Archívum

Archívumunkat folyamatosan bővítjük régebbi számainkkal. A 2012-ig megjelent lapszámok PDF formátumban is elérhetőek.

Összetett keresés az archívumban
Dupla szűrés kapcsoló [ÉS]

Csak interpretációk?

Nietzsche perspektivizmusáról Egy orosz idézettel szeretném kezdeni, de ígérem, rögvest megérkezünk Nietzschéhez. „Dct cxfcnkbdst ctvmb gj[j;b lheu yf lheuf, rf;lfz ytcxfcnkbdfz ctvmz ytcxfcnkbdf gj-cdjtve.” Fájdalom, de Nietzsche – … Folytatás

Wad ye dae That?

Wad ye dae That? Gudewife, when your gudeman’s frae hame, Micht I but be sae bauld, As come to your bed-chaumer, When winter nichts are cauld; As come to your bed-chaumer, When nichts are cauld an wat, An lie in your gudeman’s steed, Wad ye … Folytatás

Versek

A sör, a tejföl és a fokhagyma hatása az orvosi piócák étvágyára volt ilyen kutatás és majdnem Nobel-díjat kapott valaki álmodott egy nagyot összeöntötte a lelket a sört a presszót keresztezte a párttal a menedzsmentet az … Folytatás

Ennyi ideig nem lebeg egy pihe

Köszönöm, hogy kijött, szólt a férfi bizonytalanul, biccentett is, s közben ide-oda járt a tekintete. A rendőr visszabólintott, holott nem kijött, csak éppen erre járt. A központból szóltak rá, hogy valami baj történt a környéken. … Folytatás

Versek

A mexikói a holdat mutatta tiszta éjszaka kivehető az ív a sötétkék ég és a fekete árnyék között együtt vetjük rá ordította a földön az utcán a rémület avatott horgász fárasztotta húzta eresztette öltem ezt mondta meg … Folytatás

A cseh kutya halála; A libegőn

A cseh kutya halála Néhány évvel ezelőtt cigányok kezdték megszállni a bergen-belseni koncentrációs tábor területét. Ezzel a módszerrel harcoltak azért, hogy Németországban elismerjék kisebbségicsoport-státusukat. Hogy kárpótolják … Folytatás

Versek

lomborgona zöld és lila lomb orgona élet és játék zöld és lila zöld és lila lomb orgona kép és fúga zöld és lila zöld és lila lomb orgona kéz és illat zöld és lila zöld és lila lomb orgona csók és … Folytatás

Az agitátor kézikönyve

I. rész A KORMÁNY INTÉZKEDÉSEI A LAKOSSÁG HELYZETÉNEK JAVÍTÁSÁRA Részlet Kádár János elvtárs 1957. májusi országgyűlési beszámolójából Kormányunk határozott célkitűzése, hogy kijavítja az elmúlt években előfordult … Folytatás

Keserű konszolidáció

Korai konszolidáció vagy normalizáció? (I. rész) Fülep nagy érdeklődéssel figyeli a kormányzat és a munkásság viaskodását. Matematikai módszerekkel megcsinálta magának az eshetőségek modelljét. Ki lehet számítani a várhatót. … Folytatás

A demokrácia konszolidálhatatlansága

Királyságot csak a szabályok betartásával lehet vezetni; csatát csak a szabályok megtörésével lehet nyerni… (Tao Te King 57, 1-2) A latin eredetű „consolidálni” szó jelentését az 1865-ös Közhasznú Magyarázó Szótár így adja … Folytatás

A régi panasz

„Eh! mi gondod a jövőre? Eh! a múlttal mi közöd? Könnyel a múlt sirja dombját S a reménynek száraz lombját Hasztalan mit öntözöd? Századoknak bűne, átka Mind csak téged terhel-e? Nem talán még sokkal érzőbb, Nem talán még … Folytatás

Haladástól a katasztrófáig

A prózairodalom igencsak széles palettáján a történelmi regény szinte definíciószerűen mindig is és következetesen politikai töltetű volt. Nem csoda hát, hogy ez a műfaj a tárgya Lukács György A történelmi regény című … Folytatás

A még nem ismert

Már jó néhány évtizede küzdök az általam csak biologizmusnak nevezett nézet ellen. Ez a szekuláris, humanista körökben ma is egyeduralkodó felfogás azt tartja, hogy mi emberek alapvetően állatok vagyunk (de legalábbis sokkal közelebb … Folytatás

Versek

Kávéház éjjel  824: „Asszonyszerelem, asszonysors”. A cselló gyorsan iszik egyet. A fuvola öblösen böfög három ütemnyit: szép kis vacsora. A dob kiolvassa a krimit. Zöld fogak, arcon pattanás integet a szemhéjszéli … Folytatás

"Külsőt nem tartok"

Elhagyott a járásom? Ez nem túlzás. Mert ahogy magam vonszolom, ez nem járás. Kitöredeznek fogaim. De hát jogom van hagyni, halasztódjék a kín, míg be nem lobban. Se időm nem adom ilyen gyötrésre, s aztán hogy számban legyen … Folytatás

Őfelsége

A föld fia, egy gyom sarja, itt nőtt fel a kertben, al-Ataba régi terén, senki sem tudta kié, mocskos kezek ápolták, kenyérhéjjal etették, galabeyába öltöztették és megfosztották a személyiségétől is. Aztán egy nap, mikor nagyra … Folytatás

Versek

„A bánat? Egy nagy oce…” A bánat? egy nagy ocelot. S az öröm? Látni, hogy nincs már benne fog, csak húsz tövig rágott köröm. András örök Feltétlen szerelem? Ugyan már, Főúr! Én feltéttel kérem, hisz pont a … Folytatás

Kontármunka

1 Tegnap összevesztem a feleségemmel. Azért kell ilyen óvatosan fogalmaznom, mert noha valójában most jártam a legközelebb hozzá, hogy végezzek vele, akár úgy, hogy az előszobai mérőfülkeajtó felső, az ajtón belüli kisajtajának … Folytatás

József Attila a Dunánál

A rakodópart alsó kövén ültem, most egy poshadt pocsolya peremén. Nézem magamat: végleg elmerültem. Harsog a felszin, lenn hallgatok én. Állóvíz, soha nem folyik tova. Zavaros, sekély, nagy a pocsolya. És elkezdett az eső … Folytatás

Dusehubka

Figyelő 1942. november 24. Malkiniától délre, a Bug folyó közelében van egy kavicsbánya, amit tavaly kényszermunkatáborrá alakítottak át a megszállók. A legközelebbi vasútállomásról (6 km) … Folytatás

Jom Kippur Rosenzweig

A héberül kiolvasott cím (gyywwxnzwr rwpyk swy) egy többszörösen összetett birtokos szerkezet, ahol a következő két olvasat egyaránt jogosult: „Jom (Kippur Rosenzweig)”, azaz „Rosenzweig engesztelésének napja”; illetve „(Jom Kippur) … Folytatás

A hatalom mindennapjai

Azonosítási játék az államvédelemnél Az állambiztonsági közeg volt hivatott a Kádár-rendszerben uniformizált társadalmi magatartást a pártkövetelményekhez igazítani. Hol nyílt, hol burkolt erőszakkal hozzáhajlítani a viselkedések … Folytatás

Polykratés gyűrűje

Polykratés, samosi tyrannos mindent megkapott a sorstól, amit ember megkaphatott. Vagyon, siker, népszerűség, tekintély, dicsőség. Személye mintha csak élő cáfolata lett volna az ókori toposznak az állhatatlan szerencse forgandóságáról … Folytatás

Versek

KÉSEI DÓZIS Szétmálnak a célok, mint a papundekli éjjeli záporesőben. Késve emelkedik a rózsásujjú. – akkorra már abbamaradtál – Nincs lugas árnya: emlékezéshez, felejtéshez. Csak a lágyrideg tócsa az … Folytatás

Egy ínséges tél vége

A majom odahozta nekünk az ennivalót – mondta apám, majd kis szünet után –, és egy könyvet. – Most következett, mint mindig, a hosszabb hatásszünet. – Ez az első tudatos emlékem. – Az enyém is. Nekem ugyanis nincsenek más … Folytatás

Versek

SELYEMZSINÓR Heverni nem hevertél csak tettél cselekedtél kibúvót nem kerestél csak tettél cselekedtél reggel már arra keltél mi lesz ha besiettél napközben idementél napközben odamentél gyakorta útra keltél dolgozni várt a … Folytatás

Megölni, akit szeretünk

  Tavaly ilyenkor, november 10-én a város napilapja teljes terjedelmében közölte Kiefer úr levelét, amelyet a vizsgálati fogságból küldött a szerkesztőségnek. A levél végén a hatvanhét éves matematikatanár reményét fejezi ki, … Folytatás

Azúrországban estefelé

Bárdos Miklósnak Az ötödiken áll cigarettázva az erkélyén, Masszírozza öreg mogyoróit a Sátán. „Nullám, millióm, szerelmi vagyonom!” Megnézi az okostelefonján A sporthíreket: „Befutóim, befutóim!” Monte Carlo … Folytatás

Interjú Hans Mommsennel

„Funkcionalisták” és „intencionalisták” a holokauszt-kutatásban Kérdés: Ön a funkcionalista irányzat képviselője? Hans Mommsen: Igen, ehhez az irányzathoz vagy iskolához tartozom, de ez már nem lényeges, mivel mostanság már … Folytatás

A történelem nyomai – Interjú Volkhard Kniggével

LACZÓ FERENC: Lenne kedves néhány szóban megvilágítani személyes és szakmai hátterét, bemutatni intellektuális pályafutásának 1994 előtti stációit? VOLHARD KNIGGE: Életem véletlenszerű alakulása folytán még a történettudományos … Folytatás

Salzburgi beszéd

– Különösen nagy öröm számomra – kezdte a Monsignore Schorn a beszédét –, hogy éppen a világ legnagyobb művészei azok, akik sosem feledkeznek meg a legszegényebbekről. Náluk senki sem tudja jobban, ráadásul a saját legmélyebb … Folytatás

Salzburg

Igen, van ez a tristesse, a mindennapok búbánata. Ez mindent a lapály szürkéjével borít. És az emberek és a viszonyok tökéletlensége aztán a nyűgösség egész kultúráját teremti meg. Egyesek – magam Németországból származom – … Folytatás

Loki csúfolkodása (részletek)

Égir, akit Gímirnek is hívtak, maga készített sört az ázoknak, amikor a hatalmas üstöt megkapta; erről beszéltem már. Vendégül hívta Ódint és feleségét, Frigget. Tór nem jöhetett: nem tért még vissza keleti útjáról. Ott volt … Folytatás

Kutyus az útszélen

Öregek Az öreg, csúnya férfiak és nők, különösen a bottal vánszorgó vénasszonyok látványa. Hajdan volt szép, táncos testük ugyan elárulta őket, de belül mindegyikben ég az öntudat lámpása, s az elképedés: „Hát ez lennék én? … Folytatás

Versek

Szerelmetlen vers Mert így utólag, visszanézve mégis, ahogy mondtad: a föld is és az ég is – jogos birtokom – listádon fölsorolvák, megfojtanak a lehetett volnák. Mi lettem volna? Vad, kacér, hazug, mint bőröm alatt a titkos … Folytatás

A tökéletes novella

Lu Vaj, az író megszaglászta az üres pálinkás poharat. A kém feléje emelte a tekintetét, mosolygott. Néhány pillanattal korábban a Kék Páfrányok kertjének gyalogútján Mao gazda halott papagájra lelt. Az öregember most is a madártetem … Folytatás

Ostor csattan az éjszakában

Takács Ferencnek Így, meg így tett ostorával (A. J.) He turns them over with the end of his whip (S. B.) Mindig rajtam csattan az ostor, csattant fel barátom Hangjában szokatlan, számomra mulatságos méltatlankodással Hazafelé tartva egy … Folytatás

Újjáépítés és alapítás

I. A modern demokratikus társadalmakban különböző értékvilágú és világnézetű állampolgárok élnek együttműködve egymással. Tudomásul vették és folyamatosan tudomásul kell hogy vegyék, nincs egyedül üdvözítő értékrend, … Folytatás

Félreértések és csalódások

Miért nem sikerült a politikai rendszer konszolidációja 1989 után? Az itt következőkben arra keresek választ, hogy mi történt az 1989 és 2010 közötti húsz évben a szovjet rendszer összeomlásából keletkezett új magyar államisággal. … Folytatás

Egy rejtőzködő motívum

Tíz kulcsfontosságú ütem Wagner Ringjében A nibelung gyűrűje nagyon hosszú és fölöttébb hangos műként él a köztudatban. A több mint kétezer oldalas partitúra harmincnégy szereplő szólamát tartalmazza, és hatalmas méretű … Folytatás

Rokon húrokon

Liszt magyar zenéje Magyar vagyok, s nem tudok nagyobb boldogságot, mint azt, hogy neveltetésem és taníttatásom első zsengéit forró hálám és ragaszkodásom áldozatjeléül Franciaországba és Angliába való utazásom előtt, drága … Folytatás

Szépségverseny Datongban

„A múltat elfeledni az árulással egyenlő” (Lenin) Amikor Datongba érkeztünk, esett az eső. Nem is lehetett másképp: azon a napon találkozott – a kínai mitológia szerint – Zhi Nü nevű mennyei szövőlány tiltott szerelmével, a … Folytatás

Mi volt előbb, a tyúk vagy a tojás?

– Azt állítod, hogy Susan Sontag egyetlen mondata miatt utaztál a Krím-félszigetre? – kérdezte Ron Rosenbaum barátom hitetlenkedve. – Nem – válaszoltam. – Egész pontosan két mondata miatt. A két mondat Sontag A szenvedés … Folytatás

Kép, szöveg, képzelet

A Biksza-gyilkosság, 1956[1. Az írás a Debreceni Egyetem „Politika és emlékezet. Változó politikai szerepek a polgárosodó Magyarországon. Tudományos konferencia a 65 éves Veliky János tiszteletére” című rendezvényén, Debrecenben … Folytatás

A Sárkány

Cimoh Nyilavics Makej koporsóját a sír mellett bakokra rakták fel, amelyek hirtelen összeroppantak, mert a hosszú évek során, esőben-hóban elkorhadtak, Cimoh Nyilavics pedig testes ember volt. A koporsó felborult, Cimoh Nyilavics teteme … Folytatás

Versek

Perzselt fénykép Tegnap telihold volt A telihold a költészet tárgya Mint annyi más semmi(ség) amikor a lélek verdes és a szív legalább másfél mázsa Betegen nézte a kifényesedett eget rajta a felhők sötéten tündököltek Ábrák … Folytatás

Novellák

Leigázva Szoba, ablak, cseréptető az ablak előtt, vékony füstcsík, kenyérszag. A vágyakozók otthon üldögélnek. A cserépkályhának támasztom a hátam, lekapcsolom a lámpákat vágyakozáshoz. Nem megyek ki, nem lustaságból, föl se … Folytatás

Dionüszosz és a pucák

1a Az istenek nem foglalkoztak a gyermekeikkel. A hirtelen vágy őrületében nemzették őket, megszülték valahol és magára hagyták. Kecskék nevelték fel, farkasok szoptatták, forrásnimfák vigyáztak rájuk, barlangok öle védte az … Folytatás

Lakoma pestis idején

Utca. Terített asztal. Néhány mulató férfi és nő FIATALEMBER Emlékezzünk ma, tisztelt elnök úr, Az emberre, akit jól ismerünk, Akinek viccei, sztorijai, Fontoskodóan éles replikái, Csípős asztali megjegyzései A társalgást … Folytatás

Versek

Valami nyúlós, sötét katyvasz Valami nyúlós, sötét katyvasz, amibe keveredtél, az vagy. Azelőtt? Mikor? Az is az volt? Csöbörből vödör? Melyikben jobb? Nem te döntesz, ülsz másik lóra? A perc ültet a befutóra? Mindegy? Ha … Folytatás

Kudarcos demokratizálódás

Magyarország a második világháború utáni években „[N]em fogja befolyásolni a fejlődést, hogy jobban, vagy rosszabbul fogunk-e élni. […] ha a homokóra lefutóban van, és azt újra fel kell tölteni a változás pillanatában mindez … Folytatás

A vakfolt hosszú árnya

              Sulyok Elemérnek „Ha ugyanis az ember egy csillagot szemlél, ezenközben gyakran szem elől veszít egy másik, szomszédos csillagot.” Jean Pecquet levele Edme Mariotte-hoz[1. Peter Bexte: Blinde Seher. … Folytatás

Kierkegaard-anekdoták

Mozaik Georg Brandes:[1. Georg Morris Cohen Brandes (1842–1927) dán kritikus, író és tudós.] „A legkorábbi emlékeim Kierke­gaard-ról kora gyerekkoromra nyúlnak vissza, amikor nem tudtam megfelelően felhúzni a nadrágomat, hogy egészen a … Folytatás

Megbízhatatlan számok

A matematikában való bizalomvesztés Kierkegaard kései naplóiban Soha ne bízz a számokban, és semmiben, ami kalkuláción alapul, mert mindez éppen annak mond ellent, ami a leglényegesebb – voltaképpen, ami emberi – mibennünk. Ha pedig … Folytatás

Hét csapásra

Egymás szerelmi vagy hogy is, vonzalmi kecskejátékait követtük, ahogy tudtuk, így voltunk akkoriban barátok. Úgy tettem helyre magamban apád, hogy barátok leszünk, vagyunk, nem többek. Jól esett foglalkozni egymás nyűgeivel, amiből volt … Folytatás

Versek

Kutya Szeretem az árnyas utakat és a sarki parkot, ahol a csavargók hányják-vetik meg a világ dolgait. Kutyának nevezhetnek, polgári nevem elveszett nemrég. Jólesik ismét névtelennek lenni házak és emberek között. Isten, mondta … Folytatás

Versek

MOST ÉS üvegkalitkában állok a zuhany alatt teljesen egyedül vagyok pedig most költözöm össze azzal akit szeretek mégse marad egyetlen fogódzó sem már nem emlékszem milyen amikor még van anyám arra számítok megöregszik ott … Folytatás

Versek

EGÉSZ ORSZÁGNYI KISLÁNY ÉS KISFIÚ Az Isten egyik története A két testvérről, ma már azt gondolom, Egész országnyi kislány és kisfiú Történetében pattog, de mint, De mint egy pöttyös, fekete színű labda. Közétek dobtam egy … Folytatás

Talált

Robert azért kezdett el csavarogni Oleśnicában, mert olyan magányosnak érezte magát. Megállt egy kisállat-kereskedés előtt, és a kis kedvenceket nézegette a kirakatban. Gondolta, vehetne egy kanárit vagy nyuszit, és játszadozhatna vele, … Folytatás

Versek

RÁDIÓT HALLGATVÁN             (Leánál, Párisban) A rádióban forró jazz-zene, izzik, recseg, s lesed, hogy rezzen-e mögötte más csend, messzi, éteri, hűs tisztaság, mi mégis létteli, mi régi már, de … Folytatás

A termeszek állama

„Amikor langyosnak érzed Aiszkhüloszt vagy Tacitust, üsd föl A termeszek életét: micsoda kinyilatkoztatása dühnek és a feleslegességnek, pokol, amelynek – szerencsénkre – sem drámaírója, sem krónikása nem lesz! Mert mi maradna a mi … Folytatás

Mi tartja egyben a magyar társadalmat?

A konszolidáció kérdéséhez „There is no such thing as society” Margaret Thatcher „Kibászták velünk, mágyárokkal, de mindegy, urám, én elmennék mágával biciklizni!” – jegyezte fel Bartos Tibor Kassák Lajos szavait egy … Folytatás

A magyar állampolgárság kiterjesztésének összefüggése a magyar nacionalizmus mai dinamikájával

Gondolatok Bíró Béla esszéjének margójára A magyar állampolgárság és a szavazati jog kiterjesztése a magyarországi és hatá­ron túli nyilvánosság egyik legfontosabb kérdése, mondja Bíró Béla. Az teszi különösen fontossá, hogy … Folytatás

E-mail

From: Csányi Vilmos To: 2000 Tisztelt Szerkesztőség! Csontos Erika válasza világosan mutatja annak hátrányait, ha egy irodalmi folyóirat szaktudományos részletkérdésekkel terhelt vitába bonyolódik. A génmódosított növények ártalmait … Folytatás

E-mail

From: Csontos Erika To: 2000 Re: Csányi Vilmos tárgyi tévedései Tisztelt Szerkesztőség, a 2000 februári és márciusi számában, két részben jelent meg GM-game című, a Pusztai-ügyet feldolgozó tanulmányom. Közel száz szakirodalmi … Folytatás

Nihil és Csömör

Két vers véletlen találkozása a Nyugat szerkesztőségének asztalán A Nihil című Karinthy vers recepciójának, mely a megjelenése körüli években szinte kizárólag nem nyilvános megszólalásokban érhető tetten, vagyis informális … Folytatás

Bravo főhadnagy

Nem törvény, szónok, taps, tömeg, s nem kötelesség, a szivé, egyszerüen az élvezet hozott e dúlt felhők közé; W. B. Yeats: Ír repülő a halálát jósolja* * Szabó Lőrinc fordítása (a fordító megjegyzése). A vágyva vágyott … Folytatás

Versek

Mese a mesék nyugalmával írok neked. a fejedelem rodostói könyvtárából előkerült tekercs be- bizonyította, a könyvekről gondolt összes tudás hamis, amennyiben ezt a levelet olvasod, hát ez sem egészen igaz. vagyis, nem teljesen … Folytatás

Versek

Agyő, köz-társaság! Ez ma az én napom. A köz súlyát leteszem. Tisztjét nem viselem. Agyő, társadalom! Húsz évig védtelek. Védd magadtól már magad. Én nem gyógyítalak te totális beteg. Hittem, hogy csiszolódsz, a szabadság … Folytatás

A két igazgatók

Négyen ülnek a titkárságon, a két titkárnő, meg Ravaszdi és Balek. Az ajtó tárva-nyitva, az jön be, aki akar, és mostanában mindenkinek épp a titkárságon akad valami sürgős dolga. Az elsők között szeretnék megszemlélni, … Folytatás

Versek

LERMONTOV DÉMONÁNAK EMLÉKÉRE Az agg démon kedvetlen ült, Fejét szárnyával betakarva, S az út mentén elszenderült. A tűz szemében már kihűlt, Szárnyát emelni nem akarja, Termete nem a régi már, Ha felparázslik némi tűz. Szeme … Folytatás

Honnan tudjuk?

James Gleick The Information: a His­tory, a Theory, a Flood (Az információ: történet, elmélet, özön) című könyvének első fejezete a „Beszélő dobok” címet viseli. Az információ fogalmát egy egyszerű példán magyarázza el. A … Folytatás

Én itt vagyok, te hol vagy?

Magányosság a kommunikációs korszakban A huszadik század elején a szociológusok a magányosság új formáit írták le. Tönnies, Durkheim és Simmel felvázolták a szociális dezintegráció folyamatának akut veszélyeit, amelyek az anonim … Folytatás

A többség kettőssége

Válasz Bíró Bélának Bíró Béla írásának szellemével, a vélemények és identitások sokféleségének elismerésével messzemenően egyetértek. A továbbiakban éppen ebben a szellemben szállok vele vitába. A többoldalú perspektíva … Folytatás

E-mail

From: Kodra Béla To: 2000 Tárgy: Remek analógia Bár nem az én szakmám, érdeklődéssel olvastam Csontos Erika GM-game című írását, és természetesen Csányi Vilmos kiegészítését is. Ez utóbbit eléggé közömbösen kezdtem olvasni, … Folytatás

Befelé van-e a kifelé?

A belső emigrációról A „belső emigráció” mint jelenség 1989 előtt annyira magától értetődő volt számomra, hogy sokáig észre sem vettem a szóhasználatban rejlő – vagy inkább nyíltan mutatkozó – ellentmondást. Az … Folytatás

Versek

A NANTES-I VILLAMOS dohányzó emberek kávét szürcsölgetők emberek isznak és rengeteg húst zabálnak ölnek állatokat húsukat eszik ők dumálnak azt eszik minden ember riszál csak egymást itatva majd csinálnak gyereket összebújnak … Folytatás

Szun Vu (Sun-Woo)

Elías Garcilazo élete – bármely más, jól szituált családból származó latin-amerikai író életéhez hasonlóan – negyvenéves koráig nem állt másból, mint exkluzív partikból, és kiruccanásokból az öreg kontinensre. Az addig … Folytatás

Felejtés-oltár

Az íróasztal kicsit lomos, grafitporos lapja, tépett seb a zöld posztó, a sarka felszakadt, alatta mézgás, töredezett fa, ujjamhoz ragad a titkos lenyomat. A savanyú fiókban megbújó piszok, porszemét, kiszikkadt favájatok, mintha a … Folytatás

Novellák

Percy szeme David Hockney Mr and Mrs Clark and Percy című képéhez Celia híres a főztjéről – ha egy társaságban szóba kerül a neve, valaki mindig közbeszól, és hozzáfűzi: „Celia? Tudjátok, hogy ráadásul milyen istenien főz?” … Folytatás

Versek

A magyarországi változásokra (Batsányi Linzben) Nemzetem! emberek! kik rút kelepcében Nyögtök a rabságnak kínos kötelében, S gyászos koporsóba döntő vas-igátok Nyakatokról eddig le nem rázhatátok; Vigyázó szemetek most Linzre … Folytatás

Az ukrán Péntek és az orosz Robinson

A posztkoloniális korszak nehéz ádventje Negyven évvel ezelőtt Pierre Tru­deau kanadai miniszterelnök hírhedett hasonlatában azt találta mondani, hogy ha egy országnak nagy hatalom a szomszédja, az olyan, mint egy ágyban aludni egy … Folytatás

„A meg nem gondolt gondolat…”

A magyar állampolgárság és főként a szavazati jog kérdése továbbra is a magyarországi és a határon túli nyilvánosság egyik fontos, ha nem a legfontosabb kérdésének számít. A tény egyáltalán nem magától értetődő, a kérdést … Folytatás

A humor helye

Gombó Pál: Bekérik a cikket Magyar Sajtó, 1977/7., 223–224. Éppen a helyettes referált, amikor megcsendült az F-telefon. A főszerkesztő automatikusan krákogott egyet, mielőtt felemelte a kagylót. – Itt Ciddery Kálmán – mondotta. A … Folytatás

Beavatás, utasítás és számonkérés

Főszerkesztői értekezletek a Kádár-korszakban A kádári sajtóirányítás megkövetelte ugyan a szerkesztőségek lojalitását, ám azt a ’rendteremtés’ időszaka után igyekezett a mézesmadzag és a korbács eszközeinek vegyítésével … Folytatás

Művesepecsenye

Nehéz megbékélni a gondolattal, hogy egy számban olyan kicsiny nemzet, mint a cseh, adhat a világnak valakit, aki életművével a legtehetségesebb lengyeleket, németeket avagy oroszokat is simán maga mögé utasítja I. rész: Jára Cimrman a … Folytatás

Versek

szigliget a démon szüntelen. „s ti is, balfaszok!” hova legyek türelmes, ha rámtör, nem tétováz a dadogós sármőr, keresve magának emberanyagot? köröttem forog, és míg a szar ragyog, dörzsöl, mint megfoghatatlan, lágy … Folytatás

Három ’56-os vers

I. Hidalgó Sancho, segíts. Add a kezed. Felállok. Testvér. Mindjárt. Fölegyenesedem. No, megvolnék. Megint regénybe szállok – egy újabb egyenlőtlen küzdelem. Erőtlen a test! Nem értjük egészen, minket a végzet mért erre ítél … Folytatás

Katlan

Hét napig tartott Varsóban a katlan. Négy utca versengett azért, hogy róla nevezzék el. A Niska, a Miła, a Wolynska és az Ostrowska. Meg egy tér, a plac Parysowski. N. N. Egy rendőr elbeszéléséből tudjuk, hogy a zsidó javakat … Folytatás

Jedwabne, 1941. július 10.

Vita egyetlen nap eseményeiről I 1941. július 10-én a Varsótól százhetven kilométerre északkeletre fekvő Jedwabnéban tömeggyilkosságot követtek el: a helyi zsidók többségét bekergették a kisváros határában álló pajtába, és … Folytatás

Kísérletekkel alátámasztott hiedelmek

Kiegészítés Csontos Erika cikkéhez Az emberiség lélekszáma néhány évtizedig még növekedni fog, és világosan látható, hogy a hagyományos módszerekkel a világ élelmiszer-termelése nem növelhető olyan mértékben, hogy az egyre … Folytatás

GM-game II.

A „Pusztai-botrány” hullámverései a nemzetközi és a magyar sajtóvisszhang tükrében Ollózat „Biztosítottak bennünket afelől, hogy egészen biztonságos” Pusztai Árpád „A Pusztai-krumpli őrzi titkát” Mindenkiben … Folytatás

Tiltakozás

A Magyar Nemzet méltatlan támadássorozatot indított a magyar filozófia, esztétika és klasszika-filológia kiváló képviselői ellen. A célba vett személyek – többek között Bacsó Béla, Geréby György, Heller Ágnes, Radnóti Sándor, … Folytatás

A fotográfia rövid története

When my father died it was like a whole library had burned down. Laurie Anderson Tccc, hhh. Mindig a legjobbkor. Na jó: egy kép az, hogy nesze, nézzél, ha már annyira nézni akarsz. Hogy örüljél, csibém. Jól van, ne pukkogjál. Kép az, hogy … Folytatás

Versek

Ha arra gondolsz Hogy boldogan gondolt útlevelére, amivel átment az izlandi határon, ha erre gondolsz, vagy hogy estére milyen szorongás fogta el s az ágyon úgy feküdt, hogy nem tudtad, miért könyörög, hogy miért nem mozdul benne az … Folytatás

Novellák

Gipsz Először csak kisebb tárgyak voltak. Mást nem nagyon készített. Alma, kalapács, madárka. De azt már azelőtt is, hogy én megismertem volna. Kisfiúként is vett le mintákat. Valami szakkörön tanulta, vagy a cserkészeknél. Azok nem … Folytatás

Versek

Zsoltár A hold ellipszisei tartanak fogva; vállaimat aprószemü jéggel övezi és az ég szemhéjai alá forgat. Emeld fel őket: ezüstös feketeség van mögöttük. Itt akarok várni rád. Minden utat feltört a tél és … Folytatás

Dísztelen, praktikus

Vetésben állok, bokáig süllyed a lábam, míg a szám jár, de amit mondok, aligha ér el hozzád. Egyre beljebb jutunk mégis, dísztelen, praktikus mozdulatokkal halad a munka. Amit tejjel üzentek, rozsdára fordítom, amit bőrrel, azzal … Folytatás

Belső terek

Moncadát Silvia Pizarro szekrényében ismertem meg. Akkor fordult először elő velem, hogy egy szekrényben találkozzam valakivel, és őszintén szólva nem jósoltam volna nagy barátságot nekünk, ahogy ott ült összekucorodva, az arcát félig … Folytatás

Versek

prológus  „Du bist doch eben nur ein Tor!” (R. Wagner) elfordultam, hogy ne zavarj. a jégen sirályok ültek. és a ria- nások zaja nyugtalanná tett mindkettőnket. menned kellett, pedig nem is találkoztunk. – megtévesztő volna, ha … Folytatás

GM-game I.

A „Pusztai-botrány” hullámverései a nemzetközi és a magyar sajtóvisszhang tükrében Ollózat „Biztosítottak bennünket afelől, hogy egészen biztonságos.” Pusztai Árpád Jelen írásban egy géntechnológiai úton módosított … Folytatás

Sajtószabadság

...a szentül rendeltetett könyvvizsgálat, a censura, az az egy foganatos mód, hathatós eszköz, melly a határtalan szabadságot, e képtelenséget, ezen elóltójit, elpusztítójit, gyilkosit az emberi, a nemzeti szabadságnak, megállíthatja, … Folytatás

„Megfulladok”

Krisztus urunk születése előtt 423- ban Athénban a Dionüszosz-ünnepen mutatták be Arisztophanész Felhők című komédiáját. A darabnak csak a harmadik díj jutott abban a versenyben, amelyben az első díjat Kratinosznak ítélték … Folytatás

Nemzeti egység

1. PRO PATRIA! (1928) Hős barátok emlékének szentelt lakománkon régen múlt idők magyar élete, régi magyarok tisztes szokása elevenedik meg képzeletemben. Eszembe ötlik a pogány magyarok halottkultusza, a nyitott sírnál lezajlott halotti … Folytatás

A fordítás igazi arca

Annak idején írtam egy novellát egy emberről, aki egy szép napon naplementék gyűjtésére adja a fejét. A naplementét egyrészt a kábítószerek által felidézett, másrészt a manapság oly közkedvelt hiperrealitáshoz tartozó fizikai … Folytatás

Klapanciásított horrorfabula

fabula az egér őre; cserélted vón’ igáslóra Egérnek lenni mily jó; kivált’, ha a macskának úri neve van. Márpedig az van – úgy hívják, depresszijjó – méltán: játszik velem szorgalmasan. Kicsit elenged, aztán … Folytatás

Pygmalion

Eredeti, 1912 PICKERING. The floor is yours, Mr. Doolittle. DOOLITTLE. I thank you, Governor. Well, the truth is, I’ve taken a sort of fancy to you, Governor; and if you want the girl, I’m not so set on having her back home again but what I might be … Folytatás

Maga széttaposott karalábé!

Shaw Pygmalionjának új fordításáról Tavaly nyáron két színház is felkért Bernard Shaw Pygmalionjának lefordítására: először a nemrég alakult szombathelyi Weöres Sándor Színház, majd egy hónapra rá a budapesti Radnóti. Örömmel … Folytatás

Hetedik ecloga

„Jérusalem szörnyen ki vagyon forgatva helyéből…”              (Virág Benedek) „Így volt, így lesz…” (Felirat a lövétei világháborús obeliszken) OBELISZK Hát hazajöttél, Tékozló Laci? épp … Folytatás

Törött madár

Filmnovella A magas partról nagy csapat fiú ront le a téglagyári tó mellé. Ott két ágra szakadnak, majd egy-egy félkört alkotnak a két legnagyobb fiú körül. Balázs Feri és Tajti Pista lemezteleníti a felsőtestét, ahogy azt a Koppányi … Folytatás

Kis szirti lak

Babits-emlék Hová levél kis szirti lak, hová lettél – s hová tevél? Nem ér levél, csak mit kertedbe fú a szél. Fütty és szellők nélkül a fák, „szép híja híjnak”, nem ér el a távirat-szeszély, sekély, … Folytatás

Szerkesztői üzenet

Kedves Uram, a SZÉP SZÓ első számának első és második kiadása közt kelt megtisztelő szemrehányásaira van szerencsém a következőkben válaszolni: 1. Azt állítja, hogy célkitűzésünk a hitetlenség terjesztése. Téved, Ön a hitetlen. … Folytatás

Éves bontás

MyCSSMenu Save Document