Archívum

Archívumunkat folyamatosan bővítjük régebbi számainkkal. A 2012-ig megjelent lapszámok PDF formátumban is elérhetőek.

Összetett keresés az archívumban
Dupla szűrés kapcsoló [ÉS]

Európa egyesítése

A HAGYATÉKBÓL KÖZREADJA KLEMENS RENOLDNER Nekünk, akik összegyűltünk itt egy gondolat körül, érzésem szerint már fölösleges elképzelésünk szükségességéről és kényszerítő logikájáról vitatkoznunk: ez elvesztegetett idő volna. … Folytatás

A Ron Coleman-sztori

A Hearing Voices mozgalom a 80-as évek végén indult, Marius Romme holland pszichiáter és felesége, Sandra Esher nevéhez fűződik. Romme egyik páciense, Patsy kérésére a nő hanghallásainak tartalmával is foglalkozni kezdett, később az az … Folytatás

Monoron mondták

Monoron mondták Az alábbi szemelvények a Monori Tanácskozás vitaindító előadásait és opponensi véleményeit tartalmazó, 1985 szeptemberében megjelent szamizdat-kötetben találhatók. Igyekeztünk néhány, ma is érdekes közgazdasági … Folytatás

Bach, a humanista?

Bach, a humanista?[1. A tanulmány a J. S. Bach és a zenei forma két kultúrája címen, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Zenetudományi Doktoriskolájában 2013. január 22-én megvédett doktori disszertáció egyik részfejezetének némileg … Folytatás

Mediátor-szerepben

I. Keresztury Dezső vallás- és közoktatásügyi miniszter Bibó István egyetemi tanárt 1946. augusztus 23-án kinevezte a Teleki Pál Tudományos Intézet miniszteri biztosának. Azzal a feladattal, hogy az intézet elnöke, Dabasi-Schweng Loránd … Folytatás

Befelé van-e a kifelé?

A belső emigrációról A „belső emigráció” mint jelenség 1989 előtt annyira magától értetődő volt számomra, hogy sokáig észre sem vettem a szóhasználatban rejlő – vagy inkább nyíltan mutatkozó – ellentmondást. Az … Folytatás

Haldimann-levelek. I. rész

Kertész Imre több mint 80 tételből álló, hol kézzel, hol írógéppel írt levelezése, amelyből az alábbi válogatás készült, idén ősszel fog németül megjelenni a Rowohlt kiadónál. Az 1927-ben Budapesten született Éva Haldimann 1947 … Folytatás

A feljelentõ mint archetípus

Valószínû, hogy a feljelentés nagyjából egyidõs a törvények által szabályozott emberi közösséggel, hiszen mindig akad valaki, aki az elfogadott vagy kényszerû normák ellen vét, s ilyenkor akad egy másik is, aki erre a normasértésre … Folytatás

A pornográf Lőwy

Lõwy Árpád nevét nincs olyan igazi bölcsész és mûveltségére valamit is adó ember, aki ne ismerné. Neve kiejtése közösséget teremt, összetartozást és beavatottságot jelöl: egymás közt vagyunk – sugallja. Pornográf verseit – … Folytatás

A Radio Maryja-jelenség

"Itt a Radio Maryja – otthonaink katolikus hangja" – ez a beköszöntő először 1991. december 8-án hangzott fel az éterben. Az evangelizációs-edukációs célzatú katolikus rádiót Tadeusz Rydzyk redemptorista (az Isteni Megváltó … Folytatás

Punalua

Palasovsky Ödön (1899-–1980) vagy teljesen elfeledett vagy legfeljebb csak hírbõl (sajnos általában: rossz hírbõl) ismert nagyszabású avantgárd kantátája (megjelent: Uj Föld Kiadó, 1926) jóformán az egyetlen a magyar avantgárd … Folytatás

Egy zseni naplója

Duál Dalí A francia nyelvben a “napló” szó megfelelõje “journal” vagy “journal intime”. Salvador Dalí 1964-ben kiadott könyve, az Egy zseni naplója mûfaji meghatározásakor a szürrealizmus hazájában az utóbbi szókapcsolat nem lenne … Folytatás

Levelek

Victor Segalen levelei elé Victor Segalen (1878–1919) Rimbaud, Huysmans és a szimbolisták szellemi örököse, Claudel “tanítványa”, kora fiatalságától a Mercure de France munkatársa. Nemhiába ír eszszéket a Franciaországból ifjan … Folytatás

Portugál napló

Mircea Eliade 1941 és 1945 között Románia lisszaboni nagykövetségén teljesített diplomáciai szolgálatot. Naplója sokáig kiadatlan maradt, az elsõ kiadás spanyolul jelent meg – Diario portugués (Barcelona, Kairós, 2001) – Joaquín … Folytatás

Debreceni” Kiss F.-ről 1976

CSONGRÁD MEGYEI RENDŐRFŐKAPITÁNYSÁG III/III. Osztály Szigorúan titkos! Tárgy: “Debreceni” fn.tmb-vel folytatott találkozóról Jelentés Szeged, 1976. július 19. Jelentem, hogy vezetői utasításra 1976. július 3-án és 13-án … Folytatás

A tanú

Ante Markovics vallomása Szlobodan Milosevics perében Kérdés: Kérem a teljes nevét. Válasz: Ante Markovics. Kérdés: Markovics úr, Ön volt a JSZSZK utolsó hivatalban lévő miniszterelnöke 1989. március 16. és 1991. december 20. … Folytatás

Látleletek az új normáról

Szabadság és biztonság az Egyesült Államokban szeptember 11. után   2003. szeptember A Látleletek az új normáról újabb változata az Ügyvédbizottság* két korábbi jelentésének: az egyik a 2003 márciusában kelt Az erõegyensúly … Folytatás

Szellemi topológia

Egzisztenciánk hosszúsági és szélességi fokai. Részben közös hagyományú kutatás közös pontjainak megállapítása. Közös: az igentmondás az egyetemes szent hagyományra. Közös: az eszkatológiai-egzisztenciális … Folytatás

A felejtés emlékezete

Alábbi válogatásunk a francia filozófiatörténész-politológus Alexandra Laignel- Lavastine Cioran, Eliade, Ionesco. A fasizmus felejtése[1. Cioran, Eliade, Ionesco. L’oubli du fascisme. Paris, PUF, 2002.] című könyve körül az elmúlt … Folytatás

Cseh dilemmák

A Beneš-dekrétumok Cseh dilemmák Közép-európai történelmi szomorújátékok Amikor T. G. Masaryk az 1917-es bolsevik forradalom pétervári napjaiban Új Európa című propagandamunkájában arról értekezett, hogy a közép-európai kis … Folytatás

A Sosztakovics-ügy(ek)

A Sosztakovics-ügy(ek) Dmitrij Dmitrijevics Sosztakovics (1906–-1975) a 20. század egyik legjelentősebb, de mindenképpen a legnépszerűbb, szerte a világon egyre többet többet játszott zeneszerzője. Szinte kezdettől fogva a legvégletesebb … Folytatás

Dokumentumok

Zilahy Lajos ügye K-1449 New York, 1962. január 16. Kedves jó barátom! Kanadai és egyéb csatangolásaimból visszatérve csak most jutok hozzá, hogy megköszönjem az ünnepekre írt soraidat. Ma már csak ketten maradtatok nekem odahaza: Te … Folytatás

Mire emlékezett Bohr?

  NIELS BOHR ÉS WERNER HEISENBERG TALÁLKOZÁSA 1941-BEN, KOPPENHÁGÁBAN Soha oly biztosnak nem látszott a hitleri Németország katonai gyõzelme, mint 1941 kora õszén, amikor Werner Heisenberg egy szeptember közepi vasárnap este … Folytatás

Dokumentumok

  A SZU külügyi népbiztossága számára a béketárgyalások és a háború utáni berendezkedés elõkészítéséhez Erdély tárgyában készített feljegyzés [1. A szöveget a Transzilvanszkij voprosz – Vengero-ruminszkij territorialnij … Folytatás

Egy teljes nap

  FIJAK/JAK, 1981. március 11. A Fiatal Írók József Attila Köre (FIJAK) 1973-ban a Magyar Írók Szövetsége szervezeti ketrecében alakult meg. Darvas József (az írószervezet akkori elnöke) hírhedtté vált elszólása szerint: „A … Folytatás

Jegyzőkönyv

  Készült a Magyar Írók Szövetségének belső titkársága és a FIJAK vezetősége közös ülésén az Írószövetség székházában[1. Budapest, VI. kerület, Bajza utca 18.] 1981. március 11-én. Jelen voltak Dobozy Imre … Folytatás

Berija-iratok

L. P. BERIJA FELJEGYZÉSE AZ SZKP KB ELNÖKSÉGÉNEK A KÖZKEGYELEMRŐL Az itt közölt dokumentumok forrása: Lavrentyij Berija. 1953 – Sztyenogramma ijulszkovo plenuma CK KPSZSZ i drugije dokumenti, Moszkva, 1999.   LB-25. … Folytatás

A BERIJA-DOSSZIÉ

Szilágyi Ákos A BERIJA-DOSSZIÉ Egy rém rendes reformer: Lavrentyij Pavlovics Berija A Szovjetunió Kommunista Pártjának mindkét hivatalos története – a sztálinista és az antisztálinista is – rémtörténet. Mindkettő … Folytatás

Éves bontás

MyCSSMenu Save Document