõegyensúly … Folytatás

A puskád

A háború nem csak taktika és stratégia, nem csak szürke elmélet – hanem üde gyakorlat is, mely, bár halált oszt, mégis zöld, mint az élet aranyfája. Aranyzöld. A magyar hadvezetés régóta tudja ezt, és megvannak a bevált módszerei, … Folytatás

A háború privatizálása

A háború mindennek atyja. [1. Polémosz panton mén patér eszti. (A háború mindennek atyja.) Hérakleitosz: B53 töredék. Magyarul: In: G. S. Kirk – J. E. Raven: A preszókratikus filozófusok,Atlantisz, 1998. 289. Ford.: Cziszter Kálmán és … Folytatás

E számunk szerzői (2003 március)

Florian, Alexandru román politológus, Bukarest Garton Ash, Timothy (1955) brit újságíró, politológus Iorgulescu, Mircea román esztéta, irodalomtörténész, Bukarest Kerékgyártó György (1973) újságíró, író Korniss Péter (1937) … Folytatás

A francia módszer

A számla Alexandra Laignel-Lavastine könyvét, amely ez év tavaszán Párizsban a neves PUF kiadó Perspectives critiques-sorozatában jelent meg, habozás nélkül egy terjedelmes (rosszul összeállított és túlméretezett!) számlának tekintem. … Folytatás

A felejtés emlékezete

Alábbi válogatásunk a francia filozófiatörténész-politológus Alexandra Laignel- Lavastine Cioran, Eliade, Ionesco. A fasizmus felejtése[1. Cioran, Eliade, Ionesco. L’oubli du fascisme. Paris, PUF, 2002.] című könyve körül az elmúlt … Folytatás

***

                       Volt, elmúlt (…)                       Be kéne csavarodni                       (T. Konwicki: Alkonyatok) I megint kezdődik a múlt be kéne … Folytatás

Versek

MIDŐN CIGÁNYÚTRA MENT A LEGKISEBB… MESE… Úgy kezdődött (talán úgy), az öreganyó borzasztó fásult volt; látszott: a rántottleves s a csontleves váltakozása kimérte (berovátkolta) egyszer s mindenkorra idejét. A te … Folytatás

Novellák

Bárányfelhőn innen A vigasztalás fia szétvetett lábakkal állt, jobb kezével jobb fülcimpáját gyömöszkölte. Azt figyelte, milyen jelentős a forgalom odafönt: a fiatal felhők között bazi nagy repülőgépek jöttek-mentek, a gépeket … Folytatás

A Tántori Borkán

A TÁNTORI BORKÁN                                              „Who or why, or which, or what,                                              is the Akond of … Folytatás

Európa-ellenesség Amerikában

Idén kétségkívül fogunk még olvasni az amerikai sajtóban az „európai Amerika-ellenességről”, főleg ha az Egyesült Államok hadba lép Irak ellen. De hogyan is állunk az amerikai Európa-ellenességgel? Nézzük csak: A történelem … Folytatás

A gyűlölet könyvei

Egyik bécsi, Szent István-templom mögötti katolikus könyvesboltban gyönyörű könyvek vannak a kirakatban. Valahányszor arra visz utam – és naponként arra kell mennem – megszoktam állni s egy-egy könyvre azzal az érzéssel gondolok, ami … Folytatás

Az öbölháború után

I. A politikai elméletek próbája, hogy a politikai világ történéseit elemezzük. Ezek az elméletek ugyanis nem ellenőrizhetők úgy, mint ahogyan a tudományos elméleteket a természeti világ történései igazolják: a politikai … Folytatás

Versek

  AZ ÉN PORTÁM A párkányon ághely. Az akác rálóg az erkélyre. Nyújtózkodom. Õszinte gyûlölettel gondolok bárkire, aki nem köszönt és kinek nem köszöntem. Arcom fakó és hideg, mint szárban a szürke tej. Kiloccsan, … Folytatás

SÉTA A WEIMARI UTCÁN

  Közel-Nyugati Levél „Mondd, Nick” – kérdezi kisfiam (négyéves, minden járművek nagy barátja) – „tudod, hogy mondják ezek a németek, azt, hogy motor?” Érdeklődést mímelek. „Motóhhát” – raccsolja büszkén. … Folytatás

Bartis Attila: A nyugalom

Bartis Attila: A nyugalom (Magvetô Kiadó, 2001, 325. l. 1890 Ft.) (Olvasástechnikai problémák)[1. „Olvasástechnikai problémákkal forduljon az olvasástechnikushoz!” SZÁ] Bartis Attila könyvének olvastán az olvasónak igencsak … Folytatás

Visszaszámlálás

  “Midőn egy lakáj menne bé a szobába, elesék az ajtónál tálastul együtt. Ura mondja: - Úgy én is tudok. Erre a szolga: - Elhiszem, mert már látta tőlem az úr.” Andrád Sámuel: Elmés és mulatságos rövid … Folytatás

Versek

  KORCSOG & KÁCSOR KAPOLCSON 1 Korcsog és Kácsor Kapolcson Komplett ellátást kap olcsón. Keletre vezetsz, dudvás nyom: Galkóbalázs lõn Júdásom! S Völgyvétség ürügyén beárul… Ha lejön Mar*gócsy tanár … Folytatás

ÓDÁK ÉS MÁS TAGADÁSOK

  Nem adott jeleket õ sem. Megszerkesztette a kört, latin betûvel látta el az érintõt, mely a tábláról lefutva, az épület és tudásunk falain áthatolva, a közelítõ párhuzamosok zajában az anyag sûrûségét ellenõrzi. A … Folytatás

Versek

TÉLI KIALVATLANSÁG Késõn fekszem, Korán kelek, A sötétség kétfelõl körbefog. És gyûlnek, ahogy Az éjszaka egyre fogy, Gyûlnek, feszítve gyûlnek Az egyre ingerültebb, Kialvatlan napok. Korai kelések, Késõi … Folytatás

TOM MADIGAN

Nem tudom, hova ment Tom Madigan. Csak tudnám, miért nincs itt. Nem tudom, hol van és miért nem jött. Fogalmam sincs, hova mehetett. Nem világos, hol van Tom Madigan. Nem deríthetõ ki, hogy Tom miért tûnt el. Miért marad Tom … Folytatás

MÉLYEN ELMERÜLVE

  Akkor lettem alkoholista, amikor Elvira a méhrákról ideiglenesen áttért a nyombélfekélyre. Éppen feljöttem a kertből, kiléptem az ajtó előtt a csizmámból és lehajítottam a koszos dzsekimet, siettem a fürdőszobába, hogy a … Folytatás

(2000 leütés)

A béreslegény Kenderzsuphaju bojtár, egyszeri fityfiritty, Majd széles kedvü béres, a mezőn csupafütty, Immár pimasz inasként zsinór, fesz jellemez, Leszek hamar komornyik, vidor képem meszes, Intézővé neveznek, boltos … Folytatás

Éves bontás

MyCSSMenu Save Document