Ünnep puzzle – Két dokumentum 1988 szeptemberéből

1

„Maradjon meg…”

MSZMP KÖZPONTI BIZOTTSÁGA

Agitációs és Propaganda Osztály

SZIGORÚAN BIZALMAS!

Készült: 1 gépelt és + 27 soksz.[orosított] pld.

[példányban]

Ikt. sz: Ag/860

Látta: Berecz János IX. 28.

[kézírással]

JAVASLAT

a Politikai Bizottságnak az ünnepek és
a munkaszüneti napok rendjének módosításáról

Az ünnepek és munkaszüneti napok rendszere történelmi és politikai értékítéleteket tükröz. A kialakult rendszer megváltoztatása mindenkor átértékelést jelez.

Az ünnepek rendjét, a naptárakban való megjelenését a Politikai Bizottság 1987. december 15-i határozata, majd az annak nyomán megszületett elnöki tanácsi, minisztertanácsi és egyéb jogszabályok, a munkaszüneti napokat pedig a Munka Törvénykönyve és végrehajtási utasításai határozzák meg. A munkaszüneti napok rendje harminc év óta változatlanul került át a Munka Törvénykönyv azóta többször módosított változataiba. A szocialista országok ünnepeivel egybevetve (…) a magyar munkaszüneti napok száma nem sok, különösen ha a szabadságok időtartamát is tekintetbe vesszük. Az európai tőkés országokkal összehasonlítva pedig a legalsó szinten helyezkedik el.

A munkaszüneti napok rendjének módosítására a következő változatok képzelhetők el:

1. Április 4-ét és november 7-ét munkanappá nyilvánítjuk, és két nappal megnöveljük a fizetett szabadságot.

Előnye: nem csökken a dolgozók szabadnapjainak száma.

Hátránya:

– az ünnepek szerkezet eltorzul, megnő a főként vallásos eredetű hagyományos ünnepek aránya;

– az évi munkaidőalap hosszabb idő átlagában csökken, mivel az ünnepek munkaszüneti és pihenőnapra is eshetnek, a szabadságot viszont munkanapon veszik igénybe ([…] pl. 1992-ben és 1998- ban szombatra, 1993-ban és 1999-ben vasárnapra esik április 4. és november 7., 1994-ben április 4. húsvét hétfő napja lesz);

– az átrendezés a lakosság és a nemzetközi munkásmozgalom számára azt jelenti, hogy átértékeljük a Szovjetunió és a szovjet hadsereg szerepét hazánk felszabadításában, leértékeljük a nagy októberi szocialista forradalom jelentőségét; a párt idősebb nemzedéke ezt a lépést a szocialista eszméktől való eltávolodásnak tekintheti.

November 7., illetve a felszabadulás ünnepe több közép-kelet-európai szocialista országban nem munkaszüneti nap, de soha nem is volt az; nem 40 év után változtattak.

2. Március 15-ét munkaszüneti nappá nyilvánítjuk, április 4. helyett december 21-ét ünnepeljük meg.

Előnye:

– március 15. munkaszüneti nappá tétele kétségtelenül kedvező fogadtatásra talál, erősítheti a nemzeti közmegegyezést;

– régi és indokolt igényt elégít ki (1951-ig március 15. munkaszüneti nap volt);

– nem csökkenti lényegesen a munkaidőalapot (…).

Hátránya:

– március 15. munkaszüneti nappá nyilvánítása e nemzeti ünnepet felértékelné, viszont leértékelné március 21-ét;

– április 4. munkanappá válása átértékeli a Szovjetunió és a szovjet hadsereg szerepét hazánk felszabadításában.

A szocialista országok felszabadulási ünnepei általában nem a katonai eseményekhez, hanem államjogi aktusokhoz kötődnek (pl. a prágai felkelés győzelme, bolgár nemzeti felkelés kezdete, szakítás a hitleri Németországgal, hadüzenet a tengelyhatalmak ellen stb.). Történelmi tényekkel indokolható, hogy a legnagyobb nemzeti ünnep az Ideiglenes Nemzetgyűlés összehívásának évfordulója, december 21. legyen.

3. Március 15-ét munkaszüneti nappá nyilvánítjuk, a többi ünnepet érintetlenül hagyjuk.

A megoldás előnyei és hátrányai az előző pontban felsoroltak szerint.

4. Március 15-ét munkaszüneti nappá, november 7-ét munkanappá nyilvánítjuk, április 4. helyett december 21-ét ünnepeljük meg.

A megoldás előnyei és hátrányai az 1. és 2. pontban felsoroltak szerint.

5. Április 4. helyett december 21-ét, december 26. helyett március 15-ét munkaszüneti nappá nyilvánítjuk, a többi ünnepet érintetlenül hagyjuk.

Előnyei és hátrányai az előző pontokban felsoroltak szerint, kiegészítve azzal, hogy karácsony másnapjának munkanappá minősítése feltehetően kiváltja a vallásos emberek ellenérzését.

6. Maradjon meg a munkaszüneti napok jelenlegi rendje.

Előnye:

– jelenleg egyensúly van március 15., március 21. és december 21. között: egyik sem munkaszüneti nap, de mindegyik „piros betűs ünnep”.

Javasoljuk, hogy a Politikai Bizottság a 6. számú változat mellett döntsön, mivel ma a magyar társadalom számtalan politikai feszültséggel terhelt, s számíthatunk ezek fokozódására is. A Munka Törvénykönyvének, az ünnepekkel kapcsolatos párthatározatoknak, a csatlakozó más jogszabályoknak a módosítása nem a konszenzust, a pártegység megszilárdítását szolgálná, hanem éppen az ellen hatna, s növelné politikai problémáinkat.

Budapest, 1988. szeptember 28.

(Andics Jenő) [aláírással]

Magyar Országos Levéltár, 288. fond, 5. csomó, 1039. őrzési egység, 58–61.

[Mellékletek:

1. számú melléklet: Kimutatás a munkaszüneti napokról, 1980-2000.

2. számú melléklet: A szabadnapok száma néhány európai országban]

2

„…a jövőben a televízió … sugározza”

MSZMP KÖZPONTI BIZOTTSÁGA

Agitációs és Propaganda Osztály

SZIGORÚAN BIZALMAS!

Készült: 1 példányban

Ikt. szám: Ag/817/2

Látta: Berecz János IX. 28.

[kézírással]

JAVASLAT

a Politikai Bizottságnak

A Magyar Televízió – az Állami Egyházügyi Hivatallal egyetértve – ajánlja, hogy a jövőben a televízió egy-egy órás adásban sugározza:

1.) December 24-én az éjféli misét a Mátyás templomból.

2.) Húsvét vasárnap a református egyház egyik istentiszteletét.

3.) Október végén – a reformáció napján – az evangélikus egyház miséjét.

4.) december elején az izraelita egyház Hanuka ünnepét (ez a szabadságünnep, örömünnep) a Hősök zsinagógájából.

A református és az evangélikus egyház istentisztelete a következő években váltakozva kerüljön képernyőre Húsvétkor, illetve október végén.

Más egyházak szertartásai ne kapjanak televíziós nyilvánosságot.

Az Agitációs és Propaganda Bizottság a javaslatot támogatja.

Budapest, 1988. szeptember 26.

(Andics Jenő) [aláírással]

Magyar Országos Levéltár 288. fond 5. csomó 1039. őrzési egység, 68. old.

A DOKUMENTUMOKAT KÖZLI:
NÉMETH GYÖRGY

Kategória: Archívum  |  Rovat: ÖV ALATT  |  Típus: - 1

Vélemény, hozzászólás

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.

Please type the characters of this captcha image in the input box

A kommenteléshez kérjük gépelje be a fenti képen látottakat! Ellenkező esetben elveszik kommentje.