Gorkij hazatér

Egymást követték a gyárak, üzemek, iskolák, szakszervezet, pártszervezet, utána néha nem voltam képes levetkőztetni, annyira kimerült. Ugyanaz a rituálé mindenütt: úttörők köszöntik, megcsókolja őket, párttitkár-beszéd, megbízható elvtárs beszéde, vastaps, Gorkij-beszéd, vastaps, Internacionálé. Bábunak nézték, az is volt, egy Gorkij nevű … Folytatás

Angyali mosoly

Az élet nem egy Hajnóczy-novella. A takarítónő nem szarhurkát talál a vécén, hanem terhességi tesztet. A tanulság persze ugyanaz. Az esetnek híre megy az üzemben, a felvidult dolgozók keze alatt még inkább ég a munka, s aznap többszörösen túlteljesítik a … Folytatás

Kürti László – Versek

tapintat „Amikor a feleség / Bevallja a daganatát vagy a szeretőjét” Térey János amikor mégiscsak a szeretőjét vallja be az asszony, mert a rákon, még úgy hisszük, végleg túl vagyunk. de nincsen szerető, mit le ne cicázna egy újabb, a … Folytatás

Bödecs László – Versek

MÁIG SEM nem sikerült máig sem se tömegnek se magánynak folyóba lőtt tényekről beszélni az apánknak ha még van lába akkor is csak körbejárhat amit be kellene vallani arra nincs bocsánat kihúzni néhány évet semmit tenni kivárva szárnyakat növeszteni lassan … Folytatás

Mestyán Ádám – Versek

KIŰZETÉS A virágok méltósága üvölt. Havazást ígér minden nyárutó és roppant fagyot. Az áruló. Szaglik a szemétledobó. Egyre öregebb lányokkal randizok. Halott voltam és új életet harapok, mire az isten csak belém rúg. Forradalmat ígért, de rendet aratott. Dicsőség neked, … Folytatás

A német vezéri állam (1936)

(részletek)1 …Bár az 1923. november 8-án először kirobbanó német nemzeti szociálista megmozdulás forradalmi volt, ez a politikai párt mégis legitim úton jutott a hatalom birtokába. Hamarosan annyira megerősödött, hogy a formális demokráciát a saját fegyvereivel verte meg. Az 1930-as birodalmi … Folytatás

Vezérdemokrácia vagy cezarizmus?

„…a fasizmust [a szerző] abszolút antidemokratikus valamiként fogja fel, miközben valójában csak az igazi demokrácia liberális felbomlasztásával áll ilyesfajta abszolút ellentétben. Itt a szerző nézetem szerint nem tartja elég határozottan szem előtt a demokrácia és liberalizmus önmagában természetesen már régtől … Folytatás

A többség diktatúrája

[Ahogyan Tocqueville Az amerikai demokrácia második kötetének híres VII. fejezetében kifejti, nem az a legnagyobb fenyegetés a demokráciára nézve, hogy a gyönge végrehajtó hatalom nem tud ellenállni a tömegek nyomásának, hanem az, hogy – épp ellenkezőleg – a kormányzó többség … Folytatás

A 2000 szeptemberi számának tartalmából

Szilágyi Ákos: Bevándorlók ellen Nick Elsdorf: Közel-nyugati levél Öv alatt: Andrássy Gyula: A háború és a társadalom Paul Mason: Posztkapitalizmus Fabó Kinga verse, Selyem Zsuzsa és Gerőcs Péter prózája Peter Handke Weiss János fordításában Luc Bondy Handke-rendezésekről Miskolczy Ambrus egy … Folytatás

Augusztusi számunk tartalmából

HATÁRSÉRTÉSEK Constantin Iordachi: A nacionalistától a legionárius hitvallásig (2. rész), Somhegyi Zoltán: Az el(-nem-)választás művészetéről, Stefan Zweig: Európa egyesítéséről Szálinger Balázs, Mesterházy Balázs versei, Centauri prózája Mozart – Schikaneder Varázsfuvolája Varró Dániel új fordításában Hidas Zoltán az identitások mindenségéről Hannes … Folytatás

A 2000 júliusi számának tartalmából

KÉTELYMÉLYÍTÉSI GYAKORLATOK Lőrinc László a *Mozgó Világ* végéről Herczog Noémi a feljelentő színikritikáról Tatár Sándor, Takács Éva, Vörös István és Adam Zagajewski versei Szabó István Zoltán és Lutz Seiler prózája Pór Péter Rilke költészetének utolsó szaváról, Voigt Vilmos a látványlakomáról

„Egész tehetségét az önmaga kultuszának szenteli”

ADY ÉS AZ IRODALMI GÉPEZET Az Ady Endre élete és költészete körül kialakult – gyakran nemzeti sorskérdéseket tárgyaló – irodalmi kultusz egyike a legjelentősebbeknek a magyar irodalomtörténetben. Terjedelmében, összetettségében talán csak a Petőfi-kultusz előzheti meg, annak a költőnek a kultusza, … Folytatás

Szatírok a természetrajzban a reneszánsztól Darwinig

A MÍTOSZ ÉS A TUDOMÁNYOS HÁLÓZATOK „Sed quid nobis cum fabulis, historiam qui cogitamus?”1 Jahangir, a császár nagyon elcsodálkozott, mikor a festmény vásznát a szolgák széttekerték. Egy gyönyörű meztelen fehér nőt látott a képen, amint egy fekete bőrű, kétszarvú, félig … Folytatás

Zarándokok

Hálaadás napja volt, mégis dögmeleg, mert hogy New Orleansban voltak, a kocsival a felsővárosba tartottak, ahol idegenekkel fognak vacsorázni. Ella a lötyögő fogát bökdöste a nyelve hegyével, és a bársonyruhája szegélyével legyezte a lábát. Mellette az ülésen Benjamin az inggombjaival … Folytatás

KARCSÚ ÉLETMŰVŰ MESTER!

Te is nézegesd csak, Mester, nyugodtan! Rád fér. Majd szépen megtanulod Te is egy életre, hogy többé kevés csupán a rezet kivágni, ha egyáltalán, ahogy szorult helyzetében Terézia Mora tette, vagy Te tetted, vagy bárki élő lény, nem, hovatovább tessék … Folytatás

Előszó egy komoly regényhez

KEDVES KEGYELMES MESTEREM! augusztus 27. Bizonyára emlékszel még arra a szép képre, amely az alagsorból a tetőtérbe való feljutásról szól egy tekintélyes szerző alapvető szövegében. Ha így most nincs meg, mire is gondolok, akkor ennél konkrétabb utalásra nem vetemedem, részint, … Folytatás

Térey János – Versek

OMLÁS 1 Dől a mindenség, mert odavan a gyámja! Mint omló partok olvadáskor Egy szenvedélyes, nagy eső után. A rézsű megroggyan, alámossa a zápor. Ilyen, amikor soktonnányi sötét múlt A zsilipjein áthág; És színvalló kővel, törmelékkel Hosszú szakaszon beborítja a … Folytatás

G. István László – Versek

A REPÜLŐ SZŐNYEGBŐL 184. Korlátszonett (spenseri szonett1) Félszavakból korlátot épitek, mindig támaszkodhatsz hozzá, szerelmem. Nem közöttünk korlát. Épp úgy a tett nem közöttünk tevődik, égi rendben követi egymást, mozdulatnál szebben, ami ránk és minket vall. Mondanám, és hallgatok inkább felkészületlen, … Folytatás

Migráció és a kínai globalizáció

Jugoszlávia nevezetes kivételével az államszocializmus feltűnő sajátossága volt, hogy határozottan ellenezte az emberek szabad mozgását az országhatárokon át. Nyugaton széles körben népszerű véleménynek számított, hogy efféle korlátozások nélkül a „népek börtönéből”, illetve ennek kelet-európai csatlósállamaiból a lakosság tömegesen hagyná el … Folytatás