Archívum

Archívumunkat folyamatosan bővítjük régebbi számainkkal. A 2012-ig megjelent lapszámok PDF formátumban is elérhetőek.

Összetett keresés az archívumban
Dupla szűrés kapcsoló [ÉS]

Dózsa György unokája

A NEMZETI DAL KÖZÖSSÉGSZEMLÉLETÉRŐL „Vannak nagyversek, amelyek azért nem hatnak többé ránk elemi erővel, mert elcsépeltük őket. Elkoptak a gyakori használatban, letörlődött a hímporuk.”[1. Makay Gusztáv: „Édes hazám, … Folytatás

„Hamis barátok rebelliója”

SZŰCS JENŐ DÓZSA-TANULMÁNYAI – 40 ÉV UTÁN[1. Elhangzott angolul az MTA BTK Történettudományi Intézetében 2014. május 22–23-án megrendezett Revolt, Violence and Memory: Peasant Uprisings in Late Medieval and Early Modern Europe című … Folytatás

Szabó Lőrinc utolsó szerelme

Mert semmi sincs úgy elrejtve, hogy elő ne kerülne, és nincs titok, amely ki ne tudódnék, és nyilvánosságra ne jutna. Lukács 8,17   Quidquid latet, remanebit Római közmondás   A titkot még a tyúk is kikaparja Magyar … Folytatás

Tomas Venclova - Versek

LOVASSÁGI TISZT SEINYNÉL[1. Nyikolaj Gumiljov (1886–1921) lovassági tiszt 1915 tavaszán részt vett a németek elleni harcokban Seiny környékén. Felesége, Anna Ahmatova a vilniusi Hajnal-kapuban őrzött, ún. Ostrabramai Szűzanyához … Folytatás

Lomha füst

Amikor a kinti homályban lengő utcalámpák szinte uniszónóban felgyulladtak, egészen a Bayerischer Platzig, a megvilágítatlan szoba minden tárgya elmozdult egy kissé a bevetődő sugaraktól, melyek mindenekelőtt lefotografálták a … Folytatás

[Álláskeresés]

Konceptuális művész kagylószervizel, házhoz, ill. tengerhez megy. Törött kagylók pótlását, megkopott tengeri szuvenírek megtisztítását és fényezését, vadonatúj lakkozott példányok patinásítását vállalom. A tengert … Folytatás

Singen, énekli

A Balaton felett álltam, a hegy kráterdombjának tetején és magamat láttam. Össze- zártam a combjaimat, a testemhez húztam a karom, mint aki éppen fejest készül ugrani, lefelé az ismeretlenbe, hogy többé ne kelljen visszamásznia. Az … Folytatás

Ayhan Gökhan - Versek

JÁNOS. A JEGYZŐKÖNYV FELVÉTELE Ezen az ágyon egy apa halt meg, azon három, s a reggelek kopogósak, kopognak. Ugyanazzal a szóval sebek ejthetőek. Különösen hasonló sebek, részlet nullája, szeretet. Mosom az arcom, borostaszúrás, … Folytatás

Balla Zsófia - Versek

AZ ÓRIÁSI HÁRS Én a világban találok csillapulást. Most minden más riaszt. Elviselni, ami gonoszul emberi, kit nem ejt kétségbe? Ki az? Az óriási hárs ma kint a szélben minden tollas ágával külön-külön kilendült és … Folytatás

Egy jelszó bűvöletében

RUFFY PÉTER VÁLASZTÁSAI[1. Részlet egy hosszabb esszéből, amely a (Magyar) Nemzet és Európa. (Tanulmányok a 70 éves Martin József tiszteletére) című kötet számára készült (Eger, Líceum Kiadó, 2014).] Nem szeretném elhallgatni: … Folytatás

Ius primae noctis?

AZ ESKÜVŐI KERESZTAPA ÉS EGYES ARCHAIKUS SZEXUÁLIS SZOKÁSOK  [1. Andrei Oiºteanunak (Bukaresti Akadémia, Vallástörténeti Intézet) ez az írása a szerző Sexualitate ºi societate: Istorie, religie ºi literatura (Szexualitás és … Folytatás

Kis történetek Nagy-Romániából

Az alábbiakban többnyire banális, a társadalom mindennapjaihoz tartozó történeteket mutatok be a két világháború közötti Romániából. Ezeket az elmúlt három év során gyűjtöttem különböző levéltárakban azzal a céllal, hogy a … Folytatás

Hugh Maxton - Versek

A PROTESTÁNS MÚZEUMBAN 1. Kezdek hozzászokni, hogy semmit nem értek. Aluljárók hangolják össze vándorlásaimat. A szavak zenévé oldódnak, mire hazaérek szoba-konyhámba, napi idegenség-adag. A kevés már bőség. Angolos … Folytatás

Távol Oroszországtól

ADALÉKOK AZ ORBÁN-KORMÁNY OROSZORSZÁG-POLITIKÁJÁHOZ[1. A Gazprom körüli oroszországi belpolitikai ütközetek közül két eset külön is említést érdemel. Az egyik a Kreml és a Guszinszkij-féle Média-Moszt konfliktusához … Folytatás

Dokumentumok - Zilahy Lajos ügye K-1449

New York, 1962. január 16.  Kedves jó barátom! Kanadai és egyéb csatangolásaimból visszatérve csak most jutok hozzá, hogy megköszönjem az ünnepekre írt soraidat. Ma már csak ketten maradtatok nekem odahaza: Te és … Folytatás

Perry Anderson - Az anomália ereje

Carlo Ginzburg történészként leginkább azokról a rendkívüli felfedezéseiről ismert, amelyeket a kora újkori népi hitvilággal, illetve az üldözői által boszorkányságnak nevezett jelenséggel kapcsolatban tett. Két esettanulmánya, az I … Folytatás

Róka a szőlőben

(Levél és krónika vidékről) “Csirkeszív kapható!” – csak ezt ugatják egyre a rókák, s bújnak sok tyukól mélyén (aligha jöttek járt uton). Ha vásárolsz, májjal keverve, gattyád rámegy: eszed nem játszódik. Futon- ágyon … Folytatás

Hallásgyakorlatok

Hallásgyakorlatok #19 amikor még az iskolában takarítottunk, volt egy hatalmas vízipatkány. | ha az elõjött a szekrények alól, a marcsi mindig elkezdett sikongatni. alig tudta abbahagyni. | még a tanárok is kiszaladtak a folyosóra, hogy mi … Folytatás

Rémálom-versidom

Persze, hogy rémálom volt az életem, mivel aki voltam, az én magam lettem, idegen honban, magamban, jó követem nem voltam, nincs kit megkövetnem sem. Könyveket rámoltam, beléjük nem néztem, egy kisebb halmukat lábamra ejtettem, itthon … Folytatás

Itt

Nem tudom, másutt mi van, de itt a Földön szinte minden. Gyártanak széket, bánatot, ollót, hegedût, gyengédséget és tranzisztorokat, víztárolót, viccet és kávéscsészét. Lehet, hogy másutt mindenbõl több van, csak valamiért … Folytatás

A ’68-as évek

Ezerkilencszázhetvenegyben hagytam el Lengyelországot. Egy év börtön és hasztalan munkakeresés után nemcsak az országot hagytam magam mögött, de a barátaimat és a még erõsen a ’68 márciusi zavargások hatása alatt álló környezetemet … Folytatás

1968 két tavasza

Amikor most, negyven év múltán megemlékezünk a párizsi és a prágai tavasz “csodálatos perceirõl” – miközben Varsóról és Berlinrõl sem feledkezünk meg – megdöbbentõen éles ellentétet látunk kelet és nyugat között, hogy a … Folytatás

Dutschke magyar barátja

Beszélgetés Révai Gáborral Az alábbi szöveg nem a kérdezõrõl szól. Mégsem érthetõ igazán, ha nem áruljuk el jó elõre, hogy milyen körülmények között ismerkedett meg a kérdezettel, s kötötte késõ-kamaszkori eszmei ébredezését … Folytatás

Levél a Kongresszusnak

Az ELTE BTK Kari KISZ-Bizottsága, mely 1968-tól kezdõdõen az 1972/73-as tanév végéig nagy (bár változó intenzitású) vitákat folytatott az egyetemi pártvezetéssel, valamint a felsõbb KISZ- szervezetekkel arról, van-e, s ha igen, akkor … Folytatás

Mindenki meztelen

Eljött a hajvágás napja. Mint máskor, ez a felismerés most is oly váratlanul érte Deshant, mint egy isteni sugallat, amely mindig a megfelelõ pillanatban érkezik, nagyjából havonta. Ez alkalommal éppen munkába utazott a metrón, amikor … Folytatás

La vie est ailleurs

Az én ’68-am nem ’68-ban kezdõdött, és sokkal tovább tartott, mint az a pár nap, amit történetesen Párizsban tölthettem ’68 júniusában, annak a bizonyos májusnak még érezhetõ utórezgései idején. Nem lévén hivatásos emlékezõ, … Folytatás

Az ebéd

A holttest már hetvenkét órája rohadt a szeméttelepen. A bomlás igen előrehaladott állapotban volt az átlagos 42 fokos hõmérsékletnek köszönhetõen, a döglegyek belepték a nyílt sebet a nyakon. A fej leválasz- tását egy nem túl éles … Folytatás

Ásványvíz, buborékkal

Fejezet egy soha el nem készülő regényből Béres úr, ez a szinte már soha nem író író, csepeli birodalmának ócska kútjába merülve szoktatta halálhoz a szívét. A kút – akárcsak a mesebeli Holle anyóé – víz alatti világba … Folytatás

Bomba a babakocsiban

Götz Aly és Katharina Rutschky beszélgetése 1968-ról TAZ: Rutschky asszony, mi jelenik meg a szeme elõtt, amikor 1968-ra gondol? Katharina Rutschky: Például egy szép jelenet, az 1968 februárjában rendezett Vietnam- kongresszus. Azt … Folytatás

Hol volt, hol nem volt…

kommuna 1972-ben Ezerkilencszázhetvenkettõben tíz fiatal értelmiségi beköltözött egy erre a célra épült Rudas László (ma Podmaniczky) utcai tetõtéri lakásba. Õk magukat, s így mások is õket, kommunának nevezték. Errõl a … Folytatás

Diákmozgalom Budapesten 1969-ben

Diákmozgalom Budapesten 1969-ben[1. A Maison de l’Europe contemporaine. Université de Paris X. 1968 en Europe: héritage d’un événement címû nemzetközi konferenciáján május 31-én elhangzott elõadás jegyzetelt magyar szövege. … Folytatás

Horizont 1968

Ezerkilencszázhatvanhét nyarán tértem haza ötéves moszkvai diákoskodásomból. Piros szolgálati útlevelemet leadtam a Mûvelõdésügyi Minisztériumban, magáncélút nem kértem, gondoltam, ráér. Így azután 1968-ban egyszer sem léptem át … Folytatás

A cseh hatvannyolc saját kontextusa

Mindaz, amit a prágai tavaszról ma általában tudni lehet, az elmúlt negyven év lenyomata. Közvetlenül az események idején a magyar közvélemény tájékozottabb fele sejtett valamit a csehszlovákiai változások jelentõségérõl, de … Folytatás

Haikuk a viszonylagosságról

Ember vitázik az ég magasságáról. Madárnak mindegy. * Félhangjaiban hallatszik legtisztábban a lét egésze. * Ha mindig fénybe nézel, nem ismered meg az árnyékodat. * Köd ül a tájon. Derengés helyez mindent kívül … Folytatás

Viccel az író bácsi

Viccel az író bácsi[1. Megjegyzem, az sem véletlen, hogy bácsi. Hány olyan not ismer a nb. Olvasó, aki viccmeséléseivel a társaság központja tud lenni? Hány ismert kabarettista, kroki-szerzo, karikaturista not tudna felsorolni? Az írók … Folytatás

Pesti viccek a szocializmus idején

Közhelyeket sorolhatnánk. A pesti vicc az utcán (kávéházban) terem. A vicc a dolgok fonákját mutatja, kiforgat. Lerángatja a sárba a magasztosat, a szentet a profán világba számûzi. A pesti vicc (kis)- polgári, pajzán. És fõleg … Folytatás

Pesti humor a szocializmus idején

A karikatúra, a szatíra és a politikai kabaré szerepe “Budapest közönsége nagyon kívánja a vidámságot. Ha nevethetnékje van, akkor röhög, ha sírhatnékja, akkor mosolyog” – fogalmazott Grandpierre Emil 1956 áprilisában. Hiába … Folytatás

Két sztereotípia utazik a vonaton…

Mitõl mûködik egy vicc? Gondoljuk el, hogy egy szõke nõs viccet próbálunk elsütni Ghánában. Vagy éppen Finnországban. Hát ez nem nagyon megy. Most gondoljuk el, hogy ugyanezt a viccet egy szõke nõnek mondjuk. És legyen az a szõke nõ … Folytatás

Traktátus a pesti/zsidó humorról

Mi a különbség a német és a zsidó humor között? Semmi. A zsidó humor épp olyan, mint a német. Csak még humor is. Fejtő Ferenc Attól tartok, sokakban ellenérzést vált ki ennek az írásnak a címválasztása. Belátom, lehetne a városi … Folytatás

A pornográf Lőwy

Lõwy Árpád nevét nincs olyan igazi bölcsész és mûveltségére valamit is adó ember, aki ne ismerné. Neve kiejtése közösséget teremt, összetartozást és beavatottságot jelöl: egymás közt vagyunk – sugallja. Pornográf verseit – … Folytatás

Humor a századvég íróinál

A 19. század végének magyar humora igencsak gazdag volt mûfajokban, megjelenési fórumokban és stílusszintekben. Az országos lapok majd mindennap hoztak 2–3 adomát egy erre fenntartott külön rovatban, több vicclap jelent meg, és bizony az … Folytatás

A Radio Maryja-jelenség

"Itt a Radio Maryja – otthonaink katolikus hangja" – ez a beköszöntő először 1991. december 8-án hangzott fel az éterben. Az evangelizációs-edukációs célzatú katolikus rádiót Tadeusz Rydzyk redemptorista (az Isteni Megváltó … Folytatás

"Megteheted!"

A “Rule Girls” olyan heteroszexuális nõk, akik pontos szabályokat követnek például abban, hogy miként hagyják magukat elcsábítani (csak akkor fogadj el randi meghívást, ha legalább három nappal korábban invitálnak). Habár e szabályok … Folytatás

A trükkregény fogalma

A fogalom meghatározása Trükkregénynek nevezem azokat a regényformájú prózai műveket, melyek szerzője elveti a közvetlen mimetikus narrációt, és olyan információkat iktat a könyvbe, melyek révén azt a látszatot kelti, hogy az éppen … Folytatás

Tizenkét tétel a Római Birodalomról

Több mint szimbolikus, hogy Polübiosz történeti művének fennmaradt része a Karthágót elfoglaló Scipio Aemilianus elmélkedéseivel ér véget. Scipio hosszasan állt ott – írja a szemtanú Polübiosz, a római hadvezér tanítómestere és … Folytatás

Közös múlt/privát történelem

Apák és még apábbak: egy nagy család? Német történészek a náci korszakban – ezt választotta témájául az 1998-as frankfurti Historikertag (mondjuk: történésztalálkozó). Hogy, hogy nem: némi vita kerekedett. Sokan úgy értékelték, … Folytatás

Könyvek és olvasók

1. A kölcsönkönyvtár Amikor még –n– városában, laktam délelőtti szórakozásomhoz tartozott, hogy eljárjak egy kölcsön- könyvtárba; nem azért, hogy könyveket válogassak, hiszen az állomány négy-ötezer kötetből állt, amit két … Folytatás

Versek

Szenvedély Így meggyötörve. Véresen, alig lihegve. Megtörve, kifosztva, otthagyva. Így meggyötörve. A szájból nyál csöpög. Aláz a szenvedély és nem tanul belőle. Napok óta csak a gyűlölet. Pusztuljatok. Remeg a láb, ráng a … Folytatás

Versek

Cashernyé Lázáry René Sándornak (~-tól?) Hogy dõlnek belõlem a rímek, ah, cudar baj! Már b…ás helyett is csak rímelek. Múzsám, mért nem vagy görbeorrú karvaly?! Vagy elkapart dög, ott, a híd megett?? De nem, de nem; … Folytatás

Család nélkül

Egy garzont béreltem, ahol előttem négy diák lakott. Most már semmi kétségem, hogy négy diák vagyok. A sors egyszer ugyanabba a ketrecbe zárt be egy báránnyal. Nem ettem meg, nem is bizonyíthattam, be neki, hogy nem vagyok farkas. A … Folytatás

Versek

Epifánia A recsegő barna sarokban még lebeg a fenyő illata, poros nyomok a falakon, piszok gyűlt meg a rések között, és minden ajtónyitásra gyönge, télszagú huzat seper végig a szobán, meglibbenti Assisi Ferenc falra … Folytatás

Versek

Ni Zan[Ni Zan (1301-1374) a Jüan időszak egyik legjelentősebb kínai festője. Nagy vagyona kezdetben lehetővé tette számára, hogy távol tartson magától mindent, ami közönséges.] napja ma reggel is. tiszta vízzel az ecsetet. elõkészíted … Folytatás

Azt mondta, a traktor alá lök

Nem fogok én már sokáig élni, megmondta nekem, hogy megöl, ha nem akasztom fel magam öt éven belül, ennyit adott, és az már rég elmúlt, te is hallottad, csak most azt mondod, hogy nem emlékszel rá, kicsi voltál, és azt kérdezted, miért … Folytatás

Kavafisz-átiratok

AZ ISTENEK BEAVATKOZÁSA “Heartily know - - - - - - - - - - - The gods arrive.” (Emerson) “RÉMONIN: Il disparaîtra aumoment nécessaire; les dieux interviendront. M-ME DE RUMIÈRES: Comme dans les tragédies antiques? - - - - - - - - - - - - - … Folytatás

Alászállás

(A lift zárszava) VI.   Öcsédbe vagy itt legfelül szerelmes, fordítónõ, cégek bedolgozója, de agyadra megy titkos szenvedélyed, és egyszobádat hegymászó bakancsban trappolod körbe éjszakánként, többé ki sem mozdul a szürke … Folytatás

Az iszlám és az európai nyilvánosság

Nyugat-Európában élő török származású iszlámkutató lévén a vallásnak az európai integrációban betöltött szerepét másképpen látom, mint a téma többi szakértője. Először és mindenekelőtt: a vallás társadalmi szerepének, és … Folytatás

Egy túszdráma anatómiája (1)

2002. november 6-án ülést tartott Moszkvában a moszkvai lakóházrobbantások és a rjazanyi hadgyakorlat (mindkettõ 1999 szeptemberében történt) körülményeinek kivizsgálására létrehozott társadalmi bizottság. Az Andrej Szaharov … Folytatás

Szilágyi Ákos: Piranha

Ad notam: „Megjött már a csinn-bumm cirkusz gyerekek, gyerekek…”   én vagyok a z’én vagyok a piránya piránya a természet irányadó paránya paránya sej haj irányhal nincsen baj az aránnyal nyílként … Folytatás

Spiró György: Milyenek a csehek

(MEG A MAGYAROK MEG A LENGYELEK)? Adva van egy történet, Verával esett meg. Belép az orvosi rendelõbe, elõtte két tucat ember. Leül és várakozni kezd. Utána egy öregasszony lép be. Leül, vár õ is. Lassan Vera után is két tucat ember … Folytatás

Egy New York-i lelkész Aczélnál

  A Történeti Hivatalban található, Zilahy Lajosra vonatkozó iratok között olvasható az alábbi, Hamza Andrással foglalkozó két feljegyzés. Hamza református lelkész és kisgazdapárti politikus volt, aki a koalíciós években … Folytatás

Bíró Péter: A Hrudeczkyak

Annak ellenére, hogy hosszú éveken keresztül a mûhelyben, a horgászatokon és mindenfelé rengeteg idõt töltöttem Hrudeczky bácsival, mivel egész életemben Hrudeczky bácsiztam, egy ízben róla beszélve rá kellett jönnöm, nem emlékszem, … Folytatás

BORISZ GODUNOV

  A litván határ 1604. október 16. Kurbszkij herceg és az önjelölt, mindketten lovon. Az ezredek a határhoz közelednek KURBSZKIJ (elsõként vágtat be) Hát itt van végre! Az orosz határ! Hazám, szent Oroszország, … Folytatás

Dokumentumok

Zilahy Lajos ügye K-1449 New York, 1962. január 16. Kedves jó barátom! Kanadai és egyéb csatangolásaimból visszatérve csak most jutok hozzá, hogy megköszönjem az ünnepekre írt soraidat. Ma már csak ketten maradtatok nekem odahaza: Te … Folytatás

Távol Oroszországtól

ADALÉKOK AZ ORBÁN-KORMÁNY OROSZORSZÁG-POLITIKÁJÁHOZ A magyar–orosz politikai kapcsolatokat a ’90-es évek elejétõl nem terhelték drámai konfliktusok, az Orbán-kormány alatt mégis meglehetõsen lehûltek, s ezért a felelõsség … Folytatás

ERÕS A VÁGY…

  Erõs a vágy, s szivembe árad; csalárdok karma kitépni se fogja, s pokolra jut az ilyen fattyu lelke; s letörni õket nincsen kész a vesszõ, de titkon majd, ha nem lesz ott nagybátyja, kinyílik Terme, s üdvöt oszt a … Folytatás

TOKASZALONNA

bármilyen szomorú de újabban deresedõ bajusszal mint szomory ülök egy nagy üvegezett presszó szemeket tágan futtató ablakában s nézek a semmibe ott aztán lépked hajléktalan honatya parvenü emeli hátsó lábát kutya kurva mobiloz … Folytatás

(2000 leütés)

Gyáva, gyáva, gyáva! Gyáva hatalom! Tele a rendõrgatya, mi? Nem meritek újraszámlálni a szavazatokat? Csak hímeztek-hámoztak: ki számolja újra? Na, mégis?! Hát a Jóisten, ki! És ki a Jóisten? Mi vagyunk a Jóisten! Kételkedtek, átkozott … Folytatás

Éves bontás

MyCSSMenu Save Document