Archívum

Archívumunkat folyamatosan bővítjük régebbi számainkkal. A 2012-ig megjelent lapszámok PDF formátumban is elérhetőek.

Összetett keresés az archívumban
Dupla szűrés kapcsoló [ÉS]

Közép-Európa – Felejtsük el?

VÁLASZOK A 2000 KÖRKÉRDÉSEIRE 5. Nyári számunkban kezdtük el közölni kedves hazai és külföldi szerzőinknek a Közép-Európával foglalkozó körkérdésünkre adott válaszait. Rengeteg érdekes, megfontolandó írás született, nagyon … Folytatás

25 éves a 2000

DALNOKVERSENY, 2014. SZEPTEMBER 12. A kilencvenes években nagyon népszerű volt a Dalnokverseny, a 2000 is rendezett ilyet a Holmival közösen. Idei születésnapunk első ünnepi estjén ezt elevenítettük fel a Stúdió K-ban dalnokaink, Evellei … Folytatás

Isteni Színjáték

30. ÉNEK (A Menny, azaz Empyreum) AZ ÉGBOLTOKON TÚL Eltűnik a Pont a gyűrűkkel Úgy hatezer mérföldnyi messzeségben 1 izzik a délidő, s a mi világunk árnyéka csaknem vízszintben vetül; ekkor az ég sötétjében, fölöttünk … Folytatás

„Harcolj, vagy halj meg”

I. V. Sztálin feljegyzése a Pravda főszerkesztője L. Z. Mehlisz számára Gy. Bednij „Harcolj, vagy halj meg” című meséjéről [3. In: Vlaszty i hudozsesztvennaja intelligencija. Dokumenti CK RKP(b)-VKP(b), VCSK-OGPU-NKVD o kulturnoj … Folytatás

Nemsztrájk az SZTE-n

Szabad Egyetem a szénszünetben – tandíj és (ön)-költségtérítés nélkül. [1. Lapunk szerkesztőségében régóta heves viták dúlnak a posztmodern irodalmiság természetéről, az intertextualitás kérdéséről, Szeged városáról, no … Folytatás

Halasi Zoltán - Fúga

  Lengyelország 1941–1944 Halljad, Izráel, kezdenéd, kicsit feljebb kötötted meg szemeden a kendőt, hogy lásd, mi van a lábadnál, de már el is dördülnek a lövések. Eldőlsz, valamivel előbb a többieknél. Zuhognak rád. … Folytatás

E-mail

From: Csányi Vilmos To: 2000 Tisztelt Szerkesztőség! Csontos Erika válasza világosan mutatja annak hátrányait, ha egy irodalmi folyóirat szaktudományos részletkérdésekkel terhelt vitába bonyolódik. A génmódosított növények ártalmait … Folytatás

E-mail

From: Csontos Erika To: 2000 Re: Csányi Vilmos tárgyi tévedései Tisztelt Szerkesztőség, a 2000 februári és márciusi számában, két részben jelent meg GM-game című, a Pusztai-ügyet feldolgozó tanulmányom. Közel száz szakirodalmi … Folytatás

E-mail

From: Kodra Béla To: 2000 Tárgy: Remek analógia Bár nem az én szakmám, érdeklődéssel olvastam Csontos Erika GM-game című írását, és természetesen Csányi Vilmos kiegészítését is. Ez utóbbit eléggé közömbösen kezdtem olvasni, … Folytatás

Lord Worldsend, Londoni levél

Lord Worldsend Londoni levél London, 2010. … Kedves Mr. Szilágyi, Remélem, igazán nagyon jól van. Kérdésével megtisztel, de nem tudom, hogy van-e fejlődés a történelemben. És ha a válasz igen, ennek erői ma az emberiség … Folytatás

Lord Worldsend - Kedves Mr. Szilágyi,

London, 2010. … Remélem, igazán nagyon jól van. Kérdésével megtisztel, de nem tudom, hogy van-e fejlődés a történelemben. És ha a válasz igen, ennek erői ma az emberiség céljait szolgálják-e. Sajnálatos módon nem tudok választ adni … Folytatás

E-mail

FROM: Bojtár Endre TO: 2000 RE: Holokauszt: a (részben) mellőzött szakirodalom Timothy Snyder cikke (Holocaust: The Ignored Reality, amely előző számunkban Az ismeretlen holokauszt címen jelent meg) arra a fontos tényre irányítja a … Folytatás

Vagy öngyilkos leszek…

Paul Frenzel levele Rudolf W.-hez 1997. január 24. Kedves W. kolléga! […] Az Állambiztonsági Minisztérium berlini levéltárában négy dossziét találtak rólam. Ez nem volt meglepő a számomra, hiszen 1951 és 1961 között a Bundesbanknak … Folytatás

Haldimann-levelek

2. rész  24. Berlin, 93, okt. 28. Drága Éva, akár hiszi, akár nem, Zürichben – ill. Rapperswillben – annyi időm sem volt, hogy (legalább valamilyen elfogadható, normális időpontban) felhívjam. Egész nap üléseztünk, azután … Folytatás

Haldimann-levelek. I. rész

Kertész Imre több mint 80 tételből álló, hol kézzel, hol írógéppel írt levelezése, amelyből az alábbi válogatás készült, idén ősszel fog németül megjelenni a Rowohlt kiadónál. Az 1927-ben Budapesten született Éva Haldimann 1947 … Folytatás

Körlevél

Kedves Tanárkartárs(nő)! Az új, komplex nyelvi-hazafias-országismereti tananyag törekszik arra, hogy autentikus szövegeken gyakoroltassa a növendékekkel a megszerzett (megszerzendő) készségeket. Az itt következő gyakorlattípus (a Reading … Folytatás

Levél a Kongresszusnak

Az ELTE BTK Kari KISZ-Bizottsága, mely 1968-tól kezdõdõen az 1972/73-as tanév végéig nagy (bár változó intenzitású) vitákat folytatott az egyetemi pártvezetéssel, valamint a felsõbb KISZ- szervezetekkel arról, van-e, s ha igen, akkor … Folytatás

Az asszonyi boldogságról

LEVELEK TESTVÉRNÉNÉMTÕL Elsõ levél Megforgattam elmémben testvéröcsém kérdését, és imhol feleletem. Tetteinkre mentség vagyon, magyarázat is adódik, csak épp okokat nem találunk. De ez kit sem izgat. Körülcirkalmazzuk az semmit, … Folytatás

Elcserélt fejek, Olimpia

Elutaztam. Gondoltam, jó lesz megszabadulni a saját szobámtól, kimenni, elszakadni otthonról, járkálni picit, máshol. Csupa izgalommal vártam az utazás napját, több érdekes programot megbeszéltem elõre, vártak rám a repülõtéren, … Folytatás

Ferge Zsuzsa levele a szerkesztőségnek

A 2000-beszélgetések legújabb darabjának a Ferge Zsuzsával március derekán készített interjút szántuk. Úgy gondoltuk, hogy vannak olyan közügyek, mint például a szegénység problémája vagy éppen az állam szociálpolitkai … Folytatás

Margócsy István e-mailje

e-mail: 2006-01-10. to: ketezer2@t-online.hu from: margocsy@ludens.elte.hu cc: Magyar Napló szerkesztõsége (ha érdekli õket) subject: Az élmunkás tragédiája Kedves Barátaim! Szokásos havi könyvtári lapszemlém során … Folytatás

E-mail a 2000 szerkesztõségének

e-mail: 2005-12-27. to: ketezer2@t-online.hu; bojtare@ceu.hu; szilakos@freemail.hu from: margocsy@ludens.elte.hu subject: nadas-marginaliak (2005. dec.) Kedves Tanult Barátaim, több, mint tizenkét éve kezdtük el a Margináliák sorozatát … Folytatás

Levelek

Victor Segalen levelei elé Victor Segalen (1878–1919) Rimbaud, Huysmans és a szimbolisták szellemi örököse, Claudel “tanítványa”, kora fiatalságától a Mercure de France munkatársa. Nemhiába ír eszszéket a Franciaországból ifjan … Folytatás

A szerelmes császár

Ferenc József császár Schratt Katalinhoz írott leveleiből Óh, a boldog békeidők! Lám, bölcs császárunk és apostoli királyunk is mily gazdag lelkivilággal rendelkezett! Nemcsak a birodalom sûrû gondjaival foglalkozott, gondosan és … Folytatás

A képzelet játékai

From: Bezeczky Gábor To: 2000 A képzelet játékai Fontoljuk meg a következő, képzeletbeli helyzetet: 1. Adva van két hadviselő fél: A és B. 2. A hadműveletek B területén zajlanak. 3. A véget akar vetni annak, … Folytatás

A globalizáció politikai kereteirõl

Születésnapi levél a 60 éves Bihari Mihály alkotmánybíróhoz Kedves Mihály! – Lehetséges-e, netán szükséges-e, hogy az emberiség olyan világméretû és -érvényû politikai intézményeket hozzon létre, amelyek kontrollálják a … Folytatás

Georg Klein: Ukraina

Elmondhatatlanul nehéz Fõvárosi Nagyvarietét csinálni! Mint minden péntek este, ott állok a vörös függöny mögött, és a súlyos drapérián át kikukucskálok a közönségre. Lassan telik meg a terem. A széktologatásból, a poharak … Folytatás

Jelentés a népi írókról

Szigorúan titkos! Belügyminisztérium II/5 e alosztály Tárgy: A népi írók között lévõ helyzet a párt állásfoglalása után Jelentés Budapest, 1958. december 11. A párt Központi Bizottsága mellett mûködõ Kulturális … Folytatás

Dokumentumok

Zilahy Lajos ügye K-1449 New York, 1962. január 16. Kedves jó barátom! Kanadai és egyéb csatangolásaimból visszatérve csak most jutok hozzá, hogy megköszönjem az ünnepekre írt soraidat. Ma már csak ketten maradtatok nekem odahaza: Te … Folytatás

SÉTA A WEIMARI UTCÁN

  Közel-Nyugati Levél „Mondd, Nick” – kérdezi kisfiam (négyéves, minden járművek nagy barátja) – „tudod, hogy mondják ezek a németek, azt, hogy motor?” Érdeklődést mímelek. „Motóhhát” – raccsolja büszkén. … Folytatás

MÉLYEN ELMERÜLVE

  Akkor lettem alkoholista, amikor Elvira a méhrákról ideiglenesen áttért a nyombélfekélyre. Éppen feljöttem a kertből, kiléptem az ajtó előtt a csizmámból és lehajítottam a koszos dzsekimet, siettem a fürdőszobába, hogy a … Folytatás

George Gábor: Kedves Barátaim!

Kedves barátaim! Érdeklődéssel olvastam Horváth Iván, Spiró György és Veres András vitáját a 2000 októberi és novemberi számában – részletezésre érdemtelen okokból fordított sorrendben: először Spiró és Veres hozzászólását, … Folytatás

Éves bontás

MyCSSMenu Save Document