Versek

ELSŐ SZERELEM

  [Turgenyev-montázs, Áprily Lajos fordításából]

Mindig vártam valamit s féltem valamitől,

mindenen csodálkoztam, s készen álltam

mindenre, képzeletem játéka eleven volt,

tűnődő lettem, szomorkodtam, sőt sírtam is;

de a szomorúságon át a fiatal, pezsgő élet

örömérzése ütközött ki, mint a tavaszi fű.

Felkeltem, az ablaknál maradtam hajnalig;

a villámlás egy pillanatra sem szűnt meg:

vihederes éjszakának hívja az ilyent a nép.

A legkülönfélébb érzésárnyalatok gyorsan

és könnyen futottak át szemén és arcán,

mint fellegek árnyéka napos, szeles időben.

„Á, nagyszerű, adja csak a kezét, beleszúrok

egy gombostűt, s akkor szégyelli majd magát,

fájni fog, de azért maga mégis nevetni fog.”

Nyakkendőm helyett Zinaida szalagja volt

a nyakamba kötve, s mindent tehetett velem,

amit akart. – Kalandornő, mondta egyszer

az anyám. Kalandornő volna királynőm,

istenségem! – „Silence!” – kiáltotta

Majdanov, aki rosszul beszélt franciául.

IDÉZÉS

   [montázs Turgenyev Különös története

   alapján, Hajdú Csaba fordításából]

Minden elhatározásomat – más szót

nem találok rá – nyomban bénultság

követte. Mintha megkövültem volna.

Ez az ember már nem az ajtóban állt,

hanem vagy két lépéssel közelebb jött,

majd még egy kicsit, egyre közelebb

és közelebb; koszlott, villogó szemű,

kék köpenyes alakja megkettőződött,

majd hirtelen eltűnt; ismét megjelent,

aztán újra eltűnt… megint megjelent…

még közelebb, újból elködlött, és ebből

a ködből egyszer csak kirajzolódott

fölkunkorodó fehér hajával az öreg

Dessert. Igen, ezek az ő szemölcsei,

fekete szemöldöke, horgas orra!

Látom frakkját zöld rézgombokkal,

mellényét, mellfodrát… Kiáltottam…

Az öreg eltűnt, és helyén megint a

kék köpenyes; a falhoz támolygott,

odatámasztotta fejét, mint valami

nekitüzesedett ló, fújtatta: „Teát!”

Honnan, honnan nem, előugrott

Masztrigyija: „Ne ölje meg, menjen,

nagyságos uram, kegyelmes atyám,

az isten szerelmére! Mindjárt kapsz

teát, Vászenyka, galambocskám!

És maga is, bátyuska, igyék otthon.”

ERDŐVIDÉK

   [Turgenyev-montázs, Antal Miklós fordításából]

Hosszú lépcsősorokként futottak szét előttem

a fenyves kéklő kolosszusai; csupán imitt-amott

tarkállottak zöld foltokként apró nyírfaligetek;

a csipkézett csúcsok fölött finom, halvány köd,

az Erdővidék örök köde lebegett.

Nem a lustaság, az életnek e mozdulatlansága –

az élet hiánya csapott meg a látóhatár minden

szegletéből; a magasban nagy fehér fellegek

úsztak csöndesen, s forró nyári nap hevert

mozdulatlanul a néma földön.

A patak vöröses vize csobbanás nélkül siklott

a sűrű nád között; fenekén látszottak a tüskés

moha kerek kis halmai. Az úton idénymunkáról

hazatérő juhnovi kapások tűntek fel bottal a

kezükben, tarisznyával a vállukon.

Galambősz vezetőjük nyugodt hangon biztatta

a lemaradókat: „Gyerünk, gyerünk, gyermekek.”

Hallgatagon lépkedtek a komoly csöndben. –

Megetettem a lovakat, s átkeltem a túlsó partra

a kis kompon. Vánszorogtam vagy

két versztát a réten, aztán felkapaszkodtam a

keskeny dorongúton az irtássávba. A tarantász

egyenetlenül ugrált; gyalog mentem tovább;

a sztarosztánál szálltam meg, akiről mondják,

hogy két arsinra lelát a föld alá.

Kategória: Archívum  |  Rovat: -  |  Típus: Vers

Vélemény, hozzászólás

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.

Please type the characters of this captcha image in the input box

A kommenteléshez kérjük gépelje be a fenti képen látottakat! Ellenkező esetben elveszik kommentje.