Zalán Tibor: Szabadulás-tan

Kilépne De csak rándul A lát

hatatlan kötelek megfeszül

nek A rácsok belül vannak Az

agyon A májon A tüdőn A

vesén A lépen A herén Ép

ülve rájuk Bármiféle ráng

atózás fölösleges Csak a

fájdalom érzetét erősít

i fel Az meg minek Nem léphet

 

ki Tanácsos a bentlét lakáj

osságát kitapasztalni Mond

hatni akár gyávaságnak is

De aki már elég mértékben

volt bátor Volt néha hős Az már

elunja a gyengék handaban

dázók elvárásait A kí

gyó akadálytalanul surran

föl a lágy szervek között föl föl

 

fröcsköli mérgét a vér éhes

csatornáiba Meghalni any

nyi mint elmenni kicsit A hús

lüktető falai közé fröcs

köl a méreg De a kígyó is

a méreg foglya Tapasztalat

Nem kifizetődő megölni

azt akiben vagyunk Nagyon nem

S a kígyó visszavonja mérgét

 

Jó választás a hős ha narrá

torként alkalmazzák Ha nem hát

unalomba fullad A test mozd

ulatlan és vár Hogy az agyról

Hogy a májról Hogy a heréről

Hogy a veséről Hogy a lépről

De ha így van mi lesz a szívvel

A rácsokon át szabadulás

mégiscsak a szív sztereotíp

 

iája A szamár kóróba

fojtja bánatát Üvegszamár

Ezüst füvet zabál és ettől

ezüst a pofája Szekerce

csattogása a folyón túlról

Tüzelőt vágnak Vesztőhelyet

ácsolnak Istennek házat Ház

nak keresztet melyre fölfeszít

hető a Kifejezhetetlen

 

A nagy lépés nem segít A kis

lépés elvon és akadályoz

A rács törhetetlen Örök mint

a teremtés értelme Értel

mezhetetlensége Meztelen

sége A szabadság perverz ön

fitogtatása a Lénynek Mint

a hajnali eső Mint részeg

ek és költők zenéje Átbuk

 

ik a rácson a virág Szabad

bár a föld foglya Kísérlet vagy

kísértet legfeljebb ebben a

szűkre zárt létben Aki nem szab

adulni vágy hanem maradni

A fogság a szabadság egyik

körülírható formája eb

ben a helyzetben Alszol kérde

zi De hallgat a rácson túli

 

De csak rándul Teste körülír

atlan Kilépése így remény

telen Ahogy ide került úgy

már nem kerülhet el innen A

lét Az agy A máj A tüdő A

vese A lép A here A köt

elek megfeszülnek Hiába

láthatatlanok Akár egy szi

bériai vonatozás A

 

sínek a rácsoknál véget ér

nek Mégsem képzelhető el így

az utazás Valami folyó

vagy folyam A lábjegyzetekbe

kerülés körülményeskedés

e Más is látja másban a pusz

tulás szándékát Nyegle vállrán

dulás a déli verőfényben

Olvassa más Másik olvasat

Kategória: Archívum  |  Rovat: (2000 leütés)  |  Típus: -

Vélemény, hozzászólás

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.

Please type the characters of this captcha image in the input box

A kommenteléshez kérjük gépelje be a fenti képen látottakat! Ellenkező esetben elveszik kommentje.