Archívum

Archívumunkat folyamatosan bővítjük régebbi számainkkal. A 2012-ig megjelent lapszámok PDF formátumban is elérhetőek.

Összetett keresés az archívumban
Dupla szűrés kapcsoló [ÉS]

A határmítosz: Dévény vára

Bevezetés Dévény (Theben, Devín) várának romjai impozáns sziluettet rajzolnak ki a Morva és a Duna torkolata felett magasodó dombon. Ez a kép az elmúlt két évszázad során – különbözõ jelentésekkel bõvülve – beivódott az itt … Folytatás

A “jó rossz” titka

Apám Vilnában született, ott töltötte a fiatalkorát. Amikor a tizenhatodik században a lengyelek és a litvánok közös államot hoztak létre a hangzatos Két Nemzet Köztársasága név alatt. A következõ majdnem kétszáz évben Vilna volt … Folytatás

A szervcsempészet sajátosságai

Ukrajnában az emberi szervek (vagy részeik) kivitelének legfõbb sajátossága, hogy legkevésbé sincs összhangban az ország által 1993 márciusában, a brüsszeli Európai Gazdasági Csúcsértekezleten elfogadott vámnyilatkozat egyes pontjaival … Folytatás

Versek

A nyolcvanéveshez Mit is csináltam harmincnégy évesen azon kívül, hogy könyvtáros valék? Azon belül, hisz az volt az életem, kívül és belül egy volt a fazék. Mit fõztem? Talán kifõztem valamit a fiúkkal az ifjúsági … Folytatás

Amit láttál, amit hallottál

Itt kell megemlékeznem Bazsinka Jenõrõl, akinek az a legfõbb nevezetessége, hogy nem lett belõle író. Helyette lettem én. Ahogyan a mesében az elátkozott révész az arra vetõdõ gyanútlan vándor kezébe nyomja az evezõlapátot, hogy most … Folytatás

“Eleget okultam, kukultam!”

Kb. Reviczky Gyula, XIX. század vége Világfájdalmas szenvedelmek, a zseni oly túl messzi célja: titeket is csak leszerelnek, átlag a túlság szó karéja, taraja, karaja; a húspult véres vagy revûs állagul dúlt: vagy zsákos … Folytatás

John Lennon-megemlékezés, 1980

1980. december 8-án New Yorkban merénylet áldozata lett John Lennon. A halálát követõ napokban rajongói Budapesten több megemlékezés szervezését is megkísérelték. Az összejövetelek szervezése egymástól függetlenül zajlott. Az … Folytatás

A szabadsághiány kísértései

Értelmiségiek a mérlegen 1968 avagy az illúziók elvesztése A hétköznapi idõk rossz idõk az értelmiségiek számára. Ez különösen a közéleti értelmiségiekre igaz. Nem marad más számukra, mint voltaképpeni foglalkozásuk, az írás, … Folytatás

Interregnum (2)

Az interregnumnak nincs általános politikai elmélete, sem pedig örök – politikai rendszerektõl és helyzetektõl független – modellje. Interregnum annyi van, ahány uralmi rendszer. S bár bizonyos jellegadó vonások minden interregnumban … Folytatás

Betegség és kultusz Ady utóéletében

Mielõtt esszém érdemi része elkezdõdne, próbára hívom a játékos kedvében lévõ olvasót: e mondat olvasása után (és a következõk alapos olvasása elõtt) hunyja le a szemét, és néhány másodpercre képzelje maga elé a – legyen … Folytatás

Az élet mint olyan

Szereplõk: Yona Popoch Leviva Popoch, a felesége Gunkel, Yona barátja ELSŐ FELVONÁS Első jelenet (Éjszaka. Yona és Leviva a családi ágyban. Leviva alszik, Yona felriad.) YONA: Ez a szívem. Nincs mese. Cefetül vagyok, hallod? Meg … Folytatás

Interregnumocska

(szatírjáték) (egérmonológ) (Vásári mutatványosbódé a Parlament elõtt. Egér be. Ingujját feltûri és gondterhelten karizmait nézegeti.) Interregnum? Ma Magyarországon? Ez a kérdés? Megõrültetek! Jól van, játsszatok csak a … Folytatás

Interregnum (1)

“Furkósbotom bölcsen azt súgja nekem, Ez a rendszer mégis elég védtelen, Hamar összeomlik, bármilyen csodás Pénzügy, hadügy és a közigazgatás. Darabokra törnek husángom alatt. Új aranykor virrad akkor, sõt, még … Folytatás

Mit csinálunk?

Mit csinálnak Magyarhonban? Esznek, isznak és danolnak. Semmi baj sincs? semmi gondrém, Hogy majd érte meglakolnak? Van biz itt baj; de hiába Enni csak kell az embernek; S inni hogy ne kéne, ahol Oly dicsõ borok teremnek; Csakhogy … Folytatás

Fejezet, amely bevezet az angyaltanba

A fizetett horkoló vallomásai   Kedves Hallgatóság!, mint azt láthatják, elköltöztem, lakáscsere, korábbi horkoló helyemet elhagytam, elõzõ lakhelyemhez más típusú szálak fûznek eztán, másfélék, és most itt, ebben az új térben … Folytatás

Az emberi érzések területe

Egy a Japánéhoz hasonló etikai törvény, amely a kötelezettségek ilyen szélsõséges visszafizetését és ilyen drasztikus lemondást követel, a személyes vágyakat következetesen gonoszként kell, hogy megbélyegezze, melyeket gyökerestül … Folytatás

Az Aczélt megedzik

Egy dokumentum 1976-ból Aczél György, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, miniszterelnök-helyettes 1976 februárjában a Fiatal Mûvészek Klubjába látogatott. Különleges esemény volt ez, hiszen a magyar kultúrpolitika elsõ számú … Folytatás

Éden

Az utolsó évek mûveit tartalmazó Schneepart címû kötetben, amelynek végleges tisztázatát Celan hátrahagyta, található a következõ vers: 1 DU LIEGST im großen Gelausche, umbuscht, umflockt. Geh du zur Spree, geh zur Havel, geh zu den … Folytatás

Pelyhek

PELYHEK, bokrok fedezékében lesben lenni. Meglesni a Spreet, a Havelt, a henteskampókat nézni, svéd alma karóban, nézni a vörös füzért. Ajándékkal teli asztal a sarkon, az Édenbe ért – Pacal lett a pasas agya, a disznó meg … Folytatás

Richardo Reis Tahitin

28. Második levél, mesteremnek Alberto Caeironak Álomkórban szenvedõ angol tengerészek meséltek egy rémisztõ, titokzatos bálványról, a hold arcáról. Fekete szemei örvényébe vesztek, panaszolták, amióta meglátták álmosság … Folytatás

Novellák

A termék B. úr soha nem ért haza korán, ahhoz azonban mindig elég korán otthon volt, hogy a családjával költse el a vacsorát. Egyébiránt el is várta, hogy megvárják a vacsorával, mert B. úr nagyon szerette a családját, különösen a … Folytatás

Versek

Papírlapok, cetlik, régi füzetek Papírlapok, cetlik, régi füzetek, az asztal (a szekrény, a polcok) rengetegébõl (hullámaiból?, sivatagából?) újra meg újra elõbukkanók, valaha csodálatosnak (fontosnak, … Folytatás

Az asszonyi boldogságról

LEVELEK TESTVÉRNÉNÉMTÕL Elsõ levél Megforgattam elmémben testvéröcsém kérdését, és imhol feleletem. Tetteinkre mentség vagyon, magyarázat is adódik, csak épp okokat nem találunk. De ez kit sem izgat. Körülcirkalmazzuk az semmit, … Folytatás

Kossuth-címeres forradalom 1956-ban

Ikonográfiai sajtótükör, október–november napjaiból “A Petõfi Kör ifjúsága az ország megmentõje. A Petõfi körösök is kommunisták, de magyar kommunisták, akik nem akarják másolni az orosz módszereket. Annak a szellemi … Folytatás

Voltér

A Sz. Atyák jámborok, tiszták, tökélletes életûk voltak. Illyen-e Voltér? A Sz. Atyákról az egész világ tudgya, hogy jámbor, példás, tiszta, ditsíretes életet viseltek Soha senki nem volt, a ki akár a bujaságról, akár más … Folytatás

Nehéz házasság

Az amerikai keresztények és az amerikai politika A politikai életrajzírók általában vagy olyan személyrõl írnak, akit csodálnak vagy olyanról, akit gyûlölnek. Éveket töltenek azzal, hogy megpróbálják megérteni, hogyan vált például … Folytatás

Versek

Adott a test Adott a test. Már mindenünkkel tudjuk, mi jó nekünk. Megbecsüljük a testet, a kettõnk testét. Gyermekszuszogás elõterében, némán, hevesen, elszántan, boldogan. A test örül, nem érdekli a szellem fáradtsága, jussát … Folytatás

Istentelen színjáték

(részlet) Paradicsom elhatározta ma enni fog most van pénze meleg kajára darabonként egy egész disznót s nem hideg glóbuszt töm magába csontleves sertéspörc körettel vagy szívpörköltet tarhonyával sárgaborsófõzelék nem … Folytatás

A Halál és a Lányka I (Hófehérke)

Két hatalmas, madárijesztõ-szerû alak, teljes egészükben gyapjúból kötve majd kitömve, egy mint Hófehérke, egy mint a Vadász puskával és kalappal, nyugodtan beszélget egymással, a hangok közelednek, enyhén torzultan, a képernyõn … Folytatás

Versek

Mulasztások 1 Anyám eldobott, mihaszna légszivattyút, pityeri szám idegen nõ szemében, hátamon forgok rõt-szeder-fehéren, bõget a Lelenc, mázsálják a fattyút. Most, míg a Nap villogó tõre csíkjelet vés kínzóm arcára, … Folytatás

Novellák

Megérinteni mindent, ami él Ünnepi pompában bókolnak a zászlók, A fenséges Törvényhozó tiszteletére. Fölemeli, a megalázottakat, megbüntet minden lázadót; Nem születik a földön hozzá hasonlatos. (Nostradamus.) A mozdulat, amivel … Folytatás

Napunk Apollinaire-rel

Szeptember közepén Budapest újra szép lett az õsz holnap elõtt a nyár egy napra visszatért a buszon makulátlan fehérben szõke nõ fedetlen mellei szagos nagy kecskeszõlõ nemes gazella pont velem szemben ül le õ a parki padon ülök … Folytatás

A teológián túl

A fundamentalizmus antropológiája felé Bevezetés: problémafelvetés Az elmúlt két évtizedben mind a tudományos életben, mind a közhasználatban egyre inkább elterjed egy apokaliptikus felhangokkal bíró fogalom. A fundamentalizmus az … Folytatás

Merre tovább jobboldal?

LEVÉLFÉLE JOBBOLDALI BARÁTOMHOZ Jobboldali barátaim mozgolódni kezdtek a választási vereség hatására. Önvizsgálatot tartanak, szembenéznek azzal, mit rontottak el az elmúlt évtizedben, és mit tettek helyesen. Gondolkodni kezdtek Orbán … Folytatás

Viccel az író bácsi

Viccel az író bácsi[1. Megjegyzem, az sem véletlen, hogy bácsi. Hány olyan not ismer a nb. Olvasó, aki viccmeséléseivel a társaság központja tud lenni? Hány ismert kabarettista, kroki-szerzo, karikaturista not tudna felsorolni? Az írók … Folytatás

Pesti viccek a szocializmus idején

Közhelyeket sorolhatnánk. A pesti vicc az utcán (kávéházban) terem. A vicc a dolgok fonákját mutatja, kiforgat. Lerángatja a sárba a magasztosat, a szentet a profán világba számûzi. A pesti vicc (kis)- polgári, pajzán. És fõleg … Folytatás

Pesti humor a szocializmus idején

A karikatúra, a szatíra és a politikai kabaré szerepe “Budapest közönsége nagyon kívánja a vidámságot. Ha nevethetnékje van, akkor röhög, ha sírhatnékja, akkor mosolyog” – fogalmazott Grandpierre Emil 1956 áprilisában. Hiába … Folytatás

Két sztereotípia utazik a vonaton…

Mitõl mûködik egy vicc? Gondoljuk el, hogy egy szõke nõs viccet próbálunk elsütni Ghánában. Vagy éppen Finnországban. Hát ez nem nagyon megy. Most gondoljuk el, hogy ugyanezt a viccet egy szõke nõnek mondjuk. És legyen az a szõke nõ … Folytatás

Traktátus a pesti/zsidó humorról

Mi a különbség a német és a zsidó humor között? Semmi. A zsidó humor épp olyan, mint a német. Csak még humor is. Fejtő Ferenc Attól tartok, sokakban ellenérzést vált ki ennek az írásnak a címválasztása. Belátom, lehetne a városi … Folytatás

A pornográf Lőwy

Lõwy Árpád nevét nincs olyan igazi bölcsész és mûveltségére valamit is adó ember, aki ne ismerné. Neve kiejtése közösséget teremt, összetartozást és beavatottságot jelöl: egymás közt vagyunk – sugallja. Pornográf verseit – … Folytatás

Humor a századvég íróinál

A 19. század végének magyar humora igencsak gazdag volt mûfajokban, megjelenési fórumokban és stílusszintekben. Az országos lapok majd mindennap hoztak 2–3 adomát egy erre fenntartott külön rovatban, több vicclap jelent meg, és bizony az … Folytatás

A Radio Maryja-jelenség

"Itt a Radio Maryja – otthonaink katolikus hangja" – ez a beköszöntő először 1991. december 8-án hangzott fel az éterben. Az evangelizációs-edukációs célzatú katolikus rádiót Tadeusz Rydzyk redemptorista (az Isteni Megváltó … Folytatás

"Megteheted!"

A “Rule Girls” olyan heteroszexuális nõk, akik pontos szabályokat követnek például abban, hogy miként hagyják magukat elcsábítani (csak akkor fogadj el randi meghívást, ha legalább három nappal korábban invitálnak). Habár e szabályok … Folytatás

Jön a tatár!

Vagyis közelednek a követválasztások Milleneumi ajándékul a haza józan polgárainak nyújtja egy néppárti. Tisztelt Polgártársak! Hajdanában, midõn a rút külsejök miatt “kutyafejü” czimmel illetett, vad, pogány tatárok … Folytatás

A bolygó zsidó legendájának eredete

A keleti Mediterráneumban és a közel-keleti népek körében számos Szentíráson kívüli legenda terjedt el az i. sz. elsõ hat évszázadban – ennek példája a bolygó zsidó legendája is.[1. A bolygó zsidó legendája mellett erre az … Folytatás

Puskin külföldön

Párizsban vagyok: Már nemcsak lélegzem, hanem élek is.[1. Szõllõsy Klára fordítása (G. J.).] Puskin: Nagy Péter szerecsene Szabadságot Puskinnak! Már vagy két évszázada szedjük ízekre Puskint abban a hiedelemben, hogy ezzel pontosan … Folytatás

Fékönnyű szonettek

Mák Mákot darál a nagy hajókürt, Kürtõben száll a napi jóltûrt Bántás: téglákra indigó ült, A fûtés húzza benn a lóbûrt. Karcer, feketére vakolva, Pereg az égett búzakorpa, A kócos árnyhaj kósza korma. Te csak ülsz … Folytatás

Versek

Járókõ  Megírták annyiszor, körablakokra zuhanhat így a fény, hogy kívülrõl ér, ami sosem volt kívülem. Hány éve õröl búzát elõre a malom, ha járókövén egyszerre több nyár termése zúzódik össze – életre zúz, … Folytatás

(vissza)galopp

Lírai utószinkron 20. a tízemeletes panelben csak délrõl sütött a nap fizikálisan majdnem úgy tûnt ennél már nem is lehetnék boldogabb kismama citromsárga pongyoláját mind gyakrabban nyitogatta a mohón szürcsölgetõ fürge száj … Folytatás

Elcserélt fejek, Olimpia

Elutaztam. Gondoltam, jó lesz megszabadulni a saját szobámtól, kimenni, elszakadni otthonról, járkálni picit, máshol. Csupa izgalommal vártam az utazás napját, több érdekes programot megbeszéltem elõre, vártak rám a repülõtéren, … Folytatás

A beteg

“Mért mondja: maga fantasztikus ember, magában rengeteg a tartalék, erõ, életkedv, pszichológus szemmel az adóssága megfizetve rég, minek a bûntudat-mókuskerék; alkosson, éljen, járjon, mint a dömper? Ne legyen velem ennyire … Folytatás

Bántják a magyart

Közel-Nyugati Levél “Ich sag’ Ihnen was: alles Russen, die Ungarn.”[1. “Mondok én magának valamit: ezek a magyarok mind oroszok!” (fordult Gerhard barátomhoz egy felháborodott osztrák öregúr a Keletiben néhány éve).] Bántják … Folytatás

Szeptember 11. “fogalma”

Szeptember 11. “fogalma”[1. Részlet Jacques Derrida – Jürgen Habermas: Le „concept” du 11 septembre. Dialogues a New York (Párizs, Galilée, 2004) c. kötetébol. A könyv Giovanna Borradorinak, a NewYork-i Vassar College filozófia … Folytatás

Ferge Zsuzsa levele a szerkesztőségnek

A 2000-beszélgetések legújabb darabjának a Ferge Zsuzsával március derekán készített interjút szántuk. Úgy gondoltuk, hogy vannak olyan közügyek, mint például a szegénység problémája vagy éppen az állam szociálpolitkai … Folytatás

Arany eposza

A 19. századi epikáról gondolkodva néhány kérdés merült fel bennem, ezekrõl szeretnék most beszélni. Csupán hipotéziseket, feltevéseket fogok megfogalmazni. Morfondírozásaim érvekkel alátámasztott, jól argumentált felvázolása … Folytatás

Az utópikus tett

Mannheim Károly utópiafogalmához 1 Mannheim Károly elsõ pillantásra meggyõzõnek látszó megkülönböztetése szerint az utópia mindenekelõtt abban különbözik az ideológiától, hogy nem hagyja érintetlenül a fennálló … Folytatás

A kor kihívásai

KIHÍVÁS (SZÓ)PÁRBAJRA Kihívó: Dr. László Lajos sejtbiológus, egyetemi docens, magyar állampolgár Kihívott: Gyurcsány Ferenc miniszterelnök-jelölt, magyar állampolgár Kihívás (“kesztyű” a földön): Gyurcsány Ferenc Úr! Ön a … Folytatás

Az orr, az arc, a test

Hogyan ironizáljunk a torzon, a csúfon? Cyrano lovag roppant kényes a méretes orrára. De talán még kényesebb akkor, amikor költészetrõl van szó. Kétszeres bûnt követ el tehát az, aki az õ orrának méretét hétköznapi, prózai gúnnyal … Folytatás

Túl az aktualitásokon

KAZUO ISHIGURÓVAL BESZÉLGET PIOTR CZAPLA ÉS MAREK PARYZ PIOTR CZAPLA – MAREK PARYZ: A nyolcvanas évek elején kezdte a pályáját, olyan szerzõk társaságában, mint Graham Swift és Julian Barnes. Nem sokkal korábban tûnt fel a könyvpiacon … Folytatás

Különös, csak néha szomorúság

Egy évvel az után, hogy Angliába jöttünk, megszületett Jaszuko. Nehéz terhesség volt, talán a honvágy miatt, ki tudja. Aztán a szülés annyira legyengített, hogy vissza kellett mennem a kórházba, amikor alig pár hónapos volt a baba. Az … Folytatás

Versek

A szerelem betege A szerelem betege lettem. És a szerelem hiánybetegség, mint mondják. És hiába a sok táplálkozás-kiegészítõ, a vény nélkül kapható szerek hosszú sora. Az antifront-cseppek mit sem érnek. Mert olyan az én … Folytatás

Versek

Víz A víz szigorú, szép törvénye, hogy földönfutóként felemelkedik, nem mint az ember, a család. Hogy céljait nem tervezi, nem menti. Hogy befagy a hidegre, párolog a melegre. Hogy hûs halakat visz, betegségeket. Harsog vagy … Folytatás

Kenyércédulák / Péntek

Siralmas liget, szinte földöntúli, a dombtetõn, gyümölcsfák, gesztenyefák, a domb oldalában szõlõ. Oda szeretnék beférkõzni valahogy, ha lenne egy szünnap az ünnepek között. Gyalogút, az elején két láthatatlan oszlop, a … Folytatás

Versek

A leghosszabb úton. haza már az, hogy kérdés nélkül visszalépsz. mint aki valamit ottfelejtett: öltözõben edzés után. sálat vagy kesztyût. – mert kell-e, hogy kimondd, vagy hogy rólad. vagy hogy újra. amikor visszalépsz, akkor … Folytatás

Ikerkannibálok

Nem látok vissza a gyerekkoromba, mondja a hõsöm novellám elején az ablaküvegnek. Amire kiskoromból emlékszem, folytatja, azok nem a saját emlékeim. Anyám erõtlen, fátyolos hangján hallom a régi történeteket, úgy, ahogy elõadja nekem, … Folytatás

Találkozás az elnökkel

A Jó, miközben terét kitölti, Csomókat köt, gátakat szakít; Mindent, ami rosszkedvû a földön, Önképére formál egy napig – A férfit, ki bõrén kívül õrzi Díszeit, mint testhatárait, Põrén látja, ahogy anya szülte, És a … Folytatás

A medreszék belülről

1 Az Indus völgyében tartottam a Pakisztán Északnyugati Határtartományában fekvõ Akora Csatak felé, nem sokkal azelõtt, hogy a londoni metróban 2005. július 7-én négy muszlim merénylõ – köztük három pakisztáni származású – … Folytatás

A strukturalizmus Magyarországon

1969[1. 1969-ben jelenik meg Hankiss Elemér: A népdaltól az abszurd drámáig című tanulmánykötete.] „Nálunk is terjedőben van - mert divatossága és bizonyos részeredményei miatt a kritikusok többsége óvakodik élesen fellépni ellene … Folytatás

Kavafisz-átiratok

Numizmatikai értekezés A pénzek a kincstári történetíróknál is beszédesebbek, mert híres uralkodók fejével, harcias arcmásával verették őket hajdanán, mi több: a pénzek, a megkopott aprópénzek sosem veszhetnek el. Mind … Folytatás

Versek

Vándorló részecskék Súlytalan nyár              Noël Bernardnak mintha köztük és a part keskeny csíkja között még egy réteg lenne, úgy tűntek fel a felhők, élesen elhatárolva az alsó szélen, fenn egy … Folytatás

Flaubert és a divat (II. rész)

4. Flaubert bolyongása. Kellemes idő volt a kocsizáshoz. Előző nap heves, gyors zápor mosta tisztára a tájat. Édes illatok borultak a fogat útja fölé. Flaubert eleinte olvasgatni próbált a magával hozott könyvekből és jegyzeteiből, … Folytatás

Élve meg

Élve megszűntem. De nem úgy, hogy bármit ez részletezne. Vagy eleve kedve lenne a mondatnak itt Füst Milánig, Szép Ernőig rángani, epekedve egy fél világnyit, mi is nékem “a mások” voltak egyre. Nem érek rá Ivánig. … Folytatás

Rendszerválasztás 2006 (II. rész)

Magyar középosztályok rendszerválasztásai MÁSODIK RÉSZ A rendszerváltás kezdetén a Fideszt jellemezte a legnagyobb fokú türelmetlenség és lázadási hajlam. Ez azonban nem egyszerűen a zömükben huszonéves alapítók és aktivisták … Folytatás

A perifériáról a centrumba

A két háború közötti magyar irodalom sikere német nyelvterületen (A Neue Züricher Zeitung felkérésére készült cikk átdolgozott változata) A siker alapvetõen félreértés, írta Márai Sándor, s azután, mint aki rátalált élete egyik … Folytatás

Egy baka és egy alkirály

A Monarchia balkáni katonai misszióinak visszhangja magyar íróknál Mint köztudott, Magyarországnak nem voltak gyarmatai, viszont története során számos birodalom hódította meg hosszabb idõre. Ennek ellenére a magyarokra sohasem volt … Folytatás

Novellák

A fejsze – Fáradjon be, doktor úr! Tessék csak, erre. Igen, én telefonáltam. A férjemet baleset érte. Igen, szerintem súlyos. Sõt, nagyon súlyos. Az emeleten van, a hálószobában. Erre tessék. Elnézést, nem volt idõm megágyazni. Tudja, … Folytatás

Változatok egy gyerekdalra

A gyerekdal Boci, boci, tarka, se füle, se farka, oda megyünk lakni, ahol tejet kapni. William Shakespeare Az vagy nekem, mi tejnek a tehén. Kegyetlen borj, ki lelkem hörpöli, Kin szebb a folt, mint máson az erény, S ki épp hiányod … Folytatás

Flaubert és a divat

1./ Darwinisták a neccrõl. Sokan megcsodálták már Toulouse-Lautrec hölgyeinek nyers és vaskos arcvonásait; sonkáik rózsállását és orcáik borvirágjait; a szoknya-tornádók színpompáját. Bármelyikünk felidézhet egy-egy képet … Folytatás

Egérpörköltemények

A Fjodor-Kuzmicsszki Virtuózók daloskönyvébõl (Tatjana Tolsztaja és M. Nagy Miklós Ksszsze alapján Varga Viktornak szeretettel nyírfafile-ba másolta Benedikt Karpics) ÖRÖM(ROZS)ÓDA-VÁLTOZATOK Rozsódalra fakadgy ajkunk, nember … Folytatás

Magyar képviselő magyar ököllel

Verekedõ képviselõk (Országos Hírlap, 1898. május 25.) A hírhedt Lepsényi képviselőt, aki folyton és folyton ellentétbe helyezi magát a nemzeti érzésekkel zabolátlan fanatizmusában és ferde bigottságában, ma Olay Lajos … Folytatás

Rendszerválasztás 2006

Két középosztály egy országban "Vannak a középosztálynak rétegei, melyek számára a parlamenti kormányzat előnyös, és vannak rétegei, melyek az autoritativ kormányzástól várják sorsuk jobbra fordulását, illetve biztonságosabb … Folytatás

Margócsy István e-mailje

e-mail: 2006-01-10. to: ketezer2@t-online.hu from: margocsy@ludens.elte.hu cc: Magyar Napló szerkesztõsége (ha érdekli õket) subject: Az élmunkás tragédiája Kedves Barátaim! Szokásos havi könyvtári lapszemlém során … Folytatás

A templom mint kórház

Kultúrafüggõ-e az álom? A rituális gyógyításnak az orvoslás, a csoda, a mágia összefonódásának szempontjából egyik legérdekesebb formája az incubatio, azaz a templomi alvás gyakorlata: a beteg azzal a céllal érkezik egy szent helyre, … Folytatás

Versek

ELVIS, A CIRKUSZI POLIP Mint egy nyolckarú, lelappadt zakó, üres lufi az akvárium alján néha sóhajtva küld a felszín felé egy szusszanást, és lomhán mozdul, akár a holddal küzdõ tenger hullámai. De mikor unottan … Folytatás

Versek

Így adakoznánk mi Magányunkat, szorongásainkat a nõi perselybe ejtjük. (Rendeltetési helyére kerül a sperma.) Boldogok vagyunk, ha elfogadják. Pedig valahol pontosan tudjuk (elõbb-utóbb megtudjuk), hogy ezzel nem veszik el … Folytatás

Kettő

Hajnalban Ésapa hangjára ébredek: “Mondd meg nekik, péntekre készüljenek el! Te pedig valahonnan szerezz pénzt!” “De fiam, honnan?”, kérdezi Ésanya. “Bánom is én, a te dolgod.” Aztán hallom, ahogy Ésapa becsukja maga után a … Folytatás

Versek

VÉLETLENÜL JÓ IRÁNYBA Véletlenül jó irányba visz a villamos. Mégse. Nem jó, hanem valami esetlegesnek megfelelõ irányba. Nincs olyan, hogy jó. Nyomulás, hömpölygés, mintha-tervezett, rövid távú görcsölés. Ezek … Folytatás

(Vissza)galopp

lírai utószinkron 9. azok az atmoszferikus háborús filmek a beporzásra váró riadt bakák tekintetében amint roppant papírzsákok úsznak el a drága civil ruhával az égen kanyarodnak rájuk az elsõ zaklatottan szaftos káromkodások majd … Folytatás

Tűz a Sixtus-kápolnában

A. D. 1998 Az alábbi tanúvallomás szerzõje, Kaspar Traussig, a néhai Martin és Elisa Traussig egyetlen fia, 68 éves, nõtlen, egy biztosítótársaság nyugalmazott tisztviselõje, lakcíme: Bázel, Jakob Burckhardt utca 27, a római Questura … Folytatás

Otthon és haza

Ez az áttekintés egyrészt azoknak készült, akik a magyar nemzettudat, illetve a határon túli magyarság problémáiról szólva a nemzetstratégiát hiányolják. Másrészt azoknak, akik úgy gondolják, hogy olyan nem is létezik. Mert – … Folytatás

E-mail a 2000 szerkesztõségének

e-mail: 2005-12-27. to: ketezer2@t-online.hu; bojtare@ceu.hu; szilakos@freemail.hu from: margocsy@ludens.elte.hu subject: nadas-marginaliak (2005. dec.) Kedves Tanult Barátaim, több, mint tizenkét éve kezdtük el a Margináliák sorozatát … Folytatás

Béna kacsa hápogása

Nem tudom, szegény Steindl mester mit szólt hozzá, amikor száz esztendeje a kritikusok lepocskondiázták az elkészült Parlament épületét. Azt a vádat, hogy a palota a jóváhagyott előirányzatnak kis híján a duplájába került, gondolom, … Folytatás

Versek

(az utazónak) a vonat, mint egy finoman rovátkolt ezüsttőr, fájdalom nélkül szúrja át a bokrok hasát, lengeti zöld selymüket, akár ha álomban teljesülne egy más kor minden emészthetetlen, savanyú vágya. a kilátást egy régi … Folytatás

Doktor Haust

I. elképzelések Ugatás. Kitartó, egyenletes, monoton ugatás. Ez biztos a tacskó. A hőség ellenére becsuktam az ablakot, de továbbra is hallom az ugatást, a padló alól jön, szóval ez az alsó szomszéd tacskója, ami a lehető legrosszabb … Folytatás

Dünnyögés, félhangokra

– részlet – Ha felkötnek sem téged kötnek kalapot emelsz a barna rögnek Vízszintes liften át egy másba peregtek egymás elmúlásába * Alatta verdes és ráhagyja bűn az összeg sírás a kamatja rejtőzködik – magával … Folytatás

Szegény Pöti

Számos út létezik onnantól idáig, szóval nagyanyám útja –, nem jutott sokáig neki piskóta sem, dédapám rossz lóra tett szoros értelemben, s kártyalapokon csengett el többször havi kétszáz fixe, vagy házait váltóra váltván … Folytatás

Versek

A huszonhanyadik év Megérkezek. A régi ház s a kert. A jó személyzet. Barátok, egyebek. Kísérőm a szerető szeretett. Rejtve a Kör. Az egyetlen, a szent. Lefekszem. Kín az első éjszaka. Az út szorít még torkot és szivet. Reggelre … Folytatás

Belül viselt skarlát betű

A bevándorlás genetikai szempontból Emma Lazarus Az új kolosszus Nem mint görögök-zengte érc-gigász Tagjait szétvetve két part között, Áll sós vizű alkony-kapunkban őrt E fáklyás nagyasszony: a lángja láz, Rab villám, s így … Folytatás

“Őrségváltás”

Magyarországon a szociálpolitika 1919-től etnicista-rasszista szempontokkal fonódott össze. Bethlen István konszolidáló kormányzata a numerus clausus törvényt leszámítva nem engedte meg, hogy az állampolgárok között származási alapon … Folytatás

Éves bontás

MyCSSMenu Save Document