Archívum

Archívumunkat folyamatosan bővítjük régebbi számainkkal. A 2012-ig megjelent lapszámok PDF formátumban is elérhetőek.

Összetett keresés az archívumban
Dupla szűrés kapcsoló [ÉS]

Ezredeleji beszélgetés

Ezredeleji beszélgetés Wolf Lepenies szociológussal, a berlini Wissenschaftskolleg vezetõjével – Szociológusként milyennek látja a globális folyamatokat? Milyen kulturális-mentális következményei mutatkoznak? Hogyan változik a … Folytatás

Távol Oroszországtól

ADALÉKOK AZ ORBÁN-KORMÁNY OROSZORSZÁG-POLITIKÁJÁHOZ[1. A Gazprom körüli oroszországi belpolitikai ütközetek közül két eset külön is említést érdemel. Az egyik a Kreml és a Guszinszkij-féle Média-Moszt konfliktusához … Folytatás

Dokumentumok - Zilahy Lajos ügye K-1449

New York, 1962. január 16.  Kedves jó barátom! Kanadai és egyéb csatangolásaimból visszatérve csak most jutok hozzá, hogy megköszönjem az ünnepekre írt soraidat. Ma már csak ketten maradtatok nekem odahaza: Te és … Folytatás

A megnyitás művészete

  MINYÓ SZERT A LIGETBEN AVAGY A MÉDIUM METAFIZIKÁJA Nincs abban semmi különös, ha valaki felpattan a bringájára, bekapcsolja a dinamót és nekiindul a sötétnek. Különössé akkor válik ez a hétköznapi mûvelet, ha egy épület … Folytatás

Feljegyzések 1942–-1972

Minden háború úgy zajlik, mintha az emberiség még soha nem jutott volna el az igazságosság fogalmához. A legsilányabb ember az, akinek minden kívánsága teljesül. Valahányszor az ember tüzetesen szemügyre vesz egy állatot, az az … Folytatás

"...odakenhet bármit...?"

1573. július 18-án Paolo Veronese a velencei Szentszék elé került „Az utolsó vacsora” címû, nagy vihart kavaró festménye miatt. A bírák hivatásáról kérdezték a festõt. V: Különféle alakokat találok ki és festek meg. K: És azt … Folytatás

A képrombolás

Nikéforoszt, Szent Simeon klastromának elöljáróját felkereste egy bizonyos Prokopiosz, akit a bizánci mûvészet tudós szakértõjének és lelkes gyûjtõjének ismertek. Feltûnõ izgalommal várakozott, fel-alá sétálva a kolostor … Folytatás

Versek

MI AZ A PUNK?                  „Punk’s not dead” A dédnagyapám nyolcvanévesen vöröslõ fejjel ült a tévé elõtt és néha kirúgott a lábával – „Ne õrülj meg, Lajos” szólt rá a dédimama és … Folytatás

Versek

HUBA UTCA A KASSÁK LAJOS ÉS A TÜZÉR ÚT KÖZÖTT A nap, mint egy bolond pók összevissza süt ezen a hársfákkal szegélyezett, rövid, lénia utcán mely a szokatlan alakú öt utcát magába fogadó templomba ékelõdõ térrõl indul és a … Folytatás

Versek

ÉLET FÁJA, FA GYÜMÖLCSE A víz rétege. Alatta homok. A homok rétege. Alatta semmi. Az ember keze vizet keres. Az ember keze homokot talál. Az élet fája. Nagy dolog. A fa gyümölcse. Ismerjük jól. Legyintünk erre. Legyintünk arra. Az … Folytatás

Versek

NINCS VISSZAÚT Szögeimnek nyomát õrzi a falu bõre Árnyam kibomlik és szalagja fut vele A tengerészcsomót ujjadon forgasd körbe Kötélbe fogva már az ég minden jele Az üres aratást nem lesz ki eldalolja Arany lámpa alatt a tûz … Folytatás

Faust szarva

Nem is hinnétek, milyen sokan keresték a professzort, és hányféle idõpontban, ráadásul mindenütt, ahol csak megfordult. Keresték az egyetemen, a megyei könyvtárban, az uszodában, de leginkább otthon. Mivelhogy egy ideje nemcsak fizikusként … Folytatás

Versek

SZÍV megáll és megdobog (Pilinszky János) a szív remeg fütyülnek a szelek bármit lapos- ra nyom egy villamos a fán maradt egy nagyobb sárg’barack lejön ha jön a fõn mindez elég remek a szív mint már meg lett mondva … Folytatás

Versek

Két szikla között Két szikla között annyi csak, hogy szemben meglátod magad, s hegyen-völgyön át oda mégy, hiába nõ a szakadék. Két magad között annyi csak, hogy ez is, az is távolabb, és akárminek álmodod, mire odaérsz, … Folytatás

Hatalom és gyengeség

Ideje elfeledkezni arról a téveszmérõl, hogy az európaiak és az amerikaiak azonos világnézetet vallanak, vagy akár csak ugyanabban a világban élnek. Ha a hatalom sorsdöntõ kérdéseivel – erkölcsösségének, hatékonyságának vagy … Folytatás

A globalizáció politikai kereteirõl

Születésnapi levél a 60 éves Bihari Mihály alkotmánybíróhoz Kedves Mihály! – Lehetséges-e, netán szükséges-e, hogy az emberiség olyan világméretû és -érvényû politikai intézményeket hozzon létre, amelyek kontrollálják a … Folytatás

Beszélgetés Jacob Taubesszel

Mostanság megint a filozófia, a metafizika végérõl beszélnek. Van egyáltalán értelme az akademizált filozófia mûvelésének? – Kérdésében több kérdés, valamint a kérdésfeltevés számos módozata is benne rejlik. Ön elõször is a … Folytatás

Válasz a kérdésre: mi az ember?

Egy fordító vallomásából Kant sohasem dolgozott ki súlyában és fontosságában a három nagy kritikához vagy a jelentõs hatású kései mûvekhez mérhetõ, szisztematikus filozófiai antropológiát. Pedig kicsinyég rendszeres gondolkodó … Folytatás

Versek

ÉRZÉKISÉG Ne hallgasd a vonót, ha siránkozva billeg, mint kerti pázsiton a haldokló galamb, ne keresd szárnyaló álmod, ha hív kaland, csillámló tollain zsíros föld nehezíthet. Nézz csak inkább körül: tündéri díszlet … Folytatás

Első Pesti Vérkabaré

Megbeszélések a Becsüssel A Fõvám téri éjbe zaj ha illan, néhány álmos homlokzat összenéz. Bambák, prûdek, mogorvák holtukiglan – pesti háznak a csönd nemespenész. A késõdélutáni utcavillany ezt sérti föl, majd sárga ködbe … Folytatás

Versek

CS. V. M. ÍRJA L. NOTESZÉBE SZENT-IVÁN ÉJEN A BORÁROS TÉREN Ahogy keresztül-kasul az életen bucskázott tova mindenféle vermen, – gagyi kurvából ásatag bértehén – az õ idejében így zajlott a werden. * Leskel a létben a … Folytatás

Versek

TENGERI KÁRHOZAT Mintha csont lenne a kövek helyén, úgy temesd el a tengert, oltsd bele a levegõ lelkét a vízbe (hullám senkiben se értheti meg, hogy élt). Mintha alvásból befelé ébresztenéd, lelkiismeretét hogy partra fojtsa, … Folytatás

Bigamanó szerelmei

Az állatkert személyzeti bejárója fölött, a Nagycirkusz kerítése, a szürkemarhák kifutója és az abraktároló fészerek (széna- és szalmakazlak, gabona- és zöldségraktárak, az ömlesztett gyümölcsnek, jórészt persze almának … Folytatás

Hol élsz te?

Egy készülõ esszéregény címörvén Jó, lehet, hogy csak visszakapod, és akkor nem szóltál, azt, hogy akkor hát hogyan is mondd el, s kinek mondd, ezt is azonnal abbahagyod. De mi van ily rendje a sivár kuszaságnak és annak, ami … Folytatás

Vége Oroszországnak?

Biztosra vehetõ, hogy azok a jól ismert emberek, akik annak idején a Szovjetuniónak mint történelmi realitásnak és nemzetközi jogalanynak a likvidálása mellett döntöttek, egyáltalán nem voltak annak tudatában, hogy döntésükkel nem csak … Folytatás

2000 leütés (Szüts Miklós)

Õrület van minálunk. Új zeneletöltõ program, a KAZAA. (www.kazaa.com) A tavasszal (erõs anyai hátszéllel) bevezetett ADSL-dróton keresztül dübörögnek is befelé a mindenféle hard és soft rockzenék: naponta 3-4 CD lemez készül legalább … Folytatás

Kritikák

Albert Camus maszkja Az a finom, de mélyreható változás, ami elválasztja az ötvenes évek szellemi atmoszféráját a hatvanas évekétõl, jól fölmérhetõ azon, ahogyan valaki Albert Camus mûveihez és személyéhez viszonyul. Élete során … Folytatás

„Tartózkodásra térjen vissza”

Diplomáciai üzenetváltás Károlyi Mihály második emigrációja elõtt 1949. május 30-án Rajkot is letartóztatták. Károlyi azonnal benyújtotta lemondását, de még úgy gondolta, hogy a követség átadása után nyugdíjasként hazatér. … Folytatás

Ádám családja

Kezdetben a földön nem volt sem fû, sem fa. Mindent beborított a poros és kavicsos mérhetetlen sivatag. Jehova a porból megmintázta az elsõ ember szobrát. Aztán életet lehelt az orrlyukába. És a porból vétetett szobor megmozdult és … Folytatás

Az álom litániája

Elfûrészlettem az álmot! MACBETH Hitvesed oldalán KÉRÕDZÕ horkoló, halld, Ismered sóhaját örök ÁLMATLANOKNAK? – Megesett-e veled, hogy az Álom kevély Szárnyon rebbent tovább, pille, kit vonz az Éj, S nem súrolt, pitvarán … Folytatás

Versek

„RAJZOLJ, RAJZOLJ SZEGÉNY FIÚ” Oszlopokat rajzolnék. Hogy miért? Gyerekkorom óta csodálom õket. Személyek õk képzeletemben. Önként választották a mozdulatlanságot s a terhet. Ami iszonyú, mind rajtuk terpeszkedik, s a … Folytatás

Versek

REGGELTÕL ESTIG a fény hatalmas üveglapja végigzuhan az izabellán villan égbolt szélvédõ ablak résnyire sunyizza pupillám míg lecsukom még összeseprem pillámmal a naptörmeléket madár röpül tekintetemnek az alkonyat napkörme … Folytatás

A magához tért feleség

Péter abban a tévhitben élt, hogy irányítja a felesége, a gyermeke és a saját sorsát. Még a közgazdasági egyetem évei alatt – amikor az államigazgatási uszoda tetején befeszítette a mellizmait és barnára sült karját … Folytatás

Versek

NAGYHETI SZEKVENCIÁK [II.] Szombat volt már, és az Égben keresték. Mindenki ébren várakozott már egészen, amikor sírba tették. Abban nem volt már Jelenlét, csak a halottnak a Testét dobták oda, mint rongyot. Az életnek háza … Folytatás

Mitõl ukránok az ukránok?

Mikola Rjabcsuk Ukrajna esetében az „ambivalencia” terminussal olyan mindent átható társadalmi-politikai jelenséget kíván jelölni, amely a nemzet fejlõdését hosszú távon befolyásolja. E kettõsséget véli fölfedezni Ukrajna regionális, … Folytatás

Két Ukrajna?

A NEMZETI ESZME BUKÁSÁNAK MÍTOSZA Andrew Wilson az ukrán történelemrõl és identitásról írott legutóbbi tanulmányában a teljesség igényével osztályozta az ukrán nemzet „képzelt közössége” szempontjából kulcsjelentõségû … Folytatás

Állam és birodalom

Állam és birodalom konceptuális különbségére már Ernest Renan utalt nevezetes elõadásában, melyben a nemzet modern fogalmának meghatározására tett kísérletet: „A Római Birodalom bukása, pontosabban Nagy Károly birodalmának … Folytatás

Mikola Rjabcsuk: Két Ukrajna

A tanulmányt kéziratból közöljük. Német változata a Transit 2002. őszi számában jelenik meg. MIÉRT BIZONYTALANOK AZ UKRÁNOK? Dolgozatom célja, hogy a kettõsséget mint az ukrán társadalom és politika fontos jellemzõjét … Folytatás

Sylvia Plath: Versek

  A VÍZEN ÁT Vaksötét tó, csónak, két kivágott papír-alak. Akik a vízbõl isznak, a fák, hova mennek? Sötét árnyékuk átéri Kanadát. Valami kis fényt a vízivirág átereszt. Levélhangjában semmi sürgetés: lapos, … Folytatás

Georg Klein: Ukraina

Elmondhatatlanul nehéz Fõvárosi Nagyvarietét csinálni! Mint minden péntek este, ott állok a vörös függöny mögött, és a súlyos drapérián át kikukucskálok a közönségre. Lassan telik meg a terem. A széktologatásból, a poharak … Folytatás

Jelentés a népi írókról

Szigorúan titkos! Belügyminisztérium II/5 e alosztály Tárgy: A népi írók között lévõ helyzet a párt állásfoglalása után Jelentés Budapest, 1958. december 11. A párt Központi Bizottsága mellett mûködõ Kulturális … Folytatás

Bogdán László: Versek

A CSOMAG – „egy talált tárgy megtisztítása” – (Tandori) Most, amikor ketrecem forró betonpadlóján fekszem és az õrület két lábra állva rázza a rácsokat, hogy közelembe juthasson s távolabb G. Scott fütyüli a Lili … Folytatás

Szilágyi Ákos: Piranha

Ad notam: „Megjött már a csinn-bumm cirkusz gyerekek, gyerekek…”   én vagyok a z’én vagyok a piránya piránya a természet irányadó paránya paránya sej haj irányhal nincsen baj az aránnyal nyílként … Folytatás

Egy New York-i lelkész Aczélnál

  A Történeti Hivatalban található, Zilahy Lajosra vonatkozó iratok között olvasható az alábbi, Hamza Andrással foglalkozó két feljegyzés. Hamza református lelkész és kisgazdapárti politikus volt, aki a koalíciós években … Folytatás

Bíró Péter: A Hrudeczkyak

Annak ellenére, hogy hosszú éveken keresztül a mûhelyben, a horgászatokon és mindenfelé rengeteg idõt töltöttem Hrudeczky bácsival, mivel egész életemben Hrudeczky bácsiztam, egy ízben róla beszélve rá kellett jönnöm, nem emlékszem, … Folytatás

BORISZ GODUNOV

  A litván határ 1604. október 16. Kurbszkij herceg és az önjelölt, mindketten lovon. Az ezredek a határhoz közelednek KURBSZKIJ (elsõként vágtat be) Hát itt van végre! Az orosz határ! Hazám, szent Oroszország, … Folytatás

Dokumentumok

Zilahy Lajos ügye K-1449 New York, 1962. január 16. Kedves jó barátom! Kanadai és egyéb csatangolásaimból visszatérve csak most jutok hozzá, hogy megköszönjem az ünnepekre írt soraidat. Ma már csak ketten maradtatok nekem odahaza: Te … Folytatás

Távol Oroszországtól

ADALÉKOK AZ ORBÁN-KORMÁNY OROSZORSZÁG-POLITIKÁJÁHOZ A magyar–orosz politikai kapcsolatokat a ’90-es évek elejétõl nem terhelték drámai konfliktusok, az Orbán-kormány alatt mégis meglehetõsen lehûltek, s ezért a felelõsség … Folytatás

ERÕS A VÁGY…

  Erõs a vágy, s szivembe árad; csalárdok karma kitépni se fogja, s pokolra jut az ilyen fattyu lelke; s letörni õket nincsen kész a vesszõ, de titkon majd, ha nem lesz ott nagybátyja, kinyílik Terme, s üdvöt oszt a … Folytatás

TOKASZALONNA

bármilyen szomorú de újabban deresedõ bajusszal mint szomory ülök egy nagy üvegezett presszó szemeket tágan futtató ablakában s nézek a semmibe ott aztán lépked hajléktalan honatya parvenü emeli hátsó lábát kutya kurva mobiloz … Folytatás

(2000 leütés)

Gyáva, gyáva, gyáva! Gyáva hatalom! Tele a rendõrgatya, mi? Nem meritek újraszámlálni a szavazatokat? Csak hímeztek-hámoztak: ki számolja újra? Na, mégis?! Hát a Jóisten, ki! És ki a Jóisten? Mi vagyunk a Jóisten! Kételkedtek, átkozott … Folytatás

GENOVESE, JEANS

  El innen! M.o.! És ha Genovába. Itt. Egy nap, délután, ott is délután, láttam Genova filmjét, Genova: egy fél csoda, másik felén a világ van, té s tova, turisztika sem volt e sötét film, nem sötét város – volt a jelszó … Folytatás

Peoples Hernandez igaz története

Én, Hilario Lopéz, Valle del Cauca-i tanító és kántor szerencsésnek mondhatom magam, mert még földi életemben megadatott, hogy találkozzam nagyszerû írónkkal és Mesterünkkel, Peoples Hernandez Vasquezzel, akinek életérõl … Folytatás

Két globalizáció Magyarországon (2)

Nyomok a romokban Az ideokratikus globalizáció A szovjet társadalom eredendõen idea (természetesen nem plátói, hanem ideologikus idea fixa) vezérelte, idea igazolta („megideologizált”) entitás volt, amelyben minden, aminek létezését … Folytatás

Mire emlékezett Bohr?

  NIELS BOHR ÉS WERNER HEISENBERG TALÁLKOZÁSA 1941-BEN, KOPPENHÁGÁBAN Soha oly biztosnak nem látszott a hitleri Németország katonai gyõzelme, mint 1941 kora õszén, amikor Werner Heisenberg egy szeptember közepi vasárnap este … Folytatás

Számít az egyenlõtlenség?

  Az Egyesült Államokban egyetlen nemzedék alatt drámaian megnõtt a gazdagok és a szegények közötti gazdasági különbség, és a szakadék mára szélesebb, mint bármelyik más jómódú országban. A gazdasági egyenlõtlenség … Folytatás

Ha jól emlékszem…

  Heisenberg levele Robert Jungkhoz (Robert Jungk, Brighter Than a Thousand Suns – A Personal History of the Atomic Scientists. Harcourt, 1956, 102–104. A dán nyelvû kiadás 1957-ben jelent meg.) Ha jól emlékszem – bár ilyen hosszú … Folytatás

A BOLONDOK HAJÓJA

  (Részletek) I. Mocskos beszéd bûnnel szorongat: Jó erkölcsöket megpirongat, Ki disznócsengettyûvel kongat.   A GOROMBA BOLONDOKRÓL Van egy új szent, neve Gróbián, Ki nincsen tisztelet hiján. Õt szolgálja ma … Folytatás

(2000 leütés)

Az elmúlt négy évben jól nyitva tartottam a szemem, és utólag azt szûrtem le tapasztalatként, hogy több történt egyszerû kormányváltásnál. Sokszor lepõdtem meg ebben az idõszakban, pedig szóltak jó elõre, hogy számítsak rá, azt is … Folytatás

Zenei iparművészet

  A cím természetesen nem tarthat igényt arra, hogy új mûfaji meghatározásként, avagy a zene új kategóriájaként általános elterjedésre számíthasson. Inkább gyakorlat szülte közelítõ definíció, mely nem is annyira zenei … Folytatás

KALITKA VAGY KÖNYV

  LOVE IN PROGRESS Töprengek, egészen pontosan mikor ismertem meg Õt. Jármûvön történt, és zenét hallgattam, ez biztos, vagy az LGT egy lemezét, vagy talán Európa Kiadót. Talán pszichológia vizsga volt, ebben az esetben trolin … Folytatás

Versek

  CSENGETTYÛZÜNK És így zengetik a csengettyûket a Sárga Házban, és itt a csengettyûs hölgy, megjön csütörtök reggelenként, hogy zeneórát tartson nekünk, s mivel elõírták, vegyünk részt, s mivel ösztönösen szót … Folytatás

CIFRA SZÓ

Kovács tanító úr és a viccbeli beregszászi nagymama: rokon. A nagymama világot látott asszony, aki soha életében ki nem tette a lábát a városból, mégis milyen sok országban járt. Kovács tanító úr pedig (aki az itt olvasható … Folytatás

Az égbetörõ csúcsív közhelye

A klasszikus emlékmû mindenekelõtt a „Vándor, állj meg!” felszólítását kifejezõ sztélé, határjelként, sírjelként, a Jákob által állított oltárkõ, vagy az ezekhez hasonlóan felegyenesedve álló emberi alak. Kezdetben az … Folytatás

A demokratikus hagyomány

  I. A magyar demokrácia válsága A magyar demokrácia válságban van. Ennek a válságnak egyik oka, hogy az 1989-es rendszerváltáskor kiépített liberális demokrácia alapintézményeit a három rendszerváltó kormányzat … Folytatás

Versek

EGY VONALBAN LILLÁVAL Amikor vidékiesen tájszólást mímelve bolondozik amikor morcos és pattogtatja a hangját vagy csak sejtelmesen hallgat és hallom ahogy Újpesten ugatnak a kutyák anyu kávét fõz közben bömböl a rádió és … Folytatás

Génuralom

A humán biotechnikában szétválaszthatatlanul összefonódik a jó és a rossz. Ugyanaz a technika, amely meggyógyíthatja gyermekeink cisztáját vagy gyógymódot kínálhat szüleink Alzheimer-kórjára, sokkal vitatottabb lehetõségeket is … Folytatás

Versek

A MÁSODIK POLC JOBBRÓL: NÉMETEK A mennyezet s a délre esõ sarok találkozása összekaparva áll: a ráfolyt víztõl meglazult fal megrepedezve a polcra pergett festés elõtt. A németek egyre több helyet kívánnak; dánok, a … Folytatás

(2000 leütés)

Mondtam már, hogy tériszonyom van? Méghozzá kiadós. Felnézek ezért mindenkire, aki le mer tekinteni a magasból. Csodálom az artistát, a pilótát és – mert nem vagyok rasszista – a zergét és a muflont is. Ha nagy néha Bécsbe vetõdöm, … Folytatás

Versek

  A TILTOTT NYELV Tiltott nyelv, amelyen gondolkodunk, de ha már gondolkodunk is, nem szabad megszólalnunk rajta. Megszólalni és kimondani, milyen következtetésre jutottunk. Mert lehet, hogy következtetésünk … Folytatás

Nimbusz

  Maradjunk annyiban, hogy ez egy tanulmány Andrej Tarkovszkij Tükör címû filmjérõl, de persze nem csak az, nem is lehet csak az, mert arról szól, hogy mikor, miért és hogyan lett nekem szép film a Tükör, vagyis arról, hogy megannyi … Folytatás

Versek

DONAUKANAL, DECEMBER 24. Rózsa volt. Hiszékeny szemeimnek ha hihetek. Rózsa, karácsonykor. Fagyott, azazhogy dermedt, de alig indult fonnyadásnak. Jó, elüthetném azzal: Ötzi hazájában ez nem kunszt. Itt a természet jégvitorlájából … Folytatás

Írni és beszélni

  Az írás mûvészete alapvetõen különbözik a beszéd mûvészetétõl, de még a tanítás mûvészetétõl is. Csak tisztes távolságból csatlakozhat az egyetemi tanár azokhoz, akik számára az írás mûvészete jelenti a hivatásukat … Folytatás

Elbeszélgetés

  A romániai Szövetséges Ellenõrzõ Bizottság elnökhelyettesének, I. Z. Szuszajkov vezérezredesnek dr. Petru Grozával, Románia miniszterelnökével folytatott beszélgetése. A beszélgetésre 1947. május 7-én került sor. … Folytatás

Dokumentumok

  A SZU külügyi népbiztossága számára a béketárgyalások és a háború utáni berendezkedés elõkészítéséhez Erdély tárgyában készített feljegyzés [1. A szöveget a Transzilvanszkij voprosz – Vengero-ruminszkij territorialnij … Folytatás

Versek

POLITIKA Politikát az elefánttól kellene Tanulnunk, amely rémülten Menekül az egér elõl, vagy a kisgyerektõl, Aki árvíz idején Homokból épít házat. Politikát az órától kellene Tanulnunk, amely egyazon közönnyel Mér … Folytatás

Naplótöredékek

  A litván szellemi élet legnagyobb eseményét az elmúlt két évben Nyka-Niliunas Naplótöredékei jelentették. Az 1938–1970-es bejegyzéseket tartalmazó 541 oldalas elsõ kötetük 1998-ban, míg a második 750 oldalon egy évvel … Folytatás

(2000 leütés)

Fényképek. Olyik bravúrosan éles-kontrasztos, a másik életlen, bemozdult. Tárgyak-emberek ellenfényben. Régenvolt utcák és régenélt emberek... Állnak az utcasarkon fehér kötényben és érdeklôdve néznek a különös hórihorgas ember … Folytatás

Versek

  AZ ÉN PORTÁM A párkányon ághely. Az akác rálóg az erkélyre. Nyújtózkodom. Õszinte gyûlölettel gondolok bárkire, aki nem köszönt és kinek nem köszöntem. Arcom fakó és hideg, mint szárban a szürke tej. Kiloccsan, … Folytatás

SÉTA A WEIMARI UTCÁN

  Közel-Nyugati Levél „Mondd, Nick” – kérdezi kisfiam (négyéves, minden járművek nagy barátja) – „tudod, hogy mondják ezek a németek, azt, hogy motor?” Érdeklődést mímelek. „Motóhhát” – raccsolja büszkén. … Folytatás

Bartis Attila: A nyugalom

Bartis Attila: A nyugalom (Magvetô Kiadó, 2001, 325. l. 1890 Ft.) (Olvasástechnikai problémák)[1. „Olvasástechnikai problémákkal forduljon az olvasástechnikushoz!” SZÁ] Bartis Attila könyvének olvastán az olvasónak igencsak … Folytatás

Visszaszámlálás

  “Midőn egy lakáj menne bé a szobába, elesék az ajtónál tálastul együtt. Ura mondja: - Úgy én is tudok. Erre a szolga: - Elhiszem, mert már látta tőlem az úr.” Andrád Sámuel: Elmés és mulatságos rövid … Folytatás

Versek

  KORCSOG & KÁCSOR KAPOLCSON 1 Korcsog és Kácsor Kapolcson Komplett ellátást kap olcsón. Keletre vezetsz, dudvás nyom: Galkóbalázs lõn Júdásom! S Völgyvétség ürügyén beárul… Ha lejön Mar*gócsy tanár … Folytatás

ÓDÁK ÉS MÁS TAGADÁSOK

  Nem adott jeleket õ sem. Megszerkesztette a kört, latin betûvel látta el az érintõt, mely a tábláról lefutva, az épület és tudásunk falain áthatolva, a közelítõ párhuzamosok zajában az anyag sûrûségét ellenõrzi. A … Folytatás

Versek

TÉLI KIALVATLANSÁG Késõn fekszem, Korán kelek, A sötétség kétfelõl körbefog. És gyûlnek, ahogy Az éjszaka egyre fogy, Gyûlnek, feszítve gyûlnek Az egyre ingerültebb, Kialvatlan napok. Korai kelések, Késõi … Folytatás

TOM MADIGAN

Nem tudom, hova ment Tom Madigan. Csak tudnám, miért nincs itt. Nem tudom, hol van és miért nem jött. Fogalmam sincs, hova mehetett. Nem világos, hol van Tom Madigan. Nem deríthetõ ki, hogy Tom miért tûnt el. Miért marad Tom … Folytatás

MÉLYEN ELMERÜLVE

  Akkor lettem alkoholista, amikor Elvira a méhrákról ideiglenesen áttért a nyombélfekélyre. Éppen feljöttem a kertből, kiléptem az ajtó előtt a csizmámból és lehajítottam a koszos dzsekimet, siettem a fürdőszobába, hogy a … Folytatás

(2000 leütés)

A béreslegény Kenderzsuphaju bojtár, egyszeri fityfiritty, Majd széles kedvü béres, a mezőn csupafütty, Immár pimasz inasként zsinór, fesz jellemez, Leszek hamar komornyik, vidor képem meszes, Intézővé neveznek, boltos … Folytatás

Anatómiai történetek

A KÉZ TÖRTÉNETE A kéz régen az arc helyén volt, a kézben régen mindig bicska volt – a fog; és ha kellett, ölt vagy fogott vele a kép- telen ember. A szájban halál, és õ halált evék. A csontvázból élve csak a fehér … Folytatás

Hajdani feleletek

A történet mindig hamarabb kezdõdik, mint a leírása. Hiába is bizonygatnánk, hogy a József Attila Kör vagy a Mozgó Világ elleni összehangolt támadás 1980 decemberére tehetõ, amikor a kultúrpolitika mindenható vezetõje, Aczél György … Folytatás

A technika és a környezet

  LEGYÜNK OPTIMISTÁK! Az írás a Royal Society of Artsban 2001. május 8-án elhangzott előadás szövege. Elõadásom három fõ téma köré csoportosítottam. Az elsõ, hogy a környezet kérdésében már csak megszokásból is … Folytatás

Egy teljes nap

  FIJAK/JAK, 1981. március 11. A Fiatal Írók József Attila Köre (FIJAK) 1973-ban a Magyar Írók Szövetsége szervezeti ketrecében alakult meg. Darvas József (az írószervezet akkori elnöke) hírhedtté vált elszólása szerint: „A … Folytatás

666 999

  Kilenc részlet a kritikáról Alles, alles, alles weiß ich. (Richard Wagner: Istenek alkonya) Némi könnyebbséget engedek meg magamnak. (Friedrich Nietzsche: Wagner esete) Sohasem szabad igazán érdeklõdni: ez az én … Folytatás

Februárban süt a nap

  Fütyül Még éppen hogy besüt a nap az ablakon, a ferde fény karikákat, hasábokat vet a barna szõnyegre. A kisfiú egyedül van otthon. A földön fekszik, úgy, hogy az arca a fénybe érjen. Behunyt szemmel, ki tudja mióta. Aztán … Folytatás

Jegyzőkönyv

  Készült a Magyar Írók Szövetségének belső titkársága és a FIJAK vezetősége közös ülésén az Írószövetség székházában[1. Budapest, VI. kerület, Bajza utca 18.] 1981. március 11-én. Jelen voltak Dobozy Imre … Folytatás

ELŐJÁTÉK

Szállnak a fehér hattyúk sebesen tavasztól nyár felé kék ég alatt, hegy erdején át nap fut tüzesen tavasztól nyár felé kék ég alatt. Szirmot bont délelõtt a föld-idõ, mint folyó habja fut az est felé, a lét virágzik, perce … Folytatás

Följegyzés

1. [Igazoló jelentés] MOZGÓ VILÁG SZERKESZTÕSÉGE 1111 Budapest, Bertalan L. u. 26. Telefon: 664–373, 664–377 KISZ Központi Bizottsága Titkárának Barabás János elvtársnak FÖLJEGYZÉS A Mozgó Világ 1979/4. számáról A Mozgó … Folytatás

ÖNARCKÉP

Nem tejszin a versem – vulkán. Nem édesség – epe. Halszálka az önök torkán. Pofákat törne be. Homokszem a gépezetben; látás-csikorgató. A munka világa kegyetlen vas poklából való. Költõ, ki rombolni vágyik? Nem eszelõs … Folytatás

Üdülés

1939. május 13-án, szombaton este nyolc órakor a St. Louis óceánjáró kifutott honos kikötõjébõl, Hamburgból. A tengerentúlra tartó 937 utas legtöbbjének vízumában az állt, hogy „az utazás célja: üdülés”. E megfogalmazás … Folytatás

AZUTÁN

Jó volna halálom után, akár egy bokszmeccsen, fölállni. Máslétbõl, kívülrõl, sután csak méregetni, hogy mi vár: meddig tart még? elfogy? ragyog? aki vagy ami én vagyok – mikor lobban el s a határ zuhanó kõfal? … Folytatás

(2000 leütés)

"Az irodalom páriája vagyok" – mondja barátom. Páriám ritkítom. Senki nem születik persze páriának. Pária non nascitur. A pária lesz. Azáltal lesz, hogy a kasztokból kizárnak valakit. Egyetlen irodalmi kasztban sincs helye. Mondhatni … Folytatás

Berija-iratok

L. P. BERIJA FELJEGYZÉSE AZ SZKP KB ELNÖKSÉGÉNEK A KÖZKEGYELEMRŐL Az itt közölt dokumentumok forrása: Lavrentyij Berija. 1953 – Sztyenogramma ijulszkovo plenuma CK KPSZSZ i drugije dokumenti, Moszkva, 1999.   LB-25. … Folytatás

Térey János: Paulus

Térey János: Paulus Palatinus Kiadó,[1. Nehéz napirendre térni afölött, hogy a Kiadó nem tudta vagy nem akarta elvégezni az egyszerű 2x(14+1) aritmetikai műveletet. Hogy az ördögbe nem sikerült úgy igazítani a formátumot, vagy a … Folytatás

E számunk szerzői (2002 január)

Bojtár Endre (1940) irodalomtörténész, MTA Irodalomtörténeti Intézet Cruz Varela, María Elena (1954) kubai költő. A hazájában őt ért folyamatos üldöztetés, börtönbüntetések után emigrált, jelenleg Spanyolországban él. Több … Folytatás

Jegyzőkönyv

Az alábbiakban szemelvényeket adunk közre az SZKP KB 1953 júliusában tartott plénumának javítatlan gyorsírásos jegyzőkönyvéből. A plénum egyetlen tárgya az akkor már hónapok óta letartóztásban lévő és sorsa beteljesülésére … Folytatás

Minden bizonnyal

Minden bizonnyal még a kisebbfajta balesetek közé tartozik, ha egy borsószem nagyságú kullancs fúrja bele magát az embernek egy mégannyira kényes testtájékába. Az embernek végre van egy kis ideje, felsétál a dombtetőre, gyönyörködik a … Folytatás

Versek

Nádasdy Ádám   EZT MOST PÓTLÓLAG Csak zuhogott (ezt most pótlólag írom), de mi mászkáltunk rendületlenül. Közös elázás: fél közösülés. Csak gyalogoltunk (feszes volt a tempó, ő dirigált), együtt fúrtuk … Folytatás

Versek

Tatár Sándor FELTÁMADUNK [1. Hmm...! ("De ez is mit jelent?" P.J.)] A vadgesztenyék barnássárgában állanak. Ritka színfolt egy-egy még zöldbe játszó hosszanti ér némelyik levél közepén. A levegőben sok-sok dugóhúzó s … Folytatás

Versek

María Elena Cruz Varela   A CIRKUSZ Csak tessék. Csak tessék. Csak befelé. És folyvást. Csak bátran. Még beljebb. Pazar mulatság lesz. Majd látják a kígyót. Leveti bőrét, de mégse változik. S a végén, ígérem, a … Folytatás

A BERIJA-DOSSZIÉ

Szilágyi Ákos A BERIJA-DOSSZIÉ Egy rém rendes reformer: Lavrentyij Pavlovics Berija A Szovjetunió Kommunista Pártjának mindkét hivatalos története – a sztálinista és az antisztálinista is – rémtörténet. Mindkettő … Folytatás

George Gábor: Kedves Barátaim!

Kedves barátaim! Érdeklődéssel olvastam Horváth Iván, Spiró György és Veres András vitáját a 2000 októberi és novemberi számában – részletezésre érdemtelen okokból fordított sorrendben: először Spiró és Veres hozzászólását, … Folytatás

(2000 leütés)

Abban, hogy a nyolcvanas évek végén újjászülető Kelet-Európa legfontosabb és leghaladóbb, ha tetszik, emblematikus intézménye a Hágai Büntető Törvényszék lett, hogy a határok légiesítése, a Nyugat segítsége, a globalizáció … Folytatás

Éves bontás

MyCSSMenu Save Document