Loki csúfolkodása (részletek)

Égir, akit Gímirnek is hívtak, maga készített sört az ázoknak, amikor a hatalmas üstöt megkapta; erről beszéltem már. Vendégül hívta Ódint és feleségét, Frigget. Tór nem jöhetett: nem tért még vissza keleti útjáról. Ott volt Szif, Tór felesége; Bragi és felesége, Idunn; ott volt Tyr, a félkezű, a másik kezét Fenrir farkas harapta le, amikor meg volt kötözve. Ott volt Njörd és felesége, Szkádi, ott Frey és Freyja; Vídar is, Ódin fia. Loki szintúgy ott volt, valamint Frey két szolgája, Biggvir és Beila.

Égirnek két szolgája volt: Fimafeng és Eldir. Tűz fénye helyett a csillogó arany világított. Sör magától került az asztalokra. Békesség uralkodott a fennkölt helyen. Ki-ki felettébb dicsérte Égir szolgáit. Loki ezt nem szívelhette, és megölte Fimafenget. Erre az ázok dárdát ragadtak, kiáltozva kergették az erdőig Lokit, majd visszatértek inni. Loki is visszasomfordált.

Ekkor Vídar felállt, töltött Lokinak; ő, mielőtt ivott volna, így köszöntötte mind az ázokat:

11. Üdv néktek, ázok, üdv!
Istenek és istennők,
igaz ivadékok, üdv:
csak neked nem, ki ott
legbelül ülsz a padon,
bizony, Bragi, rád értem ezt én.

Bragi:

12. Kardot, paripát, gyűrűt:
kincset javaim javából
kárpótlásul kínálok;
de kérlek, az ázokat kíméld,
gyarló gyűlöleteddel
ki ne hívd istenek haragját.

Loki:

13. Lónak és karperecnek
sosem leszel bővében,
meghidd Lokinak, Bragi;
ázok s álfok közt, itt mind,
te vagy a harcban
a leghunyászkodóbb,
s leggyávább, ha lőni kell.

Bragi:

14. Ha nem itt volnék most
Égir csarnokában,
csak a fejed jönne be,
kezemben hoznám,
hogy e hitvány
hazugságokért megfizessek.

Loki:

15. Merész vagy, valahányszor
moccanatlan teheted;
tégy másképp, Bragi,
padok ékessége, eredj,
harcolj, mérgesedj meg,
majd nem mérlegelsz mindig.

Idunn:

16. Bragi, gondolj bölcsen
a vér szerinti
és a fogadott fiakra,
becsmérlő szavakat
Lokira ne szórj itt
Égir csarnokában.

Loki:

17. Idunn, hallgass, ne ingerelj,
férfifaló nők közt is
legmohóbb, te:
tiszta karjaid
bátyád gyilkosát
ölelték gyengéden.

Idunn:

18. Lokira nem szórok
becsmérlő szót
Égir csarnokában;
csitítom Bragit,
a sörittast, dühödten
egymásnak ne essetek.

Gefjon:

19. Két áznak miért kell
egymásra szitkot szórni
e szent csarnokban;
Loki csalatkozik:
Bragi az igaz játékok
és istenek barátja.

Loki:

20. Csöndben légy, Gefjon,
lásd, nem felejtem,
kit csábítottál ledéren;
a szőke ifjú
ékszerrel édesgetett,
combjaid kulcsoltad köré.

Ódin:

21. Elment az eszed, Loki,
miért haragítod
magadra Gefjont:
hiszen ő az ifjúság
sorsának igaz értője,
mint én magam e világé.

Loki:

22. Ódin, te is hallgass;
sose tudtad elosztani
a harci sikert illőn,
gyakorta adtad
gyarló gyáváknak
az isteni győzelmet.

Ódin:

23. Ha én bármikor ekképp
osztottam is adományom,
gyávának a győzelmet:
te a föld gyomrában
nyolc télen át teleltél,
tehénfejő szolgáló,
szülted gyerekeidet,
asszonyállatnak alítlak.

Loki:

24. Mondják, te Szamszey szigetén
sámándobokat vertél,
mint a völvák;
varázsló szavakkal
férfinép közt forogtál;
asszonyállatnak alítlak.

Frigg:

25. Sorsotok sejtelmeit
tartsátok titkon;
két áz, hajdan időben
merre és mint jártatok,
járatlanoknak mi végre
felszámlálni ma.

Loki:

26. Ne locsogj, Frigg,
Fjörgunnak lánya,
faltad mindig is a férfit,
így hagytad, hogy Vili és Vé
öleljen, vággyal,
Vídrir asszonyát.

Frigg:

27. Lenne csak itt most
Égir csarnokán
Baldr-forma fiam,
megvívna veled,
mielőtt két darabban
végeznéd e dáridót.

Loki:

28. Mit akarsz még, Frigg,
rontó beszédet;
folytassam-e, felelj.
Lokinak köszönd,
hogy e földön többé
nem látod lovagolni Baldrt.

Freyja:

29. Elment az eszed, Loki,
szórod a sértő
szavakat sorra,
pedig Frigg a sorsot
tudja, tudom,
még ha maga nem mondja is.

Loki:

30. Féktelen Freyja,
ismerlek, nyughass;
gyöngeség gyöngéje,
mind itt, ázok és álfok,
megszeretgethették
tehetős testedet.

Freyja:

31. Hazug a nyelved,
nyomorult hitvány,
majd még magadra kiabálsz
bajt a végén:
bosszús istenivadékok
haragja hajt haza innen.

Loki:

32. Fogd a szád, Freyja,
fortélyos fajzat,
gonoszság bűbájosa:
láttalak, csellel
ágyadba csaltad a bátyád;
fingod is így fortyant ott.

Njörd:

33. Nem olyan nagy baj,
ha a nőnek férje van,
szeretője, vagy ez is, az is;
furcsább az elfajzott áz,
itt, e se férfi, se nő,
nemzi és szüli fattyait.

Loki:

34. Njörd, ne nyökögj nekem, te,
keletről kezesül
küldtek téged az istenekhez,
így lettél Hymir lányainak
éjjeli edénye,
szádba vizeltek szépen.

Njörd:

35. Kárpótlást kaptam,
istenek messziről
küldött kezese:
nemzettem fiúgyermeket,
kit senki se gyűlöl,
ázok közt első helyen áll.

Loki:

36. Mondom, Njörd, nyughass,
mérsékeld büszkélkedésed;
miért titkolnám tovább:
nővéreddel is
nemzettél már fiat,
s az eredmény esendő.
(…)

Frey:

41. Farkast látok, hever
folyó torkolatánál,
míg a hatalmasok élnek.
Ha el nem hallgatsz,
viszály kovácsa,
vasra verve végezheted.

Loki:

42. Kincsen vetted meg
Gímir leányát,
eladtad érte a kardod;
majd Muszpell fiai
jönnek a sötét erdőn,
meglátod, mire végzed.
(…)

Heimdall:

47. Ledönt lábadról a sör,
elveszi eszedet, Loki,
térj magadhoz.
A túl sok szesz botorul
szaporázza szavad,
nem tudod, mit beszélsz.

Loki:

48. Hallgass, Heimdall,
hajdanidőn rád
rút sorsot róttak,
így állsz, nyirkos hátú,
nyugtalan vigyázod
istenek világát.

Szkádi:

49. Lendületes Loki,
vígságod véget ér hamar,
ha nyakadra nyűg kerül;
így kötöznek az ázok
éles sziklához, bűneidért,
fagyos fiad beleivel.

Loki:

50. Ha engem így büntetnek majd
fagyos fiam beleivel,
tudd meg te máris tőlem:
első és utolsó
én voltam ott, ahol
Tjázit taglóztuk.

Szkádi:

51. Tudd te is tőlem:
ha első és utolsó voltál
Tjázit taglózva,
áldozó ligeteimnek
s lakhelyeimnek
átka verjen, valamíg verhet.

Loki:

52. Szívesebben szóltál
Lauvey fiával, amikor
ágyadba édesgetted;
íme, így járunk,
ha másokat mocskolnánk:
magunknak jut a java. (…)

Akkor Szif Lokihoz lépett, mézsörrel kínálta kupából, és szólt neki ekképp:

53. Egészségedre, Loki,
idd ki a dérhideg italt
a drága kupából;
egyedül engem nem ért
szavaiddal szégyen
az ázok szülöttei közt.
(…)

Beila:

55. Megremeg minden hegy,
azt hiszem, házához
haza közeleg Tór.
Elhallgattatja ő itt,
akik istent-embert
rútul rágalmaznak.

Loki:

56. Szád befogd, Beila,
Biggvir nője,
hitványság hajléka vagy;
rútabb szégyen az ázokat
még nem rontotta,
mint veled, istállók szennye.

Belépett ekkor Tór, és szólt ekképp:

57. Kushadj, viszálykovács,
vagy zord kalapácsom,
Mjölnir zúz szét;
vállad sziklájáról
ledöntöm nyomorult nyakad,
és elszáll belőled az élet.
(…)

Loki:

62. Bízom hosszú életben,
bármint hadonászol
kemény kalapácsoddal;
megfékezett már téged
Szkrímir kötele is, tudom,
étket alig érinthettél,
éhség emésztett, esztelen.

Tór:

63. Kushadj, viszálykovács,
vagy zord kalapácsom,
Mjölnir zúz szét:
Hrungnir-ölő vas vet
Hélre kegyetlen,
holtak kapuján túlra.

Loki:

64. Elmondtam az ázoknak,
ázok ivadékainak,
amire elmém ihletett;
hátrálok előled mégis,
mert tudom, hatalmas,
hogy meg tudsz ölni.

65. Főztél sört, Égir;
ne láss soha többé
fényes lakomaasztalt;
legyen mindened
lángok martaléka,
parázs perzselje pofád,
zsarátnok zsugorítsa a hátad.

Edda. Óészaki mitológiai és hősi énekek. Válogatta, szerkesztette, a nyersfordítást készítette, jegyzetekkel ellátta és az utószót írta N. Balogh Anikó. Fordította: Tandori Dezső. http://mek.oszk.hu/00300/00377/html/index.htm

Kategória: Archívum  |  Rovat: ÖV ALATT  |  Típus: Vers

Vélemény, hozzászólás

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.

Please type the characters of this captcha image in the input box

A kommenteléshez kérjük gépelje be a fenti képen látottakat! Ellenkező esetben elveszik kommentje.