Archívum

Archívumunkat folyamatosan bővítjük régebbi számainkkal. A 2012-ig megjelent lapszámok PDF formátumban is elérhetőek.

Összetett keresés az archívumban
Dupla szűrés kapcsoló [ÉS]

Resinár

“(…) Jobban tennénk, ha ragaszkodnánk, tetvesen és békésen, az állatok társaságához, ha még évezredekig mellettük kuporognánk, ha inkább az istálló szagát szívnánk, mint a laboratóriumét, ha gyógyszerek helyett betegségektõl … Folytatás

Feljegyzések

Egy ember soha nem tetszhet az embernek teljes egészében, csak egy kép. Az angyalok eredete. Leghõbb kívánságom: látni, ahogy egy egér elevenen felfal egy macskát. Csak elõbb jó sokáig játsszon vele! A költõk sejtelmei nem egyebek, mint … Folytatás

Hasonmások hasonmáson

Mi változott? Tán címer és a jelvény? Nem, egy vihar ez – minden utakon! Komisszárokban forr a cári önkény, S komisz cárokban a forradalom.” (Makszimilian Volosin) Vörös Cár és Ál-cár A legendák Leninjét a monarchikus érzület … Folytatás

Péter és Iván

Ivánt és Pétert, az orosz történelem e két kimagasló alakját jelentõs távolság választja el egymástól, más-más történelmi idõben “élnek”, de mégis erõs, láthatatlan kötelékek fûzik õket egymáshoz. Hasonlóan ahhoz, ahogyan a … Folytatás

Iván és Péter

A nyugati szemlélõ gyakran találta az orosz történelmet “mozdulatlannak”, amelyben, úgymond, nagyon hosszú idõszakokon keresztül nem történik minõségi változás, s ezért nagyon nehéz benne az egyes periódusokat elválasztani. Az orosz … Folytatás

A Tátra a szlovák tudatban

A Magas-Tátra Szlovákia területének mindössze egy százalékát teszi ki.[1. A Magas-Tátra földrajzilag, szoros értelemben véve csak egy része a Tátra Hegységnek, de a mindennapi szóhasználatban ezzel a névvel illetik az egész 55 km … Folytatás

Gyászbeszéd

Az állomáson a rokonok a gõzölgõ vonat mellett futottak. Minden lépésnél lengették felemelt karjaikat és integettek. Egy fiatalember a vonatablaknál állt. Az ablaktábla karjai magasságába ért. Megviselt fehér virágcsokrot tartott melle … Folytatás

Versek

Áttűnés Sivár éjjelre túl éles hajnal. Diktatúrák emléke. Keserû édes-élet. Zsúfoltság és áttûnés. Kamerák gépszeme pásztáz és feloszt. Sterilen, áthatón mozog a rend. Tükörlabirintusban toporzékol amaz egyes szám, … Folytatás

Versek

Méreg Kitárja szirmait, sose néz szembe szememmel. Városi virág, bútor is, növény is, kéne este, nem kéne reggel. Leülni hozzá és enni róla, letépni – összezárja markom. Nincs maradásom benne, mióta nem a saját szememben … Folytatás

Végül

Át kell Át kell mennem a kerten. A ház a kert sarkában áll. Az út közvetlenül a kerti kapu után kettéválik, egyik ága salakos, másik köves, ezek csak a ház bejárata elõtt egyesülnek. Az özvegy a köves úton áll. Én is azon megyek. … Folytatás

Versek

TEHÉN A tehenet senki se hajtja Kiszáradt és lecsupált gyepre, Simogatástalan helyekre. Vendéglátója, a fû, Lágy kell legyen, selyemszerû, Szelyemszál, selymes tejsugár. A gyerek eszében sose jár Az anya, csak a reggelire … Folytatás

A 19. század költõje

Nem azt jelenti ez: “már nem szeretlek”, csak kékebb nálad a magnézium! Nem azt, hogy “nincs mit mondanom”, veszettebb króm s karnitin, mit kedvem, ha megun, leszek még elhagyottabb s elveszettebb. Mentem történetest hazafelé. Nem … Folytatás

Elsajátítani a szabadságot

Hogy mi a szabadság, azt a legtöbben tudni véljük. Az szabad, akit nem akadályoznak szándékainak megvalósításában. Aki szabadon mozoghat, mert nem ül börtönben. Aki szabadon beszélhet, mert nincs cenzúra. Aki szabadon utazhat, mert nincs … Folytatás

Vallás és európai integráció

Néhány megjegyzés Amerikából A Transit elõzõ számában a “Vallás és az európai integráció” témájában megjelent írások[1. A következõ tanulmányokról van szó: Danièle Hervieu-Léger: Vallás és társadalmi kohézió … Folytatás

A tudatfolyam sodrában

Az idő az az anyag, amelyből készültem – mondja Jorge Luis Borges. – Az idő folyó, amely tovasodor, de én magam vagyok a folyó is…” Mozdulatainknak, cselekedeteinknek időbeli kiterjedése van, akárcsak észlelésünknek, gondolatainknak és … Folytatás

Egy másik hang

Hasbeszélés a romantika korszakában A korai tizenkilencedik század a hasbeszélés aranykora volt. Évszázadokon át ritka (és ritkán tárgyalt), illetve titokzatos jelenségnek számított, majd ebben az időszakban hirtelen komoly figyelmet … Folytatás

Cipő fűzővel

A hatalom és az irodalmi elit A Kádár-korszak a négy évtizedes magyarországi pártállami rendszer (1947–1989) szerves része, annak leghosszabb ideig, csaknem három évtizedig tartó szakasza. A szovjet típusú diktatúra fénykora Sztálin … Folytatás

Debreceni” Kiss F.-ről 1976

CSONGRÁD MEGYEI RENDŐRFŐKAPITÁNYSÁG III/III. Osztály Szigorúan titkos! Tárgy: “Debreceni” fn.tmb-vel folytatott találkozóról Jelentés Szeged, 1976. július 19. Jelentem, hogy vezetői utasításra 1976. július 3-án és 13-án … Folytatás

Novellák

Berlini útikalauz Reggel voltam az Állatkertben, most pedig bemegyek a barátommal, állandó ivócimborámmal egy sörözőbe. Kék cégér, fehér betűkkel rápingálva: “Oroszlán Serital”, oldalt pedig egy korsó sört tartó, kacsintó … Folytatás

Az Antikrisztus

[Szolovjov-montázs, Kiss Ilona fordításából] Lelkiállapotom csaknem két éve történt sajátos változása nyomán makacs vágy támadt bennem, hogy a rossz kérdésének vonásait szemléletesen világítsam meg. Nem tudom, mi ez: látásom … Folytatás

Versek

Berlin posthum Elutazhatsz Berlinbe. Már voltál ott egyszer.” Kierkegaard: Az ismétlés December, reggel. A taxi a temetőfal mentén halad, Meglep irigységed. – “Ezeknek aztán jól megy!” Bánt a fény, és elől a fickó sem … Folytatás

Versek

KALEF nézd ezt a kínai nőt amint átvág a moszkva téren kiálló síneken lépdel az ötvenhatos fordulójában szalonnabőrkével áldott bablevest mérnek a máltaiak színtelen vedlik a járdán műanyag tányérokkal tekergő tikkadt … Folytatás

Hajnalban egy ajtó előtt

Burgas Piontek délelőtt tizenegy órakor értesült arról, hogy meg kell halnia: ekkor kapta kézhez a rózsaszín borítékba rejtett behívót. Számított rá, mégis, amikor a küldeményt meglátta az asztalán, először ez jutott eszébe: hát … Folytatás

Rokfort kontra Big Mac

A globalizáció és alternatívái   1999 augusztusában egy verőfényes napon háromszáz ember gyűlt össze egy dél-franciaországi kisvárosban, hogy tüntessen. A rokfortkészítők és a Parasztszövetség terveinek megfelelően lassan … Folytatás

Világháború és világevolúció

Minden egy nagy isteni terv szerint történik, és semmi sincs cél, ok és szükség nélkül. Ezt a nagy igazságot ne feledjük, ha meg akarjuk találni a mai helyzetnek kulcsát. Lehetetlen az előttünk gördülő eseményeket közönséges szemmel … Folytatás

Az anticionizmus nem antiszemitizmus

Most, hogy a hazaárulási perben a vádlottak megkapták büntetésüket, s az államellenes összeesküvés furfangosan szőtt hálóját rátermett védekezéssel nemcsak szétszakítottuk, de meg is semmisítettük, [1. Az 1952-novemberében, a … Folytatás

A zsidókérdésről

Már említettem, hogy Jan Masaryknak gyengéje volt a zsidóság. Sokat töprengett problémáikon. Híve volt a cionizmusnak, ahol tudta, segítette céljai megvalósítását. Nagyon át tudta érezni a zsidóság tragédiájának mélységét. A … Folytatás

Fajvédő nemzet

Az “őszi forradalom” nyíltan magasra emelte a nemzet és a nacionalizmus zászlaját, s fölébe helyezte azoknak a korábbi alapelvnek, amelyeken az első csehszlovák köztársaság eszméje nyugodott. Az új cseh politikai elit büszkén kiállt a … Folytatás

Cseh klasszikusok a cseh zsidókról

Nemrégiben a Nova Televízió levetítette Jan Cimburának a protektorátus idején, 1941-ben készült cseh filmjét. A film ellenszenves szereplője egy pálinkafőzde zsidó tulajdonosa, nemcsak uzsorás, hanem a tisztes cseh falu erkölcsi … Folytatás

Versek

Római elégiák / V. Rálelt szívem e klasszikus földön a néki-valóra; Szólít a múlt s a jelen; míly öröm: értem a szót! Szólt a tanács: kincs vár ott, a régi nagy írók – Forgatom műveiket lelkesen, nap nap után. Ámde éjjelre … Folytatás

Versek

Állítólag Sanyi bácsi állítólag a falon is tud járni többen látták ahogy a csarnok téglái közt lépked és az ugróiskolázás közben bereped egy ablak hallották csámcsogását ahogy a gittet rágja és azt is ahogy éjjel … Folytatás

Versek

A gyermek Vér, veríték, mondják, de nehezebb mint az elmondható, a végtagok ujjait merevítő görcsök, az egész test hullámzása, egyre rövidülő pihenések csavarható-vizes lepedőn, a másra-nem lehet figyelni fájdalom, kozmikus … Folytatás

Késői ebéd

Apám tizenöt perccel korábban érkezik. Én negyven perccel később. Azt mondja, nem zavarja, ha várni kell. Mindig van nála valami olvasnivaló. Látom, ahogy a hatalmas ablak mögött ül a Modern Múzeum előcsarnokában, és mintha nem … Folytatás

Az egész Napnak

Az egész napnak el kell múlnia, a Napnak újra föl kell kelnie, hogy megint ne tudjam, merre, hova, miért, mi ellenében és mire. Délelőtt tíz óra. Ha akarom, véget ért e napom, vagy ha fárdalmaitól pihenten, mert hajnali háromkor … Folytatás

Emelkedés vagy süllyedés

OROSZORSZÁG EURÓPÁBAN ÉS A NAGYVILÁGBAN  Rossz napok járnak a liberalizmusra a keleti nagyhatalmaknál – Oroszországban, Indiában, Kínában – és az Európához újonnan csatlakozó kelet-európaiaknál. Ha a kilencvenes évek a liberalizmus … Folytatás

Elvek és akarat

A szabadság elsõ tette tiszta helyzetet teremt, a korlátlan lehetõségek terét nyitja meg. De ugyan ki maradhatna e tetõponton, mely egyetlen pillanatig tart, amikor a sötétség visszahúzódik, s a jövõ fénye valamennyi arcát megmutatja, mert … Folytatás

A szerelmes császár

Ferenc József császár Schratt Katalinhoz írott leveleiből Óh, a boldog békeidők! Lám, bölcs császárunk és apostoli királyunk is mily gazdag lelkivilággal rendelkezett! Nemcsak a birodalom sûrû gondjaival foglalkozott, gondosan és … Folytatás

A király mulat

Fejedelmi csábítás a magyar romantikában Mátyás király "kedveli vala a szép asszonyi állat szöméllyeket..." Heltai Gáspár, 1575.[1. Heltai Gáspár: Krónika az magyaroknak dolgairól. (S. a. r. Kulcsár Margit) 1971. 392.] A király … Folytatás

Versek

Premier: TheophaniaAz őstörténet megjelent. Az isteni kinyilatkozott. A szófia könyvtestet kapott. Mi rejti most a rejtetlent? Ma a nap világra jött. Az ébereket ébreszti. Sorsát senki se sejti. Évszázad vagy … Folytatás

Apanyelv

Én a lángost mindig olyan lobogó tűznek képzeltem. (Egy ötéves) Hát nem egy angyal? – érzékenyült el apuka a gyerekágy fölött. – Előtte az élet. Vajon mi vár rá ebben a világban? – Holnap szombat, reggel elviszed … Folytatás

Versek

A KÍGYÓ VISSZATÉR Mérges kígyó papok álmaiban siklik Ők mit sem sejtve esernyővel, fehér kesztyűben meztelen talppal a templomudvaron kíváncsian szemlézik a helyiek hátrahagyta tárgyakat Az elmentek vissza nem térnek soha az a … Folytatás

Sehrezád apokrif meséje

Boldogságos király, élt távol földrészen egy tanító, kihez gyermeküket adták tudományok nevelésére az ottani gazdag kereskedők, hogy mi szokásban nem vagyon nálunk: az ifjú női lelkeket a betűvetés és olvasás tanítására … Folytatás

Versek

NEMZEDÉK A vándorútról visszatérõ ritka madarak jöttén minden motor felteszi újra bukolikus zenéjét a lassan forgó napok korongjára: láncfûrész traktorok lázadó motorbiciklik döntik recsegve le gödörbe a tavaszt s te, ki az … Folytatás

Samunadrág

Lev Le vagyok anyukámmal fotózva. Ez vagyok én. Ez ő. Ez hópehely. Ugyanis havazik, be lett hózva a mező. Sok van még hátra tavaszig. Fek Fekszem sajnos az ágyon. Sajnos, de nagyon nem vágyom, sokat muszáj, és hosszú. Feküdni nem … Folytatás

Egy túszdráma anatómiája (2)

Kezdődik a művelet aktív szakasza 2002. október közepére a terroristák elérkeztek műveletük aktív szakaszához. “Abubakarral” való személyes találkozója során Aszlambek Haszhanov megtudta: “Samil Baszajev utasította [Abubakart], … Folytatás

Magyarok kivonulása

A demokráciában nem kötelező részt venni. Még a részvételi demokráciában sem. Sőt, a részvételt meg is lehet tagadni. Mindenkinek szabadságában áll kivonulni és nem kivonulni valamiből vagy valahonnan; kilépni pártból, kormányból, … Folytatás

A trükkregény fogalma

A fogalom meghatározása Trükkregénynek nevezem azokat a regényformájú prózai műveket, melyek szerzője elveti a közvetlen mimetikus narrációt, és olyan információkat iktat a könyvbe, melyek révén azt a látszatot kelti, hogy az éppen … Folytatás

Tizenkét tétel a Római Birodalomról

Több mint szimbolikus, hogy Polübiosz történeti művének fennmaradt része a Karthágót elfoglaló Scipio Aemilianus elmélkedéseivel ér véget. Scipio hosszasan állt ott – írja a szemtanú Polübiosz, a római hadvezér tanítómestere és … Folytatás

Közös múlt/privát történelem

Apák és még apábbak: egy nagy család? Német történészek a náci korszakban – ezt választotta témájául az 1998-as frankfurti Historikertag (mondjuk: történésztalálkozó). Hogy, hogy nem: némi vita kerekedett. Sokan úgy értékelték, … Folytatás

Könyvek és olvasók

1. A kölcsönkönyvtár Amikor még –n– városában, laktam délelőtti szórakozásomhoz tartozott, hogy eljárjak egy kölcsön- könyvtárba; nem azért, hogy könyveket válogassak, hiszen az állomány négy-ötezer kötetből állt, amit két … Folytatás

Versek

Szenvedély Így meggyötörve. Véresen, alig lihegve. Megtörve, kifosztva, otthagyva. Így meggyötörve. A szájból nyál csöpög. Aláz a szenvedély és nem tanul belőle. Napok óta csak a gyűlölet. Pusztuljatok. Remeg a láb, ráng a … Folytatás

Versek

Cashernyé Lázáry René Sándornak (~-tól?) Hogy dõlnek belõlem a rímek, ah, cudar baj! Már b…ás helyett is csak rímelek. Múzsám, mért nem vagy görbeorrú karvaly?! Vagy elkapart dög, ott, a híd megett?? De nem, de nem; … Folytatás

Család nélkül

Egy garzont béreltem, ahol előttem négy diák lakott. Most már semmi kétségem, hogy négy diák vagyok. A sors egyszer ugyanabba a ketrecbe zárt be egy báránnyal. Nem ettem meg, nem is bizonyíthattam, be neki, hogy nem vagyok farkas. A … Folytatás

Versek

Epifánia A recsegő barna sarokban még lebeg a fenyő illata, poros nyomok a falakon, piszok gyűlt meg a rések között, és minden ajtónyitásra gyönge, télszagú huzat seper végig a szobán, meglibbenti Assisi Ferenc falra … Folytatás

Versek

Ni Zan[Ni Zan (1301-1374) a Jüan időszak egyik legjelentősebb kínai festője. Nagy vagyona kezdetben lehetővé tette számára, hogy távol tartson magától mindent, ami közönséges.] napja ma reggel is. tiszta vízzel az ecsetet. elõkészíted … Folytatás

Azt mondta, a traktor alá lök

Nem fogok én már sokáig élni, megmondta nekem, hogy megöl, ha nem akasztom fel magam öt éven belül, ennyit adott, és az már rég elmúlt, te is hallottad, csak most azt mondod, hogy nem emlékszel rá, kicsi voltál, és azt kérdezted, miért … Folytatás

Kavafisz-átiratok

AZ ISTENEK BEAVATKOZÁSA “Heartily know - - - - - - - - - - - The gods arrive.” (Emerson) “RÉMONIN: Il disparaîtra aumoment nécessaire; les dieux interviendront. M-ME DE RUMIÈRES: Comme dans les tragédies antiques? - - - - - - - - - - - - - … Folytatás

Alászállás

(A lift zárszava) VI.   Öcsédbe vagy itt legfelül szerelmes, fordítónõ, cégek bedolgozója, de agyadra megy titkos szenvedélyed, és egyszobádat hegymászó bakancsban trappolod körbe éjszakánként, többé ki sem mozdul a szürke … Folytatás

Az iszlám és az európai nyilvánosság

Nyugat-Európában élő török származású iszlámkutató lévén a vallásnak az európai integrációban betöltött szerepét másképpen látom, mint a téma többi szakértője. Először és mindenekelőtt: a vallás társadalmi szerepének, és … Folytatás

Egy túszdráma anatómiája (1)

2002. november 6-án ülést tartott Moszkvában a moszkvai lakóházrobbantások és a rjazanyi hadgyakorlat (mindkettõ 1999 szeptemberében történt) körülményeinek kivizsgálására létrehozott társadalmi bizottság. Az Andrej Szaharov … Folytatás

Az identitás és az idegtudományok

Az agy mint dinamikus központ 1. Az identitás és az immunális védekezés Az agy az immunális védekezés ellenõrzõ szerve. Maga a védekezés túlnyomórészt az agyon kívül zajlik. Ezáltal az agynak módjában áll bonyolultabb identitási … Folytatás

Faj és nemzet

A nemzeti felsőbbrendűség a 19. század végi Magyarországon   Bevezetés A Habsburg Monarchia szétesésének bonyolult jelenségét számos nézőpontból vizsgálhatjuk. Ha megértjük a magyar nemzeti felsőbbrendűség működését, ez … Folytatás

Az emlékezet mint nyelvjáték

Az Eichmann-per diszkurzív megközelítése   “Amit tagadunk, az az, hogy a belsõ folyamat képe segít nekünk helyes fogalmat alkotni az ’emlékezni’ szó használatáról.”[1. Ludwig Wittgenstein: Filozófiai … Folytatás

A fejedelem holtteste

A fejedelem hosszasan haldoklott szülõfalujában. Fiatal volt még, de minden szerve, a vére, az egész élete elfáradt már. Számtalan országból érkeztek hozzá bölcsek: megvizsgálták egész testét, a fejedelem meztelenül töltötte napjait … Folytatás

Esti fuvolaszó

(Ah! Tiempo ingrato!) Qué has hecho? (Ah, közönyös idő! Mit tettél?)   1820 Fuvolaszó úszik az estében: törékeny, hullámzó, mélabús fuvolaszó. Ahogy a Régi Városkapun át beérünk az óvárosba, meredek domboldalon visz fölfelé … Folytatás

Versek

Festett szárnyú madár Monet puhán suttogva Fénytócsába fojtotta A szerelmet, Picasso rémálmokat üvöltözött, Mássz magadba, Õrületre lelsz, sikította, Braque mindezt pontosan visszhangozta Mondrian felfedte a tereket, Miközben a … Folytatás

Visszfények

a meztelenséged is csak képzeletnyi, nem birod, inged, a halált levetni.” (Szabó Lõrinc) MÁLNÁSFÜRDŐI EMLÉK Varjak kárognak este, világit karcsú teste. Ablak elott vetkezik. Sunyi szomszédok lesik. Magához nyúl. Homorit. … Folytatás

Versek

FEHÉRJÉK. SZOMORÚSÁG. “Mai ismereteink szerint az emberi lény az egyetlen olyan élõlény, amely képes ésszel belátni, hogy biokémiai meghatározottságából eredõen még érzelmei, öröme és szomorúsága sem lehetnek valóságosak a … Folytatás

Jelentésírás

A selyemarcú Norbertót ugyan még nem léptették elõ, de állandóan a minisztériumban fontoskodott, a Fiúk meg a Víztelepre jártak. Mintha kényelmetlen cipõtõl szabadult volna meg. Valóban, a járása légiesebb lett, szinte dallamosan … Folytatás

Az urak és a parasztok komplexusai

Fehéroroszok Európában A “Polak” és a “pan” (úr) szavakat szinonimákként használják a Warta völgyétől egészen a Dnyeper völgyéig. A nyomorgó Galíciában és a mindig éhes Fehéroroszországban. A lengyel a falvakban – … Folytatás

Útban Európától (2)

A politikai visszarendeződés logikája A Putyin alatt kiformálódott hatalom új dinamikáját meghatározó tényezők mindinkább a rendszerszintű determinánsok szerepét töltik be. Ezek pedig a következők: felelősség, legitimitás, … Folytatás

A (személyi) kultusz hermeneutikája

Kereken fél évszázada, 1952-ben jelent meg az opus, melynek vázlatos hermeneutikai megközelítésére teszek kísérletet. Egyfajta hagiográfiáról lévén szó, a kultikus teológiai hermeneutika módszerével élnék. “Nevezetesen, – idézem … Folytatás

A költészet ünnepe

Az 1843-as Kisfaludy Sándor-ünnep jelentõsége   Nemrégiben volt éppen 161 esztendeje, hogy 1843. március 17-én, Sándor napján Budapest irodalom iránt érdeklődő közönsége, meglepően nagy részvétel mellett ünnepelte meg Kisfaludy … Folytatás

Áldás van ezen a házon

Az elsőt a tűzhely fölötti kisszekrényben találták, egy bontatlan üveg malátaecet mellett. – Találd ki, mi van a kezemben! – A nappalit faltól falig megtöltötték a leragasztott dobozok. Kiscsillag besétált, baljában a malátaecet, a … Folytatás

Versek

VALÓDI Aki tanácsos, annak van titkolnivalója. Aki tanácstalan, az talán valódi, az talán hiteles: ritka felhoket kerget és kerülgeti boséges álmait. A titkok szabályozását másokra hagyja. Valódinak lenni nem tanácsos. Aki … Folytatás

Bőség

Eredetileg csak azért indultam el az önkiszolgáló felé, mert az építkezéshez vezetõ földúton találtam egy hatalmas anyacsavart két nagy fejescsavarral, és meg akartam az anyát tölteni gyufafejjel, mert emlékeztem, hogy Zsolt azt mesélte, … Folytatás

Versek

Aeternitas Az örökké valóság olyan, mint a fejsze, amellyel egy gyilkos vert valakit fejbe. Az örökké valóság olyan, mint a rablás, amelyre riadva üres már a padlás. Az örökké valóság vörös, mint a friss vér. Fölötte a … Folytatás

Banbenben az igazság

Nyelvjáték Mondd meg, miben gondolkodsz és megmondom, ki vagy. Alanyban és állítmányban? Regényben és novellában? Rímekben és jambusokban? Istenben és megváltásban? Népben és nemzetben? Pártokban és hatalomban? Vevőben és … Folytatás

A sugárzó múlt

Az NDK Európában A Szászország déli részén emelkedő hegyvonulat megjelölésére több mint 600 éve használják az Érchegység elnevezést. A névadás “Gazdag” Ottó, meißeni őrgróf műve volt, aki a 12. század első felében az általa … Folytatás

Útban Európától (1)

A politikai visszarendeződés logikája   Ha a demokratikus átmenet általánosan elfogadott törvényszerűségeit vesszük alapul, akkor a régi keretek forradalmi szétzúzása és a társadalomnak a tekintélyuralmi, illetve totalitárius … Folytatás

A civilizáció a vádlottak padján

Ha hinnünk kell Hegelnek vagy Collingwoodnak, egyik korszak, egyik civilizáció sem tudja fogalmilag meghatározni magát. Ez a művelet csak akkor végezhető el, amikor a korszak a múltba távozik, de – amint azt a kelleténél is jobban tudjuk – … Folytatás

Részletek Bilkei Gorzó Nándor önéletrajzaiból

Származás, képzettség “42 éves, református vallású vagyok. 1890. december 14-én születtem Gyomán. Atyám mérnök, számos vízszabályozó társaság igazgatója, bilkei, komlósi és hollókői birtokos volt. […] Főgimnáziumi … Folytatás

A Fortissimo-ügy aktái

A budapesti kir.büntető törvényszék vádtanácsa B. 2840/5 szám 1917 VÉGZÉS Sajtó útján elkövetett vallás elleni vétséggel terhelt Babits Mihály elleni büntető ügyben a “Nyugat” című folyóiratnak 1917 “Fortissimo” feliratú … Folytatás

Szerzetestanár, kormánybiztos, autókereskedő, költő, tápszergyáros, forradalmi bizottsági elnök és még sok más

Egy 20. századi sors önéletrajz-változatokban …a történelem időtlen Pillanatok szövevénye. (T. S. Eliot: Little Gidding) Bilkei Gorzó Nándor – a továbbiakban B. G. N. – nem csupán megélője, elszenvedője, hanem tevékeny részese, … Folytatás

A tanú

Ante Markovics vallomása Szlobodan Milosevics perében Kérdés: Kérem a teljes nevét. Válasz: Ante Markovics. Kérdés: Markovics úr, Ön volt a JSZSZK utolsó hivatalban lévő miniszterelnöke 1989. március 16. és 1991. december 20. … Folytatás

Versek

Két násznép elvegyül Ismered-e a májusi parádét, Amikor szétszálazhatatlanul Elvész egymásban két kíváncsi násznép? Tömeggé nőnek, mint a tüntetők Az ősöreg Bazilika előtt. Az egyik fölvonult az esküvőre, A másik az … Folytatás

A holtpont szédületében

Vajon a keserûség, a visszatartott (lenyelt?, elfojtott?) szavakkal, a vízzáró rétegekig leszivárgott, onnan lüktetve felfakadó (feltörõ, felbuzgó) érzésekkel, sejtnedvekkel, esendõ hormonokkal, epevirággal megtelõ duzzasztómû … Folytatás

Halált megvetõ gyávaság

Klárika helyes, csinos fiatalasszony, nemrégiben hagyta ott a férje két gyerekkel. Most megy le a lépcsõn a szentendrei HÉV peronjához. A lépcsõ, amelyen Klárika lemegy, tulajdonképpen nem is egy, hanem két különbözõ lépcsõ: az egyik a … Folytatás

Paul-Klee-Háztartásbeli

 (2004. III. 15., hajnal) Hát megtértél (Párizsba, Londonba, Moszkvába) Bernbe, James-Anton Paulovics, bátyuska, fordulat: senkinek sem ártó, neked lesz megint egy sor nehézséged, ha sikerül álmodban megszabadulni a … Folytatás

Az örömhöz

An die Freude Freude, schöner Götterfunken, Tochter aus Elysium, Wir betreten feuertrunken, Himmlische, dein Heiligthum. Deine Zauber binden wieder, Was die Mode streng getheilt; Alle Menschen werden Brüder, Wo dein sanfter Flügel … Folytatás

Mindahányan az élet vendégei vagyunk

Ismeretes, hogy Arisztotelész a csodálkozást – thaumazein – nevezi a filozófiai gondolkodás eredetének. Ha igaza van, akkor ma reggel komoly filozófussá léptem elő. Ugyanis mélyen elcsodálkoztam, hogy Börne-díjasként találom majd magam a … Folytatás

Olvasztótéboly

Közel-Nyugati Levél   Előttem a sorban a terebélyes hölgy erősen szaglik. Az emberi vizelet édesbús illatát orrontom. A csupa-üveg pékség forgalma hirtelen megcsappan. Bécsben vagyunk, a hölgy – gondolom – inkontinenciával küzd, pedig … Folytatás

Megtartom

Mifelénk, vidéken, a papírhulladék újrahasznosításának egyszerű formái terjedtek csak el. A tavaszi-nyári újságokat ősszel jó elásni, elég sok konyhai hulladékkal, trágyával és hullott gyümölccsel vegyítve remekül komposztálódik … Folytatás

A kamaszlány esetlen szépsége

A 2000 tizenöt éves Amikor felhívott az ismeretlen Herner János Szegedrõl, hogy folyóiratot akar alapítani velem és másokkal, csodálkoztam is, nem is. A nyolcvanas évek vége a képtelenségek kora volt. Jártam az országot, egy évben … Folytatás

Az ünnep esztétikuma

El Kazovszkij mûvei eleve úgy hatnak, mint megannyi önállósult felkiáltójel. Vagy mintha magukra hagyott nyomatékosító szavak lennének. Nagyon. Legszívesebben ezt a címet adnám valamennyi képének, szobrának, installációjának. Így, … Folytatás

Utazás Európába

Emlékek az 1945 évi londoni ifjúsági világkongresszusról Ezerkilencszáznegyvenöt októberében tartották Londonban az antifasiszta ifjúság világkongresszusát, melyen megalakult a Demokratikus Ifjúsági Világszövetség. Ez volt a háború … Folytatás

Versek

SEHONNAN JÖN A KÖLTŐ Sehonnan jön a költõ – sehová tart a verse Hogy kínzó éhezõi poklát magába rejtse Van vérszívó (e versben) hemzsegnek éhes szörnyek Bomlott agyú a költõ kit ily szörnyek gyötörnek Olyik Istent se féli az … Folytatás

Versek

Hártyavér Ez egy elégikus kor, vagy a fohászok kora. Ki itt belépsz, add le a fegyvered, és hagyj fel minden reménnyel – Hommage-t már csak merényel az ember, azt nem lehet csak úgy, mintha penész nõne a lapokra, ez egy elégikus … Folytatás

Versek

Getszemáni halálos szomorúság fogta el lelkemet hatalmába kerített a halálfélelem kétség s tudás gyötör minden tagomban reszketek halotti lepedõmön vért verejtékezem hozzád fohászkodom te mindent megtehetsz vedd el tõlem ecettel … Folytatás

Novellák

Tűz Délután Megállt a süppedékes parton, keresgélt, lehajolt, aztán meg eldobott egy kavicsot, szinte össze- rándult, ahogy a nádason túlról meghallottuk a toccsanást, úgy, mintha meglepte volna a vízbe csapódó kõ hangja, s azonnal … Folytatás

Versek

(séta)             borbély szilárdnak a séta írod, könnyed, mint a kék lénia, amely elszáll, amikor pipáznak. az én sétám nem ilyen. testemet mindig nehéz, túlméretezett zsáknak éreztem, olyannak, … Folytatás

Versek

GONDOLKODÓK ÉS GONDTALANOK (Kettõs limerick nyomulóknak) 1. Al-Khonfúz feszt Ibn al-Arabit Bizgette: mondjon csak valamit! “Hamar fény, Al-Khonfúz, Hajnalra alkonyt húz… Hagyj már, hogy hallgassak darabig”! 2. Al-Khonfúz feszt Ibn … Folytatás

Látleletek az új normáról

Szabadság és biztonság az Egyesült Államokban szeptember 11. után   2003. szeptember A Látleletek az új normáról újabb változata az Ügyvédbizottság* két korábbi jelentésének: az egyik a 2003 márciusában kelt Az erõegyensúly … Folytatás

A puskád

A háború nem csak taktika és stratégia, nem csak szürke elmélet – hanem üde gyakorlat is, mely, bár halált oszt, mégis zöld, mint az élet aranyfája. Aranyzöld. A magyar hadvezetés régóta tudja ezt, és megvannak a bevált módszerei, … Folytatás

A háború privatizálása

A háború mindennek atyja. [1. Polémosz panton mén patér eszti. (A háború mindennek atyja.) Hérakleitosz: B53 töredék. Magyarul: In: G. S. Kirk – J. E. Raven: A preszókratikus filozófusok,Atlantisz, 1998. 289. Ford.: Cziszter Kálmán és … Folytatás

Líra és ready-made

Mumifikálódott holttestet találtak ipari alpinisták a Képzőművészeti Egyetem művésztelepén, az Epreskertben. Az épületen dolgozó munkások először azt hitték, hogy egy élethűen elkészített szobrot találtak, így csak pénteken … Folytatás

Meghalt Négyessy Berci

Nem tudjuk, hogyan kerültünk rá a Nyugati Magyar Egyház levelezőlistájára, de hálásak lehetünk a sorsnak, hogy így történt. Havonta, kéthavonta érkeznek Los Angeles eővárosából, Ontarióból a helyi Magyar Református Egyház épőinek … Folytatás

Három történész Közép-Európából

Tanulmányom[1. A cikk a CEU Történettudományi Tanszékének 2001–2002-es évkönyvében megjelent Three Historians (Három történész) címû tanulmány rövidített, kis mértékben módosított változata, Central European University, … Folytatás

A mosoly albuma

Van egy fényképem hároméves koromból, amin még vörös göndör hajam van. Ágota barátnõmmel ülünk révfülöpi házuk kertjében, fehér mûanyagszékeken. Ágota kinyújtott lábbal, fehér ruhácskában, piros cipellõben, a fényképezõ … Folytatás

Versek

Fekete pont-Nap (ének) I Fekete pont-szem Fekete pont-árny… Bárhová rejtõztem, mint kutya megtalál… Bármerre menekültem, mint Nap elkísér… Úgy lát, mint a hal… (Ó szegény! – mint feleség, mégis mint … Folytatás

Versek

Gyakorlógyufák bubák, bubák, szép, fehér bubák, tormasorban álltok szagtalan, szívemnek mégis mintaméz, mintaméz, szálanként éneklek el, szálanként égetnek el, (:piroslik kezemben a pillanat:) sercegve égnek … Folytatás

Versek

(séta) borbély szilárdnak a séta írod, könnyed, mint a kék lénia, amely elszáll, amikor pipáznak. az én sétám nem ilyen. testemet mindig nehéz, túlméretezett zsáknak éreztem, olyannak, amilyen alatt egyszer gyermekkoromban … Folytatás

Mikor egy nő megöregszik

A nõ meglátogatja a lányát Nizzában, már évek óta nem járt nála. A fia az Egyesült Államokból repül oda, hogy néhány napot velük töltsön, útban valami konferenciára. A dátumok ilyetén egybeesése fölkelti a nõ érdeklõdését. … Folytatás

Versek

AZ A PIAC Egészen üres volt az a piac. A jöttöm szinte fájt neki, nyikorgott, és fonnyadt zellerek hulltak belöle. Egy pultra fölültem, lelakatolt vasláda volt igazából, dübörgött, ahogy a sarkammal az oldalát rugdaltam, szaporán … Folytatás

A háborúról és a katonákról

Századunk tapasztalatait nem parlamenti kormányzatok és demokratikus pártapparátusok mûködésébõl, hanem forradalmakból és háborúkból szereztük. Hannah Arendt: A sivatag és az oázisok Gond–Palatinus, Budapest, 2002. 147. A háború … Folytatás

Mageurópa vagy demokratikus birodalom

Amikor az Egyesült Államok új birodalmi kezdeményezésbe fog, a kontinentális Európa egy része bevonul erõdjébe. Amikor Európa túlvállalja magát és terjeszkedni kezd, az Egyesült Államok világméretû ellenlépéseket tesz. Így volt ez a … Folytatás

Charles Mopsik és a kabbalakutatás

Charles Mopsik (1956–2003) a kortárs vallástörténet-kutatás, közelebbről a zsidó misztika kutatásának kimagasló egyénisége volt. Halála után nem sokkal közzétett bibliográfiája[1. Ld. http://www.lyber-eclat.net/lyber/mopsik1/biblio. … Folytatás

"Egyre inkább szót érthet vele az ember”"

A 18. századot a korlátlan megismerőképességbe vetett hit jellemezte, és az emberi ész kifürkészésének vágya. Programatikusan jelenítette ezt meg a felvilágosodás kanti meghatározása: “kilábalás a magunk okozta kiskorúságból”. A … Folytatás

A régi muzsika új hangja

Mi köze a régizene-játéknak a történelemhez? Elméletileg nagyon sok. Gyakorlatilag szinte semmi. A mozgalom bevallottan antikváriusi célzattal indult – elfeledett műveket és hozzájuk kapcsolódó hangszereket, előadói gyakorlatokat akart … Folytatás

Bassompierre marsall története

Életemnek egy bizonyos szakaszában szolgálatom úgy hozta, hogy egy bizonyos órában meglehetős rendszerességgel hetente többször is átmentem egy kis hídon (a Pont neuföt akkor még nem építették meg), s ezen alkalmakkor néhány kézműves … Folytatás

Versek

A vallnok Cigánygyerekeket tüntet el a csatornalefolyóban. A pénzváltó automata, ha erősen ránéz (és mire nem néz ő erősen) – nem épp a valóban, de: köpi a bankjegyeket. Hová mész, kérdi tőle a virágáruslány – neki, … Folytatás

Bankkártya

azok voltak ám az igazi szépélmények a langymelegre festett nyári délután mikor anyuka befejezve az álmos hivatali munkát hiába sietett a fakarusz után a maghéjas megállóban már csak én topogtam eldöcögött éppen a suta busz melyre … Folytatás

Fejvadász holdfényben

A völgyben senki sem tudta, a folyó honnan érkezik a városba – még nem akadt, aki olyan magasra, a hegyek közé fölmerészkedett volna. Percre pontosan ismert volt azonban, hogy mit hozott a víz? Hozott samponos flakonokat, konzerveket, … Folytatás

Őszi kék

1. Október rézsút könnyei az ablakon. Rothad a szilva, fű között őszi kék. Annyi hullás között a test csak alkalom. Véletlen ízeit a héj hogy őrzi még. 2. Forog a fejfájás lassú gömbje, Bolygó űrtojásban a sárga, A szavak … Folytatás

Oroszország küldetése

Tisztelt Kollégák! Amikor megtudtam, hogy előadást kell majd itt tartanom, eleinte, bevallom, nem csináltam belőle nagy ügyet. Hiszen tartottam én már előadásokat e falak között, nem is egy tanéven át, alaposan megtanították itt nekem, … Folytatás

1119 leütés

Kivonat a Nemzeti Kulturális Alapprogram Szépirodalmi Szakmai Kollégiuma által a 2004. évre megítélt folyóirat-támogatási határozatából: Kortárs 18 000 000 Ft Holmi 14 000 000 Ft Magyar Napló 14 000 000 Ft Hitel 10 000 000 Ft Jelenkor … Folytatás

Éves bontás

MyCSSMenu Save Document