Archívum

Archívumunkat folyamatosan bővítjük régebbi számainkkal. A 2012-ig megjelent lapszámok PDF formátumban is elérhetőek.

Összetett keresés az archívumban
Dupla szűrés kapcsoló [ÉS]

„A rémálomfogyatkozás”

Ó, személyes! Szem, éjes Nem, hogy a hét sáv, teljes sebességû, nem, hogy jármûvek közt szecska pirosban, nem, hogy mint ragacs hajban tompa fésû, fakérgen reccsen, fél fülem lelobban, s nem, hogy mint itt vér dõlt, amott … Folytatás

A szexualitás szemiotikája

Nemrég egy könyvesboltban jártam, ahol megszólított egy fiatal nõ. Azt mondta, Radclyffe Hall és az én művem összehasonlításából ír dolgozatot. Segítenék-e? – Igen – válaszoltam. – A mi mûveinkben semmi közös nincs. – Azt … Folytatás

Jajkiállítás

Jön a tél, jaj, istenem, jaj, sötét lesz, istenem, pöcsömön nem jön ki pisa, szar nem jön ki seggemen. Mit se tiltakozhatok, mindent már csak fulladok, nincs, hogy élv üdvére lettem, nincs, mit élbõl elhagyok. Nyitja – van, de … Folytatás

A forradalom rítusai

Szavalókórusok a két világháború közötti munkáskultúrában „…az egyén és a tömeg szelleme fog eggyé válni egy új hit erejében. Az egyén, mint egy szeparált rész, el fog tűnni, termékenyülve és termékenyítve fog … Folytatás

Az evolúció trükkjei

Szendi Gábor klinikai szakpszichológussal Csontos Erika beszélget „Préripockok vizsgálatakor figyeltek fel arra, hogy a dopaminszint emelkedése szerelmes viselkedéshez, heves udvarláshoz vezet. A préripockot azért szeretik a kutatók, mert … Folytatás

Égi és földi szerelem

CSEHY ZOLTÁN DANAIDÁK (Mitológiai lecke) 1. Decas Büszke Hüpermnestrát nézd meg, neki harmatot inni             vágyó rózsakehely nyílik a lába között. Gorgophonát azután, neki csiklaja templomi … Folytatás

Versek

Rút, csingilingi ház Mesébe illõ délután poharazunk Egy kórház udvarán. Kedvünk magas, szinte száll, A betegség körbeleng, De nem muszáj. Titkok úsznak körül, Egy történet felmerül, És – látod – nem hitted el, Mégis … Folytatás

A születésnapi ajándék

A mobiltelefon valahol Milánóban csöng. Ariel ebben legalábbis biztos. De vajon tényleg biztos benne? Hiszen Mozart és Bacharacha elektronikus morzsácskáit éppenséggel egy, a Comói-tó árnyas partján álló nagy és közönséges, kutyákkal … Folytatás

A szenvedély megzabolázása

Szerelemfüggés A világirodalomban és -költészetben egyenesen éhségként emlegetik a romantikus szenvedélyt. Az Énekek énekében, az ókori héber szerelmes versben a nõ így kiált fel: „ki vagyok éhezve a szerelmére!”[1. Hamill 1996, … Folytatás

Tandorizzás I–II.

Izzik a tandor, amerre csak a szem ellát, hiába menekülsz, mögötted hídfüst pernyéje száll az égbe, elõtted irgalmatlanok kántálják szépszerén a jövõt. Taraja a dérnek már combig ér, dél van, alig múlt lemondólag máris néhány … Folytatás

Mi újság, Brenner Jóska?

A Brenner József tiszteletére emelt emléktábla avatása alkalmával rendezett ünnepségre népes sereg gyûlt össze: nem hiányozhattak az orvosi szakma, az irodalom, a zenemûvészet képviselõi, meg aztán hivatalos volt az író egyik … Folytatás

A gyanússá vált gyanakvó

Esztétikai és teológiai töprengések a (kortárs) mûvészetrõl Könnyen lehet, hogy egy térben és/ vagy idõben távoli képzõmûvészeti, zenei vagy irodalmi alkotás utólagos esztétikai megítélése többet árul el az ítéletet … Folytatás

Vallás kontra művészetvallás

Hozzászólás a kölni dóm új üvegablakairól kirobbant vitához 2007 késő nyarán majdnem vitára került sor a művészetről Németországban, ám a vita még az előtt véget ért, hogy igazán elkezdődött volna. A szóban forgó … Folytatás

Versek

NIHIL NOVI Kétezer éven át árnyként követtem saját személyem e szomorú uton csak a szégyen tapadt hozzám a gonoszság koholta rágalom – hogy megmérgeztem a kutakat – aszályt idéztem elõ fagyokat – a tehénre rontást … Folytatás

Petőfi mint asztaltáncoltató szellem

Kettős kegyelet fûz a július 31-dike emlékéhez. Két, szívben-lélekben rokon-barát megdicsőülésének napja ez: A Petőfi Sándoré és az Egressy Gáboré. Az előbbi 1849. július 31-dikén fejezte be magasztos földi pályáját, atyám nem … Folytatás

Versek

Köszönj a hangnak köszönj a hangnak asztalos beszéd és vésd faragd és vésd faragd mi van egyéb a kéknél és a hang mi van egyéb a végnél és az ég köszönj a kéknek szürke fémszemekkel itt minden lát és semmi nem beszél a … Folytatás

Ízisz nincs lefátyolozva

1814-ben fényes ünnepséget rendeztek Weimarban az Angliából hazatért Károly Ágost fõherceg tiszteletére. Goethe ebbõl az alkalomból a város rajziskoláját nyolc festménnyel díszítette fel, amelyek a különféle mûvészeteket voltak … Folytatás

A szekularizáció dialektikája

Canterbury érseke azt ajánlja az angol törvényhozásnak, ismerjék el a saría egyes családjogi elemeit az angol jogrendszerben, és tegyék lehetővé az országban élő muzulmánok számára, hogy ilyen jellegű vitás ügyekben vallási … Folytatás

Szomjas vagyok

Ezt nem mondta el neki senki, nem is mondhatta: Ketten voltak otthon, és késõbb nem beszéltek róla Egymással, erre határozottan emlékszik, és mással sem, Nem mondta el senkinek, szinte biztosra veszi tehát, Hogy nem képzeli, hanem … Folytatás

Lucius Domitius lázbeszéde

et ressurexit… – mesélte Seneca. s míg az öntudat új kikötõjébe érne háborgó elmével a rettegõ ember hihetõbb Istent keresve, alulírott én, Lucius Domitius közhivatalnok tiszta tudattal nézem a lángokat, a tüzet s az … Folytatás

Mit keresünk Alaszkában?

Jack háromkor tette le a munkát. Kilépett az állomásról, beült a kocsiba, és egy lakásához közeli cipőbolt előtt állt meg. Föltette a lábát a próbazsámolyra, és hagyta, hogy az eladó fűzze ki a cipőjét. – Valami kényelmes … Folytatás

Két királyság – egy elv

A demokrácia és a kereszténység Arra kértek, hogy válaszoljak a kérdésre: Mennyire lehet egy demokrácia keresztény? Végsõ soron ez teológiai és filozófiai kérdés: Mennyire kellene egy demokráciának kereszténynek lennie? … Folytatás

(Kontra)galopp

javított utószinkron a nagy egyezményes fogalmakat sosem bagatellizálva éppen eleget gondolva hazára anyára a születendõ néhány kisgyerekre múlásra és a szerelemre adózva a szellemi napsugárnak és jól megbecsülve a … Folytatás

Versek

Gólyatábor Délutánra már a szemközti ágyon ül. ébren vagyok, mondom, “én meg megjöttem”, mondja. Csak a nyár van. A boldogság magától nõ, akár az árnyam, s nem sürgetjük az estét, sétálunk, nemsokára hárman, a dundi … Folytatás

“Objektíve helytelen”

Lukács Nietzschérõl Kétségkívül: Nietzsche élesen kritizálta Bismarckot. És számos becsületes demokratával találkozunk, aki mélyen meg van gyõzõdve arról, hogy minden kritika a haladás, sõt a forradalmiság szimptómája; haladó … Folytatás

Odysseia

Példák a nem formahű modern magyar műfordítás történetéből Odysseus találkozása Nausikaával Részlet a VI. énekbõl Baksay Sándor fordítása, 1917 Istenasszony vagy-é, vagy csak földi ember? Akármelyik vagy is, fogadj … Folytatás

A nemzethalál

Vajon melyik a legkudarcosabb magyar projekt? Sokak szerint a négyes metró, mások a parlament külsõ tatarozására esküsznek, erre az örök körforgást szimbolizáló állványzatra, ami miatt néhány budapesti úgy gondolja, hogy a magyarok nem … Folytatás

Az ellenség megjelenítése

A történeti evidenciák többértelműségéhez Ernst Gombrich harminc évvel ezelõtt publikálta “The Evidence of Images” című esszéjét.[1. E. H. Gombrich: “The Evidence of Images: I. The Variability of Vision; II. The Priority of context … Folytatás

Apám arcképe

Minden nyáron elmegyünk apámmal az erdõbe. Mindketten nagyon szeretjük ezeket a portyákat, pedig ritkán fordul elõ, hogy egyetértünk valamilyen kérdésben. Apám nyolcvan felé jár, és még most is igazi, hithû kommunista. Én már … Folytatás

Paradicsom

I. ének Felszállás a Földről Fordította és a kommentárokat írta NÁDASDY ÁDÁM Bevezető A Mindent-Mozgató dicsfénye áthat a világmindenségen: ragyogása egy helyütt gyöngébb, más helyütt erõsebb. A Mennyben[1. Mennyben: az … Folytatás

Versek

A Gravitációhoz Te, úgy vagy itt, ha este van, ha harmat száll a padra, s hozzá döntve egy kerékpár, a nikkel kerékagyra esik a fény. A csillagok ma hullámanyag-részek, s a tengerekben ár-apály, de nélküled nem élnek… – Te … Folytatás

Élet, tér, foglalás

Fogalomtörténeti vázlat Május 5-én Magyarországon kihirdették az 1939. évi IV. törvénycikket. Másnap Bethlen István gróf bejelentette, hogy lemond képviselõi mandátumáról, és visszavonul a közélettõl (a kormányzó a felsõház … Folytatás

Kifordítom, befordítom…

Metonímia, hiperbola, irónia – avagy a nietzschei bajusz genealógiája “egy friedrich nevű nagybajszú filozófus” “olyan volt a bajsza mint egy gyémántszökõkút amely különösmód akárha égõ szemébõl zuhogott volna … Folytatás

Magas labda

Ez itt az éjszaka minden fénylõ tetõje. Át kell ütni a folyó felett a holdat. Ez itt az életed, ide jöttél elõle, mert nem megy a halál, hiába gyakoroltad. Ez meg a szél – nincs tõle könnyû dolgod. Látszik, hogy lengenek a … Folytatás

“A magyar elem”

A “magyar irodalmi gondolat” az 1880-as években vált a politikai élet egyik legfontosabb patronává. Az osztrák–magyar közös külügyminiszter boszniai fõadminisztrátor, Kállay Béni (1839–1903) tollán mindez elsõsorban a magyar állam … Folytatás

A füstölő

Visszaút nem volt. Londonban nyertem elbocsátást a tél közepén, húsz font készpénzzel, egy tizenöt fontot érõ karórával, és egy váltás jó ruhával a bõröndömben. Tizenkilenc évemhez képest jó adag tapasztalat volt a hátam … Folytatás

Versek

Küldjünk egy-két verset még Egykét küldjek-é vagy többet? Nem küldök, csak átadok, személyedben ha eljössz érte… Ez a költõ enszigora szikár-huncut amikor a vigyora oly szapora hogy Tehozzád [el]gurítja… Gurul-gurul a … Folytatás

Versek

/k/örök Éva körül? (öreges dülöngélő ballada-féle) P. Évának húszévente egy-egy körrel beljebb?… te talán örökifjú vagy, de nekem túl hosszú már két emberöltõ!… | egyre lassulva keringek körötted, akár lapult, … Folytatás

Rue Ordener, Rue Labat

I. Toll Csak a tolla maradt meg. Az anyám táskájából vettem ki egy nap, ahol apám más emlékeivel együtt õrizte. Egy toll, amilyet már nem készítenek, és amit tintával kellett megtölteni. Iskolaéveim alatt végig ezt … Folytatás

A tacepaótól a blogig

A független önkifejezés útjai Kínában Világszerte élénk figyelem kíséri az internet kínai térhódítását. A kilencvenes évek közepe óta exponenciális növekedés tapasztalható: lassú, langyos kezdet után Kínába egyszer csak … Folytatás

Egy őszi vagy tavaszi napon

Minden további nélkül kezdhetnénk úgy ezt a történetet, hogy: “A férfi megállt az úton. Hátrafordult, és látta, hogy vége lett a télnek, noha a tavasz még nem köszöntött be. Soha azelõtt nem látta az utcáját ilyen nézõpontból, … Folytatás

Róka a szőlőben

(Levél és krónika vidékről) “Csirkeszív kapható!” – csak ezt ugatják egyre a rókák, s bújnak sok tyukól mélyén (aligha jöttek járt uton). Ha vásárolsz, májjal keverve, gattyád rámegy: eszed nem játszódik. Futon- ágyon … Folytatás

Hallásgyakorlatok

Hallásgyakorlatok #19 amikor még az iskolában takarítottunk, volt egy hatalmas vízipatkány. | ha az elõjött a szekrények alól, a marcsi mindig elkezdett sikongatni. alig tudta abbahagyni. | még a tanárok is kiszaladtak a folyosóra, hogy mi … Folytatás

Rémálom-versidom

Persze, hogy rémálom volt az életem, mivel aki voltam, az én magam lettem, idegen honban, magamban, jó követem nem voltam, nincs kit megkövetnem sem. Könyveket rámoltam, beléjük nem néztem, egy kisebb halmukat lábamra ejtettem, itthon … Folytatás

Itt

Nem tudom, másutt mi van, de itt a Földön szinte minden. Gyártanak széket, bánatot, ollót, hegedût, gyengédséget és tranzisztorokat, víztárolót, viccet és kávéscsészét. Lehet, hogy másutt mindenbõl több van, csak valamiért … Folytatás

A ’68-as évek

Ezerkilencszázhetvenegyben hagytam el Lengyelországot. Egy év börtön és hasztalan munkakeresés után nemcsak az országot hagytam magam mögött, de a barátaimat és a még erõsen a ’68 márciusi zavargások hatása alatt álló környezetemet … Folytatás

1968 két tavasza

Amikor most, negyven év múltán megemlékezünk a párizsi és a prágai tavasz “csodálatos perceirõl” – miközben Varsóról és Berlinrõl sem feledkezünk meg – megdöbbentõen éles ellentétet látunk kelet és nyugat között, hogy a … Folytatás

Dutschke magyar barátja

Beszélgetés Révai Gáborral Az alábbi szöveg nem a kérdezõrõl szól. Mégsem érthetõ igazán, ha nem áruljuk el jó elõre, hogy milyen körülmények között ismerkedett meg a kérdezettel, s kötötte késõ-kamaszkori eszmei ébredezését … Folytatás

Levél a Kongresszusnak

Az ELTE BTK Kari KISZ-Bizottsága, mely 1968-tól kezdõdõen az 1972/73-as tanév végéig nagy (bár változó intenzitású) vitákat folytatott az egyetemi pártvezetéssel, valamint a felsõbb KISZ- szervezetekkel arról, van-e, s ha igen, akkor … Folytatás

Mindenki meztelen

Eljött a hajvágás napja. Mint máskor, ez a felismerés most is oly váratlanul érte Deshant, mint egy isteni sugallat, amely mindig a megfelelõ pillanatban érkezik, nagyjából havonta. Ez alkalommal éppen munkába utazott a metrón, amikor … Folytatás

La vie est ailleurs

Az én ’68-am nem ’68-ban kezdõdött, és sokkal tovább tartott, mint az a pár nap, amit történetesen Párizsban tölthettem ’68 júniusában, annak a bizonyos májusnak még érezhetõ utórezgései idején. Nem lévén hivatásos emlékezõ, … Folytatás

Az ebéd

A holttest már hetvenkét órája rohadt a szeméttelepen. A bomlás igen előrehaladott állapotban volt az átlagos 42 fokos hõmérsékletnek köszönhetõen, a döglegyek belepték a nyílt sebet a nyakon. A fej leválasz- tását egy nem túl éles … Folytatás

Ásványvíz, buborékkal

Fejezet egy soha el nem készülő regényből Béres úr, ez a szinte már soha nem író író, csepeli birodalmának ócska kútjába merülve szoktatta halálhoz a szívét. A kút – akárcsak a mesebeli Holle anyóé – víz alatti világba … Folytatás

Bomba a babakocsiban

Götz Aly és Katharina Rutschky beszélgetése 1968-ról TAZ: Rutschky asszony, mi jelenik meg a szeme elõtt, amikor 1968-ra gondol? Katharina Rutschky: Például egy szép jelenet, az 1968 februárjában rendezett Vietnam- kongresszus. Azt … Folytatás

Hol volt, hol nem volt…

kommuna 1972-ben Ezerkilencszázhetvenkettõben tíz fiatal értelmiségi beköltözött egy erre a célra épült Rudas László (ma Podmaniczky) utcai tetõtéri lakásba. Õk magukat, s így mások is õket, kommunának nevezték. Errõl a … Folytatás

Diákmozgalom Budapesten 1969-ben

Diákmozgalom Budapesten 1969-ben[1. A Maison de l’Europe contemporaine. Université de Paris X. 1968 en Europe: héritage d’un événement címû nemzetközi konferenciáján május 31-én elhangzott elõadás jegyzetelt magyar szövege. … Folytatás

Horizont 1968

Ezerkilencszázhatvanhét nyarán tértem haza ötéves moszkvai diákoskodásomból. Piros szolgálati útlevelemet leadtam a Mûvelõdésügyi Minisztériumban, magáncélút nem kértem, gondoltam, ráér. Így azután 1968-ban egyszer sem léptem át … Folytatás

A cseh hatvannyolc saját kontextusa

Mindaz, amit a prágai tavaszról ma általában tudni lehet, az elmúlt negyven év lenyomata. Közvetlenül az események idején a magyar közvélemény tájékozottabb fele sejtett valamit a csehszlovákiai változások jelentõségérõl, de … Folytatás

Haikuk a viszonylagosságról

Ember vitázik az ég magasságáról. Madárnak mindegy. * Félhangjaiban hallatszik legtisztábban a lét egésze. * Ha mindig fénybe nézel, nem ismered meg az árnyékodat. * Köd ül a tájon. Derengés helyez mindent kívül … Folytatás

Lelket venni

Kotrics kezdte, nem Faust. A professzor nehezen barátkozott. Aki annyira vonzotta az eszével vagy a szépségével vagy a mûveltségével vagy bármi más értékével, hogy képes lett volna iránta baráti érzésekre, azt a legtöbb esetben … Folytatás

Mészöly Atlantison

Minden utolsó szövegnek, utolsó megszólalásnak különös aurája van – a túlélõ, az utókor valami sajátos, megfejthetetlen üzenetet próbál meg kiolvasni nagy alkotók sejthetõen végsõ szavaiból, olyan tudósítást, amelyben benne van … Folytatás

Az első Faust

A világ titokzatossága I. Futnék a titkok elõl, De így hová futok? Õ az élet és halál, De jaj, hová jutok? II. A minden misztériuma Annyira megközelíti létem A lelki szememet szinte súrolva, Hogy a sötét, az ûr lényem … Folytatás

"Az én időmben…”

– Hogy találkozott a férjével? – Huszonöt évesen mentem férjhez. Õ harmincöt volt. Akkor láttam elõször, amikor eljött hozzánk megkérni a kezem. Õ se látott engem azelõtt. A sógorával jött. Aztán párszor találkoztunk. Akkoriban … Folytatás

A Tudó virágai

[Az Álmoskönyvből] I. Éjszakai járaton utaztam, régi csuklós buszon, kevesen voltunk rajta, én társaságban, középkorú nõkkel, sötét és hideg, éjszaka vagy kora hajnal, a hátamon óriási hátizsák. Mondtam a többieknek, nem … Folytatás

Első ecloga

“Fortunate senex! ergo tua rura manebunt…”* (Vergilius) PÁSZTOR Jó reggelt, Lacikám, örülök, hogy a májusi napfény végre kicsalt a poros Tékából nyári tanyámra. KÖLTÕ Májusi napfény? tõlem ugyan süthetne ezerrel, attól … Folytatás

Ártatlan tettesek – néma közösségek

A rohonci mészárlás és a soá “globális emlékezete” 1998-ban a dél-burgenlandi kisvárosba, Rohoncra (Rechnitz) készültem éppen, hogy oral history interjúkat készítsek egy nemzetközi kutatáshoz a két világháború közötti … Folytatás

Versek

“az óraadás királysága” jó félévvel a lejárt határidõ után megérkezett az utolsó dolgozat az egyetemrõl az elsõ félévben 29744 forintot utaltak a bankszámlámra fitzgeraldért és hemingway-ért (ennyit kaptam értük vagyis a … Folytatás

Identitás, emlékezés, lokalitás

Három, napjainkban talán túl sokat is emlegetett kifejezés belsõ összefüggésérõl kívánok szólni egy olyan tudományos tanácskozás bevezetéseként, amely a városi történelmi mondák és legendák világáról szól. Kezdjük rögtön az … Folytatás

“Come to me, my melancholy baby!”

Feldmár András pszichoterapeutával Csontos Erika beszélget “Mindannyian hipnózis alatt állunk, a tudatállapotok lehetõségei közül egy bizonyos kis sávba vagyunk behipnotizálva. Ezt a sávot nevezzük normálisnak, és akkor érezzük jól … Folytatás

Novellák

Vissza a forráshoz Egy hétig nem tudta helyesen kiejteni a “l” hangot. Ezért azt mondta: vojtam, üjtem, ejmentem. Aztán a “l” mássalhangzóhoz jött az “ö” magánhangzó. Azt mondta: jott, tortént, kozepén… Megijedt. Gyanította, … Folytatás

Tájkép paradigmaváltás után

Ez a dolgozat a zenetörténetrõl szól majd valamiképpen – pontosabban arról, hogy miért is oly nehéz zenetörténetrõl gondolkodni, beszélni. A zenetörténet-írás meglehetõsen fiatal tudomány, alig több mint kétszáz éves múltra … Folytatás

Szemüzetés

Amor fati Hamlet vagyok de senki bosszulója Hamlet vagyok apám folytatója Szellemét követem félvakon Oidipusz vagyok de mérték tartója Oidipusz vagyok anyám siratója Verses létét másként folytatom Szellem- és verslét nászának … Folytatás

Oidipusz király (részlet)

Harmadik epeiszodion (911–1085. sor) IOKASZTÉ (a Karnak) 911 Azt gondoltam, földünk urai: hogyha majd Kezembe vettem koszorúm és füstölõm, Nagy isteneink szentélyéhez indulok; Mert túlontúl is gyötri lelkét Oidipusz 915 Ezer … Folytatás

A cigány, a nő, Goethe és Arany János

Kulturális összehasonlíthatóság és a kanonizálás paradoxonai A kulturális összehasonlíthatóság kérdésének szempontjából a (kultúra részeként felfogott) irodalom, pontosabban az irodalom produkciója és befogadása számos … Folytatás

Haragosi

Kiderült, hogy napjaink követelményeinek nemcsak Arany János Hamlet- és Karinthy Frigyes Micimackó-magyarítása nem képes megfelelni, de Weöres Sándor Haragosija sem, mely a képzelt eredetinek megengedhetetlenül hûtlen fordítása. Az … Folytatás

Alkotmányos patriotizmus

Alkotmányos patriotizmus – ez a kifejezés sokak számára önellentmondásnak tûnhet. Elvégre az alkotmány szerepe alapvetõen az, hogy korlátozza és személytelenné tegye a politikai hatalmat; a patriotizmus lényege viszont az emberek … Folytatás

Ír úr ír

Mióta szakmai körökben híre ment, hogy néhány munkatársammal nekiláttunk elkészíteni az Ulysses új, kritikai igényû magyar szövegét, az érdeklõdés konkrét kérdésekben is testet ölt. Gyakoriságban és fontosságban ezek közül … Folytatás

Shakespeare: XIX. Henrik

(műfordítás-paródia) Harmadik felvonás, tizenötödik szín (Henrik király, Lord Downtar, Anyakirályné, tombárok, pálhahordozók) DOWNTAR: Felség, a franc föld künysõ parlatán elült a hadvasak zadorlata. Bék ül hevély-csornáló … Folytatás

Többnyelvűség és fordítás

Az itt következõkben nem fogok különösebben új dolgokat állítani, nem nyújtok segítséget a fordítással foglalkozóknak, és nem foglalok állást fontos ügyekben; csak kicsit rendet szeretnék tenni egy bizonyos kérdésben, de legalábbis … Folytatás

Igaz történet

Ugyanolyan meleg volt, mint ezen a nyáron. A szántódi komp és a balatoni mûút között bandukoltunk, nem emlékszem már, hogy melyik irányba, de arra igen, hogy Jozsó azt mondta: – Látod, ez a tré ebben az országban! Amerikában itt száz … Folytatás

3 hasonlat

(Füttyös) A fürdõvel nem volt probléma, régen “lyukas”-nak hívták a meleg vizû forrást, a Lukács cukrászda helyén viszont nem tört fel se tejszínhab, se marcipán, a tulajt hívták így, át kellett nevezni. Honfi Kálmán elõzõ … Folytatás

Versek

Szóval író akarsz lenni? ha nem robban ki belõled mindennek ellenére, ne írj. amíg kéretlenül ki nem jön a szíveden, az agyadon, a szádon, a bensõdbõl, ne írj. ha órákig kell a számítógép képernyõjét bámulva ülnöd vagy … Folytatás

“Ezek a kis népek”

Posztkolonialista irodalmak fordítása Bojtár Endrével beszélget Halasi Zoltán HALASI ZOLTÁN: Te adtad beszélgetésünknek ezt a címet: posztkolonialista irodalmak fordítása. Mit jelent ez a terminus? BOJTÁR ENDRE: Nemrégiben olvastam egy … Folytatás

Köszönetnyilvánítás

Tisztelt jelenlévők, kedves barátaim, az ilyenkor illõ köszönetnyilvánításból ezúttal kihagyom azokat – kezdve a budapesti litván nagyköveten, Darius Semaškán, folytatván a kiadást magára vállaló Litván Nyelvtudományi Intézet … Folytatás

Versek

Tóth Árpád-palimpszeszt ad notam Kincs Tóth Árpád: Kincs Emléked már oly ódonan aranylik… Ha este véle búsan bíbelõdöm, Már úgy csillantja lelkem, mint nagy, antik Gyûrûjét agg kéz, reszketõn, tünõdõn… Forgatná még … Folytatás

Marginália és kommentár

Elméleti, tehát elsõdlegesen értelmünkhöz szóló, értelmi erõnket próbára tevõ szöveg folyamatos értelmezõ olvasása közben az olvasó értelme – olyan- amilyen, akkora-amekkora, szakszerû vagy szakszerûtlen, éberen figyelõ és … Folytatás

(Kuruc nagyoltár)

Ésszel félrerakott kuruc nagyoltár, Kelléktárszagú, senkinek se kellõ, Rossz emlékezetû, hamis boroktól Tarkított terítõjû, egy forintért Vihetõ, egerek szopós fajától Lelakott, ki-becsukható, platókról Osztható, beszögelt … Folytatás

Kőr bubi

“Manapság egyszerûen nevetséges, ha valaki az Égre vesztegeti az idejét”, gondolta Kreutz a szemközti ülésen heverõ gyûrött újságra pillantva, amelynek címoldalán négy fényképfelvétel is az évszázad üstökösét, a Sonderborgot … Folytatás

Puskin és Szkrjabin

Töredékek (1915–1919) (Részletek) Puskin és Szkrjabin egyazon Nap, egyazon szív két alakváltozata. Mûvész halála kétszer forrasztotta így egybe az orosz népet, kigyújtván felette a Napot. A közös, orosz véget példázták, teljes … Folytatás

Sár és felhőszerűség. Szürke karcolatok.

( i ) Romok egy régi festményen, ahol csak hátulról, a Hold megvilágításában látszik a düledezõ oszlopok nyugtalan magánya, csonkolt, rothadó fák térdig vízben, és ahogy ilyenkor mindig, néhány pillanatra, idegenként is otthonosan … Folytatás

“Misztérium – vagy a halál”

Alexander Szkrjabin filozófiájáról Alexander Szkrjabin a modern zenetörténet egyik legkülönösebb és legvitatottabb alakja. Zenéjérõl és törekvéseirõl már életében rendkívül ellentmondásos elképzelések és vélemények láttak … Folytatás

Harc a farkassal

1. csöpög a vérem munkából oda és vissza csöpög a vérem a szupermarket átjáróin vásárlás közben csöpög a vérem mikor a bankban sorban állok mikor a benzinkútnál tankolok mikor férjemet látogatom a börtönben mikor … Folytatás

Kik Európa polgárai?

Uniós állampolgárság és európai mozgástér A pletykák szerint 1991 végén, a maastrichti szerzõdés tárgyalásainak befejezõ szakaszában a spanyol miniszterelnök, Felipe Gonzáles szerette volna rávenni a tagországok kormányfõit, hogy … Folytatás

Egy este Erika nélkül

A hõség aznap is elviselhetetlen volt. Azt mondták, most már minden nyár ilyen lesz, sõt, hogy a hõség egyre fokozódni fog, s végül feltehetõen az általános hõhalál fog véget vetni szánalmas kis küzdelmeinknek. Az Újlipótváros mintha … Folytatás

A pusztító innováció

A Supercapitalism[1. Robert B. Reich: Supercapitalism: The Transformation of Business, Democracy, and Everyday Life. Knopf, 2007.] Robert Reich beszámolója a világ mai helyzetérõl. A történet jól ismert, az általa adott diagnózis pedig … Folytatás

Spengler?

Miért is érdekelne ma már minket, hogy 1918-ban azt állította egy müncheni magántanár: nekünk bealkonyodott? Mi is volt õ tulajdonképpen: politikus, ahogy néha magáról állította, próféta vagy filozófus, ahogyan hívei és ellenfelei … Folytatás

Versek

(vigyázz, ha ébredsz) mert kell a csalás, kell a titok, amin átlátsz és elfogadod, mint gyöngyöket, méregcsöppjeit. ha nem pusztul, nem is ébred, nem ismer föl sose téged bábos urad, ez a lélek itt, kit éltet, hevít, áltat s … Folytatás

Versek

1 2 3 4 egy meg kettõ három maradt a négy egy mindent elbeszélõ költemény* 1 a csak a szél támad föl orrlukakban szõrök hullámzanak a huzatban még egy belégzés még egy kilégzés orrnyereg alatt kietlen katlan most mindenki itt … Folytatás

Musil Spenglerről

Spengler a dolgokat “mintegy” gondolja; analógiákkal dolgozik, és bizonyos értelemben ilyenkor mindig igaza lehet valakinek. Ha egy szerzõ a fogalmakat egy ízig téves néven akarja nevezni, netán egymással összecserélgetni, végül hozzá … Folytatás

Napló

Bach-szólószonátákat játszom, mi ehhez képest Böcklin[1. Arnold Böcklin (1827–1901) szimbolista festõ]? Kacagnom kell. (52) Még énekeltem is, és olyan hangot kívántam magamnak, amely híd a zenéhez. Hegedûs soha nem akartam lenni, ahhoz … Folytatás

Versek

A név Két költõre hallgattam igazán fiatalon: Illyésre, József Attilára. Úgy írni, ahogy õk: a józan és a drága. Ez ezért, az meg azért a hazám. Illyés a mai, az enyém, a mám, a “megy az eke, szaporodik a barázda”. A … Folytatás

Versek

ANGYAL SZÁLL Ebben a szalagházban lakom. Az épület anyaga: vasbeton. Egy régi rendszer hagyatéka. Szürke. Szürke. Szürke. Na most figyelj! A lift mûködik. Zümmögve jár. Nem kell gyalog futni fel a tizedikre. Az élet szép. A … Folytatás

Az úszó sziget

Selma Bird, az irodalomtanszék tanára, Jack London egyik életrajzírója, igyekezett lebeszélni bátyját az útról, bár a szíve mélyén örült az ötletnek. Mindig olyan testvérre vágyott, aki a sarkvidékre megy. Nem mintha a nõtlen … Folytatás

Az Utolsó Ember vallása

A filozófiatörténet egyik legfantáziadúsabb szövege egyben a legreálisabbnak is bizonyult: Így szólott Zarathustra. Már a bevezetõ elõrevetíti a posthistoire-t, vagyis a történelem és a hegeli ember utáni idõt. Nietzsche az utolsó … Folytatás

“Mert az élet értelme a szép”

A szépség megérdemelt helye Wass Albert A funtineli boszorkány című regényében Bevezetés Mivel a szemináriumi jegy megszerzéséhez egy olyan egyénileg kiragadott mûalkotásról kell elemzést készíteni, amelyikben a “szép” szónak … Folytatás

A fodrászat rövid története

A költözködést követõ elsõ alkalommal az anyja is elkísérte. Föltehetõleg azért, hogy megnézze magának a borbélyt. Mintha a “hátul és kétoldalt rövidre, meg egy kicsit a tetejébõl” kérés a kertvárosban mást jelentene. Ebben … Folytatás

A komplex húzódás természete

Nem az, hogy húzódni, elhúzódni. A húzódás testi sérülés, és hogy lelkivé válik, az kevés, az olyan, mint a hírekben: “A rengés 9 embernek került legalább az életébe”. Átfordult jelentés, értsd, nem is minden az élet. Az … Folytatás

Populizmus és közvetlen demokrácia

A közember a demokrácia (és saját) megcsúfolásának tartja, hogy nem »a nép», hanem »egy elit« kormányoz, mint ahogy a demokrácia fejére hullanak vissza mindazok a hibák vagy bűnök, amelyeket az éppen hivatalban lévõ kormányzat … Folytatás

Úrhatnám polgár

Írta Parti Nagy Lajos Ez az átirat – legyen a műfaja sajátirat – a Vígszínház felkérésére született, s alapjául szolgált a Mácsai Pál rendezte előadásnak. A történet Molière-é, a magyar szöveg az enyém. Kérdés persze, hogy … Folytatás

Versek

Első part (Virginia Woolf) Távol köveknek ütõdik az önkívület ezer darabra hull mindig és elolvad hogy szilánkjaiból összerakni ne lehessen Fellépni sem tudok a következõ lépcsõfokra mit lábam alól úgyis kisodorna az elsõ … Folytatás

A másik férfi

(Speak the language of the Hebrewman) 2. rész Nem kitaláltam, tudtam, hogy Hanna egy kiállítás megnyitóján ismerkedik meg Joseph-fel. A szûk körû rendezvényre a rombusz mintás férfi szerzi neki a meghívót, aki a kávéházi beszélgetés … Folytatás

Van-e kulturális emlékezete a népnek?

A magyar néprajztudomány már sokszor foglalkozott azzal a kérdéssel: milyen is “népünk” történelmi tudata? Még a szaktudományos folklorisztikai kutatások megindulása elõtt Révai Miklós, Kultsár István, Kölcsey Ferenc, Erdélyi … Folytatás

"Ha büszkék vagyunk Freudra…"

Ámosz Oz cionista nagyapja valamikor Odesszában élt. Végül eljutott Izrael földjére, ahol az unokája született. “Nagyapa gyűlölte a kommunistákat,” idézi fel Oz csodálatos önéletírásában: Ne is beszélj nekem a bolsevikokról – … Folytatás

Galícia

Dobromil Dobromil 4000 lakosának több mint a fele zsidó volt. A hivatalos osztrák statisztikák a zsidókat nem tartották számon önálló nemzetiségként, mert nemzetiség csak az a népcsoport lehetett, amelyik saját … Folytatás

…Aki juhász, az mind szereti Petőfit…

(Adalékok a népi emlékezet és a legendaképzés mechanizmusainak rokonságához) Nem Szabadszálláson született Petõfi, egy városban sem született, hanem országúton. Én úgy hallottam, hogy egyszer régen pásztorok, juhászok, csikósok kint … Folytatás

Az egekhez

Így kezdõdött, ez volt a kezdet. Egek, mi végbõl? Mondjátok, miért? Ilyen szégyen, ami itt ránk szakadt, a széles föld hátán hogy eshetett? Süket és néma volt a föld, szemét becsukta… De tihozzátok, ó egek, felért! Ti … Folytatás

A másik férfi

(Speak the language of the Hebrewman) Talán jobb, ha leírom. Talán segít egy kicsit. Most elkezdem, és addig írok, ameddig bírom, és ameddig a végére nem érek a történetnek, pontosabban annyira a végére, amennyire tudom a végét. Mert … Folytatás

Állam nélküli államiság

Zsidó újítás a politikatörténetben? Mária Terézia 1744. december 18-án rendeletet írt alá, melyben az összes zsidót kiűzi Prágából: kötelezi õket, hogy 1745. január végégig hagyják el a várost, sõt június végéig Csehországot … Folytatás

Menés

a családi hurokból most kissé kiveszem fejem gyászos lavinák között nem érint meg az a bizonyos elsõ szerelem s a jövés üdvét is komor kõfal zárja asztalom székem is fekete ahogy hangolódom miként egy komor bibliára a múlás valahol … Folytatás

Ausztria fellélegzik

I. Osztrák testvéreink alkalmazkodása az új német életformához rendkívül dinamikus tempóban zajlik. A “gyõztes” Saint-Germain-i alkimisták lombikban elõállított és kámforos injekciókkal a látszat kedvéért életben tartott kis … Folytatás

Éves bontás

MyCSSMenu Save Document