Archívum

Archívumunkat folyamatosan bővítjük régebbi számainkkal. A 2012-ig megjelent lapszámok PDF formátumban is elérhetőek.

Összetett keresés az archívumban
Dupla szűrés kapcsoló [ÉS]

E számunk szerzői (2005 december)

Bojtár Endre (1940) irodalomtörténész, MTA Irodalomtörténeti Intézet Degré, Michelle (1953) francia író, fotográfus G. István László (1972) költő, esszéíró, tanár Gábor György (1954) vallástörténész Kapušciński, … Folytatás

Idézve és beidézve

Kafka és az apakép Danilo Kišnél, Esterházy Péternél I. Ismeretes, hogy mikor 1956. november 4-én a szovjet csapatok bevonultak Budapestre, Lukács György, aki a forradalmi kormány kultuszminisztere volt, a jugoszláv nagykövetségen keresett … Folytatás

A családregény de(re)konstrukciója

– Kiš és Esterházy – Harmincéves korukhoz érve, Danilo Kiš (1935–1989) és Esterházy Péter (1950) olyan könyveket kezdtek írni, melyek egy szétszedett, majd részlegesen összerakott családregény(-trilógia) részeinek tûnnek: … Folytatás

Kis Ešterházy

A Termelési regény-ben a következõ párbeszéd zajlik az Elbeszélõ (E.) és az elbeszélés fölé odahajló, azt Eckermannként (E.) kommentáló beszélgetõpartnere között: Megkérdeztem, úgymond, tõle, olvasta-e, mit mondott Joyce úr? … Folytatás

“Egy élet”

Interjúimban mindeddig nem tettem említést bizonyos triviális önéletrajzi tényekrõl, nemcsak a diszkréció okán, hanem azért sem, mert az olyan információk, hogy a családtagok – az én konkrét esetemben az apám – eltûntek a … Folytatás

Figyelmetlenség

Rosszul viselkedtem tegnap a kozmoszban. Egy álló napon át nem kérdeztem semmit, semmin nem csodálkoztam. Hétköznapi dolgokkal foglalkoztam, mintha ez volna minden, amivel tartozom. Belégzés, kilégzés, kutyagolás, teendõk, de … Folytatás

Versek

Takarító Járóhelyén, a cselédlépcsõ elõtti kõalkóvos fal mentén mosni kockakövet templomos piac-emlék – savanyú káposzta és tömjén, elhajított petrezselyem, leveszöldség-csutak betaposva a felszórt por alá, tejpöttyök, … Folytatás

Kohn, a festő

Magyar rapszódia “Kákániában mindig legfeljebb zseniket hittek ripõknek, de soha, mint másutt, ripõköket zseninek.” (Robert Musil) Akárhogyan is, van abban valami rendkívül mélyrõl jövõ szándék és eltökélt akarat, hogy egy … Folytatás

“Már 2100-ig nem számolok”

Mottó: Már 2100-ig nem számolok Nem a vész tört ki. Nem vérfagylaló kéz, mely történelmi poézist lapozna. Fagylaltot nyújtana úgy közelebbrõl, mint egy költõ nemrég, epéje foglya, hite szerint gúnyra jogos a jó rész, mely mit … Folytatás

Az erkölcsös élet két felfogása

Egy civilizáció mozgása úgy is nyomon követhetõ, ha a gondolkodás és a felfogásmód fejlõdését figyeljük meg az erkölcsi életben. Az erkölcsi élet természetesen nem konkrét erkölcsi rendszer, hanem azon gondolataink és vágyaink napi … Folytatás

Európa trónfosztása

Wojciech Jagielski és Ryszard Kapušciński beszélgetése WOJCIECH JAGIELSKI: Sokszor beszélt már arról, hogy bár nagy idõket élünk, képtelenek vagyunk felfogni ennek jelentõségét. Azért nem vagyunk tudatában ennek, mert ránk … Folytatás

E számunk szerzői (2005 november)

Velez Zoltán (1952) agrármérnök Iliev, Ilia bolgár antropológus Naumovics, Szlobodan szerb antropológus Veres Péter (1897–1970) politikus, író Bertók László (1935) költő Borbély Szilárd (1964) költő Tóth Dezső (1975) … Folytatás

“Én és Õk”

Az érintkezés szélsõséges formái a magány körülményei között Annak a nemzetközi szimpóziumnak a témája, ahova meghívást kaptam (XXV. Rencontres de Genève) meglehetõsen absztrakt módon hangzott: “Magány és kommunikáció”. … Folytatás

Az Eszmélet poétikája

A téridõ mint virtuális szervezõelv Az Eszmélet jól dokumentálhatóan eltérõ eredetû, s egymáshoz a végsõ változatban is csak lazán kapcsolódó elemekbõl épül fel. A kutatók a mûben átfogó – s a szakmai közvéleménnyel is … Folytatás

Ébredés

Lisszabon késõbb kel, mint más városok, A do Ouro utca ébredése, A Rocio ébredése, a kávéházak kapujában, Ébredés Az egész, soha nem alvó peron kellõs közepén, Amely úgy lüktet, mint valami szív, a virrasztáson és az álmon … Folytatás

A világítótorony menyasszonya

Sovrappen picike szigetén állt egy fehér világítótorony, abban lakott egy fiatal õr, Ghermil. Ez a Sovrappen alig négy mérföldnyire volt a parttól, de minthogy a szigeten a világítótornyon kívül semmi más nem volt, csak havonta egyszer … Folytatás

Az utolsó magyartanár feljegyzései

"The killer awoke before dawn." Jim Morrison: The End "Ma leçon de demain n’est pas prete." Henri-Frédéric Amiel: Journal intime "Tóth Dezsõ zöldre sápadtan azt ordítozta, hogy a magyar irodalomnak igenis van folytonossága." Nádas … Folytatás

Versek

Egy haszid kommentár A Megváltó akkor fog eljönni, mondta Reb Hersele, ha a világ már nem tud többé elrejtõzni elõle. A Világ Királya ugyanis a Teremtésnek csak a másolatát hozta létre. Az eredetit a Messiás jobb szemébe rejtette … Folytatás

Két lepke csapkod

(1) Az eget fogom, s nem tudok átnyomni egy gombot a lyukon. (2) Agyafúrt dudva, kimegy a kert alóla, s magára húzza. (3) Telik a gödör. Torkig érõ kozmoszban összeér a kör. (4) Elkényeztetett gyerek, politikus vagy költõ, … Folytatás

Ukrajna földjén

NAPLÓ Egy kicsi, de gazdag kolhoz EZEN A NAPON – július 31-én – délután megnéztünk a Sevcsenkó gépállomáskörzetében még egy kisebb kolhozt is. Ez a kolhoz, Weisszova község Sztálin kolhoza, mint a falu nevérõl is látszik, egy … Folytatás

A pehely súlya

Avagy: miért nem lehet BIObaromfit tenyészteni amai Szerbiában? Ez a cikk egy sor mélyinterjúra épül, melyek Milutinnal,[1. A szövegben szereplõ összes nevet megváltoztattam.] egy valamikori nagy szerbiai export-import cég … Folytatás

Három évtizedes anomália?

A bolgár kisparaszt és a nagygazdaság A kisparaszt és a nagygazdaság – viszonyuk furcsamód alig változott az elmúlt évtizedekben Bulgáriában. Míg az antropológusok többsége mostanában a politikai és jogi változásokra koncentrál,[1. … Folytatás

Lenin és a Titanic

Beszélgetés Velez Zoltánnal a magyar mezõgazdaságról 2000: Nem is olyan rég még kinn álltak a traktorok a Felvonulási téren. Azt mondták, kitört az agrárválság. Most viszont néma csend honol, sehol egy gazda, sehol egy traktor, mintha … Folytatás

Új barázda

  Kis-, közép- és nagyparaszt, netán agrárproletár, cseléd, részesarató, zsellér, vagy éppen kulák, mondhatni, zsírosparaszt (vö. hudoj volk i zsirnaja szobaka), téesztag és alkalmazott, hõs traktoros és fejõnõ, az állami … Folytatás

E számunk szerzői (2005 október)

Babits Mihály (1883–1941) költő, író, műfordító Berzeviczy Albert (1853–1936) politikus, történész, író, esztéta Buruma, Ian (1951) hollandiai születésű író, újságíró, társadalomtudós Cioran, Emil M. (1911–1995) … Folytatás

Kommentár

Cioran szavaiból a pincék hûvöse és a sírok áporodott bûze árad, mégis túlságosan kisszerûek ezek a sorok. Kirõl van itt szó? Kit értsünk “számûzött írón”? Adam Mickiewicz is írt könyveket, X. úr is ír, bizony, egész jókat, … Folytatás

A számûzetés elõnyei és hátrányai

Tévedünk, ha olyasvalakinek képzeljük a hazájától megfosztott értelmiségit, aki meghátrál, visszavonul és megadja magát, lemondással fogadja nyomorúságát és kudarcát, amire a történelem ítélte. Ha megnézzük közelebbrõl, … Folytatás

Gombrowicz

Álmomban azt álmodom, hogy hosszú évek után megint Lublinban vagyok. És megint megpróbálom megírni azt a dolgozatot. A Naplóról. Az a dolgozat ifjúkorom bûne. Megyek a Królewska utcán, a Krakowskie Przedmiecién, a Raclawickie sugárúton. … Folytatás

Készülődés

Még egy év készülõdés. Már holnap hozzálátok a nagy mûhöz, Amelyben századom úgy jelenik majd meg, amilyen volt. A nap egyformán fog sütni benne igazakra és hamisakra, Tavaszok és õszök követik majd egymást … Folytatás

Versek

Alig bál volt tartva épp két koktél között fekete dekoltázson gyémánt kõ üldögélt mint álmos pók a beszélgetés fonalán karcsú bokádon a szemem volt tartva épp amikor lefutott mint máskor más szem a harisnyán két lusta … Folytatás

Tudor Baba

– Az éji piknik – [M]uffal, boával az örök sodorban… meg smukkal is, óh, hiszen drága hölgy ez, annak számára, aki tõle sorvad finanszírozván õt, s kit bájjal környez, a leginkább – lám, akad egész sor vad egyén erre, e … Folytatás

Faust íze

Faustné le szokott feküdni Fausttal. Nem azért feküdt le vele átlag hetenként, mert kívánta, hanem mert úgy gondolta, hogy le kell feküdnie vele, pontosabban hogy a férjének kell lefeküdnie õvele. Az, hogy Faustné ilyenféle meggondolások … Folytatás

Versek

Kispest Barna alma fityeg az ágon, lekvárt kentek az ég aljára, a kékre fagyott égen álljon egy kondenzcsík pengeszája. Esteledik, kutya vonyít, a talicska ráhomorít, az éj az agyba lukat ás, nem vidít és nem szomorít. Szennyes … Folytatás

Versek

kezed közé veszel forgatsz mint egy piszkos edényt vízbe teszel mint egy poharat mikor mosogatsz te vagy isten forgat eldönthetetlen akár egy Pilinszky-versben vizet csorgatsz rám a pohár a mosogató széléhez ütõdik nem törik … Folytatás

Magyar irodalomszemlélet

Az asszimilánsok irodalma a századforduló idején két irányban jelentkezett. A nem-zsidó asszimilánsok a magyar élet felszínét ábrázolták, a felszín divatos figuráiból “teremtettek” társadalmi eszményképet: a kaszinótagból, a … Folytatás

A kettészakadt irodalom

Válasz Berzeviczy Albertnek   Maradna még a negyedik pont: magyar-e mindaz szükségképpen, amit magyar ember produkál? Az Akadémia elnöke sokkal inkább tudományos gondolkodású férfiú, hogysem ne érezné, mennyire függ e kérdés … Folytatás

A zsarnokság indiszkrét bája

1 Lehet, hogy az Irak elleni katonai támadás nem volt a legbölcsebb döntés. De lám, még a Bush-kormányzat legádázabb ellenségei között sem találunk szinte senkit, akit ne töltött volna el õszinte örömmel a búvóhelyérõl kirángatott … Folytatás

E számunk szerzői (2005 szeptember)

Böhringer, Hannes (1948) német filozófus Bratka László (1949) költő, műfordító Calderón de la Barca, Pedro (1600-1681) spanyol drámaíró Gábor György (1954) vallástörténész Josephus Flavius (Kr. u. 37/38 - 94-100 k.) zsidó … Folytatás

Ecce historia

avagy Spiró szerint a világ Úgyszólván bizonyosnak tûnik, hogy jóllehet Spiró nem saját alteregójának történetét írta meg regényében, ámde a Fogság fõhõsének fizimiskája – minden kétséget kizáróan – gazdagon kínálja az … Folytatás

Josephus fogságba esik

A rómaiak részben nagyon dühösek voltak Josephusra, részben a fõvezér is mindenáron kézre akarta keríteni, mert a háború sikere érdekében ezt döntõnek tartotta, tehát mindenütt keresték a halottak közt és a város legrejtettebb … Folytatás

Töretlen úton

1 A maga idejében Nietzsche a történelemhez való viszonyulás három alaptípusát, és ezzel a történetírás három fajtáját különböztette meg: a monumentális, az antikvárius és akritikai jellegû történelemábrázolást. … Folytatás

Spiró György / Fogság

  (Nagyszabás és mértéktelenség) Spiró György regénye nagy lélegzetû mû.[1. … Mely nagy lélegzetû olvasót kíván, rengeteg szabadidõvel, “antikolt” érdeklõdéssel, zsidó származás nem akadály. Ákos javára írom: a “dum … Folytatás

Versek

Ritmus rulez! (allegro) ez a rím ez a rím ez a rím felelõs elenyész hazavág savanyú keserû hamutál cigifüst ne szeresd a teát (andante) te se én se õ se mi se senkise hiszi senkise szive szemem lecsuk a szám kinyit a hangom meg … Folytatás

Bábeli véleménykülönbség

  Egy égig vagy majdnem addig érõ zikkurat egyik magasabb szintjének félreesõ, népek, hadak és tévéstábok nem járta helyén ültem egy székbe kötözve, mégpedig úgy, hogy a szék a peremre merõlegesen állt, és a lábam már kilógott … Folytatás

Az élet álom

FORDÍTOTTA GYÕRY VILMOS ZSIGMOND: Oh jaj nekem! Jaj én boldogtalan! Világosíts fel, ég, követelem, Miért bánsz ily kegyetlenûl velem? Mi bûnt követtem én el ellened, Születésem által? Bár, ha létre jöttem, Úgy értem immár, … Folytatás

Nemzet - történelem - szakralitás

A modernitás apoteózisa, avagy a nem nacionalista nacionalizmuselméletek buktatói Tanulmányom a nemzet-, illetve nacionalizmuselméletek modernista paradigmájának kulturális irányzataihoz[1. Megjegyezendõ, hogy a tudományos értelemben vett … Folytatás

Sweet Nothing

Sweet Nothing   Natura minimum petit, írja Seneca.[1. Lucius Annaeus Seneca: Erkölcsi levelek, 17, 9. Ford.: Barcza József. Franklin, Budapest, 1906.] A természet csak egy minimumot kíván. Szinte mindenrõl gondoskodott. A hiányokat, melyeket … Folytatás

E számunk szerzői (2005 július-augusztus)

Bemba, Sylvain (1934-1995) kongói író, újságíró, zenész Clavreuil, Gérard (1949) francia afrikanista, költõ Codrescu, Andrei (1946) román származású amerikai költô, író, publicista Gadamer, Hans-Georg (1900-2002) német … Folytatás

Hosszú vad éjszaka

A szerelmi költészet melléktermékeibõl Haj, egy hosszú szerkesztõi pálya során rengeteg olyan vers gyûlik össze a szerkesztõ olvasói emlékezetében (s ebbõl következõen a különbözõ dossziékban), melyek – ha talán nem is érdemlik … Folytatás

Punalua

Palasovsky Ödön (1899-–1980) vagy teljesen elfeledett vagy legfeljebb csak hírbõl (sajnos általában: rossz hírbõl) ismert nagyszabású avantgárd kantátája (megjelent: Uj Föld Kiadó, 1926) jóformán az egyetlen a magyar avantgárd … Folytatás

Bölömbikám története

Pusztai lesen voltam aznap, s már jó ideje kúsztam a magas fûben. Napkelte volt, egyre közelebbrõl hallottam a fajdkakasok civakodását, amikor egy bozótosba érve valami megcsillant a szemeim elõtt. Valóságos tavacska volt az a vízmosás … Folytatás

Versek

Régime de Vivre Tizenegykor kelek, kettõkor ebéd, Hétre beseggelek; és mi egyéb Jöhetne, mint a kurvám – de a kankó mián Tenyéren lövöm s csak köpöm pinán. Aztán csepüljük egymást, míg el nem alszom, Akkor bezsebel egy s … Folytatás

Gágogás az éjszakában

“Estenden, mikor feljött már az égre a napválasztó csillag is, szikorkát becsípve hazafelé andalgok. A deszkapallón szembejön vélem egy ficsúr, s tüzetesen föltekinti becseim. Szépnek ugyan nem szép, de nem is csúf; középmagas, … Folytatás

Helyzetgyalog

– Dalok – I. A 21. század Rilkéje Körülkeríted egy Presco-szatyorral, mi leng kötélen künn házad körül, kosztrikó, melynek a porszél örül, alsónadrág, beleragadt szarokkal, zsebkendõk, sálak, sapkák, bármi okkal épp ama … Folytatás

Máglya és pokol között

A tiltott francia könyv helyzete a 18. század második felében E címében nagyszabású, a francia irodalomtörténet szempontjából pedig igen jelentõs idõszakot felölelõ témamegjelölés egy olyan gazdag, több tudományos diszciplína által … Folytatás

A szájhõs nem egy senki

– Eltévesztetted a házszámot – zihálta Albertine. A fejemet már egy örökkévalóság óta a két combja közé szorította, már épp fulladozni kezdtem. – Nahát, Camara, csak tudod, mi az a klitorisz – tette hozzá, és elcsigázott arccal … Folytatás

Hordozható álmok

Hétszáz mellkas üvöltött. Marie is üvöltött a férfi erõs marka alatt, aki rövid ügetésre fogta lovát, s úgy irányította a szédítõ meredélyeken, a zárt völgyeket közrefogó lejtõkön, ahol a vágyfolyó adott idõpontokban a … Folytatás

Karim

Karim ezt az éjszakát Aminatánál töltötte. A lány csábereje most újólag hatott rá. Aminata izgatószereket kigõzölgõ “szumaré”-ja, “batá”-ja és “kétéran”-ja érzékeihez szólt. E kesernyés illatokon kívül felkeltette vágyát … Folytatás

Erotika és irodalmak

Fekete-Afrika, Karib-szigetek, Indiai-óceán Bevezetõ Az ember mindig is érdeklõdött a mások, az idegenek, a tõle különbözõ emberek szexuális élete iránt, e vágya pedig számos mítoszt szült. A fehér ember afrikai szexualitásról … Folytatás

Mi másik utat választunk!

Mi másik utat választunk!” – szólt Iljics. És úgy is tett… Lenin és Krupszkaja – a múlt század legérdekesebb házaspárja A kapóra jött álom Azt mondom én önöknek, hogy mindennek Vera Pavlovna negyedik álma az oka – hatására az … Folytatás

Az új erkölcs és a szerelem

Az emberi lélek gyökeres megváltoztatása, azaz “érzelmi potenciállal” való feldúsítása csak akkor sikerülhet, ha kitárjuk azt az ajtót, amely a szabad levegõre, a nemek közötti érzelemgazdagabb, szorosabb, tehát boldogabb kapcsolatok … Folytatás

A tiszta férfiúság

Levelek diákjaimhoz A szerzõ ezt a könyvet a Budapesti Eucharisztikus Kongresszus és a Szent István Jubileumi Év lelki hatásának elmélyítésére tízezer példányban ajándék gyanánt adja a Magyar Ifjúságnak Ezen könyv beszerzése az … Folytatás

A Mester és a Maszturbáció

Andrej Platonov Antiszexus címû onanista fantáziája (részletek) Az 1925–-1926-ban született Platonov-mûvek hátterében (ebben az idõben készült az Antiszexus is) ez az autoerotikus fantázia furcsa hóbortnak, Platonov részérõl … Folytatás

Antiszexus

(A fordítótól) Az alábbiakban egy reklámfüzet szövegét közöljük,amelyet New Yorkban nyolc európai nyelven adott ki a Nemzetközi Ipari Figyelõ (International Industrial Review). Nem vitathatjuk el e brosúra összeállítójának kivételes … Folytatás

Öv alatt

Ó, Erósz, Te fontos, nagy jelentõségû istenség! Már a régi görögöknél találjuk Erószt (kép: Botticelli: Vénusz születése). A 2000 sem tarthatja távol magát az érzéki szerelem istenétõl, s ha valaki a lapot vagy repertóriumát … Folytatás

Az értelmiség és a kommunizmus

Manapság nem túl gyakran kerül szóba az, hogy milyen szerepet játszott az értelmiség a kommunista rendszer kialakításában és fenntartásában. A kommunista országokban komoly értelmiségi részvétellel döntötték meg a rendszert, ez pedig … Folytatás

Hogyan üt a szó?

Egy erkölcsfilozófiai megfontolás a gyûlöletbeszédrõl A szólásszabadság és a kirekesztõ, akár uszításra is alkalmas szóhasználat közötti határvonal jogi meghatározása stabil demokráciákban is fejtörést okoz, ugyanis egyszerre … Folytatás

E számunk szerzői (2005 június)

Aczél Géza (1947) költô, irodalomtörténész Dolinszky Miklós (1962) zenetörténész Gombár Csaba (1939) szociológus, politológus Grigorescu, Ion (1945) román képzõmûvész Horkay Hörcher Ferenc (1964) eszmetörténész, … Folytatás

Zene és cselekvés

Egy kultúra addig marad kultúra, amíg kint és bent kényes egyensúlyát képes megõrizni. Ha egyáltalán nem vesz tudomást arról, ami körülötte zajlik, csakhamar belterjessé válik. Ha viszont túlságosan nyitottá válva korlátozás … Folytatás

(Vissza)galopp

lírai utószinkron 3. nem tudom tanulmányozzák-e eléggé nagyhírû tudósok miként illan el az élmény s milyen ha fél évszázadra is a koponya mögé beakad sajátomnak se tudom titkát de tény még alig hagytuk el az ötvennégy nyarat … Folytatás

Versek

EMLÉKSZEL? az ünnepély után hatodikos fiúk a poros játszótéren gyülekeztünk. Hogy ki hozta a bõrfocit, utólag már tényleg nem lényeges. Az úttörõ inget kitûrtük, a trapéz nadrág szárát a rúgó lábon felhajtottuk, s már … Folytatás

Versek

Jeruzsálem elõtt Most értek Jeruzsálem alá. Szenvedés, kapzsiság és becsvágy, akárcsak ama lovagi büszkeségük is, rögtön eltávozott a lelkükbõl. Most értek Jeruzsálem alá. Önkívületükben és áhítatukban elfelejtették a … Folytatás

Hitvallás

Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában, Hiszek egy isteni örök igazságban, Hiszek Magyarország feltámadásában. Ez az én vallásom, ez az én életem, Ezért a keresztet vállaimra veszem, Ezért magamat is reá feszittetem. Szeretném … Folytatás

Musica Pannonica

NEMZETI HANGSZERÜNK: A TÁROGATÓ Sztrés Erzsébetnek Nem magyar mezõkön kergetted a lepkét… Az 1896. évi millennáris kiállítás zenei vonatkozásban egyik legbecsesebb tárgya a nagyszebeni Brukenthal Múzeum tulajdonában lévõ és a 16. … Folytatás

Kitalált hagyomány

Amióta a hagyomány – hagyomány, egyben elveszett hagyomány is. Per definitonem. Elveszett, elsüllyedt, eltûnt, elsinkófált, lappangó hagyomány, amelyet meg kell találni, fel kell fedezni, helyre kell állítani, újra kell éleszteni, meg kell … Folytatás

Törésvonalak

Évek óta sokan mondják itthon és külföldön, hogy Magyarország szélsõségesen megosztott ország. Van, aki egyenesen két Magyarországról beszél, mintegy a társadalom kettészakadásáról. Van-e egyáltalán struktúrája a magyarországi … Folytatás

E számunk szerzői (2005 május)

Acsai Roland (1975), költõ Agamben, Giorgio (1942) olasz filozófus Bodor Béla (1954) költõ, író, kritikus Bull, Malcolm (1941) angol mûvészettörténész Dolinszky Miklós (1962) zenetörténész Jampolszkij, Mihail (1950) orosz … Folytatás

Improvizáció

Az improvizáció fogalmát az írásbeliség hozta létre – mint annyiszor, a fogalom ismét egyszer akkor születik, amikor az, amit jelöl, hanyatlásnak indul. Zenei írásbeliséggel nem rendelkező kultúrák kapcsán értelmetlen … Folytatás

A nagykállói tébolyda örömnapja

Nagy-Kállóból vettük a következő tudósítást: Ő Felségének születésnapja alkalmából rendezett örömünnepekben részt vett a nagykállói tébolyda is. És az örömnapot mintha a betegek is megértették volna, mintha tiszta józan … Folytatás

Útban Hölderlinhez

A szituáció Miért találta szükségesnek Blanchot, hogy 1943 végén a Hölderlint parafrazeáló Heideggert idézze? Miért nyúl vissza explicit módon ehhez az értelmezéshez 1946-ban? Először is: elképesztő dolgok történtek azokban az … Folytatás

Versek

BRECHT Tényleg sötét időkben élt. Az idők kiderültek. Az idők beborultak. Ha a világosság azt mondja, Sötétség vagyok, Igazat mondott. Ha a sötétség azt mondja, Világosság vagyok, Nem hazudik. TELEVÍZIÓ 1. Földrajz A nép … Folytatás

Versek

Szécsi Margit-palimpszeszt Szécsi Margit: A Balkán-utca A Balkán-utca csatakos, álmatlanná tapossák éjjel. Pörlekedik az éji ég aranypénz-rejtő tenyerével: “Ne vadássz énrám, a szabadság, fára a kéreg, rám van … Folytatás

Ad astra

Dalba gazda az ünnepnapon korán reggel kelt, szépen megborotválkozott, s most készült a templomba. Úgy érezte, megfiatalodott, és valamilyen homályos vágy fogta el, hogy megreformálja egész életét, hogy megváltoztassa az egész korábbi … Folytatás

Versek

Fontosabb dolgok Nem bíz a sorsra mindent a felszállás előtt, tart magánál ún. kézipoggyászt, fontosabb dolgokkal. Már fönt, igen magasan, azért lopva megtapogatja, inkább csak megszokásból. Úgy érzi, üres, nincsen benne semmi. … Folytatás

Versek

SAJÁT-SÖTÉT L. szerint antiszociális vagy – Igaza van; de ezzel is csak hírt ad Magáról egy pszichés állapot, Ami semmi mással nem biztat, Csak hogy verstémaként felhasználhatod. A belgyógyászok falra másznak tőled. Eddig … Folytatás

Élet a cigánytelepen

Zala megye, Szécsisziget – Petrócpuszta. Jó meleg lóistálló. Itt születtem, akár Jézus Krisztus, hiszen Õ is egy istállóban látta meg a napvilágot. És hogy engem mért az istállóban szült meg az édesanyám? Nos, annak komoly … Folytatás

Versek

BÉKÁK BUDDHA BRONZSZOBRÁNÁL Hódolat Karai Szenrjúnak Varangyhad szökdös Buddha lábujjánál – rá Szitkot vartyognak. Zeng Buddha szobra: “Szökkenjenek bokámig, Szegény dühödtek.” Húsz béka pattog Buddha lábujjánál – … Folytatás

Giorgio Agambenrõl

Giorgio Agamben olasz filozófus nem szeretné, ha ujjlenyomatot vennének tõle, és hogy erre ne kerülhessen sor, a gonosz birodalmának más európai bírálóitól eltérõen arra is kész volt, hogy lemondja tudományos célú amerikai … Folytatás

A király mint homo sacer

Nem nehéz észrevenni, hogy a homo sacer sok közös vonást mutat azokkal az allegóriákkal és pogány istenségekkel, amelyek a keresztény korban új életre keltek. A homo sacer nem a szimbolikus, hanem kifejezetten az allegorikus kultúrához … Folytatás

Az uralkodó teste

Ernst Kantorowicz az 1950-es évek végén jelentette meg az Egyesült Államokban A király két teste: Tanulmány a középkori politikai teológiáról[1. Ernst H. Kantorowicz: The King’s Two Bodies. A Study in Mediaeval Political Theology, … Folytatás

Homo sacer

A “sacer” szónak a latinban mindig kettõs értelme volt. A “sacer/sacra/sacrum” (áldozat és elátkozott, megszentelt és elkárhozott) éppúgy egyesíti magában a kivételes helyzetnek, az emberi világ rendjébõl kizártságnak e polárisan … Folytatás

E számunk szerzői (2005 április)

Barthes, Roland (1915-1980) francia író, kritikus Coetzee, J. M. (1940) dél-afrikai író Dalí, Sarvador (1904-1989) spanyol festõ, író Elsdorf, Nick (1950) közgazdász Hegedûs József (1951) szociológus Marno János (1949) … Folytatás

Egy zseni naplója

Duál Dalí A francia nyelvben a “napló” szó megfelelõje “journal” vagy “journal intime”. Salvador Dalí 1964-ben kiadott könyve, az Egy zseni naplója mûfaji meghatározásakor a szürrealizmus hazájában az utóbbi szókapcsolat nem lenne … Folytatás

Szemiológia és városkutatás

Ezen elõadás témája a város szemiológiájának néhány problémájához kapcsolódik. Meg kell azonban jegyeznem, hogy annak, aki fel akarja vázolni a város szemiotikáját szemiológusnak (a jelek specialistájának), geográfusnak, … Folytatás

Versek

Szabadság Ujjong a száj, Ha egyszer nincs muszáj. Könyv kérdi, nem olvasom?, Félre is rakom! A könyv száraz, Minden szöveg Oly sivár közeg. A nap könyv nélkül is bearanyoz. Víznek lesz árapálya, Nem vár elsõ kiadásra. A … Folytatás

A csapda

Tervei szerint a többórás vonatút alatt közelítõleg százoldalnyi idegen nyelvû szöveget kellett volna elolvasnia: habár kedvelt témájáról volt szó, a terv kivitelezésének lehetõsége igen kétséges. Mindez akkor tudatosult benne, mikor … Folytatás

Versek

Dec. 31-re virradó rémálmában Nárcisz nyolc tojást tört össze. Hirtelen szükség vitte rá, parancsoló, s hogy a szavának szolgáljon tettével nyomatékul. Szavát a törés azonban rögtön törölte emlékezetébõl, maradt a kezében … Folytatás

A bölcsésztudományok Afrikában

6 Láttam Joseph gyûjteményét – mondja. – Egy kissé rögeszmés, nem gondolod? Ugyanaz az egy alak, újra meg újra. Blanche nem válaszol. Ebédelnek. Ezt az ebédet normális körülmények között roppant szerénynek nevezné: … Folytatás

A kõmûves szabad

Közel-Nyugati Levél “Herr Doktor, ne vegye rossznéven, de ki kell töltenünk ezt a kis ûrlapocskát. Nem mi erõltetjük, ez állami elõírás” – nyomja meg a staatlich jelzõt: szabadkozik, de nem kacsint össze velem. Ülök a … Folytatás

Tevékeny jelképek: a Novgorod-mítosz

“Az embernek gondolatai vannak, a szimbólumoknak viszont megvan az emberük.” Max Lerner A Novgorod-mítosz megváltoztatta a város fejlõdésének ütemét. A megfigyelõk szerint: “nyugati” avagy “liberális” konszenzust eredményezett a … Folytatás

Bérlakások Kelet-Európában

Milyen Lakásrezsim Felé Tartunk? A “szocialista lakásmodell” – ha errõl a fogalomról egyáltalán beszélhetünk – megbukott a rendszerváltással. A korábbi intézményi-jogi struktúra lebomlott, az állam pedig úgymond kivonult a … Folytatás

A Münchhausen-hadmûvelet terve

MIKOR LEGYEN BUDAPEST EURÓPA KULTURÁLIS FÕVÁROSA? Írásom mûfaja: röpirat, amely szól a 2000 minden olvasójához, ám azokhoz is, akik e lapot nem forgatják. A politikai döntéshozók külön figyeljenek! Ismerve a Nyájas Olvasó … Folytatás

Az elképzelt város

Nem, még véletlenül sem rándultunk posztmodern görcsbe, nem gondoljuk, hogy minden a világon képzelet szülötte, elképzelt (imagined) és kitalált (invented), nem nyomozunk állandóan identitások és diskurzusok után, de … de érdekel … Folytatás

E számunk szerzői (2005 március)

Coetzee, J. M. (1940) dél-afrikai író Gyõri László (1942) költõ, könyvtáros Hendi Péter (1956) Svájcban élõ író, drámaíró Herzog, Roman (1934) német politikus, jogász Jullien, Francois (1951) francia filozófus, … Folytatás

Vietnami híradó

Kiadja a Vietnami Szocialista Köztársaság Budapesti Nagykövetsége (…) 1. A XI. országgyûlési ciklus képviselõi választása A 2002. május 19-én Vietnamban rendezték az Országgyûlés választását. A választásra jogosultak 99,73%-a … Folytatás

Levelek

Victor Segalen levelei elé Victor Segalen (1878–1919) Rimbaud, Huysmans és a szimbolisták szellemi örököse, Claudel “tanítványa”, kora fiatalságától a Mercure de France munkatársa. Nemhiába ír eszszéket a Franciaországból ifjan … Folytatás

Versek

Hó A szoba megtelt hirtelen, s a nagy ablak Havat rakott a piros rózsák nyakába, Hangtalan párhuzam és vegyíthetetlen: A világ hirtelenebb, mint képzeljük róla. A világ õrültebb és több is, mint hisszük, Megrögzötten sokarcú. Egy … Folytatás

Olympia

Ott ültünk mindannyian a virtuális nézõtéren és vártuk az aranyat… Az Aponyi bácsi, akirõl az utcában mindenki tudta, hogy Fradi-drukker és aki néha azt mondta: “Megpróbálunk a Honvéd ellen egy sovánka döntetlent”, vagy azt, hogy: … Folytatás

Versek

IDENTITÁS Olyan vagyok, mint a többiek. Jöhet bánat vagy káröröm, egy szikrát se különbözöm se ebben, se abban tõletek. Nem leszek más, amikor kitör a tereken, a réteken a gyûlölet, a förtelem mindenbõl majd és … Folytatás

A bölcsésztudományok Afrikában

1 Tizenkét éve nem találkozott a nõvérével, utoljára az édesanyjuk temetésén látták egymást, egy esõs melbourne-i napon. Ez a nõvér – akire továbbra is Blanche-ként gondol, bár a nyilvánosság elõtt már hosszú ideje Bridget … Folytatás

Kínai szerszámosláda

Távol-keleti gondolatok a Nyugat archeológiájához François Jullien és Roman Herzog beszélgetése ROMAN HERZOG: Ön sinológusként és filozófusként a nyolcvanas évek óta a nyugati gondolkodás újrameghatározásán dolgozik, mintegy Kína … Folytatás

Mennyei mandarin

Az elõzõ számunkban közölt összeállításnak az “Ukrán narancs” címet adtuk. Maradunk a déligyümölcsök piacán, ám még keletebbre vándorolunk, messzire nézünk, de nem kecsegtetjük az olvasót, hogy mélyre is látunk. Nekünk Kína … Folytatás

A magyar nemzet tribalizálása (2)

A tömegtársadalom tribalizálása a múlt század 60-as éveitõl kezdõdõen világszerte a fogyasztói tömegkultúra általános piaci szervezésformájává vált. A vásárlói tömeg egymással szemben ridegen közömbös vagy harciasan … Folytatás

E számunk szerzői (2005 február)

Alekszejev, Nyikita (1940) orosz történész Belloc, Hilaire (1870-1953) angol író, költõ Bendl Vera (1980) filozófia-hebraisztika szakos egyetemi hallgató Carroll, Lewis (1832-1898) angol író, költõ Halász Iván (1956) mûgyûjtõ, … Folytatás

A forradalmi ünnep 1789-1799

A tulajdonságok nélküli tér Az ünnepség színhelyének keresése közben a szervezõk soha nem felejtkeznek el arról a szabályról, hogy a közös örömnek folyamatosan, fennakadás nélkül kell továbbterjednie. Az ünnepi tér a magasba … Folytatás

Vodkaháború

Annyi mindent mondtak már a lengyelek és az oroszok rokonságáról és e két nép végtelen idegenségérõl, hogy aligha tehetünk már hozzá ehhez bármilyen új gondolatot. Annyi kedves vagy rosszindulatról árulkodó ostobaság hangzott már el … Folytatás

Gogológia

avagy Magyarázom a nyikolájom – irodalomtalanítás, magánybeszéd – (második, átdolgozott, részben elégetett kiadás)* Török Endrének “A mû szerzõjét meglátni és megérteni annyi, mint meglátni és megérteni egy másik, idegen … Folytatás

Bessenyei György Vég-Rendelete

Bevezetés Ezen aláb meg irt Végsõ Testamentom Utólsó Rendelés, szabad akaratom. Ágyamban feküvõ dög sullyos beteg Fris, józan Elmével irotam Ezeket. Én, Nagy Besenyõi Besenyei György, ki Bétsben a Királynõ testét hiven … Folytatás

Shakespeare-idézet apró finomításokkal

War. Méltóztatik fenséged is velünk? Hen. h. Nem, én itt a királynál õrködöm. HENRIK herczegen kivül a Többiek el Miért van itt párnáján a korona, Mely alvó társnak olyan nyugtalan? Oh fénylõ zaklatás, te, oh arany gond! A … Folytatás

Godolphin Horne

aki a kevélység bûnébe esett, és cipõpucolóként végezte Godolphin Horne, egy ifjú lord, ki borzasztóan büszke volt, akárcsak apja és a két húga, a Berkeley Square-en élt. De gõgös volt! De szörnyü büszke! Sosem köszönt elõre … Folytatás

Piros csipke

Talán csak akkor kezdõdött minden, amikor Petyka Párizsba ment két hétre, én pedig nem tudtam mit kezdeni magammal és a magányban rám törõ érzésekkel. Állandóan azon gondolkoztam például, hogy Petyka biztos most fut össze egy régi … Folytatás

Versek

Halpucolás A Rába jó Ad halat Reggel és este felé órákat ülni a zsinórok fölött És a Rába mindig ad halat Tehát a Rába jó A márna a kifogásakor olyan hangokat ad ki mintha sírna Mintha kisgyermek sírna fel álmában Õ az … Folytatás

Gyõz a narancs

Ukrajna a demokrácia déligyümölcseit ízlelgeti Az ukrán történelem kevés ilyen epizódot ismer, így az ember önkéntelenül is büszke és derûlátó. Akármilyen hatalmi konstrukcióban állapodnak is meg végül az uralkodó elit tagjai, az … Folytatás

A Donyeck-tényezõ

A közhely, miszerint Ukrajna egy “európai” (nyugati) és egy “orosz” (keleti) részbõl áll, számos regionális eltérést leplez, és leegyszerûsíti a helyi identitásokat. Bár a fõként oroszul beszélõ keleti országrész lakosságának … Folytatás

Megdönthetõ-e a zsaroló állam?

I. A “narancssárga forradalom” elõtt[1. Mint emlékezetes, a narancssárga Viktor Juscsenko kampányszíne volt az elnökválasztáson. Ellenfele, Viktor Janukovics színe a kék (ld. késõbb). – A ford.] 2001-ben az East European Constitutional … Folytatás

A magyar nemzet tribalizálása (1)

A törzsek színes és szagos közösségek. A törzsi világ a közvetlen érzékelésben, a testi tapasztalásban létesül, ezen áll és bukik. Szagok, ízek, tapintások világa ez. A törzs tagjai félszagokból megismerik egymást és szagáról … Folytatás

E számunk szerzői (2005 január)

Bukowski, Charles (1920-1994) német származású amerikai költõ, író Eelco, Runia (1955) holland történész és pszichológus, Erasmus Universiteit, Rotterdam Eliade, Mircea (1907-1986) román származású filozófus, vallástörténész, … Folytatás

Portugál napló

Mircea Eliade 1941 és 1945 között Románia lisszaboni nagykövetségén teljesített diplomáciai szolgálatot. Naplója sokáig kiadatlan maradt, az elsõ kiadás spanyolul jelent meg – Diario portugués (Barcelona, Kairós, 2001) – Joaquín … Folytatás

Kánikula Omahában

Régebben, Magyarországon, még élt bennem becsvágy. Annyi azért nem, hogy istenesen megerõltettem volna magam – hamar elfogyott a türelmem. Hosszasan ülni a könyvek fölött – azt már nem. Persze azért tanultam valamennyit, és igyekeztem, … Folytatás

Macskabölcsõ

1 az ûrben lengõ szárítókötél úgy ejti el pókhálós lepedõjét, hogy szálra-szöszre szedi szét a szél, a világ végzete, hogy újra szõjék, a lét a lánc, a nemlét meg vetél, magát mintázza másra mennyi hõ, jég, urunk, a … Folytatás

Õrületem

Az õrületnek fokozatai vannak, és minél õrültebb vagy, annál egyértelmûbb, hogy õrületedet más emberek felé irányítod. Életem nagy részében magamban rejtegettem õrületemet, és pont ezért biztos, hogy ott van a bensõmben. Például, … Folytatás

Egy kutya a történelembõl

Vannak ilyen kutyák meg olyan kutyák. Én kiválasztott kutya voltam. Jó papírjaim voltak, farkasvér folyt az ereimben. Fenséges hegyek közt laktam, napsütötte rétek, csatakos fenyõk, hófoltos rögök illatát belélegezve. Volt rendes … Folytatás

A közjogi folytonosság házában”

A politika és a nemzeti történelem viszonya Antall József felfogásában Bevezetés Esszém diszkurzív politikatudományos szemlélete[1. A diszkurzív politikatudomány fogalmához lásd Szabó Márton: A diszkurzív politikatudomány alapjai. … Folytatás

Megjelenítés, ismétlés, utánzás

Írásomban egy olyan jelenséget szeretnék bemutatni, amely azóta nem hagy nyugodni, hogy néhány hónappal ezelõtt elõször találkoztam vele. Úgy vélem, megfigyeléseim nemcsak azzal kapcsolatban vetnek föl nyugtalanító kérdéseket, hogy az … Folytatás

Egy fogalmi tévedés származástörténete

A kulturális trauma metaforájának kritikai eszmetörténete A holokausztnak a huszadik század központi eseményeként való utólagos értelmezése elválaszthatatlanul összefonódott azzal, hogy a trauma mint a kortárs politika és kultúra egyik … Folytatás

A globális történetírás kihívásai

A globalizáció korában élünk. Irama az elmúlt néhány évtizedben – különösen a hidegháború vége óta – rendkívül felgyorsult. Fõ hajtóereje a Nyugat volt, de a legutóbbi idõben máshonnan is jöttek fontos impulzusok, különösen … Folytatás

Odébb

Az írás képessége: simulékony alkalmazkodás a valósághoz? Jó lenne hozzásimulni – na de mi történik velem akkor? Mi történik azokkal, akik valójában nem ismerik a valóságot? Amennyire össze van kuszálódva! Nincs az a fésû. … Folytatás

Leütés

Kivonat a Nemzeti Kulturális Alapprogram Szépirodalmi Szakmai Kollégiuma által a 2003–2005. évre megítélt folyóirat-támogatási határozatából: 2003 2004 2005 Kortárs 18 000 000 Ft 18 000 000 … Folytatás

Éves bontás

MyCSSMenu Save Document