Szent Lőrinc könnyei

Szent Lőrinc könnyei1

Így nem lehet élni – mondta – és
tudta hogy a máshogyan élés
legalább annyira lehetet
len mint benne maradni ebben
az ördöglakatra emlékez
tető kapcsolatban – a mene
külés formái nem rajzolód
tak ki előtte tisztán – az sem
egyáltalán akar-e mene

külni – a szenvedés lassacskán
megszokhatóvá válik és mint
a kábítószerek elkezd hi
ányozni – a nappalok szürkék
az éjszaka ürességgel te
li csak hullócsillagok és me
teor-rajok enyhítenek a
húson átszitáló hidegrá
záson – tegyük fel tiszta az ég

néha és van ereje föle
melni az arcát istenhagyott
térségek felé Olyankor hu
nyorog mint a saját szemébe
kapott kutya A hokedli el
ázott lapján kivágott halszem
pár akár egy horrorfilmben Né
zik egymást És az egyik már a
semmi tapasztalatával néz

Olyankor kell a megoldások
felé elmozdulni amikor
esély van arra hogy a felszá
molt jövő és a leszámlázott
múlt valami közös nevezőn
kiegyenlíti egymást vagy az
éppen élés lehetőségét
visszaigazolja noha az
értelme semmiképp nem kerül

het a széjjeltolt bábuk közé
Utazz el fogja mondani ne
ki Évekre utazz el Élet
re utazz el Így nem lehet él
ni
 Akkor a máshol élés más
hogy kényszere önmagától meg
oldja azt ami már közöttünk
egymás közelségében megold
hatatlan és rémes feladvány

Olyan árván néz ami már túl
van a szomorúságon tehát
emberi gesztusokkal menthe
tetlen Nem a másik árulta
el hanem a lét élhetősé
ge Az utazás-meghalás köz
helye csöppet sem romantikus
képzetek közé rángatja de
a repülő mint koporsó me

taforaként sem átélhető
valósága szinte komikus
sá törpíti azt az elválás
okozta szaggató fájdalmat
amit kevésbé nyelvkritikus
korok egy szerelem megszaka
dásaként neveztek volna meg
(nyilván pontatlanul mégis az
átélő szempontjából talán

kis vigaszt valamit ha nem is
magyarázatot nyújtva) Ha mé
gis lehetne így élni De nem
lehet szakítja félbe tépi
ketté mint a karácsonyi ször
nyű ajándékot eltakaró
színes csomagolópapírt A
félmegoldásokkal csak az így
nem lehet
 variánsai ke

letkeznek meg Hajnalban esett
mondja vékonyan Aztán meg egy
üstökös-raj szántott végig az
égen Szarok az üstökös-raj
ra az esőt meg utálom En
gedj kimennem az életemből
Elfelejtettem leállíta
ni a búgócsigákat és most
tébolyba hajt örök zümmögé

  1. Szent Lőrinc könnyei, azaz a Perseidák meteorraj érkezése a legérdekesebb égi jelenség augusztusban.
Kategória: Archívum  |  Rovat: -  |  Típus: Vers

Vélemény, hozzászólás

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.

Please type the characters of this captcha image in the input box

A kommenteléshez kérjük gépelje be a fenti képen látottakat! Ellenkező esetben elveszik kommentje.