Berija-iratok

L. P. BERIJA FELJEGYZÉSE AZ SZKP KB ELNÖKSÉGÉNEK A KÖZKEGYELEMRŐL Az itt közölt dokumentumok forrása: Lavrentyij Berija. 1953 – Sztyenogramma ijulszkovo plenuma CK KPSZSZ i drugije dokumenti, Moszkva, 1999.   LB-25. sz.                          1953. március 26. Szigorúan titkos G. M. MALENKOV et.-nak Jelenleg … Folytatás

E számunk szerzői (2002 január)

Bojtár Endre (1940) irodalomtörténész, MTA Irodalomtörténeti Intézet Cruz Varela, María Elena (1954) kubai költő. A hazájában őt ért folyamatos üldöztetés, börtönbüntetések után emigrált, jelenleg Spanyolországban él. Több kötete jelent meg, köztük spanyol–angol kétnyelvű munka is. Muveit a világ számos nyelvére lefordították Kolakowski, … Folytatás

Jegyzőkönyv

Az alábbiakban szemelvényeket adunk közre az SZKP KB 1953 júliusában tartott plénumának javítatlan gyorsírásos jegyzőkönyvéből. A plénum egyetlen tárgya az akkor már hónapok óta letartóztásban lévő és sorsa beteljesülésére váró Berija elleni politikai vádirat utólagos megfogalmazása és az év végén zárt tárgyaláson … Folytatás

Jövendöléseim a vallás és a filozófia jövőjét illetően

Az írás eredetileg a szerző Mini wklady o maxi sprawach III. című kötetében jelent meg (Wyd. Znak, Kraków, 2000) Gagarin után a második szovjet kozmonauta, Titov, útjáról visszatérve, határozottan tudtára adta az emberiségnek, hogy óriás térségeket bejárva, sehol semmiféle istennel nem … Folytatás

Minden bizonnyal

Minden bizonnyal még a kisebbfajta balesetek közé tartozik, ha egy borsószem nagyságú kullancs fúrja bele magát az embernek egy mégannyira kényes testtájékába. Az embernek végre van egy kis ideje, felsétál a dombtetőre, gyönyörködik a szép kilátásban, és aztán reggel, zuhanyozás … Folytatás

Versek

Nádasdy Ádám   EZT MOST PÓTLÓLAG Csak zuhogott (ezt most pótlólag írom), de mi mászkáltunk rendületlenül. Közös elázás: fél közösülés. Csak gyalogoltunk (feszes volt a tempó, ő dirigált), együtt fúrtuk magunkat a langyos vízcseppekbe és tovább. Mindent beszéltünk (állta a … Folytatás

Versek

Tatár Sándor FELTÁMADUNK 1 A vadgesztenyék barnássárgában állanak. Ritka színfolt egy-egy még zöldbe játszó hosszanti ér némelyik levél közepén. A levegőben sok-sok dugóhúzó s szeszélyes cikcakk; készül belőlük a mindenévi szőnyeg. A fényesbarna gesztenyék a változékony minta benne. Meghatódhatnánk önnön … Folytatás

Megtalálni az angyalok hangját – és a részletekben lakozó ördögöket

(Trencsényi Balázs írása Horváth Ivánnak a 2000 tavaly októberi számában megjelent cikkére (A szimmetriakövetelés), illetve a cikk nyomán kibontakozott vitára reflektál.) Abban lényegében minden recenzens megegyezett, hogy Gyurgyák János óriási fába vágta a fejszéjét, amikor a „magyarországi zsidókérdés” eszmetörténeti feldolgozására vállalkozott. A … Folytatás

Versek

María Elena Cruz Varela   A CIRKUSZ Csak tessék. Csak tessék. Csak befelé. És folyvást. Csak bátran. Még beljebb. Pazar mulatság lesz. Majd látják a kígyót. Leveti bőrét, de mégse változik. S a végén, ígérem, a szinfalak mögé látnak. Csak … Folytatás

A BERIJA-DOSSZIÉ

Szilágyi Ákos A BERIJA-DOSSZIÉ Egy rém rendes reformer: Lavrentyij Pavlovics Berija A Szovjetunió Kommunista Pártjának mindkét hivatalos története – a sztálinista és az antisztálinista is – rémtörténet. Mindkettő középpontjában a Rém regényes alakja áll. E rémtörténet legrémisztőbb eseménye az átváltozás: … Folytatás

George Gábor: Kedves Barátaim!

Kedves barátaim! Érdeklődéssel olvastam Horváth Iván, Spiró György és Veres András vitáját a 2000 októberi és novemberi számában – részletezésre érdemtelen okokból fordított sorrendben: először Spiró és Veres hozzászólását, s csak azután Horváth Iván vitaindítóját. Ez a nem túl ortodox … Folytatás

(2000 leütés)

Abban, hogy a nyolcvanas évek végén újjászülető Kelet-Európa legfontosabb és leghaladóbb, ha tetszik, emblematikus intézménye a Hágai Büntető Törvényszék lett, hogy a határok légiesítése, a Nyugat segítsége, a globalizáció intézményesülése legmarkánsabban egyelőre épp abban a büntetőbíróságban testesül meg, amely nem … Folytatás